Aktualności 2023

Stanowisko Gminy Kluczbork odnośnie niedokończonego budynku przy ul. Ściegiennego 16

Gmina Kluczbork podejmuje od kilku lat działania mające na celu przymuszenie właściciela nieruchomości położonej przy ul. Ściegiennego 16 w Kluczborku do podjęcia działań mających na celu ukończenie rozpoczętej budowy.

W tym celu złożono między innymi:

- zawiadomienia do powiatowego inspektora  nadzoru budowalnego

-wzywano właściciela do okazania ekspertyzy stanu technicznego budynku

Ponadto wzywano właściciela nieruchomości do udzielenia wyjaśnień w zakresie korzystania z nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste a stanowiącej działkę sąsiednią względem przedmiotowej budowli.

Aktualnie właściciel został wezwany do wykonania umowy użytkowania wieczystego działki sąsiedniej względem przedmiotowej budowli, celem zmuszenia właściciela do rozpoczęcia prac bez zbędnej zwłoki.

Ostatnie pismo datowane na dzień 05.12.2022 r. wysłane do właściciela nieruchomości sporządzone zostało zewnętrznej kancelarii prawnej, która prowadzi przedmiotową sprawę.

Gmina Kluczbork podejmuje wszelkie prawne działania, które zmusić mogą właściciela do zakończenia prac budowlanych. Przepisy prawa nie pozwalają na odebranie własności przedmiotowej budowli, właściciel nie zalega z należnymi podatkami.

Radca Prawny

Michał Skóra

 

zdjęcie: Google Street View

 • Plakat z programem uroczystości 3 Maja
 • budynek przy ul. Ściegiennego 16

Веселих Cвят

 • Веселих свят

Kalendarium imprez kulturalno-sportowych na 2023 rok

Już po raz kolejny pragniemy Państwu przedstawić nasze Kalendarium imprez kulturalno-sportowych zaplanowanych na rok 2023 na terenie całej Gminy Kluczbork. Szczegóły dotyczące wszelkich imprez będzie można uzyskać na oficjalnych stronach internetowych Gminy Kluczbork: www.kluczbork.eu oraz www.facebook.com/kluczbork, a także w Wydziale Promocji i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Kluczborku, bądź u organizatorów poszczególnych imprez, których dane znajdą Państwo na końcu Kalendarium.

Serdecznie zapraszamy na wszystkie imprezy, które odbędą się w tym roku w Gminie Kluczbork.

 • Kalendarium imprez 2023

Wyłączenia latarni w związku z programem oszczędnościowym

W związku z trwającymi pracami wyłączenia opraw oświetleniowych mających na celu oszczędności energii elektrycznej w Gminie Kluczbork informujemy, że jest to celowe działanie nie wynikające z awarii. Prace związane z wyłączeniem latarni potrwają do końca lutego 2023 roku.

Z ponad 4000 lamp w mieście i Gminie Kluczbork zostanie wyłączone ok 1000 latarni co pozwoli zaoszczędzić ok. 1 mln złotych

31 Finał WOŚP w Kluczborku

Oj będzie się działo. 31 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ❤️ w Kluczborku na dwóch scenach:

Scena w Galerii Miodowej  11.00-15.00

Scena Plenerowa na kluczborskim Rynku 15.00-20.00

Ponadto liczne imprezy towarzyszące.

Szczegółowy program na plakacie

Zapraszamy do licytacji internetowych na WOŚP: https://allegro.pl/uzytkownik/EmausKluczbork 

Organizatorzy 31 Finału w Kluczborku:

Centrum Kultury w Kluczborku

MZOK Kluczbork

 

 

 • wośp 2023

Projekt LIFE AQP Opolskie 2019.PL

Poniżej przedstawiamy jak powietrze wpływa na środowisko i nasze zdrowie. Broszura wykonana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w ramach realizacji projektu pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” LIFE19 GIE/PL/000398 - LIFE_AQP_Opolskie_2019.Pl jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 • Projekt LIFE AQP Opolskie 2019.PL
 • Projekt LIFE AQP Opolskie 2019.PL
 • Projekt LIFE AQP Opolskie 2019.PL
 • Projekt LIFE AQP Opolskie 2019.PL
 • Projekt LIFE AQP Opolskie 2019.PL
 • Projekt LIFE AQP Opolskie 2019.PL
 • Projekt LIFE AQP Opolskie 2019.PL

Dziękujemy partnerom społecznym

Ogromną popularnością cieszą się wdrożone w 2014 roku programy: „Kluczbork dla rodziny+” oraz „Gmina Kluczbork dla Seniora”.
Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar w imieniu mieszkańców Gminy Kluczbork składa serdeczne podziękowania wszystkim firmom i instytucjom za zaangażowanie w programy w 2022 roku.
Jednocześnie zapraszamy nowe firmy i instytucje do udziału w programach.
 
 • Dziękujemy partnerom społecznym

Strategia Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021-2030 – zgłaszanie propozycji projektów

„Szanowni Państwo,

Od kilku miesięcy samorządy z powiatów: kluczborskiego, namysłowskiego oraz oleskiego tworzące Subregion Północny Opolszczyzny pracują nad stworzeniem wspólnej Strategii rozwoju Subregionu na lata 2021-2030.
Na podstawie przeprowadzonej diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzenno-środowiskowej wyznaczone zostały główne cele strategiczne, które wskazywać będą kierunki rozwoju całego Subregionu w kolejnych latach. Obejmują one:

WYMIAR SPOŁECZNY 
Cel strategiczny 1 Wysoka efektywność usług publicznych 
Kierunek działań 1.1: Wysoka jakość infrastruktury społecznej
Kierunek działań 1.2:  Nowoczesny system edukacji publicznej
Kierunek działań 1.3:  Dostępna i skuteczna administracja publiczna
Kierunek działań 1.4: Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnych

WYMIAR GOSPODARCZY 
Cel strategiczny 2 Konkurencyjna i zdywersyfikowana gospodarka Subregionu
Kierunek działań 2.1: Wysoki poziom spójności i dostępności transportowej
Kierunek działań 2.2: Rozwinięta przedsiębiorczość 
Kierunek działań 2.3: Rozwinięta i różnorodna oferta turystyczna

WYMIAR PRZESTRZENNY 
Cel strategiczny 3 Racjonalna gospodarka zasobami środowiska
Kierunek działań 3.1: Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym
Kierunek działań 3.2: Wysoka jakość środowiska 
Kierunek działań 3.3: Zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych

W ramach powyższych celów będziemy planować przyszłe działania i projekty. W związku z tym zapraszamy mieszkańców, liderów społecznych, organizacje pozarządowe i wszystkie osoby do podzielenia się swoimi pomysłami na rozwój.

Zgłaszane propozycje projektów muszą spełniać warunki projektu zintegrowanego, to znaczy: 
•    być jednoznacznie nastawione na realizację konkretnego celu strategicznego;
•    mieć wpływ na rozwój więcej niż jednej gminy Partnerstwa;
•    być projektem partnerskim w rozumieniu art. 39 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027;
•    deklarować wspólny efekt, rezultat lub produkt końcowy obejmujący wszystkich zaangażowanych parterów.

Projekty i pomysły na wspólne działania można zgłaszać za pomocą załączonego formularza do 31.01.2023 r., na adres: biuro@polnocnysubregion.pl.

Zapraszamy do aktywności! Razem możemy tworzyć przyszłość miejsca, w którym żyjemy!"

Zapraszamy na licytacje internetowe dla WOŚP

Pokażcie swoje wielkie serducha i zalicytujcie dla WOŚP Kluczbork.
Znajdziecie tam m.in kluczborskie zestawy upominkowe, kolację z burmistrzem, atrakcyjne vouchery i wiele innych wspaniałych skarbów.
Gramy z WOŚP do końca świata i jeden dzień dłużej
 • Licytacje dla WOŚP
 • Licytacje dla WOŚP
 • Licytacje dla WOŚP
 • burmistrz
 • Licytacje dla WOŚP

Gala Plastrów Miodu

Zapraszamy na tegoroczną galę wręczenia "Plastrów Miodu" - Nagród Starosty Kluczborskiego, która odbędzie się 28 stycznia o godz. 19.00 w Kinie Bajka. Poprowadzą ją Mikołaj Cieślak i Rafał Zbieć, czyli 2/4 Kabaretu Moralnego Niepokoju, którzy wystąpią na koniec z krótkim programem kabaretowym. Wystąpi także Dawid Tyszkowski, utalentowany wokalista z Wołczyna, o którym mówi się, że to debiut roku 2022 na polskiej scenie muzycznej.
Cegiełki w cenie 50 zł, będące biletem wstępu, można nabyć w Kinie Bajka, Kluczbork ul. Pułaskiego 3. Uwaga! Liczba miejsc ograniczona. Płatność tylko gotówką, do puszki w kinie.
Zebrane środki z rozprowadzenia wejściówek przeznaczone będą na pomoc dla dwójki chorych mieszkańców powiatu kluczborskiego. W tym roku są to: Antoś Dziaczuk maluch z Wołczyna cierpiący na rdzeniowy zanik mięśni SMA oraz Iwona Glazer, która choruje na kifoskoliozę piersiowo-lędźwiową.
 
 • Gala Plastrów Miodu

Program Mentoringu Biznesowego Województwa Opolskiego

W imieniu Marszałka Województwa Opolskiego – Andrzeja Buły oraz Dyrektora Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki – Tomasza Hanzla, serdecznie zapraszamy do udziału w VII edycji projektu pn. „Program Mentoringu Biznesowego Województwa Opolskiego”. Dziesięciu znanych prezesów i dyrektorów firm podzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodymi przedsiębiorcami. Podopiecznymi mentorów, czyli mentee, mogą zostać osoby, które mają status młodego przedsiębiorcy, zarządzającego firmą mikro, małą lub średnią, zarejestrowaną na terenie województwa opolskiego, działającą na rynku nie dłużej niż 5 lat.

 Rekrutacja osób zainteresowanych udziałem w Programie potrwa do 13 lutego 2023 r.  Zgłoszenia do programu prosimy przesyłać na adres invest@ocrg.opolskie.pl.

Wszelkie szczegóły dotyczące programu oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie https://ocrg.opolskie.pl/mentoring-biznesowy/.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 • Mentoring Biznesowy (940788 px) (002)

Ferie zimowe w Gminie Kluczbork

Przedstawiamy ofertę ferii zimowych w Gminie Kluczbork. Każde dziecko znajdzie coś dla siebie. Półkolonie, warsztaty, zajęcia sportowo kulturalne, gry i zabawy dla dzieci. Więcej informacji na profilach FB organizatorów:

https://www.facebook.com/aokluczbork/

https://www.facebook.com/CKKluczbork 

https://www.facebook.com/KinoBAJKA

https://www.facebook.com/MiGBPKluczbork

https://www.facebook.com/muzeumkluczbork

https://www.facebook.com/osirkluczbork

https://www.facebook.com/ZAZKluczbork

 • ferie zimowe pólkolonie AO
 • Ferie w CKK
 • warsztaty bębniarskie CKK
 • półkolonie Kino Bajka
 • filmy +warsztat kino Bajka
 • ferie biblioteka
 • planszówki Biblioteka
 • FERIE W MUZEUM (2)
 • FERIE OSIR
 • Warsztaty z tworzenia zawieszek ZAZ

Zapraszamy do zapoznania się z przetargami

GNP.6840.1.2023.JK - Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości z dnia 19.01.2023r ( lokale mieszkalne w Kluczborku: ul. Damrota, ul. Zamkowa, działka w Ligocie Dolnej)

https://www.bip.kluczbork.eu/452,przetargi-na-sprzedaz-i-dzierzawe-nieruchomosci?tresc=21420

GNP.6845.8.2023.JK - ogłoszenie przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę lokalu użytkowego - Kawiarni Kinowej

https://www.bip.kluczbork.eu/452,przetargi-na-sprzedaz-i-dzierzawe-nieruchomosci?tresc=21466

Pokazaliście wielkie serce podczas 31 Finału WOŚP w Kluczborku

Dziękujemy wszystkim darczyńcom oraz wspaniałym wolontariuszom i wszystkim osobom zaangażowanym w organizację finału w Kluczborku. Udało nam się osiągnąć piękny wynik 96 889,11 zł zebrane przez wolontariuszy i podczas licytacji na scenie. 

Aukcje allegro nadal trwają i mamy tam już zadeklarowane ponad 30 tyś złoty.

Kto jeszcze nie licytował dla orkiestry zapraszamy tutaj: https://allegro.pl/uzytkownik/EmausKluczbork

Gramy z orkiestrą do końca świata i jeden dzień dłużej.

Wszystko co działo się podczas 31 Finału WOŚP w Kluczborku znajdziecie na oficjalnych profilach FB:

https://www.facebook.com/Kluczbork/ 

https://www.facebook.com/WOSPKluczbork

https://www.facebook.com/Foto.Luk.Kluczbork

 • wosp zebrana kwota

Podsumowanie lat 2020-2022

Burmistrz Miasta Kluczborka serdecznie zaprasza na spotkanie „Podsumowanie lat 2020-2022”, które odbędzie się 27 lutego 2023 r. o godz. 17.00 w Kinie BAJKA w Kluczborku, ul. Pułaskiego 3.
Na spotkaniu  zostanie  przedstawiona informacja o najważniejszych zrealizowanych inwestycjach oraz zaprezentowane zostaną plany i zamierzenia na kolejne lata. Spotkanie będzie również okazją do podzielenia się spostrzeżeniami na temat planowanych i realizowanych działań, których głównym celem jest dalszy rozwój Miasta i Gminy Kluczbork.

 • Podsumowanie lat 2020-2022

Spotkanie informacyjne dla rolników

ARiMR zaprasza na spotkanie informacyjne rolników.

 • Spotkanie informacyjne dla rolników

Gmina Kluczbork ogłosiła otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych 2023

Gmina Kluczbork ogłosiła otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych 2023.
Więcej na: https://www.kluczbork.eu/984,ogloszenia

 • Gmina Kluczbork ogłosiła otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych 2023

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na modernizację (wymianę) ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KLUCZBORK
 
Burmistrz Miasta Kluczborka ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Kluczbork na modernizację (wymianę) ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne
 
1. Szczegółowe zasady udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Kluczbork na modernizację (wymianę) ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne określa Uchwała  Nr XV/256/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Kluczbork na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne (Dz. Urz. Woj. Opols. z 2019r. poz. 4215).

2. Wnioski o udzielenie dotacji będą przyjmowane od dnia 9 lutego do dnia 10 marca 2023r.

3. Wnioski złożone po terminie określonym w ust. 2 zostaną odrzucone i odesłane wnioskodawcy bez rozpatrzenia.

4. Wzory wniosków i formularzy wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do udzielenia oraz rozliczenia i wypłaty dotacji dostępne są na stronie Urzędu Miejskiego w Kluczborku www.kluczbork.eu oraz w Wydziale Ochrony Środowiska i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, pokój nr 125.
 
