Aktualności 2023

Stanowisko Gminy Kluczbork odnośnie niedokończonego budynku przy ul. Ściegiennego 16

Gmina Kluczbork podejmuje od kilku lat działania mające na celu przymuszenie właściciela nieruchomości położonej przy ul. Ściegiennego 16 w Kluczborku do podjęcia działań mających na celu ukończenie rozpoczętej budowy.

W tym celu złożono między innymi:

- zawiadomienia do powiatowego inspektora  nadzoru budowalnego

-wzywano właściciela do okazania ekspertyzy stanu technicznego budynku

Ponadto wzywano właściciela nieruchomości do udzielenia wyjaśnień w zakresie korzystania z nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste a stanowiącej działkę sąsiednią względem przedmiotowej budowli.

Aktualnie właściciel został wezwany do wykonania umowy użytkowania wieczystego działki sąsiedniej względem przedmiotowej budowli, celem zmuszenia właściciela do rozpoczęcia prac bez zbędnej zwłoki.

Ostatnie pismo datowane na dzień 05.12.2022 r. wysłane do właściciela nieruchomości sporządzone zostało zewnętrznej kancelarii prawnej, która prowadzi przedmiotową sprawę.

Gmina Kluczbork podejmuje wszelkie prawne działania, które zmusić mogą właściciela do zakończenia prac budowlanych. Przepisy prawa nie pozwalają na odebranie własności przedmiotowej budowli, właściciel nie zalega z należnymi podatkami.

Radca Prawny

Michał Skóra

 

zdjęcie: Google Street View

 • budynek przy ul. Ściegiennego 16

Веселих Cвят

 • Веселих свят

Kalendarium imprez kulturalno-sportowych na 2023 rok

Już po raz kolejny pragniemy Państwu przedstawić nasze Kalendarium imprez kulturalno-sportowych zaplanowanych na rok 2023 na terenie całej Gminy Kluczbork. Szczegóły dotyczące wszelkich imprez będzie można uzyskać na oficjalnych stronach internetowych Gminy Kluczbork: www.kluczbork.eu oraz www.facebook.com/kluczbork, a także w Wydziale Promocji i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Kluczborku, bądź u organizatorów poszczególnych imprez, których dane znajdą Państwo na końcu Kalendarium.

Serdecznie zapraszamy na wszystkie imprezy, które odbędą się w tym roku w Gminie Kluczbork.

 • Kalendarium imprez 2023

Wyłączenia latarni w związku z programem oszczędnościowym

W związku z trwającymi pracami wyłączenia opraw oświetleniowych mających na celu oszczędności energii elektrycznej w Gminie Kluczbork informujemy, że jest to celowe działanie nie wynikające z awarii. Prace związane z wyłączeniem latarni potrwają do końca lutego 2023 roku.

Z ponad 4000 lamp w mieście i Gminie Kluczbork zostanie wyłączone ok 1000 latarni co pozwoli zaoszczędzić ok. 1 mln złotych

31 Finał WOŚP w Kluczborku

Oj będzie się działo. 31 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ❤️ w Kluczborku na dwóch scenach:

Scena w Galerii Miodowej  11.00-15.00

Scena Plenerowa na kluczborskim Rynku 15.00-20.00

Ponadto liczne imprezy towarzyszące.

Szczegółowy program na plakacie

Zapraszamy do licytacji internetowych na WOŚP: https://allegro.pl/uzytkownik/EmausKluczbork 

Organizatorzy 31 Finału w Kluczborku:

Centrum Kultury w Kluczborku

MZOK Kluczbork

 

 

 • wośp 2023

Projekt LIFE AQP Opolskie 2019.PL

Poniżej przedstawiamy jak powietrze wpływa na środowisko i nasze zdrowie. Broszura wykonana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w ramach realizacji projektu pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” LIFE19 GIE/PL/000398 - LIFE_AQP_Opolskie_2019.Pl jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 • Projekt LIFE AQP Opolskie 2019.PL
 • Projekt LIFE AQP Opolskie 2019.PL
 • Projekt LIFE AQP Opolskie 2019.PL
 • Projekt LIFE AQP Opolskie 2019.PL
 • Projekt LIFE AQP Opolskie 2019.PL
 • Projekt LIFE AQP Opolskie 2019.PL
 • Projekt LIFE AQP Opolskie 2019.PL

Dziękujemy partnerom społecznym

Ogromną popularnością cieszą się wdrożone w 2014 roku programy: „Kluczbork dla rodziny+” oraz „Gmina Kluczbork dla Seniora”.
Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar w imieniu mieszkańców Gminy Kluczbork składa serdeczne podziękowania wszystkim firmom i instytucjom za zaangażowanie w programy w 2022 roku.
Jednocześnie zapraszamy nowe firmy i instytucje do udziału w programach.
 
 • Dziękujemy partnerom społecznym

Strategia Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021-2030 – zgłaszanie propozycji projektów

„Szanowni Państwo,

Od kilku miesięcy samorządy z powiatów: kluczborskiego, namysłowskiego oraz oleskiego tworzące Subregion Północny Opolszczyzny pracują nad stworzeniem wspólnej Strategii rozwoju Subregionu na lata 2021-2030.
Na podstawie przeprowadzonej diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzenno-środowiskowej wyznaczone zostały główne cele strategiczne, które wskazywać będą kierunki rozwoju całego Subregionu w kolejnych latach. Obejmują one:

WYMIAR SPOŁECZNY 
Cel strategiczny 1 Wysoka efektywność usług publicznych 
Kierunek działań 1.1: Wysoka jakość infrastruktury społecznej
Kierunek działań 1.2:  Nowoczesny system edukacji publicznej
Kierunek działań 1.3:  Dostępna i skuteczna administracja publiczna
Kierunek działań 1.4: Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnych

WYMIAR GOSPODARCZY 
Cel strategiczny 2 Konkurencyjna i zdywersyfikowana gospodarka Subregionu
Kierunek działań 2.1: Wysoki poziom spójności i dostępności transportowej
Kierunek działań 2.2: Rozwinięta przedsiębiorczość 
Kierunek działań 2.3: Rozwinięta i różnorodna oferta turystyczna

WYMIAR PRZESTRZENNY 
Cel strategiczny 3 Racjonalna gospodarka zasobami środowiska
Kierunek działań 3.1: Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym
Kierunek działań 3.2: Wysoka jakość środowiska 
Kierunek działań 3.3: Zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych

W ramach powyższych celów będziemy planować przyszłe działania i projekty. W związku z tym zapraszamy mieszkańców, liderów społecznych, organizacje pozarządowe i wszystkie osoby do podzielenia się swoimi pomysłami na rozwój.

Zgłaszane propozycje projektów muszą spełniać warunki projektu zintegrowanego, to znaczy: 
•    być jednoznacznie nastawione na realizację konkretnego celu strategicznego;
•    mieć wpływ na rozwój więcej niż jednej gminy Partnerstwa;
•    być projektem partnerskim w rozumieniu art. 39 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027;
•    deklarować wspólny efekt, rezultat lub produkt końcowy obejmujący wszystkich zaangażowanych parterów.

Projekty i pomysły na wspólne działania można zgłaszać za pomocą załączonego formularza do 31.01.2023 r., na adres: biuro@polnocnysubregion.pl.

Zapraszamy do aktywności! Razem możemy tworzyć przyszłość miejsca, w którym żyjemy!"

Zapraszamy na licytacje internetowe dla WOŚP

Pokażcie swoje wielkie serducha i zalicytujcie dla WOŚP Kluczbork.
Znajdziecie tam m.in kluczborskie zestawy upominkowe, kolację z burmistrzem, atrakcyjne vouchery i wiele innych wspaniałych skarbów.
Gramy z WOŚP do końca świata i jeden dzień dłużej
 • Licytacje dla WOŚP
 • Licytacje dla WOŚP
 • Licytacje dla WOŚP
 • burmistrz
 • Licytacje dla WOŚP

Gala Plastrów Miodu

Zapraszamy na tegoroczną galę wręczenia "Plastrów Miodu" - Nagród Starosty Kluczborskiego, która odbędzie się 28 stycznia o godz. 19.00 w Kinie Bajka. Poprowadzą ją Mikołaj Cieślak i Rafał Zbieć, czyli 2/4 Kabaretu Moralnego Niepokoju, którzy wystąpią na koniec z krótkim programem kabaretowym. Wystąpi także Dawid Tyszkowski, utalentowany wokalista z Wołczyna, o którym mówi się, że to debiut roku 2022 na polskiej scenie muzycznej.
Cegiełki w cenie 50 zł, będące biletem wstępu, można nabyć w Kinie Bajka, Kluczbork ul. Pułaskiego 3. Uwaga! Liczba miejsc ograniczona. Płatność tylko gotówką, do puszki w kinie.
Zebrane środki z rozprowadzenia wejściówek przeznaczone będą na pomoc dla dwójki chorych mieszkańców powiatu kluczborskiego. W tym roku są to: Antoś Dziaczuk maluch z Wołczyna cierpiący na rdzeniowy zanik mięśni SMA oraz Iwona Glazer, która choruje na kifoskoliozę piersiowo-lędźwiową.
 
 • Gala Plastrów Miodu

Program Mentoringu Biznesowego Województwa Opolskiego

W imieniu Marszałka Województwa Opolskiego – Andrzeja Buły oraz Dyrektora Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki – Tomasza Hanzla, serdecznie zapraszamy do udziału w VII edycji projektu pn. „Program Mentoringu Biznesowego Województwa Opolskiego”. Dziesięciu znanych prezesów i dyrektorów firm podzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodymi przedsiębiorcami. Podopiecznymi mentorów, czyli mentee, mogą zostać osoby, które mają status młodego przedsiębiorcy, zarządzającego firmą mikro, małą lub średnią, zarejestrowaną na terenie województwa opolskiego, działającą na rynku nie dłużej niż 5 lat.

 Rekrutacja osób zainteresowanych udziałem w Programie potrwa do 13 lutego 2023 r.  Zgłoszenia do programu prosimy przesyłać na adres invest@ocrg.opolskie.pl.

Wszelkie szczegóły dotyczące programu oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie https://ocrg.opolskie.pl/mentoring-biznesowy/.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 • Mentoring Biznesowy (940788 px) (002)

Ferie zimowe w Gminie Kluczbork

Przedstawiamy ofertę ferii zimowych w Gminie Kluczbork. Każde dziecko znajdzie coś dla siebie. Półkolonie, warsztaty, zajęcia sportowo kulturalne, gry i zabawy dla dzieci. Więcej informacji na profilach FB organizatorów:

https://www.facebook.com/aokluczbork/

https://www.facebook.com/CKKluczbork 

https://www.facebook.com/KinoBAJKA

https://www.facebook.com/MiGBPKluczbork

https://www.facebook.com/muzeumkluczbork

https://www.facebook.com/osirkluczbork

https://www.facebook.com/ZAZKluczbork

 • ferie zimowe pólkolonie AO
 • Ferie w CKK
 • warsztaty bębniarskie CKK
 • półkolonie Kino Bajka
 • filmy +warsztat kino Bajka
 • ferie biblioteka
 • planszówki Biblioteka
 • FERIE W MUZEUM (2)
 • FERIE OSIR
 • Warsztaty z tworzenia zawieszek ZAZ