5. Wnioski należy składać w formie papierowej w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, pokój nr 133. 

SERCEM MALOWANE, twórcze pasje kobiet

Bardzo serdecznie zapraszamy Mieszkanki Powiatu Kluczborskiego do współtworzenia wydarzenia kulturalnego:
XXI edycja wystawy "SERCEM MALOWANE - TWÓRCZE PASJE KOBIET"
Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku - marzec 2023
 
Patronat honorowy przyjęli: Pan Andrzej Buła Marszałek Województwa Opolskiego, Starosta Kluczborski Pan Mirosław Birecki, Burmistrz Byczyny Pani Iwona Sobania, Burmistrz Kluczborka Pan Jarosław Kielar, Burmistrz Wołczyna Pan Jan Leszek Wiącek, Wójt Gminy Lasowice Wielkie Pan Daniel Gagat.
Patronat medialny przyjęli: NTO oraz Radio Opole
 
Pierwsza edycja wystawy (rok 2003) była spontaniczną akcją wspierającą zbiórkę na rzecz zakupu mammografu do kluczborskiego szpitala. Wystawa zachęciła wiele Mieszkanek Powiatu Kluczborskiego do ujawnienia swych pasji twórczych. Wystawa "Sercem malowane - twórcze pasje kobiet" wpisała się na stałe w kalendarz imprez kulturalnych naszej  Wspólnoty. Kolejne edycje wystawy, przygotowane cyklicznie w ramach obchodów Różowego Dnia Kobiet, pokazały bardzo piękne prace Pań: prace malarskie, grafikę, rzeźbę, hafty - obrazy malowane igłą, oraz rękodzieło - obrusy, serwety ceramikę, biżuterię, zabawki itp. 
 
Zapraszamy do wzięcia udziału w tworzeniu ekspozycji 21.
Prace należy złożyć w Muzeum im. J. Dzierżona w Kluczborku, ul. Zamkowa w dniach 27-28.02.2023r.
Udział jest nieodpłatny.
Zapraszamy i prosimy o przekazanie zaproszenia znajomym.
Z poważaniem
Ewa Zgadzaj Martyniuk
komisarz wystawy

 • sercem malowane

Wystawa "Pomiędzy światłem, a cieniem Łukasz Rawski - XX lat pracy twórczej"

Muzeum im. Jana Dzierżona zaprasza na wystawę pt. "Pomiędzy światłem, a cieniem Łukasz Rawski - XX lat pracy twórczej" pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły.
Będzie to pierwsza indywidualna wystawa Łukasza Rawskiego, na której zaprezentowana zostanie retrospektywa jego twórczości. Zobaczymy takie rodzaje fotografii jak: portret, martwa natura, fotokolaż oraz fotografia konceptualna. Dodatkowo wystawa będzie prezentować działalność malarską autora oraz małe formy rzeźbiarskie.

Łukasz Rawski "Pomiędzy światłem, a cieniem Łukasz Rawski - XX lat pracy twórczej" | 17.02 – 21.05. 2023r.
Wernisaż 17.02.2023 o godzinie 18:30 - wstęp wolny

 • Pomiędzy światłem, a cieniem Łukasz Rawski - XX lat pracy twórczej

Warsztaty z papierowej wikliny

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczborku zaprasza na warsztaty z papierowej wikliny, na których powstanie koszyczek.
Kiedy? 25.02.2023 r. (sobota), 10:00 - 13:00.
Gdzie? W Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Kluczborku, przy ul. Miarki 2.
Warsztaty skierowane do osób dorosłych i starszej młodzieży (szkoła średnia).
Prowadzi - Emila Majek (profil na facebook'u z pracami - Calabash Bazaar).
Koszt: 30 zł (płatne gotówką u prowadzącej).
Liczba miejsc ograniczona, zapisy do 22.02.2023 r., tel. (77) 418 26 12.

Zapraszamy!

 • Warsztaty z papierowej wikliny

Projekt LIFE AQP Opolskie 2019.PL

Poniżej przedstawiamy co warto wiedzieć o uchwale antysmogowej. Broszura wykonana została na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w ramach realizacji projektu pn. „Wdrożenie systemu zarzązania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” LIFE19 GIE/PL/000398 - LIFE_AQP_Opolskie_2019.Pl  finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 • Projekt LIFE AQP Opolskie 2019.PL
 • Projekt LIFE AQP Opolskie 2019.PL
 • Projekt LIFE AQP Opolskie 2019.PL
 • Projekt LIFE AQP Opolskie 2019.PL
 • Projekt LIFE AQP Opolskie 2019.PL
 • Projekt LIFE AQP Opolskie 2019.PL

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

1.)    Gmina Kluczbork unieważnia ogłoszenia z dnia 31.12.2022r. dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;

2.)    Jednocześnie Gmina Kluczbork ponownie zachęca właścicieli zabytków do zapoznania się i wzięcia udziału w programie „Rządowy Program Odbudowy Zabytków”.
W ramach programu można wnioskować o udzielenie dotacji na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków (zgodnie z art. 8 i 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dz. U. z 2022 r. poz. 840).
Szczegółową listę prac, na które można przeznaczyć dotację określa art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Warunkiem udzielenia dotacji jest posiadanie wkładu własnego w wysokości nie niższej niż 2% wartości zadania.
Chęć udziału można zgłosić do dnia 28.02.2023r.
Szczegółowe informacje i wzór zgłoszenia w Zarządzeniu nr BR.0050.27.2023 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 16 luty 2023 r. (linki poniżej)

 
 • autor: Edyta Stabrawa, data: 2023-02-16

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z zagrożeniem silnym wiatrem

Szanowni Państwo,
 
Gwałtowne zmiany warunków atmosferycznych mają niszczący wpływ na obiekty budowlane. Ich występowanie powoduje, że ryzyko uszkodzenia zabudowań również niespodziewanie rośnie.
Zgodnie z prognozami zagrożeń Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przez najbliższe doby cała Polska znajdzie się pod wpływem bardzo silnego wiatru, a miejscami nawet huraganu.
Tym gwałtownym zjawiskom meteorologicznym mogą towarzyszyć równie gwałtowne opady śniegu i deszczu.
Synoptycy ostrzegają również, że tak niebezpieczne porywy wiatru mogą powodować uszkodzenia budynków i zrywanie dachów.
W tej sytuacji bardzo proszę, abyście wszyscy Państwo zachowali czujność i gotowość do ewentualnej współpracy na swoich terenach.
Przypominam, że szczególnie w takim czasie, właściciele i zarządcy obiektów budowlanych, mają obowiązek, zgodnie z przepisami art. 61 pkt 2 Prawa budowlanego, zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak m.in.: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.
Aby uniknąć potencjalnych zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnianie obowiązków wynikających z trudnej sytuacji i przepisów prawa.
 
Dorota Cabańska
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
 
 
 
 • Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Kampania edukacyjna "STOP blokowaniu sygnału"

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji rozpoczęła kampanię edukacyjną pn. "STOP blokowaniu sygnału"

Więcej na: kigeit.org.pl

 • STOP blokowaniu sygnału

Modernizacja układu drogowego miasta Kluczborka polegająca na przebudowie dróg gminnych i parkingu miejskiego w ramach dokumentacji projektowej

Dotyczy: budowa drogi gminnej ul. ks. Skargi i ks. Skorupki
- wystąpią utrudnienia w ruchu

24.02 - Dzień solidarności z Ukrainą

Dzień 24.02.2022 r. zmienił oblicze świata! SPOTKAJMY SIĘ w rocznicę!
 • Dzień solidarności z Ukrainą
 • Dzień solidarności z Ukrainą

Bieg Tropem Wilczym

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kluczborku, Kluczborski Obwód Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej oraz Gmina Kluczbork zapraszają na Kluczborskie obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, które odbędą się w niedzielę 5 marca 2023r.
 
Zapisy na Bieg Tropem Wilczym 5km i 10km oraz marsz Nordic Walking 5km tutaj: www.zmierzymyczas.pl
 
Śpieszcie się, liczba pakietów ograniczona. Zapraszamy całe rodziny do udziału w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Kluczborku! Mile widziane gadżety patriotyczne.
 • Bieg Tropem Wilczym

Nowa wystawa w kluczborskiej bibliotece

Zapraszamy na wystawę "Tatry i Pieniny. Śladami pierwszych turystów i fotografów". Jej twórcą jest Jarek Majcher, fotografik i autor wielu albumów o najciekawszych regionach Polski.
 
Wystawa pokazuje Tatry i Pieniny takimi, jakimi widzieli je odkrywcy i dawni turyści, podążający za wskazówkami pierwszych przewodników, drukowanych w XIX w. Współczesne fotografie górskie Jarka Majchra są materiałem porównawczym dla starych zdjęć i jednocześnie autorską wizją Tatr z różnych okresów. Wystawa pochodzi ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu i będzie prezentowana w kluczborskiej bibliotece do końca marca.
 
Zapraszamy w podróż w czasie i przestrzeni.
 
 • Nowa wystawa w kluczborskiej bibliotece

Kluczbork solidarny z Ukrainą

Od 24 lutego 2022 roku Rosja z wielkim okrucieństwem prowadzi wojnę z Ukrainą, która przy wsparciu całego świata próbuje przezwyciężyć zło. Od pierwszych minut rosyjskiej agresji Europa wyciągnęła rękę z pomocą i do dziś wspiera Ukraińców. Tych, którzy pozostali w Ukrainie i tych, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia Ojczyzny. Polska w swe granice wpuściła miliony uchodźców jak rodzinę - bez paszportów, a czasem bez dokumentów, z kotami i psami. Wsparcie dyplomatyczne, broń, lekarstwa, wiedza – Polska pomagała i pomaga Ukrainie, jak tylko może.

I obiecuje być obok do zwycięstwa.

Społeczność Kluczborka serdecznie przyjęła ukraińskich przymusowych emigrantów.
Od pierwszych dni wojny organizowane są tymczasowe schroniska, działają punkty pomocy humanitarnej, kursy językowe. Szczególną, stałą opieką otoczone są dzieci. Organizowane są zbiórki funduszy na potrzeby armii ukraińskiej.  

Ukraińcy aktywnie włączali się we wszystkie akcje, między innymi; w zbiórkę pieniędzy na lekarstwa i potrzebne artykuły wojskowe, czynny udział w jarmarkach i koncertach charytatywnych, tkanie siatek ochronnych na sprzęt wojskowy Bachmutu, wzajemna pomoc i wymiana doświadczeń w wielu obszarach. Starają się, jak najszybciej zaadaptować i zintegrować z miejscową społecznością. Większość znalazła już pracę, przyjaciół i siłę do życia. Stali się już częścią życia w naszym mieście, tworząc z Kluczborka wielokulturowe miasto, gdzie wspólnym językiem stał się język serca.   

Czekamy na pokój w Ukrainie i na Świecie!

Ukraińcom życzymy sił i powrotu do Ojczyzny, Polakom dziękujemy najserdeczniej, za każdy gest wsparcia. Wierzymy, że nasze wspólne działania, każdego na swoim miejscu i na swoja miarę, przybliżają zwycięstwo każdego dnia, krok po kroku.

Chwała Ukrainie!

...........................................................................................................

З 24 лютого 2022 року Росія з великою жорстокістю веде війну з Україною, яка за підтримки всього світу намагається побороти зло. З перших хвилин російської агресії Європа простягнула руку допомоги і підтримує українців донині. Тих, хто залишився в Україні, і тих, хто змушений був залишити батьківщину. Мільйони біженців Польща впустила до своїх кордонів, як сім’ю – без паспортів, а часом взагалі і без документів, з котами і собаками. Дипломатична підтримка, зброя, ліки, знання – Польща допомагала Україні, чим могла.

І обіцяє бути поруч до перемоги.

Громада Ключборка тепло зустріла українських вимушених емігрантів.

З перших днів війни організовано тимчасові притулки, пункти гуманітарної допомоги, мовні курси. Діти перебувають під особливою, постійною опікою. Організовано збір коштів на потреби української армії.

Українці беруть активну участь у всіх акціях, в тому числі і у зборі коштів на медикаменти та необхідні речі для військових, активна участь у ярмарках та благодійних концертах, плетіння захисних сіток для бахмутської військової техніки, взаємодопомога та обмін досвідом. Вони намагаються якомога швидше адаптуватися та інтегруватися в місцеву громаду. Більшість уже знайшли роботу, друзів і сили жити далі. Вони вже стали частиною життя нашого міста, зробивши Ключборк мультикультурним містом, де мова серця стала загальною мовою.

Чекаємо миру в Україні та у світі!

Бажаємо українцям сили та повернення на батьківщину, полякам щиро дякуємо за кожен жест підтримки. Віримо, що наші спільні дії, кожен на своєму місці і по мірі своїх можливостей, з кожним днем ​​крок за кроком наближають перемогу.

Слава Україні!

 • Kluczbork solidarny z Ukrainą

Informacja dla mieszkańców Gminy Kluczbork dot. sprzedaży węgla w preferencyjnej cenie

MZOK Kluczbork uprzejmie prosi o kontakt osobisty, telefoniczny lub e-mailowy osoby, które złożyły wnioski o preferencyjny zakup paliwa stałego w 2022 r. 

Osoby, które złożyły wniosek o zakup paliwa stałego, a nie są już zainteresowane zakupem, proszone są o wycofanie złożonego wniosku:
•    osobiście w sekretariacie MZOK Kluczbork (ul. Wolności 1a) lub 
•    e-mailem sekretariat@mzokkluczbork.pl  

Poniżej wzór wniosku o wycofanie zakupu paliwa stałego po preferencyjnej cenie.

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Kluczbork”

W związku z planowanym przystąpieniem Gminy Kluczbork do programu  priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Burmistrz Miasta Kluczborka zaprasza zainteresowanych producentów rolnych, którzy posiadają odpady pochodzące z działalności rolniczej do składania wniosków o dofinansowanie zadania. Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa, takich jak:
a)    folii rolniczych,
b)    siatki i sznurka do owijania balotów,
c)    opakowań po nawozach,
d)    opakowań typu BIG BAG.

Wszystkie wymienione odpady muszą być posegregowane według rodzaju.

Wnioski o dotację wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w terminie od dnia 27 lutego 2023r. do dnia 17 marca 2023r. wyłącznie w formie papierowej w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, pokój nr 133. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Opakowania po środkach ochrony roślin nie będą odbierane.

Intensywność dofinansowania to dotacja do 100% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 500,00 zł za 1 tonę usuwanych odpadów.


W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników oraz podatek VAT. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć wyżej wymienione odpady pochodzące z produkcji rolniczej, do miejsca wskazanego przez Gminę Kluczbork. 

Zadanie realizowane będzie wyłącznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Kluczbork o udzielenie dofinansowania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W przypadku, gdy wniosek Gminy Kluczbork nie zostanie zakwalifikowany do realizacji przez NFOŚiGW, niniejszy nabór wniosków zostanie unieważniony. Do czasu zawarcia umów z beneficjentami końcowymi o udzielenie dotacji, Gmina Kluczbork może bez podania przyczyn unieważnić niniejszy nabór wniosków.

WAŻNE INFORMACJE - BIEG TROPEM WILCZYM 5.03.2023

Już w najbliższą niedzielę 5 marca wielkie patriotyczne święto biegania w Kluczborku - BIEG TROPEM WILCZYM na terenie Wojewódzkiego Kampusu Sportowo Rekreacyjnego STOBRAWA przy ul. Sportowej 7.

Program godzinowy wygląda następująco:

• godz. 10.00 Msza Św. w kościele MBWW w Kluczborku  w intencji żołnierzy Wyklętych

 • godz. 12.00 Bieg Tropem Wilczym na dystansie 1963 m. Bieg ten ma idee symboliki związaną z datą śmierci ostatniego partyzanta antykomunistycznego podziemia i aktywną „manifestacją” upamiętnienia bohaterstwa społeczeństwa polskiego tamtych dni.

 • godz 13:30 Bieg na „Piątkę” i "Dziesiątkę" - bieg o dystansie 5 i 10 km oraz Marsz Nordic Walking na dystansie 5km
 • ok godz. 15.00 dekoracja medalistów

Na wszystkich czekają liczne atrakcje:

- partyzanckie obozowisko

- gry i zabawy patriotyczne dla dzieci i młodzieży

- prezentacja pojazdów militarnych szwadronu SKORPION z Kluczborka

- prezentacja 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej

- pokaz sprzętu bojowego i ratownictwa medycznego

- „partyzancka grochówka” dla uczestników biegu

- fotobudka od photoakuku.pl   

 

START i META biegu na 1963 metry oraz na 5 km i 10 km będzie przy hali Sportowej - Wojewódzkiego Kampusu Sportowo-Rekreacyjnego STOBRAWA, ul Sportowa na wysokości parkingu.

Trasa na 1963 metry będzie przebiegała przez park do leśnej górki, tam odbędzie się apel pamięci i następnie powrót ta samą drogą. Udział w biegu na 1963 metry jest bezpłatny. Odbiór pakietów startowych przez osoby, które się zapisały wcześniej przez Internet, wyłącznie w dniu biegu w godz. 11.00-11.45 w biurze zawodów na hali Sportowej - Wojewódzkiego Kampusu Sportowo-Rekreacyjnego Stobrawa, ul. Sportowa 7.

Bieg na 5 km i 10 km(2 pętle) oraz Marsz Nordic Walking (5km) będzie przebiegał wyznaczoną trasą KLUCZBORSKIEJ PIĄTKI.  

Przypominamy, że biuro w dniu zawodów mieści się na hali Sportowej - Wojewódzkiego Kampusu Sportowo-Rekreacyjnego Stobrawa, ul. Sportowa 7, 46-200 Kluczbork, tel. (+48) 77 415 10 80. Biuro zawodów będzie czynne w godzinach 10.00-13.30.

Każdy uczestnik biegu na 5km i 10 km otrzyma pakiet startowy z  gadżetami patriotycznymi. Ponadto każda osoba, która ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal BIEGU PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH.

Zapisy internetowe na dystansie 5km i 10 km zostały zamknięte. Zgodnie z zapisem w regulaminie start w biegu mają wyłącznie osoby, które się zapisały i opłaciły wpisowe za bieg. Informujemy, że można się zapisać w dniu startu i opłacić wpisowe 40 zl w Biurze Zawodów w godz. od 10:00 do 13:00 wyłącznie do uzyskania limitu 200 osób.

Zapisy, regulamin biegu oraz trasę biegu znajdą Państwo na stronie:  https://www.zmierzymyczas.pl/1622/xi-bieg-pamieci-zolnierzy-wykletych-tropem-wilczym.html

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w biegu a mieszkańców Kluczborka do gorącego dopingowania sportowców.

 • plakat BIeg Tropem Wilczym 2023
 • trasa biegu

Prezentacja burmistrza z podsumowania lat 2020-2022

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji z podsumowania lat 2020-2022, które odbyło się w poniedziałek 27 marca w Centrum Aktywności Lokalnej Kino Bajka.

Podczas spotkania Burmistrz Jarosław Kielar podsumował najważniejsze inwestycje i działania zrealizowane w Gminie Kluczbork w latach 2020 - 2022. Swoją obecnością wydarzenie zaszczycili: Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła, Starosta kluczborski Mirosław Birecki. Spotkanie było także okazją do dyskusji z mieszkańcami i nakreślenia planów na dalszy rozwój naszego miasta. Wszystkim mieszkańcom dziękujemy za obecność i głos w dyskusji!

 

 • Podsumowanie lat 2020-22
 • Podsumowanie lat 2020-22
 • Podsumowanie lat 2020-22
 • Podsumowanie lat 2020-22
 • Podsumowanie lat 2020-22
 • Podsumowanie lat 2020-22

Więcej zdjęć na: facebook.com/Kluczbork 

600 osób pobiegło Tropem Wilczym w Kluczborku

W niedzielę 5 marca 2023r. odbyła się na Kampusie „STOBRAWA” XI edycja Biegu Tropem Wilczym. Pomimo niesprzyjającej aury w imprezie sportowej ale i zarazem patriotycznej wzięło udział kilkaset osób, dorosłych i dzieci. Przed startem każdego biegu konferansjer Mateusz Dybka wspominał ideę biegu – pamięć o żołnierzach wyklętych.

Wielką atrakcją cieszył się bieg o symbolicznej długości 1963 m., w którym wzięły udział dzieci, młodzież jak i całe rodziny. Bieg wystartowany przez wiceburmistrza Romana Kamińskiego oraz dyrektora OSiR-u Andrzeja Olecha ma symbolikę związaną z datą śmierci ostatniego partyzanta antykomunistycznego podziemia i aktywną manifestacją upamiętnienia bohaterstwa społeczeństwa polskiego tamtych dni. Uczestnicy biegu otrzymali pamiątkowy medal. Dla wszystkich uczestników biegów organizatorzy przewidzieli obozowisko partyzantów, prezentację pojazdów militarnych szwadronu SKORPION z Kluczborka, Fotobudka od photoakuku.pl, „partyzancką grochówkę”, pokaz ratownictwa medycznego. W imprezie zaprezentowała się 13 Śląska Brygada Obrony Terytorialnej.

W biegach na dystansie 5 km i 10 km wzięło udział 133 biegaczy a w Marszu Nordic Walking na dystansie 5km - 48 osób. 

Zwycięzcy w następujących kategoriach:
Bieg 5 km:
Czupala Kamil Niwki - 00:17:40 
Pawełczak Barbara Złochowice - 00:18:09

Bieg 10 km:
Lis Krzysztof AZS KU Politechniki Opolskiej Opole, Jasienie - 00:36:31 
Pawlik Krystyna Mafia Team Lubliniec, Olesno - 00:41:58

Marsz Nordic Walking 5km
Piłat Joanna Żądło Nordic Kluczbork, Kluczbork - 00:34:40
Sochacki Waldemar Żądło Nordic Kluczbork, Kluczbork - 00:34:49 

Dekoracji zwycięzców dokonali: Andrzej Olech – dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji a w imieniu Marszałka Województwa Opolskiego Artur Nowak – członek zarządu powiatu kluczborskiego. 

Szczegółowe wyniki na stronie www.zmierzymyczas.pl

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii i relacji video z Biegu Tropem Wilczym w Kluczborku:

Kluczbork fot. Maciej Knapa www.facebook.com/Kluczbork

Zbigniew Chudy (Foto Chudy) https://drive.google.com/drive/folders/1cUiFdt7SDqvT6sOmjQf-KDrXVNRiYHm4?fbclid=IwAR3ksTxKD9mU47XwLDtj5WOVAl44yT-UZveVeXKR7WT3if6eyAd6TFI2-Wo 

www.zmierzymyczas.pl  https://photos.google.com/share/AF1QipMLixkWPsfhDp06C1Kokzglu9wjMR74RYwPtelbfYh5moFLvZ3Sw_A0gE1wDXKHFA?pli=1&key=anV4b0JCZE9DZWh6WW5RZF83S1o0ZVgwbGQtQXR3

Artur Nowak start Biegu na 1963 m https://www.facebook.com/NowakArturKlb/videos/1944804099191005

Fotobudka Photoakuku https://www.facebook.com/photoakuku/posts/pfbid02wg8pL6mbCtNcbLMCtKNj4Em2ZQTse53DmsaqVnE3AvCqXfiADrsoPuQPwcjZmBC2l

Nto.pl https://nto.pl/kluczbork-upamietnil-zolnierzy-wykletych-ponad-500-osob-na-starcie-biegu-tropem-wilczym/ar/c1-17343777

TVP 3 Opole https://opole.tvp.pl/68309400/upamietnienie-bohaterow-xi-edycja-biegu-wilczym-tropem-w-kluczborku

Tegorocznymi organizatorami Biegu Tropem Wilczym w Kluczborku byli: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kluczborku, Kluczborski Obwód Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Gmina Kluczbork oraz Powiat Kluczborski. 

Serdeczne podziękowania należą się całemu zespołowi Ośrodka Sportu i Rekreacji, harcerzom i harcerkom z ZHR Kluczbork, Wydziałowi Promocji, fotografom, sympatycznym dziewczynom z Urzędy Miejskiego i OSiR Kluczbork za obsługę biura zawodów, klasie policyjnej z Zespołu Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku wraz z opiekunem Rafałem Panaszkiem, oraz jednostkom OSP z gminy Kluczbork za zabezpieczenie trasy.
Dziękujemy wszystkim za udział i zapraszamy za rok do Kluczborka na kolejną XII edycję Biegu Tropem Wilczym.

 • Bieg Tropem Wilczym 2023
 • Bieg Tropem Wilczym 2023
 • Bieg Tropem Wilczym 2023
 • Bieg Tropem Wilczym 2023
 • Bieg Tropem Wilczym 2023
 • Bieg Tropem Wilczym 2023
 • Bieg Tropem Wilczym 2023
 • Bieg Tropem Wilczym 2023
 • Bieg Tropem Wilczym 2023
 • Bieg Tropem Wilczym 2023
 • Bieg Tropem Wilczym 2023
 • Bieg Tropem Wilczym 2023
 • Bieg Tropem Wilczym 2023
 • Bieg Tropem Wilczym 2023
 • Bieg Tropem Wilczym 2023
 • Bieg Tropem Wilczym 2023
 • Bieg Tropem Wilczym 2023
 • Bieg Tropem Wilczym 2023
 • Bieg Tropem Wilczym 2023
 • Bieg Tropem Wilczym 2023
 • Bieg Tropem Wilczym 2023
 • Bieg Tropem Wilczym 2023
 • Bieg Tropem Wilczym 2023
 • Bieg Tropem Wilczym 2023
 • Bieg Tropem Wilczym 2023
 • Bieg Tropem Wilczym 2023
 • Bieg Tropem Wilczym 2023
 • Bieg Tropem Wilczym 2023
 • Bieg Tropem Wilczym 2023
 • Bieg Tropem Wilczym 2023
 • Bieg Tropem Wilczym 2023
 • Bieg Tropem Wilczym 2023
 • Bieg Tropem Wilczym 2023
 • Bieg Tropem Wilczym 2023
 • Bieg Tropem Wilczym 2023
 • Bieg Tropem Wilczym 2023
 • Bieg Tropem Wilczym 2023
 • Bieg Tropem Wilczym 2023
 • Bieg Tropem Wilczym 2023
 • Bieg Tropem Wilczym 2023
 • Bieg Tropem Wilczym 2023
 • Bieg Tropem Wilczym 2023
 • Bieg Tropem Wilczym 2023
 • Bieg Tropem Wilczym 2023
 • Bieg Tropem Wilczym 2023
 • Bieg Tropem Wilczym 2023
 • Bieg Tropem Wilczym 2023
 • Bieg Tropem Wilczym 2023
 • Bieg Tropem Wilczym 2023
 • Bieg Tropem Wilczym 2023
 • Bieg Tropem Wilczym 2023
 • Bieg Tropem Wilczym 2023
 • Bieg Tropem Wilczym 2023
 • Bieg Tropem Wilczym 2023
 • Bieg Tropem Wilczym 2023
 • Bieg Tropem Wilczym 2023
 • Bieg Tropem Wilczym 2023
 • Bieg Tropem Wilczym 2023
 • Bieg Tropem Wilczym 2023
 • Bieg Tropem Wilczym 2023
 • Bieg Tropem Wilczym 2023
 • Bieg Tropem Wilczym 2023
 • Bieg Tropem Wilczym 2023
 • Bieg Tropem Wilczym 2023
 • Bieg Tropem Wilczym 2023
 • Bieg Tropem Wilczym 2023
 • Bieg Tropem Wilczym 2023
 • Bieg Tropem Wilczym 2023
 • Bieg Tropem Wilczym 2023
 • Bieg Tropem Wilczym 2023

Dzień Kobiet

 • Dzień Kobiet 2023

Ogłoszenie o uzupełniającym naborze wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Gmina Kluczbork ponownie zachęca do złożenia wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
W ramach programu można wnioskować o udzielenie dotacji na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków (zgodnie z art. 8 i 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dz. U. z 2022 r. poz. 840).
Szczegółową listę prac, na które można przeznaczyć dotację określa art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Warunkiem udzielenia dotacji jest posiadanie wkładu własnego w wysokości nie niższej niż 2% wartości zadania.
Chęć udziału można zgłosić do dnia 13.03.2023r.

Szczegółowe informacje i wzór zgłoszenia w Zarządzeniu nr BR.0050.27.2023 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 16 luty 2023 r. (linki poniżej) 

https://bip.kluczbork.eu/plik,17956,zarzadzenie-nr-br-0050-45-2023-burmistrza-miasta-kluczborka-z-dnia-8-marca-2023r-w-sprawie-ogloszenia-uzupelniajacego-naboru-wstepnych-zgloszen-o-dofinansowanie-z-rzadowego-programu-odbudowy-zabytkow.pdf

https://bip.kluczbork.eu/plik,17871,zarzadzenie-nr-br-0050-27-2023-burmistrza-miasta-kluczborka-z-dnia-16-lutego-2023r-w-sprawie-ogloszenia-naboru-wstepnych-zgloszen-o-dofinansowanie-z-rzadowego-programu-odbudowy-zabytkow.pdf

„Modernizacja układu drogowego miasta Kluczborka polegająca na przebudowie dróg gminnych i parkingu miejskiego w ramach dokumentacji projektowej”

Dotyczy: budowa drogi gminnej ul. ks. Skargi i ks. Skorupki - aktualizacji harmonogramu prac.

Przewidywany przez Wykonawcę czas potrzebny na wykonanie poszczególnych etapów wynosi:

•    Etap 1 – 21 - 40 dni od 28.02 do 18.03 – prace związane z dolna warstwa konstrukcji 

•    Etap 2 – 21 - 40 dni od 14.03 – 07.04 - prace związane z dolna warstwa konstrukcji 

•    Etap 3 – 21- 40 dni od 6.03 – 27.03 - prace związane z dolna warstwa konstrukcji 

Po wykonaniu dolnych warstw konstrukcyjnych, będą trwały również prace brukarskie oraz zabudowy wpustów deszczowych. Powodować to może punktowe zamknięcia drogi w miejscach wykopów lokalnych oraz czasowy brak dojazdu do posesji. 

Kolejne etapy dłuższych zamknięć budowanej drogi nastąpią podczas wykonywania konstrukcji górnej kruszywa i nawierzchni bitumicznych. Terminy będą aktualizowane do warunków pogodowych i uzupełnienia formalnych braków ze strony Zamawiającego. 

Etap 4a – 1-3 dni 
Etap 4b – 1-5 dni
Etap 5 – 4 dni

PROSIMY O WYROZUMIAŁOSC I STOSOWANIE SIĘ DO ZALECEŃ OBJAZDÓW

 • Logotypy

Trwa rekrutacja do Programu Stypendialnego Horyzonty!

Uczniowie i uczennice z małych miejscowości, którzy kończą szkołę podstawową i chcą rozpocząć naukę w najlepszych liceach i technikach w dużych miastach zapraszamy do zgłaszania się do Stypendium Horyzonty. Uczniów z naszego województwa szczególnie zapraszamy do Wrocławia – do VIII Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Nr 10. W ramach stypendium uczniowie przez otrzymują  wsparcie finansowe przez całą szkołę średnią w postaci:

 • finansowania opłat za bursę, wyżywienie, komunikację miejską w mieście nauki
 • wspólnych wyjazdów na wakacje i ferie
 • dodatkowych kursów językowych
 • indywidualnego wsparcia w rozwijaniu pasji, wiary we własne możliwości i w wyborze dalszej drogi

Ponadto w każdym mieście mamy swojego koordynatora regionalnego, który organizuje cykliczne wyjścia scalające społeczność stypendialną i dające możliwość poznania miasta, a także utrzymuje indywidualny kontakt ze stypendystami i wspiera ich na każdym etapie … to wszystko zapewnia program Fundacji EFC i Fundacji Rodziny Staraków. Zgłaszać można się do 31.03, a więcej dowiecie się tutaj: www.efc.edu.pl/programy/horyzonty.

Czekamy na Wasze zgłoszenia!

 • Grafika_stypendium_Horyzonty_2

Adam Sokołowski po raz 26 Mistrzem Polski Kibiców Sportowych!

MISTRZ jest tylko jeden! 
Pan Adam Sokołowski po raz 26 został Mistrzem Polski Kibiców Sportowych Zdobywając 93 na 95 możliwych punktów  (laureat II miejsca zdobył ich 79).Mistrzostwa po raz kolejny odbyły się w naszym mieście partnerskim - Dzierżoniów. 
Serdeczne gratulacje dla naszej żywej "ENCYKLOPEDII SPORTU" 
Od 2001 roku Pan Adam Sokołowski ani przez moment nie wypuścił z rąk tego zacnego lauru!
Tematem przewodnim Mistrzostw było Stulecie Polskiego Związku Bokserskiego. Ponadto uczestnicy odpowiadali na pytania dotyczące:
- Bieżących wydarzeń sportowych;
- Regulaminów sportowych;
- Historii polskiego sportu.
Warto dodać, że oprócz Pana Adama Sokołowskiego naszą Gminę reprezentowali również Tadeusz Tymrakiewicz oraz Maciej Wójcik (uczeń VIII klasy szkoły w Kujakowicach Dolnych) - wychowanek Pana Adama.
 
 
Foto:Dorota Pieszczuch (Dzierżoniów) 
 • Adam Sokołowski
 • Adam Sokołowski 2

Polsko - Ukraiński Jarmark Wielkanocny

Stowarzyszenie LGD "Dolina Stobrawy" wraz z Centrum Kultury w Kluczborku, Gminą Kluczbork, OSiR Kluczbork i Stowarzyszeniem Klucz do Rozwoju organizuje Polsko-Ukraiński Jarmark Wielkanocny 01.04.2023r. (sobota) w kluczborskim rynku, który odbędzie się
w godzinach 10.00 -16.00.
 
Jarmark ma na celu integrację mieszkańców i gości z Ukrainy, poznanie tradycji, obyczajów, rękodzieła i potraw obu krajów.
W ramach imprezy chcemy zorganizować stoiska wystawiennicze i warsztaty rękodzielnicze, w których nieodpłatnie będą brać udział mieszkańcy i goście z Ukrainy.
 
Zapraszamy wystawców do sprzedaży swojego rękodzieła i produktów spożywczych podczas jarmarku. Zapewniamy nieodpłatnie miejsce na rynku w przypadku zadeklarowania prowadzenia nieodpłatnych warsztatów. Wystawcy nieprowadzący warsztatów odpłatność za stoisko w wysokości 50 zł. Opłatę pobierać będzie Centrum Kultury w Kluczborku.
We własnym zakresie należy mieć stoisko wystawiennicze.
Zgłoszenia przyjmujemy mailowo na adres biuro@dolinastobrawy.pl z podaniem danych kontaktowych oraz opisem stoiska i wystawianego produktu.
 
Oferty należy przesłać na adres mailowy biuro@dolinastobrawy.pl do 27.03.2023
 • Plakat Jarmark Wielkanocny
 • Plakat Jarmark Wielkanocny - wersja ukraińska

Modernizacja sieci telekomunikacyjnej w Urzędzie Miejskim i Urzędzie Stanu Cywilnego

Uprzejmie informuję, iż w związku z wymianą centrali telefonicznej w dniu 22.03.2023 r. (środa) mogą wystąpić utrudnienia z połączeniem telefonicznym z Urzędem Miejskim w Kluczborku oraz z Urzędem Stanu Cywilnego w Kluczborku.

Jednocześnie informuję, o możliwości komunikacji elektronicznej na adresy internetowe Urzędu Miejskiego i Urzędu Stanu Cywilnego.

Za ewentualne problemy i niedogodności uprzejmie przepraszamy

Wystawa pt. "Park Miejski w Kluczborku".

Wydział Promocji i Rozwoju Gminy Kluczbork we współpracy z Krzysztofem Adamskim - Radnym Miejskim w Kluczborku organizują wystawę plenerową w kluczborskim rynku pt. „Park Miejski w Kluczborku”.
 
Wobec powyższego, serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników fotografowania do przesyłania zdjęć przedstawiających Park Miejski w Kluczborku.
 
Prosimy o przesłanie maksymalnie 6 zdjęć na adres e-mailowy: grafik@kluczbork.pl w terminie do 24.03.2023 r.
 
Parametry zdjęć: rozdzielczości 300 dpi, rozmiar powinien być wystarczający do wykonania wydruków na wystawę.
 
Zebrane zdjęcia zostaną wykorzystane w wystawie plenerowej pn. „Park Miejski w Kluczborku”, która będzie wystawiona w miesiącach kwiecień - czerwiec br. w kluczborskim rynku.
 
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc na wystawie, zastrzega się, że w przypadku otrzymania bardzo dużej ilości zdjęć, na wystawie zostaną zaprezentowane jedynie najciekawsze prace poszczególnych autorów.
 
Prace na wystawie zostaną podpisane imieniem i nazwiskiem autora.
 
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Wydziałem Promocji i Rozwoju Gminy Kluczbork tel. 774181477, e-mail: grafik@kluczbork.pl
 
 • Przekreślony telefon
 • Zdjęcia z Parku Miejskiego w Kluczborku

Ważna informacja w sprawie budowy sieci telekomunikacyjnej (Internetowej) w sołectwach Gminy Kluczbork

Firma CZARNET s.j. w ramach wygranego konkursu ogłoszonego przez CPPC (Centrum Projektów Polska Cyfrowa), buduje sieć światłowodową w miejscowościach: Bażany, Bąków, Biadacz, Bogacica, Bogacka Szklarnia, Borkowice, Krasków, Krzywizna, Kujakowice Dolne, Kujakowice Górne, Kuniów, Ligota Górna, Łowkowice, Maciejów, Nowa Bogacica, Smardy Górne, Żabiniec.
Informujemy, że przedstawiciel firmy CZARNET s.j. Damian Dobosz będzie odwiedzać mieszkańców w celu uzyskania zgody na wykonanie prac instalacyjnych na słupach energetycznych i telekomunikacyjnych znajdujących się na działkach prywatnych. Przedstawiciele CZARNET s.j. udzielą wszelkich niezbędnych informacji na temat prowadzonej inwestycji i zakresu przewidzianych prac w obrębie prywatnych nieruchomości. Kontakt do przedstawicieli firmy CZARNET s.j. poniżej:

 • Ważna informacja w sprawie budowy sieci telekomunikacyjnej (Internetowej) w sołectwach Gminy Kluczbork

III Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Talentów Muzycznych im. Alexa Popka

Już jutro w sali kameralnej Centrum Kultury w Kluczborku III Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Talentów Muzycznych im. Alexa Popka. 

Celem konkursu jest rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej, popularyzacja działań muzycznych oraz promowanie, utalentowanych zespołów, które dopiero zaczynają swoją karierę, bądź nie miały jeszcze okazji zaistnieć na scenie muzycznej a dzięki tej imprezie mają szansę zaprezentować się szerokiej publiczności. 
Zapowiada się kilka godzin pozytywnego grania! Start konkursu godz. 13.00. Godz. 18.30 Koncert Gwiazdy "Popek Band". 
Zapraszamy!

 • III Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Talentów Muzycznych im. Alexa Popka

Wsparcie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poprzez dofinansowanie do nauki języka migowego

Komunikacja werbalna, czyli słowna, stanowi dla człowieka najbardziej naturalny sposób komunikacji, a rozmowa jest nieodłączną częścią ludzkich kontaktów. Dla osób z zaburzeniami słuchu rozmowa za pomocą słów jest jednak utrudniona, a często wręcz niemożliwa. W takich przypadkach z pomocą przychodzi język migowy. Komunikacja za pomocą gestów wspartych mimiką pozwala skutecznie zastąpić dźwięki mowy. Nauka języka migowego zwiększa możliwości uczestnictwa osób niesłyszących z w życiu społecznym i zawodowym oraz poprawia komfort codziennego życia, w tym funkcjonowanie w otoczeniu domowym.

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wspiera naukę języka migowego poprzez dofinansowanie kosztów szkolenia osób doświadczających trudności w komunikowaniu się,  członków ich rodzin oraz osób mających stały lub bezpośredni kontakt z osobami doświadczającymi trudności. Od kwietnia 2023 r. uzyskanie dofinansowania będzie możliwe w pełni online za pomocą nowego systemu iPFRON+ umożliwiającego uzyskiwanie wsparcia PFRON bez wychodzenia z domu.

 

Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowania  będą znajdować się w Serwisie Rzeczpospolitej Polskiejhttps://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dofinansowanie-do-szkolenia-jezyka-migowego-i-innych-srodkow-komunikowania-sie oraz w serwisie iPFRON+https://portal-ipfronplus.pfron.org.pl/ po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw nowego rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 2023 r. w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia języka polskiego, polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego, sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych oraz tłumacza-przewodnika, co powinno nastąpić najpóźniej do dnia 21 marca 2023 r.

 

Do złożenia wniosku elektronicznego niezbędne będzie posiadanie Profilu Zaufanego ePUAP lub podpisu kwalifikowanego. Instrukcja założenia Profilu Zaufanego dostępna jest w Serwisie Rzeczpospolitej Polskiej:  https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany.

 

Osoby, które chcą złożyć wniosek, mogą już dziś założyć konto w systemie iPFRON+ pod adresem https://ipfronplus.pfron.org.pl/. Rejestracja nowego użytkownika następuje po wybraniu w menu przycisku „dodaj nowy wniosek” lub „zaloguj przez login.gov.pl”. W kolejnym kroku użytkownik zostaje poproszony o uwierzytelnienie za pomocą Profilu Zaufanego ePUAP i dokonuje rejestracji w systemie. Cała procedura zajmuje tylko kilka minut.

 

W celu zwiększenia wiedzy na temat obsługi i funkcjonalności systemu warto skorzystać z zasobów platformy edukacyjnej (https://edukacja.pfron.org.pl).

 

Projekt „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.  

Walne Zgromadzenie Delegatów Spółki Wodnej Gminy Kluczbork

ZAPROSZENIE

Zarząd Spółki Wodnej Gminy Kluczbork zaprasza

na Walne Zgromadzenie Delegatów,

które odbędzie się w dniu 24 marca 2023r., o godz. 11:00,

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kluczborku,

 przy ul. Katowickiej 1 -  II piętro, sala nr 62,

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, powitanie delegatów, członków, sołtysów i zaproszonych gości.
 2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
 4. Przedstawienie oraz przyjęcie porządku obrad.
 5. Sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej  z działalności Spółki za 2022r.
 6. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
 7. Udzielenie absolutorium Zarządowi za 2022r.
 8. Przedstawienie projektów uchwał i podjęcie uchwał.
 9. Przedstawienie planu finansowego i zakresu rzeczowo-finansowego na 2023r.
 10. Ustalenie wysokości rocznej składki członkowskiej, innych świadczeń oraz terminu płatności składek na 2023r.
 11. Omówienie zmian w Statucie Spółki.
 12. Dyskusja i podjęcie uchwał.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad.

 

 

Jednocześnie informujemy, że czynny udział w Walnym Zgromadzeniu Delegatów mają wyłącznie delegaci i członkowie Spółki Wodnej Gminy Kluczbork, tj. osoby, które do chwili rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia złożyły lub złożą podpisane deklaracje członkowskie. Propozycje uzupełnienia porządku obrad przyjmowane będą do rozpoczęcia obrad.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

 

 

 

Zarząd Spółki Wodnej Gminy Kluczbork

 • Kropla wody

Refundacja Podatku VAT za dostarczane paliwa gazowe w 2023 roku

Odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwie domowym, które wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, przysługuje refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury od dnia 01 stycznia 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r.

Wnioski o wypłatę refundacji podatku VAT można składać nie później niż do 29 lutego 2024r. na 3 sposoby:

 • w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, Zamkowej 6, pok. 14a II piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach  9.00 – 14.00,
 • za pomocą poczty tradycyjnej,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020r. poz. 344): ePUAP na adres OPSKluczbork/SkrytkaESP

Szczegóły i wnioski o refundację: https://kluczbork.opsinfo.pl/index.php?menu=&submenu=&art=36651 

Plebiscyt radiowej Czwórki „Nieprzeciętni 2023”

Szanowni Państwo, 20 marca wystartował Plebiscyt radiowej Czwórki „Nieprzeciętni 2023” skierowany do młodych ludzi, którzy mają wyjątkowe umiejętności, interesujące pasje czy robią coś ciekawego. Już teraz można przesyłać zgłoszenia kandydatów spośród rodziny i znajomych lub zgłosić się samemu poprzez formularz dostępny www.polskieradio.pl 

Jedynym warunkiem uczestnictwa jest wiek między 18 a 35 rokiem życia. Zgłoszenia można przesyłać do 16 kwietnia.    
Na zwycięzcę oraz finalistów czekają nagrody.

 

 • Plebiscyt Nieprzeciętni 2023

Targi Pracy

Zapraszamy do udziału w Targach pracy organizowanych przez Młodzieżowe Centrum Kariery OHP.

 • Zapraszamy do udziału w Targach pracy organizowanych przez Młodzieżowe Centrum Kariery OHP

Ważna informacja

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 marca 2023 r. z powodu zmiany oprogramowania biuro dowodów osobistych będzie czynne do godziny 14.00. Za utrudnienia przepraszamy.

Zapraszamy na II Polsko - Ukraiński Jarmark Wielkanocny

Już w tą sobotę 1 kwietnia zapraszamy na kluczborski rynek w godzinach od 10.00 do 16.00, gdzie odbędzie się Polsko - Ukraiński Jarmark Wielkanocny.

Czekać będzie na Was wiele atrakcji, m.in. warsztaty rękodzielnicze, produkty regionalne, rękodzieło, ozdoby świąteczne oraz przede wszystkim pyszne dania ukraińskie i polskie.

Specjalnie dla Was Panie z Ukrainy przygotują:

barszcz ukraiński, pierogi z mięsem, pierogi z wątróbką drobiową i ziemniakami, pierogi z ziemniakami i białym serem, naleśniki z mięsem, paszteciki z mięsem, koperty z białym serem i szpinakiem, słodkie bułeczki z twarogiem , chrusty, kruche ciasto z twarogiem, ciasto napoleońskie, ciasto medovik.

Na polskich stoiskach znajdziecie:

 1. Ziołowe syropy, naturalne kosmetyki i lawendowe rękodzieło.
 2. Naczynia ceramiczne oraz przedmioty dekoracyjne wykonane z gliny.
 3. Żywność i napitki ( również członków Sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie).
 4. Ceramikę, ozdoby z drewna, ubrania lniane, obrazy, skrzynki obszaru północnej Opolszczyzny.
 5. Unikatowe pamiątki z regionu, Doliny Stobrawy i Byczyny.
 6. Kosmetyki sprawdzonych polskich marek jak Miodowa Mydlarnia, Instytut Włókien Naturalnych

i Roślin Zielarskich.

 1. Rękodzieło wykonywane przez osoby niepełnosprawne.
 2. Wianki oraz obręcze dekoracyjne, ręcznie szyte czy robione na szydełku kwiaty, robione na drutach zajączki wielkanocne, palmy.
 3. Produkty piekarnicze i cukiernicze m.in. chlebki, babki, mazurki ,ciasta i ciasteczka oraz wiele innych pysznych produktów.
 4. Sery kozie różne rodzaje.
 5. Wytwarzanie łuków wschodnich i akcesoria łucznicze, wyroby rymarskie, kowalskie i kaletnicze.
 6. Wielkanocne ozdoby, maskotki, rękodzieło.
 7. Produkty i pamiątki z Truskawkowej Wsi.
 8. Rękodzieło, ozdoby wielkanocne, pisanki, baranki, kurki, zajączki i maskotki robione na szydełku.
 9. Miody z Maciejowa.
 10. Warsztaty "Babcia uczy szydełkowania", wystawa plenerowa "Kluczbork kolorowo ", Plenerowa Kawiarenka Obywatelska Masz Głos.
 11. Kreteńskie i greckie produkty: oliwa z oliwek, zioła i przyprawy, herbaty górskie, mydła oliwkowe, ręcznie robiona ceramika oraz ręcznie tkane obrusy.

Oraz wiele innych atrakcji.

Zapraszamy!

Organizatorzy Jarmarku:

Gmina Kluczbork

Stowarzyszenie Klucz do Rozwoju

Centrum Kultury w Kluczborku

OSiR Kluczbork

 

 • Polsko Ukraiński Jarmark Wielkanocny
 • Polsko Ukraiński Jarmark Wielkanocny

Gmina Kluczbork nadal inwestuje w gospodarkę wodno-ściekową

W dniu 30.03.2023r. gmina Kluczbork podpisała umowę o dofinansowanie zadania pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kluczbork”. Uroczystego podpisania umowy dokonali Pan Andrzej Buła Marszałek Województwa Opolskiego oraz Jarosław Kielar Burmistrz Miasta Kluczborka wraz z Piotrem Lewaldem Skarbnikiem gminy Kluczbork.

W ramach zadania wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowościach Ligota Zamecka, Bąków, Krasków. Dodatkowo zakres projektu obejmuje budowę sieci wodociągowej tranzytowej pomiędzy miejscowościami Kujakowice Górne – Maciejów oraz podziemnej pompowni. Łączna długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej w ramach tego projektu to prawie 2km, natomiast wodociągu to ponad 4 km. Inwestycja będzie realizowana w lata 2023-2024.

Gmina na to zadania pozyskała dofinansowanie w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych tj. 2 902 135,00 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 • Logo info o dofinasowaniu z UE
 • Podpisanie umowy o dofinansowanie
 • Podpisanie umowy o dofinansowanie
 • Podpisanie umowy o dofinansowanie

Wielkanocne Jajo na kluczborskim Rynku

Dziś w centrum miasta stanęło wyjątkowe Wielkanocne Jajo. Malowidła nawiązujące do tegorocznego święta 770-lecia Kluczborka wykonał Przemysław Szyporta instruktor z Centrum Kultury w Kluczborku. Jutro na Kluczborskim Rynku od 10.00 do 16.00, odbędzie się Polsko-Ukraiński Jarmark Wielkanocny. Serdecznie zapraszamy !

Więcej o Jarmarku na: https://www.kluczbork.eu/1356,aktualnosci-2023?tresc=21729

 • Wielkanocne jajo na kluczborskim Rynku
 • Wielkanocne jajo na kluczborskim Rynku

Gala XXIII edycji Laurów Umiejętności i Kompetencji za rok 2022

Miłe wieści z Opolskiej Izby Gospodarczej! 
 
W piątkowy wieczór w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego odbyła się uroczysta Gala XXIII edycji Laurów Umiejętności i Kompetencji za rok 2022. 
Podczas tego doniosłego wydarzenia nagrodzono osoby i firmy związane z naszą Gminą: 
 
- Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji 2022 w kategorii Samorząd terytorialny, zawodowy i gospodarczy otrzymał Zastępca Burmistrza Kluczborka ROMAN KAMIŃSKI 
 
- Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji otrzymała firma PV PREFABET KLUCZBORK S. A. Nagrodę odebrał Prezes Zarządu Firmy Pan Krystian Stefan. Firma działa w Kluczborku od 1997 roku (sam zakład istnieje od kilkudziesięciu lat). 

P.V. Prefabet Kluczbork S.A. jest producentem betonowych i żelbetowych prefabrykatów, produktów specjalistycznych do 60 ton oraz rur przeciskowych stosowanych w technologiach bezwykopowych.

Wyroby przeznaczone są głównie do kanalizacji deszczowej i sanitarnej, infrastruktury drogowej, kolejowej, oczyszczalni ścieków oraz inwestycji związanych z gromadzeniem wód deszczowych.

Dostarczają produkty, które w trosce o środowisko życia ludzi, pomagają zapobiegać szkodliwym konsekwencjom zmian klimatu i minimalizować ich skutki kiedy się pojawią.

P.V. Prefabet Kluczbork S.A. prowadzi szereg projektów o charakterze badawczo rozwojowym, które związane są m.in.:

z zagospodarowaniem wody deszczowej i ścieków sanitarnych

z zagospodarowaniem ścieków oraz odpadów w budownictwie rolniczym

z budownictwem drogowym i kolejowym wraz z całą infrastrukturą

z ochroną i poprawą stanu ekosystemów wodnych.

 
 
Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym! 
 
 

Zdjęcia - Facebook Opolskiej Izby Gospodarczej 

 • Odbiór nagrody Burmistrz Roman Kamiński
 • Odbiór nagrody - Prezes PV Prefabet S. A. Krystian Stefan
 • Zdjęcie grupowe Gala XXIII edycji Laurów Umiejętności i Kompetencji za rok 2022

Zmiana godzin funkcjonowania Urzędu Miasta w okresie Świąt Wielkanocnych

Uprzejmie informujemy o zmianie godzin funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Kluczborku w okresie Świąt Wielkanocnych: 

 

 • 07.04.2023 r. (Wielki Piątek) 7:00 - 13:00
 • 11.04.2023 r. (Wtorek) 8:00 - 15:00 

 

Przepraszamy za utrudnienia! 

 

 • Urząd Miasta Kluczborka z lotu ptaka

"Finał Powiatowy" Pucharu Polski

Zapraszamy na gminne derby "Finał Powiatowy" Pucharu Polski pomiędzy KS Metal Kluczbork, a Ligota Dolna STOBRAWA.

 • "Finał Powiatowy" Pucharu Polski

XXXVIII Kluczborskie Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej

Centrum Kultury w Kluczborku oraz Parafia Ewangelicko - Augsburska w Kluczborku serdecznie zapraszają na XXXVIII Kluczborskie Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej, które rozpoczynają się w niedzielę 14 maja o godz.18.00 i potrwają do 8 października. Pamiętajcie zawsze druga niedziela miesiąca.

 

 • Plakat 2023

W szczytnym celu do Santiago de Compostela

Niesamowite wyzwanie. Pieszo z plecakiem 3 000 km w 100 dni. Dzisiaj rano o g. 8.00 Bartosz Gubała wyruszył z Kluczborka do Santiago de Compostela. Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar przekazał Bartkowi flagę Kluczborka oraz odbił  w jego dzienniku pierwszą pieczątkę. Wraz z rodziną Bartka życzył mu powodzenia i szczęśliwego dotarcia do celu.

Bartek podczas swojej wyprawy zbiera na obóz wakacyjny dla osób niepełnosprawnych z stowarzyszenia „Muminki" w Kluczborku. Każdy może wesprzeć zbiórkę charytatywną: https://zrzutka.pl/2ykx8g 

Skąd wziął się tak szalony pomysł? Poniżej słowa kluczborskiego wędrowca:

„Nazywam się Bartosz, mam 28 lat, a moją pasją są podróże, ale te z kategorii nietypowych. W 2019 roku wraz z przyjacielem postanowiliśmy objechać Europę wzdłuż linii brzegowej 19-letnim Fiatem Seicento (tylko taki samochód posiadałem). W sumie pokonaliśmy ponad 20 tyś km przekraczając granicę 20 państw, wszystko to w niespełna 3 miesiące. Podczas pobytu w Hiszpanii, całkiem przypadkiem spotkałem znajomego z Kluczborka, który był w trakcie pielgrzymki do Santiago de Compostela. Wtedy pierwszy raz usłyszałem o Szlaku Świętego Jakuba i było to dla mnie nie do pomyślenia, że ludzie potrafią pieszo pokonywać takie dystanse. Z czasem zacząłem zgłębiać temat i doszedłem do wniosku, że to idealne wyzwanie dla mnie, dlatego aby rozpocząć nowy rozdział w swoim życiu postanowiłem odbyć takową pielgrzymkę. Planuję wyruszyć pieszo z Kluczborka i dojść, aż nad ocean w północno zachodniej części Hiszpanii. Do pokonania mam ponad 3 tyś km, na co planuję przeznaczyć minimum 100 dni. W ramach tej nietypowej wyprawy postanowiłem nagłośnić zbiórkę charytatywną https://zrzutka.pl/2ykx8g na obóz wakacyjny dla osób niepełnosprawnych z stowarzyszenia "Muminki" w Kluczborku. Kiedyś moja siostra mocno się tam udzielała i teraz przyszła kolej na mnie. W tym celu udało mi się zaangażować kilka firm z Kluczborka, władze miasta oraz wielu przyjaciół i znajomych.”

Instagram: https://www.instagram.com/bartosz_gubala

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100013118229369

Lista darczyńców, które zgodziły się wesprzeć zbiórkę:

Gmina Kluczbork

https://www.facebook.com/Kluczbork/

Simba Sushi Kluczbork

https://www.facebook.com/SimbaSushiKluczbork

Wokalne Horyzonty Kornela Wysocka

https://www.facebook.com/profile.php?id=100083483870501

Z.P.H.U. "Granitex" s.c. Bogdan Tokar, Ewa Tokar

www.granitex-tokar.pl/

Firma Budowlano Handlowo Usługowa "Gulek" Kamil Gulka

https://www.facebook.com/profile.php?id=100054466359696

Pierogarnia Kamelia Kluczbork

https://www.facebook.com/profile.php?id=100084002149124

Stomatologia Wicher&Kapustecki

https://www.facebook.com/stomatologiawicher

Fitness Klub Energy-Fit Aleksandra Blana

https://www.facebook.com/Energy.Fit.Fitness.Klub

Salon Fryzjerski Hubert Brodacki / Barber Brodacki - Kluczbork

https://www.facebook.com/salon.brodacki.tuwima

 

 • Bartek Gubała wyrusza do Santiago de Compostela
 • Bartek Gubała wyrusza do Santiago de Compostela
 • Bartek Gubała wyrusza do Santiago de Compostela
 • Bartek Gubała wyrusza do Santiago de Compostela
 • Bartek Gubała wyrusza do Santiago de Compostela
 • Podróż po Europie
 • Podróż po Europie
 • Podróż po Europie

Osiemdziesiąta trzecia rocznica Zbrodni Katyńskiej

Dziś obchodzimy osiemdziesiątą trzecią rocznicę Zbrodni katyńskiej dokonanej przez ZSRR.
 
Władze Powiatu kluczborskiego,Gminy Kluczbork, związek Sybiraków w Kluczborku, a także przedstawiciele służb: Policji, Straży Pożarnej, Służby Wieziennej, Nadleśnictwa i Straży Miejskiej uczciły pamięć poległych w Zbrodni Katyńskiej składając wiązanki kwiatów pod obeliskiem oraz Dębem Katyńskim.
 
Gminę Kluczbork reprezentowali: Zastępca Burmistrza Roman Kamiński oraz Komendant Straży Miejskiej Andrzej Kicmach.
 
Uroczystości upamiętnienia tego wydarzenia odbyła się na terenie Zespół Szkół Nr 1 w Kluczborku
 • Obchody Zbrodni Katyńskiej w ZSP nr 1 w Kluczborku
 • Obchody Zbrodni Katyńskiej w ZSP nr 1 w Kluczborku
 • Obchody Zbrodni Katyńskiej w ZSP nr 1 w Kluczborku
 • Obchody Zbrodni Katyńskiej w ZSP nr 1 w Kluczborku
 • Obchody Zbrodni Katyńskiej w ZSP nr 1 w Kluczborku
 • Obchody Zbrodni Katyńskiej w ZSP nr 1 w Kluczborku
 • Obchody Zbrodni Katyńskiej w ZSP nr 1 w Kluczborku
 • Obchody Zbrodni Katyńskiej w ZSP nr 1 w Kluczborku
 • Obchody Zbrodni Katyńskiej w ZSP nr 1 w Kluczborku
 • Obchody Zbrodni Katyńskiej w ZSP nr 1 w Kluczborku
 • Obchody Zbrodni Katyńskiej w ZSP nr 1 w Kluczborku

Zdjęcia: Facebook Powiat Kluczborski

Otwarcie wystawy fotograficznej "Park Miejski w Kluczborku"

18 kwietnia 2023r. na kluczborskim rynku otwarto wystawę fotograficzną "Park Miejski w Kluczborku". Burmistrz Kluczborka Jarosław Kielar podziękował wszystkim trzynastu fotografom, którzy dzięki swoim pracom pokazali urok parku miejskiego. Trzecia już wystawa kluczborskich fotografów odbywa się w ramach 770-lecia Kluczborka. Pomysłodawca wystawy Krzysztof Adamski - Radny Miejski w Kluczborku podziękował Wydziałowi Promocji i Rozwoju Gminy za przygotowanie wystawy. W imieniu fotografów głos zabrała Pania Ewa Sierpina, która podziękowała za możliwość prezentacji prac fotografów amatorów na kluczborskim rynku. Była wdzięczna władzom miasta za troskę i dbanie o piękno parku miejskiego.
Serdecznie zapraszamy na kluczborski rynek do oglądania wystawy, która będzie dostępna do początku czerwca 2023.
 
Na wystawie swoje zdjęcia prezentują:
Tomasz Barut
Zbigniew Chudy
Karolina Gandża
Małgorzata Harlender
Maciej Knapa
Dariusz Mikietyński
Barbara Mitka
Adam Płocikiewicz
Ewa Sierpina
Piotr Szczepański
Łukasz Turek
Marzena Uryga
Katarzyna Wójcik
 
 
 • Otwarcie wystawy Park Miejski w Kluczborku
 • Otwarcie wystawy Park Miejski w Kluczborku
 • Otwarcie wystawy Park Miejski w Kluczborku
 • Otwarcie wystawy Park Miejski w Kluczborku
 • Otwarcie wystawy Park Miejski w Kluczborku
 • Otwarcie wystawy Park Miejski w Kluczborku
 • Otwarcie wystawy Park Miejski w Kluczborku
 • Otwarcie wystawy Park Miejski w Kluczborku
 • Otwarcie wystawy Park Miejski w Kluczborku
 • Otwarcie wystawy Park Miejski w Kluczborku
 • Otwarcie wystawy Park Miejski w Kluczborku
 • Otwarcie wystawy Park Miejski w Kluczborku
 • Otwarcie wystawy Park Miejski w Kluczborku

Uroczystości 3 Maja w Kluczborku

Zapraszamy na powiatowe uroczystości upamiętniające uchwalenie Konstytucji 3 Maja.
Rozpoczynamy o 8.30 - mszą w intencji Ojczyzny w Kościele MBWW, następnie przemarsz na kluczborski Rynek z wielką białoczerwoną flagą, ok. 9.45 - uroczystości na Rynku z udziałem wojska - odegranie Hymnu Państwowego, wciągnięcie flagi na maszt, Apel Pamięci, salwa honorowa.
Po południu od 15.00 na Rynku Piknik Patriotyczny przygotowany przez Centrum Kultury w Kluczborku i OSiR Kluczbork - w programie m.in. prezentacje wokalno-muzyczne z CKK i pokazy sztuk walki. O godzinie 18.00 na scenie wystąpi gwiazda majówki - Zespół NIVEL.
 
Zapraszamy do wspólnego świętowania 3 Maja.
 

Zmiana taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia ścieków

Od 22 kwietnia 2023 r. decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach nastąpiła zmiana taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków 
 
Obecna taryfa wynosi 12,28 zł (brutto)
 
 
 • Logo Wody Polskie

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka 2023

Dziś w Sali Konferencyjnej odbyło się uroczyste podpisanie umowy w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2023!
 
W imieniu Gminy Kluczbork umowę z Urzędem Marszałkowski Województwa Opolskiego podpisali Burmistrz Jarosław Kielar oraz Skarbnik Piotr Lewald.
 
W uroczystości uczestniczyli Sołtysi: Krzysztof Rojowski (Krasków) oraz Andrzej Kosmala (Ligota Górna).
 
Sołectwa, które będą otrzymały środki z MIS w 2023 r.:
 • Bażany;
 • Bogacica;
 • Bogacka Szklarnia;
 • Bogdańczowice;
 • Krasków;
 • Kujakowice Dolne;
 • Ligota Górna;
 • Żabiniec.
 • Podpis Jarosław Kielar, Piotr Lewald
 • Podpisanie Umowy
 • Jarosław Kielar, Krzysztof Rojowski
 • Jarosław Kielar, Andrzej Kosmala

770 km kajakiem na 770 lat Kluczborka

Piękny gest w szlachetnym celu!
Para miłośników aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu - absolwenci kluczborskich szkół Edyta i Sławek postanowili połączyć przyjemne z pożytecznym. W ramach majowego urlopu postanowili przepłynąć 770 km kajakiem w szczytnym celu - za każdy przepłynięty kilometr będą zbierać pieniądze na leczenie chorej mieszkanki Kluczborka - Pani Iwony Glazer https://www.siepomaga.pl/kilometry-dla-iwony-warta-i-odra
30 kwietnia o godzinie 11:00 wypłynęli z miejscowości Stara Wieś. Jako cel wybrali Miasto Szczecin. Kajakarze będą płynąć dwoma rzekami Wartą i Odrą. Po drodze mijają Jeziorsko oraz miasta: Uniejów, Koło, Konin, Poznań, Gorzów Wielkopolski, Kostrzyn nad Odrą.
Partnerem wyprawy jest Gmina Kluczbork! 
Zachęcamy do wsparcia tej szczytnej akcji.

Linki do fanpage na Facebooku oraz skarbonki:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100091907327749
https://www.siepomaga.pl/kilometry-dla-iwony-warta-i-odra

 • 770 km kajakiem na 770 lat Kluczborka
 • 770 km kajakiem na 770 lat Kluczborka

Projekt LIFE AQP Opolskie 2019.PL

Poniżej przedstawiamy jak wymienić piec krok po kroku. Broszura wykonana została na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w ramach realizacji projektu pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” LIFE19 GIE/PL/000398 - LIFE_AQP_Opolskie_2019.Pl  finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 • Broszura informacyjna - Projekt LIFE AQP Opolskie 2019.PL
 • Broszura informacyjna - Projekt LIFE AQP Opolskie 2019.PL
 • Broszura informacyjna - Projekt LIFE AQP Opolskie 2019.PL
 • Broszura informacyjna - Projekt LIFE AQP Opolskie 2019.PL
 • Broszura informacyjna - Projekt LIFE AQP Opolskie 2019.PL
 • Broszura informacyjna - Projekt LIFE AQP Opolskie 2019.PL
 • Broszura informacyjna - Projekt LIFE AQP Opolskie 2019.PL

Apel Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu.

Opolska Policja w ostatnim czasie odnotowuje wzmożoną aktywność przestępców dokonujących oszustw na osobach starszych. W celu wyłudzenia pieniędzy oszuści najczęściej podszywają się pod policjantów.
W trosce o wspólne dobro mieszkańców Komendant Wojewódzki Policji w Opolu zwraca się z apelem do mieszkańców.
 • Apel Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu

Symboliczne posadzenie dębu 770-lecia

Burmistrz Kluczborka Jarosław Kielar zaprasza na symboliczne posadzenie dębu 770-lecia z okazji 770 lat Kluczborka w poniedziałek 8 maja 2023r. o g.12.00 w Parku Dzierżona przy ul. Byczyńskiej.
 
 
 • tabliczka dąb 770-lecia
 • Park Dzierżona

Posadzenie dębu 770-lecia Kluczborka

8 maja 2023 roku w Parku Dzierżona miało miejsce kolejne wydarzenie w ramach obchodów 770. rocznicy założenia miasta - posadzenie dębu 770-lecia .
 
Symbolicznego posadzenia dębu dokonali:
- Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia
- Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar
- Przedstawicielka Rady Seniorów Józefa Kłosek
- Przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miejskiej Bartosz Moś
- Przedszkolacy z Publiczne Przedszkole nr 7 w Kluczborku Julia Zaskórska (Grupa Promyki) oraz Tymon Bogusz (Grupa Skrzaty).
 • DSC_2503
 • DSC_2505
 • DSC_2507
 • DSC_2508
 • DSC_2509
 • DSC_2510
 • DSC_2512
 • DSC_2514
 • DSC_2517
 • DSC_2519
 • DSC_2535
 • DSC_2539

Prośba o niepozostawianie pojazdów na ul. Skargi w związku z budową drogi gminnej

Prosimy o niepozostawianie pojazdów na ul. Skargi i na poboczu w związku z budową drogi gminnej. Ponadto od czwartku 11.05 do wtorku 16.05 włącznie wykonawca będzie kładł kolejną warstwę masy bitumicznej.
 
Przepraszamy za utrudnienie i bardzo prosimy o zastosowanie się do powyższych zaleceń, co ułatwi wykonawcy sprawne zakończenie inwestycji.
 • Piknik Europejski
 • Majówka na Rowerze

Piknik Europejski i Europejska Majówka na Rowerze

Zapraszamy w sobotę 13 maja wszystkich miłośników rowerów  na Europejską Majówkę na Rowerze.
Start o g.13:00 z Centrum Kluczborska Bajka (ul. Pułaskiego). Trasa przejazdu (dystans ok 16 km): Centrum Kluczborska Bajka – Krasków – Bogacica – Czaple Stare – Smardy Dolne – Centrum Kluczborska Bajka
 
Będziemy mieli okazję razem przejechać się po okolicy, podziwiając wiosenne krajobrazy i ciesząc się ruchem na świeżym powietrzu.
Zapraszamy wszystkich chętnych, zarówno doświadczonych kolarzy, jak i początkujących. Nie ważne, czy macie profesjonalny rower, czy po prostu lubicie spędzać czas na dwóch kółkach - zawsze mile widziani!
Liczymy na Waszą obecność, to będzie niezapomniana majówka!  Po majówce zapraszamy do udziału w Pikniku Europejskim w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich.
 • Piknik Europejski
 • Europejska Majówka na Rowerze

Dodatkowe patrole Policji w Gminie Kluczbork!

W Urzędzie Miasta podpisano porozumienie w sprawie dodatkowych patroli Policji na terenie naszej gminy. Porozumienie podpisał Burmistrz Kluczborka Jarosław Kielar oraz Komendant Powiatowy Policji w Kluczborku mł. insp. Paweł Kolczyk.
Samorząd gminy na ten cel przeznaczyły 15 000 złotych.
Służby ponadnormatywne na terenie miasta będą organizowane przede wszystkim w weekendy, w miejscach najbardziej zagrożonych przestępstwami i wykroczeniami, szczególnie uciążliwymi dla społeczeństwa. Policjanci dodatkowe patrole będą pełnić w swoim wolnym od obowiązków służbowym czasie.
 • Burmistrz Kluczborka Jarosław Kielar oraz  Komendant Powiatowy Policji w Kluczborku mł. insp. Paweł Kolczyk.
 • Burmistrz Kluczborka Jarosław Kielar oraz  Komendant Powiatowy Policji w Kluczborku mł. insp. Paweł Kolczyk.

Zakaz korzystania z wód Starorzecza Odry w miejscowości Januszkowice

Wojewoda Opolski Rozporządzeniem Nr 0510/P/14/2023  z dnia 9 maja 2023r. wprowadził zakaz korzystania z wód Starorzecza Odry w miejscowości Januszkowice do dnia 31 maja 2023r.

Pod pojęciem korzystania z wód rozumie się w szczególności spożywanie wody, wchodzenie do wody, kąpiele, połów i spożywanie ryb, pojenie zwierząt gospodarskich i domowych, używanie wody do celów gospodarczych, w tym podlewanie, uprawianie sportów wodnych i turystyki oraz inne działania wiążące się z bezpośrednim kontaktem z wodami.

 

OGŁOSZENIE o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Burmistrz Miasta Kluczborka działając na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2023r. póz. 344) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r. póz. 2213), podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości.

https://www.bip.kluczbork.eu/452,przetargi-na-sprzedaz-i-dzierzawe-nieruchomosci?tresc=21931

Dni Otwarte Funduszy Europejskich w Kluczborku

To był wyjątkowy dzień pełen energii, zabawy i wspaniałych atrakcji dla całych rodzin - Piknik Europejski  w Centrum Kluczborska Bajka, który odbył się w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich.
Otwarcia pikniku dokonali Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła oraz w imieniu Burmistrza Miasta Kluczborka Jarosława Kielara - Sekretarz gminy Maciej Tomaszczyk, którzy podkreślili fakt, że dzięki funduszom unijnym powstało na terenie byłego zakładu tak wspaniałe centrum Kluczborska Bajka.
Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji.  Dla miłośników wycieczek rowerowych przygotowano majówkę na rowerze, która prowadziła przez malownicze okolice Kluczborka, a zakończyła się rowerowym show. Natomiast dla najmłodszych przygotowano liczne kreatywne warsztaty i zabawy, w tym quest w kinie, gra z zadaniami na rowerach, malowanie twarzy oraz konkursy z prezentami.
Nie mogło także zabraknąć warsztatów gipsowych i rękodzielniczych oraz pysznych przekąsek, takich jak lody, ciastka, waty cukrowe i popcorn. A to wszystko w towarzystwie wspaniałej muzyki w wykonaniu Aleksandry Pasek.
Dla fanów rowerów przygotowano aż 9 nietypowych rowerów oraz tor przeszkód, gdzie każdy mógł wykazać się zręcznością i pokazać swoje umiejętności. Wyszkoleni instruktorzy pomogli w pokonywaniu trudności, więc każdy mógł spróbować swoich sił.
To było wspaniałe wydarzenie, które z pewnością zapadnie w pamięć każdego uczestnika. Serdecznie dziękujemy organizatorom, czyli Gminie Kluczbork – Wydziałowi Promocji i Rozwoju, Centrum Aktywności Lokalnej - Kino BAJKA, Zakładowi Aktywności Zawodowej w Kluczborku, Świetlicy Terapeutycznej Parasol oraz kinowej café, za tak wspaniałą imprezę.

 • Piknik Europejski w Centrum Kluczborska Bajka
 • Piknik Europejski w Centrum Kluczborska Bajka
 • Piknik Europejski w Centrum Kluczborska Bajka
 • Piknik Europejski w Centrum Kluczborska Bajka
 • Piknik Europejski w Centrum Kluczborska Bajka
 • Piknik Europejski w Centrum Kluczborska Bajka
 • Piknik Europejski w Centrum Kluczborska Bajka
 • Piknik Europejski w Centrum Kluczborska Bajka
 • Piknik Europejski w Centrum Kluczborska Bajka
 • Piknik Europejski w Centrum Kluczborska Bajka
 • Piknik Europejski w Centrum Kluczborska Bajka
 • Piknik Europejski w Centrum Kluczborska Bajka
 • Piknik Europejski w Centrum Kluczborska Bajka
 • Piknik Europejski w Centrum Kluczborska Bajka
 • Piknik Europejski w Centrum Kluczborska Bajka
 • Piknik Europejski w Centrum Kluczborska Bajka
 • Piknik Europejski w Centrum Kluczborska Bajka
 • Piknik Europejski w Centrum Kluczborska Bajka
 • Piknik Europejski w Centrum Kluczborska Bajka
 • Piknik Europejski w Centrum Kluczborska Bajka
 • Piknik Europejski w Centrum Kluczborska Bajka
 • Piknik Europejski w Centrum Kluczborska Bajka
 • Piknik Europejski w Centrum Kluczborska Bajka
 • Piknik Europejski w Centrum Kluczborska Bajka
 • Piknik Europejski w Centrum Kluczborska Bajka
 • Piknik Europejski w Centrum Kluczborska Bajka
 • Piknik Europejski w Centrum Kluczborska Bajka
 • Piknik Europejski w Centrum Kluczborska Bajka
 • Piknik Europejski w Centrum Kluczborska Bajka
 • Piknik Europejski w Centrum Kluczborska Bajka
 • Piknik Europejski w Centrum Kluczborska Bajka
 • Piknik Europejski w Centrum Kluczborska Bajka
 • Piknik Europejski w Centrum Kluczborska Bajka
 • Piknik Europejski w Centrum Kluczborska Bajka
 • Piknik Europejski w Centrum Kluczborska Bajka
 • Piknik Europejski w Centrum Kluczborska Bajka
 • Piknik Europejski w Centrum Kluczborska Bajka
 • Piknik Europejski w Centrum Kluczborska Bajka
 • Piknik Europejski w Centrum Kluczborska Bajka
 • Piknik Europejski w Centrum Kluczborska Bajka
 • Piknik Europejski w Centrum Kluczborska Bajka
 • Piknik Europejski w Centrum Kluczborska Bajka
 • Piknik Europejski w Centrum Kluczborska Bajka
 • Piknik Europejski w Centrum Kluczborska Bajka
 • Piknik Europejski w Centrum Kluczborska Bajka
 • Piknik Europejski w Centrum Kluczborska Bajka
 • Piknik Europejski w Centrum Kluczborska Bajka
 • Piknik Europejski w Centrum Kluczborska Bajka
 • Piknik Europejski w Centrum Kluczborska Bajka
 • Piknik Europejski w Centrum Kluczborska Bajka
 • Piknik Europejski w Centrum Kluczborska Bajka
 • Piknik Europejski w Centrum Kluczborska Bajka
 • Piknik Europejski w Centrum Kluczborska Bajka
 • Piknik Europejski w Centrum Kluczborska Bajka
 • Piknik Europejski w Centrum Kluczborska Bajka
 • Piknik Europejski w Centrum Kluczborska Bajka
 • Piknik Europejski w Centrum Kluczborska Bajka
 • Piknik Europejski w Centrum Kluczborska Bajka
 • Piknik Europejski w Centrum Kluczborska Bajka
 • Piknik Europejski w Centrum Kluczborska Bajka
 • Piknik Europejski w Centrum Kluczborska Bajka
 • Piknik Europejski w Centrum Kluczborska Bajka
 • Piknik Europejski w Centrum Kluczborska Bajka
 • Piknik Europejski w Centrum Kluczborska Bajka
 • Piknik Europejski w Centrum Kluczborska Bajka

Dni Kluczborka 9-10 czerwca 2023

Zapraszamy na Dni Kluczborka  9-10 czerwca 2023! Dni Miasta będą wyjątkowe, ponieważ odbywają się w rocznicę 770-lecia Kluczborka.
 
Na kluczborskiej scenie wystąpią znakomite gwiazdy polskiej estrady muzycznej, takie jak Zespół Dżem, Krzysztof Kiljański (oficjalny profil) z zespołem estradowym Big Roll Band , Zespół Turnioki oraz Jack Sparrow Band . Nie zabraknie również Laureatów III Ogólnopolskiego Konkursu Talentów Muzycznych im. Alexa Popka: Zespół Velkratiuk oraz Grupa Ż.
 
W programie znajdziecie również kluczborską noc DJ, szereg atrakcji dla dzieci, karuzele, dmuchańce i pyszne jedzenie. 
 
Bilety są już dostępne na stronie: https://www.kupbilecik.pl/baza/13034/Dni+Kluczborka+2023/
 
Nie może Was tam zabraknąć! To będzie niezapomniany weekend pełen dobrej muzyki, zabawy i radości! Do zobaczenia na Dniach Miasta! 
 
MZOK Kluczbork
 • Dni Kluczborka 2023

Dzień Dziecka w CKK

1 czerwca to jeden z najbardziej oczekiwanych przez dzieci dni w roku, a dla dorosłych wyzwanie i prześciganie się w pomysłach, jak zorganizować najmłodszym ten wyjątkowy dzień.
 
A gdzie pójść na Dzień Dziecka w Kluczborku?
Oczywiście do Centrum Kultury w Kluczborku gdzie na „skwerku zielonym” od ul. Sybiraków czekać będzie na dzieci i ich rodziców wiele atrakcji. Cieszące się ogromną popularnością dmuchańce, wata cukrowa, lody oraz występy artystyczne grup tanecznych i solistów z CKK.
 
Gwiazdą dnia Dziecka będzie Spoko Loko. Jedyne takie godzinne tańce dla dzieci, podczas których dzieciaki razem z zespołem zatańczą i zaśpiewają do takich piosenek jak: "Tańce Połamańce", "Ciu ciu ła", "A ram sam sam" i wiele innych. Podczas koncertu nie zabraknie także magiczny sztuczek oraz... więcej nie zdradzimy! Spoko Loko, czyli Kasia, Dawid i Karolina. Przyjdźcie i dajcie się porwać rodzinnie w zwariowany świat Spoko Loko
 
Dzień Dziecka musi być atrakcyjny i kolorowy. I taki będzie w tym roku w CKK. Już dziś gorąco zapraszamy i gwarantujemy, że dobrej zabawy i atrakcji dla najmłodszych w dniu ich święta nie zabraknie…
 
Wstęp wolny!!!
 • Dzień Dziecka w CKK

Remont parkingu przy Urzędzie Miejskim w Kluczborku oraz Starostwie Powiatowym w Kluczborku

Szanowni Państwo,

 

informujemy, że w dniach 01.06.2023 r. - 31.08.2023 parking przy Urzędzie Miejskim w Kluczborku i Starostwie Powiatowym w Kluczborku będzie zamknięty z powodu remontu. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, które mogą z tego wyniknąć.

 • W trakcie trwania remontu, prosimy o skorzystanie z alternatywnych miejsc parkingowych dostępnych w okolicy:
 • parking przy ul. M. Curie – Skłodowskiej (obok kościoła pw. MBWW),
 • parking przy ul. Moniuszki,
 • parking przy Stawie Kościuszki
 • oraz innych dostępnych parkingach.

W trakcie remontu z parkingu nadal będą mogły korzystać osoby niepełnosprawne.

Dziękujemy za współpracę i cierpliwość w trakcie trwania remontu.

Remont parkingu wpisuje się w szerszy projekt obejmujący budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Byczyńskiej oraz przebudowę drogi przy ul. ks. Skargi i ks. Skorupki. Na powyższe zadania Gmina Kluczbork otrzymała dofinasowanie w ramach „Polskiego Ładu” w wysokości 5 mln złotych. Całość zadania została wyceniona na 8,8 mln zł.  

 

Po zakończeniu prac remontowych, aby ułatwić dostępność miejsc parkingowych planowana jest zmiana funkcjonowania parkingu. Pierwsza godzina parkowania będzie bezpłatna, natomiast kolejne będą już płatne. Głównym celem remontu jest zwiększenie liczby miejsc parkingowych. W sumie będzie ich 156.  

 

 

 

 • Parking przy UM w Kluczborku

Zapraszamy na Street Food Polska Festival w Kluczborku

Nadchodzi prawdziwa uczta dla smakoszy i miłośników kuchni z różnych stron świata. Zapraszamy na pierwszy Street Food Polska Festival w Kluczborku! Już od 26 do 28 maja na Rynku w Kluczborku zaparkują najlepsze food truckio z ekipy Street Food Polska! Przyjdźcie i spróbujcie przysmaków z różnych stron świata! Będą dania kuchni hiszpańskiej, amerykańskiej, azjatyckiej i polskiej. Dania mięsne i wegetariańskie. Coś na słodko i słono. Każdy znajdzie coś pysznego dla siebie! Najwyższa jakość gwarantowana przez Street Food Polska.
 
Wpisujcie ten termin w kalendarze! Do zobaczenia!
 
Harmonogram:
26.05. (piątek): 14.00-21.00
27.05. (sobota): 11.00-21.00
28.05. (niedziela): 11.00-20.00
 • plakat Street Food Polska Festival w Kluczborku

Badanie mobilności mieszkańców województwa opolskiego - wypełnij ankietę

Rozpoczęło się badanie ankietowe dotyczące mobilności mieszkańców województwa opolskiego.

Celem badania jest poznanie codziennych nawyków związanych z poruszaniem się po regionie i poza jego granicami. Badanie dotyczy m.in. wykorzystywanych środków transportu, ich oceny oraz lokalizacji i dostępności celów podróży - w tym transportem publicznym. Dzięki uzyskanym informacjom możliwe będzie skuteczniejsze i bardziej dostosowane do potrzeb mieszkańców kształtowanie polityki transportowej.

Zachęcamy mieszkańców województwa opolskiego w wieku co najmniej 15 lat do wypełnienia anonimowej internetowej ankiety znajdującej się pod adresem https://www.opolskamobilnosc.pl. Twój głos ma znaczenie!

Badanie realizuje firma Wolański sp. z o.o. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 • Grafika_Internet_ankieta

Piknik urodzinowy przedszkolaków z okazji 770 lat Kluczborka

Administracja Oświaty w Kluczborku i wszystkie przedszkola z Gminy Kluczbork zapraszają serdecznie 2 czerwca na PIKNIK URODZINOWY! To wyjątkowe wydarzenie z okazji 770 lat naszego pięknego miasta odbędzie się na kluczborskim rynku.
 
Przygotowaliśmy dla Was wiele niesamowitych atrakcji. Nie możemy się doczekać występów naszych utalentowanych przedszkolaków. 
 
W ramach jubileuszu wypuścimy aż 770 kolorowych balonów, które uniosą się w powietrze, symbolizując naszą miłość i radość z przynależności do Kluczborka. To będzie niezapomniane widowisko! 
 
Do zobaczenia na kluczborskim rynku!
 
 • piknik urodzinowy z okazji 770 lecia Kluczborka

Najbliższe wydarzenia w naszym mieście

Najbliższy czas będzie obfitował w liczne wydarzenia w naszym mieście: 

PIKNIK URODZINOWY MIASTA: 02.06 (piątek), 9:30 - 12:00, Rynek

BALERINA: 03.06 (sobota), 11:00, OSiR Kluczbork 

SPEKTAKL PLUM, PLUSK: 03.06 (sobota), 11:00 i 13:00, Kino Bajka 

KLUCZBORK DZIECIOM: 04.06 (niedziela), 14:00 - 18:00, Stadion Miejski 

DZIEŃ DZIECKA Z RYBKĄ MINIMINI+: 04.06 (niedziela), 11:00 - 14:45, Kino Bajka 

KLUCZBORK W KAPSULE CZASU: 05.06 (poniedziałek), 12:00, Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczborku  

PRZEGLĄD ORKIESTR DĘTYCH: 08.06 (czwartek), 16:00 - 20:30, Rynek 

ODSŁONIĘCIE KLUCZBORSKIEJ PSZCZOŁY: 08.06 (czwartek), 18:30, Rynek 

OTWARCIE WYSTAWY PLENEROWEJ "KLUCZBORK NA STAREJ POCZTÓWCE": 08.06 (czwartek), 18:30, Rynek 

DNI KLUCZBORKA 2023: 09.06 - 10.06, Stadion KKS (ul. Sportowa 1) 

KONCERT MUZYKI ORGANOWEJ I KAMERALNEJ: 11.06 (niedziela), 18:00, Kościół Ewangelicko - Augsburski (Plac Gdacjusza 1)

 • Najbliższe wydarzenia w naszym mieście
 • Najbliższe wydarzenia w naszym mieście
 • Najbliższe wydarzenia w naszym mieście
 • Najbliższe wydarzenia w naszym mieście
 • Najbliższe wydarzenia w naszym mieście
 • Najbliższe wydarzenia w naszym mieście
 • Najbliższe wydarzenia w naszym mieście
 • Najbliższe wydarzenia w naszym mieście
 • Najbliższe wydarzenia w naszym mieście
 • Najbliższe wydarzenia w naszym mieście
 • Najbliższe wydarzenia w naszym mieście

Raport o stanie Gminy Kluczbork za rok 2022

DRODZY MIESZKAŃCY,

Zapraszamy do zapoznania się z raportem o stanie Gminy Kluczbork za 2022 rok:

https://kluczbork-2022.curulis.pl/

Znajdą w nim Państwo obiektywne informacje o tym co zrobiliśmy, jaki jest nasz potencjał na tle podobnych do nas gmin, a także w którym momencie realizacji konkretnych strategii jesteśmy. To dokument o nas samych, dla nas samych - mieszkańców Gminy Kluczbork!

W 2022 r. skutecznie rozwijaliśmy usługi skierowane bezpośrednio do Was, mieszkańców Gminy Kluczbork, dotyczące różnych obszarów naszego codziennego życia. Począwszy od rozbudowy sieci infrastruktury lokalnej, poprzez działania kulturalne, społeczne, a na edukacji, która jest myślą o przyszłych pokoleniach skończywszy.

Dla Państwa wygody raport przedstawiamy w formie strony internetowej. Chcemy, aby nasze działania były transparentne. Aby dowolną informacją można się podzielić z bliskimi „jednym kliknięciem”. 

 • Okładka Raportu o Stanie Gminy za rok 2022

Zakaz korzystania z wód starorzecza Odry w miejscowości Januszkowice

Wojewoda Opolski Rozporządzeniem Nr 05110/P/17/2023  z dnia 31 maja 2023r. wprowadził zakaz korzystania z wód Starorzecza Odry w miejscowości Januszkowice do dnia 15 czerwca 2023r.

Pod pojęciem korzystania z wód rozumie się w szczególności spożywanie wody, wchodzenie do wody, kąpiele, połów i spożywanie ryb, pojenie zwierząt gospodarskich i domowych, używanie wody do celów gospodarczych, w tym podlewanie, uprawianie sportów wodnych i turystyki oraz inne działania wiążące się z bezpośrednim kontaktem z wodami.

Biblioteka zaprasza na wystawy

 • Wystawa - Przeszłość Kluczborka w drukach ulotnych
 • Wystawa - Pozdrowienia z Kluczborka

Gminny program szczepień przeciwko HPV

Od 2009 roku Gmina Kluczbork  prowadziła program szczepień przeciwko HPV.

W związku z tym, że od 1 czerwca 2023 r. zakup szczepionek przeciw HPV realizuje minister zdrowia, Gmina Kluczbork zakończyła program szczepień przeciwko  HPV finansowany ze środków samorządowych.

Powszechny program bezpłatnych szczepień przeciw HPV jest skierowany do dziewcząt i chłopców w wieku 12 i 13 lat.

W roku 2023 ze szczepień mogą skorzystać dzieci urodzone w 2010 i 2011 r.

Powszechny program szczepień przeciw HPV realizuje założenia i cele Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030. Bezpłatny Program Szczepień Ochronnych dla dzieci i młodzieży rozszerzono o szczepienie, które chroni przed chorobami wywołanymi przez HPV (np. rak szyjki macicy).

Kolejne sukcesy Zawodników z UKS „JUNIOR” KLUCZBORK

Niesamowita promocja naszego Kluczborka! Zawodnicy z UKS „JUNIOR” KLUCZBORK pięknie zaprezentowali się na OGÓLNOPOLSKICH ZAWODACH PŁYWACKICH „KORALOWA PIĘTNASTKA” w Morawicy zajmując wysokie noty. Podium należało do nich!  Sami spójrzcie:

Kobiety, 50m dowolny

5 miejsce- Stelmach Pola- 56.51 (rocznik 2014)

3 miejsce- Janas Oliwia- 31.56 (rocznik 2010)

4 miejsce- Habrych Dominika- 33.76 (rocznik 2010)

5 miejsce- Sułkowska Oliwia- 34.54 (rocznik 2010)

6 miejsce- Sułkowska Martyna- 36.23(rocznik 2011)

2 miejsce- Matyniszyn Maria- 30.07 (rocznik 2008)

 

Kobiety, 50m grzbietowy

5 miejsce- Stelmach Pola- 56.34 (rocznik 2014)

2 miejsce- Janas Oliwia- 34.90 (rocznik 2010)

3 miejsce- Matyniszyn Maria- 37.02 (rocznik 2008)

 

Kobiety, 25m klasyczny

4 miejsce- Stelmach Pola- 32.69 (rocznik 2014)

 

Kobiety, 50m klasyczny

2 miejsce- Habrych Dominika- 40.75 (rocznik 2010)

4 miejsce- Sułkowska Martyna- 48.85 (rocznik 2011)

 

Kobiety, 50 motylkowy

4 miejsce- Sułkowska Oliwia- 38.89 (rocznik 2010)

5 miejsce- Sułkowska Martyna- 42.86 (rocznik 2011)

4 miejsce- Matyniszyn Maria- 36.05 (rocznik 2008)

 

Kobiety, 100m zmienny

1 miejsce- Janas Oliwia- 1:19.31 (rocznik 2010)

2 miejsce- Habrych Dominika- 1:24.52 (rocznik 2010)

3 miejsce- Sułkowska Oliwia- 1:27.40 (rocznik 2010)

 

Mężczyźni, 50m dowolny

1 miejsce- Stelmach Jędrzej- 29.78 (rocznik 2010)

 

Mężczyźni, 50 klasyczny

1 miejsce- Stelmach Jędrzej- 35.68 (rocznik 2010)

 

Mężczyźni, 50 motylkowy

1 miejsce- Stelmach Jędrzej- 34.45 (rocznik 2010)

 

Sztafeta rodzinna 1x25-1x50-1x25

2 miejsce- Junior Kluczbork- 1:05.05 (Stelmach Jędrzej, Stelmach Przemysław)

 

Jędrzej Stelmach został najlepszym pływakiem z rocznika 2010. Gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejne sportowe poczynania! Już wkrótce bowiem Mistrzostwa 13-latków i 15-latków. 

 • UKS 1 Kluczbork
 • UKS 1 Kluczbork
 • UKS 1 Kluczbork
 • UKS 1 Kluczbork
 • UKS 1 Kluczbork
 • UKS 1 Kluczbork
 • UKS 1 Kluczbork
 • UKS 1 Kluczbork

20 lecie MKS Kluczbork

W najbliższą sobotę na Stadionie Miejskim świętować będziemy urodziny MKS Kluczbork.

10:00 turniej drużyn dziecięcych - boisko sztuczne

14:30 turniej oldboyów

17:00 rozpocznie się mecz z Polonią Nysa

Uhonorowani zostaną byli zawodnicy MKS Kluczbork oraz sponsorzy.

Wstęp wolny po pobraniu wejściówki w kasie. Serdecznie zapraszamy!

 • 20 lecie MKS Kluczbork
 • Zdjęcie grupowe - turniej chłopców
 • Zdjęcie grupowe - turniej dziewcząt
 • Zdjęcie grupowe - turniej chłopców
 • Zdjęcie grupowe - turniej dziewcząt
 • Zdjęcie grupowe - turniej chłopców
 • Zdjęcie grupowe - turniej dziewcząt

Ogólnopolski Turniej Mini Siatkówki o Puchar Burmistrza Kluczborka

Ostatni weekend w naszym mieście był prawdziwym świętem mini siatkówki. Akademia Mucha Volley oraz KKS "MICKIEWICZ" Kluczbork wspólnie zorganiozowały niezwykłe wydarzenie, w którym rywalizowało 400 młodych siatkarek i siatkarzy. 

 

Dwudniowy turniej został zorganizowany w hali kluczborskiego OSiR oraz hali ZSO im. Adama Mickiewicza. Uroczystego otwarcia zmagań dokonał Burmistrz Jarosław Kielar. 

 

W sobotę 17.06 rywalizowali siatkarze

Turniej „czwórek”
I miejsce SP 3 Nysa I
II miejsce SP 3 Nysa II
III miejsce 1 LO Brzeg
 
Turniej „trójek”
I miejsce SP 3 Nysa
II miejsce Mucha Volley Kluczbork
III miejsce Fundacja Mariusza Wlazłego Bełchatów
 
Turniej „dwójek”
I miejsce SP 3 Nysa
II miejsce LKPS Borowno
III SP Łochowo II
 
Single chłopcy
I miejsce Dawid Felusiak Mucha Volley
II miejsce Mateusz Karać Norwid Częstochowa
III miejsce Kacper Oset Fundacja M. Wlazłego Bełchatów
 
BAMBINI
I miejsce Mateusz Złotkowski Mucha Volley Wołczyn
II miejsce Dawid Paradowski Mucha Volley
III miejsce Michał Janiszewski Mucha Volley
 
Nagrody specjalne:
Najmłodszy zawodnik - Dawid Derengowski Mucha Volley
Dawid Zawardoń Sp 3 Nysa, Bartosz Błaszczyk LKPS Borowno, Filip Lichosik - SP 3 Nysa
 
Nagrody w imieniu Burmistrza Kluczborka Jarosława Kielara wręczył Dyrektor OSiR Andrzej Olech
 
Natomiast w niedzielę na parkiet wybiegły młode adeptki siatkówki. 
 
Turniej „czwórek”:
I miejsce ECO Uni Opole
II miejsce KS CORONA Rudniki
III miejsce I LO Brzeg
 
Turniej „trójek”:
I miejsce ECO Uni Opole
II miejsce ECO Uni Opole II
III miejsce KS VOLLEY Turek
 
Turniej „dwójek”:
I miejsce ECO Uni Opole
II miejsce KS VOLLEY Turek
III miejsce KS VOLLEY Turek II
 
SINGLE:
I miejsce Nadia Krzysztofczyk - UKS JEDYNKA KLUCZBORK
II miejsce Amelia Kulig - UKS JEDYNKA KLUCZBORK
III miejsce Hanna Widuto - ECO Uni Opole
 
BAMBINI
I miejsce Maja Olejnik - Fundacja Mariusza Wlazłego
II miejsce Zofia Bar - Fundacja Siatkarska Akademia Rozwoju Mucha Volley
III miejsce Alina Staniewicz - I LO Brzeg
Nagrody specjalne wręczyła Reprezentantka Polski - Kluczborczanka Justyna Łysiak
Najmłodsza siatkarka - Amelia Kusiba
Alicja Borkowska, Julia Wilk, Wiktoria Lawenda - Kondrat, Hanna Jurasz, OSiR Kluczbork
 
Dwudniowy Turniej wpisał się w obchody 770-lecia Kluczbork, podobnie jak w dniu poprzednim nagrody w imieniu Burmistrza Jarosława Kielara wręczył Dyrektor OSiR Kluczbork Andrzej Olech
 
Bogata fotorelacja z wydarzenia znajduje sie na profilach: 

 

 • Zdjęcie grupowe - turniej chłopców
 • Zdjęcie grupowe - turniej dziewcząt

Nabór kandydatów na ławników sądowych

W związku z upływającą 31 grudnia kadencją ławników wybranych w 2019 roku, ogłoszony został nabór na kadencję 2024–2027. Kandydaci mogą składać wymagane dokumenty do 30 czerwca.
Urząd Miejski w Kluczborku przygotował formularze karty zgłoszenia kandydata na ławnika, wzory wymaganych oświadczeń oraz listy poparcia kandydata, a także szczegółową informację dotyczącą wymogów, jakie spełniać muszą kandydaci i wykaz wszystkich wymaganych do zgłoszenia załączników.

Zakaz korzystania z wód starorzecza Odry w miejscowości Januszkowice

Wojewoda Opolski Rozporządzeniem Porządkowym Nr 05110/P/19/2023  z dnia 15 czerwca 2023r. zmienił rozporządzenie w sprawie  zakazu korzystania z wód Starorzecza Odry w miejscowości Januszkowice, poprzez wprowadzenie zakazu do dnia 30 czerwca 2023r.

Pod pojęciem korzystania z wód rozumie się w szczególności spożywanie wody, wchodzenie do wody, kąpiele, połów i spożywanie ryb, pojenie zwierząt gospodarskich i domowych, używanie wody do celów gospodarczych, w tym podlewanie, uprawianie sportów wodnych i turystyki oraz inne działania wiążące się z bezpośrednim kontaktem z wodami.

Miejski Klub Sportowy w Kluczborku obchodził swoje 20-lecie!

W dniu 17 czerwca 2023 roku na Stadionie Miejskim w Kluczborku odbył się jubileusz 20-lecia MKS Kluczbork.

Już o godzinie 10:00 rozpoczął się turniej orlików i żaków, w którym wzięło udział około 150 młodych adeptów sztuki piłkarskiej z Kluczborka i okolic. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali nagrody i pamiątkową koszulkę wyprodukowaną specjalnie na tą okoliczność.

O godzinie 14:00 na murawę Stadionu Miejskiego w Kluczborku wyszli starsi koledzy naszych milusińskich, a mianowicie oldboje reprezentujący trzy kluczborskie kluby Metal, KKS i MKS. Na boisku zobaczyliśmy wielu zawodników z którymi każdy kibic piłki nożnej wiąże wiele swoich pozytywnych wspomnień. Wszystkie drużyny zostały uhonorowane okolicznościowymi pucharami i pamiątkowymi koszulkami. Licznie zgromadzona publiczność była usatysfakcjonowana poziomem sportowym „starszych panów”, no cóż tego się nie zapomina!

O godzinie 17:00 kibice mogli zobaczyć trzecioligowe derby Opolszczyzny w których nasz MKS zmierzył się ze zdegradowaną już Polonią Nysa. W świątecznej atmosferze drużyny podzieliły się punktami.

Uroczystość na Stadionie Miejskim w Kluczborku nie mogła się obyć bez wielu podziękowań i wyróżnień, tym bardziej że równolegle z MKS-em swój 15 jubileusz świętowały piłkarki nożne z Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego w Bogdańczowicach. I tak:

 • Zarządzający ULKS w Bogdańczowicach Panowie Jan Sadowski i Mirosław Krzyształowicz wręczyli pamiątkowe medale 15-lecia zawodniczkom, sponsorom i działaczom klubu;
 • Wiceprezes OZPN Opole Waldemar Antkowiak w asyście Zdzisława Sarnickiego odznaczył brązowymi i srebrnymi odznakami zawodniczki ULKS Bogdańczowice: Katarzynę Gaweł, Żanetę Garbicz i Teresę Karczewską oraz piłkarzy MKS-u Kluczbork: Pawła Gieraka, Łukasza Ganowicza, Kamila Nitkiewicza, Adama Orłowicza, Rafała Niziołka oraz Waldemara Sobotę;
 • Starosta Kluczborski Mirosław Birecki i Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Olech wręczyli obu klubom pamiątkowe grawery;
 • Pan Jarosław Kielar Burmistrz Miasta Kluczborka wraz ze swoim Zastępcą Romanem Jerzym Kamińskim wręczył świętującym klubom vouchery na sprzęt sportowy, a Przewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku Janusz Kędzia w asyście swojego Zastępcy Piotra Sitnika wręczył okazałe pamiątkowe puchary;
 • Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła uhonorował Waldemara Sosina Prezesa MKS Kluczbork i Wojciecha Smolnika Wiceprezesa MKS Kluczbork Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Województwa Opolskiego”;
 • Ostatnim akcentem obchodów było wręczenie przez Zarząd w składzie Waldemar Sosin, Mieczysław Ścieranka i Wojciech Smolnik „Medalu 20-lecia MKS Kluczbork” dla działaczy i sponsorów Klubu.

Po niezwykle bogatej ceremonii wręczenia odznaczeń, medali i pucharów wszyscy uczestnicy udali się na wspólną jubileuszową biesiadę pod sławną „kluczborską wiatą”.

Jubileusz 20-lecia Miejskiego Klubu Sportowego w Kluczborku patronatem honorowym objął Andrzej Buła Marszałek Województwa Opolskiego oraz Jarosław Kielar Burmistrz Miasta Kluczborka za co serdecznie dziękujemy!

Dziękujemy także wszystkim którzy przyczynili się do bardzo sprawnej organizacji wydarzenia, a także tym którzy swoją obecnością uświetnili nasze święto! Miło było Was wszystkich znowu zobaczyć i gościć – do zobaczenia za …

 

Obszerniejsza galeria znajduje się na profilach społecznościowych Kluczborka oraz MKS - u Kluczbork: 

https://www.facebook.com/Kluczbork/posts/pfbid02ZpGRkX8U3uLfMa1Zg7pf7uPMNWdj7HMZ2iYvYe6aF97vjMY9czaeScdvLcdHrtVkl 

https://www.facebook.com/Kluczbork/posts/pfbid02qoEzzmKW49ew9Lce3PJ7dPP2yZF26mWQDXGxbunKZDD4KnGqEhog54QNgHuWGQx9l

https://www.facebook.com/Kluczbork/posts/pfbid0KwVsLHPQKzDB2KqCyh7tyneQDYecXB5J6eacKpNAKdHciciQZUEUdFSz9cggpnoKl

https://www.facebook.com/MKS.Kluczbork/posts/pfbid02fh7Q3p1yeq2feqKgy1nvtJaXN9xZLWPzSnKUwpyHhq8MZXMQ7QL7Vs3cD662yWFsl

 

 • Obchody 20 - lecia MKS Kluczbork
 • Obchody 20 - lecia MKS Kluczbork
 • Obchody 20 - lecia MKS Kluczbork
 • Obchody 20 - lecia MKS Kluczbork
 • Obchody 20 - lecia MKS Kluczbork
 • Obchody 20 - lecia MKS Kluczbork
 • Obchody 20 - lecia MKS Kluczbork
 • Obchody 20 - lecia MKS Kluczbork

DODATEK DLA SOŁTYSÓW  - NOWE PRZEPISY JUŻ OD 1 LIPCA 2023R.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2023r. Ustawy o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa, informujemy, iż sołtysi, którzy pełnili funkcję sołtysa przez co najmniej dwie kadencje (nie mniej niż przez 8 lat) i osiągnęli wiek emerytalny (dla kobiet 60 lat, dla mężczyzn 65 lat) będą mogli wnioskować o przyznanie dodatku do emerytury.

Świadczenie, na wniosek osoby uprawnionej ma być wypłacane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Do wniosku o przyznanie świadczenia należy dołączyć zaświadczenie Burmistrza potwierdzające okres pełnienia tej funkcji

Czytaj więcej:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230001073/T/D20231073L.pdf

https://www.krus.gov.pl/artykul/swiadczenie-pieniezne-z-tytulu-pelnienia-funkcji-soltysa/

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa poniżej:

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości (lokal: ul. Damrota, lokal niemieszkalny ul. Damrota, działki budowlane ul. Ks. Skargi)

Burmistrz Miasta Kluczborka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości: lokal mieszkalny w Kluczborku: ul. Damrota, lokal niemieszkalny w Kluczborku, ul. Damrota, działki budowlane ul. Ks. Skargi)

Gminny program szczepień przeciwko HPV

Od 2009 roku Gmina Kluczbork  prowadziła program szczepień przeciwko HPV. W związku z tym, że od 1 czerwca 2023 r. zakup szczepionek przeciw HPV realizuje minister zdrowia. Gmina Kluczbork zakończyła program szczepień przeciwko  HPV finansowany ze środków samorządowych.

Powszechny program bezpłatnych szczepień przeciw HPV jest skierowany do dziewcząt i chłopców w wieku 12 i 13 lat.

W roku 2023 ze szczepień mogą skorzystać dzieci urodzone w 2010 i 2011 r.

Powszechny program szczepień przeciw HPV realizuje założenia i cele Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030. Bezpłatny Program Szczepień Ochronnych dla dzieci i młodzieży rozszerzono o szczepienie, które chroni przed chorobami wywołanymi przez HPV (np. rak szyjki macicy).

Prośba o niepozostawianie pojazdów na ul. Skargi i Skorupki w związku z budową drogi gminnej

„Modernizacja układu drogowego miasta Kluczborka polegająca na przebudowie dróg gminnych i parkingu miejskiego w ramach dokumentacji projektowej” - Dotyczy: budowa drogi gminnej ul. ks. Skargi i ks. Skorupki

UWAGA! Wystąpią utrudnienia w ruchu!

W związku z tym, iż Wykonawca ww. inwestycji w dniach 29.06.2023r. – 30.06.2023r.,  przystąpi do układania ostatniej warstwy masy asfaltowej, prosimy o nie pozostawianie w tym czasie samochodów, zarówno na budowanej drodze, jak również na poboczach.

 

Za powstałe uciążliwości i utrudnienia związane z realizacją zadania serdecznie przepraszamy. 

 • POLSKI_ŁAD_LOGO

Wakacje w Gminie Kluczbork

Przedstawiamy ofertę zajęć dla dzieci spędzających wakacje w Gminie Kluczbork. Spośród propozycji spędzania wolnego czasu są zabawy połączone z nauką, zajęcia plastyczne i sportowe. Dzieci na pewno nie będą się nudzić.

 • Wakacje w Gminie Kluczbork
 • Wakacje w Gminie Kluczbork
 • Wakacje w Gminie Kluczbork
 • Wakacje w Gminie Kluczbork
 • Wakacje w Gminie Kluczbork
 • Wakacje w Gminie Kluczbork
 • komunikacja gminna wakacje
 • Plakat zajecia sportowo-rekreacyjne

BEZPŁATNY dowóz dzieci i młodzieży do OTW Bąków oraz nad zalew w Ligocie Górnej

Informujemy że wzorem lat ubiegłych uruchamiamy w okresie wakacyjnym BEZPŁATNY dowóz dzieci i młodzieży do OTW Bąków oraz nad zalew w Ligocie Górnej. Przewozy będą realizowane od 3 lipca do 25 sierpnia 2023r.  dzięki uprzejmości Administracji Oświaty w Kluczborku. Zasady takie jak w zeszłym roku. Kursy w dni robocze od poniedziałku do piątku. Zapraszamy do korzystania z przejazdów i uroków naszych ośrodków.
 • komunikacja gminna 1
 • rozkład jazdy komunikacja gminna wakacje

Podsumowanie Sesji Rady Miejskiej w dniu 28.06.2023 r.

W środę (28.06.2023 r.) odbyła się LX sesja Rady Miejskiej w Kluczborku. Była to jedna z najważniejszych sesji w roku. Radni rozpatrywali Raport o stanie Gminy Kluczbork za 2022 rok oraz podejmowali uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kluczborka wotum zaufania.
Po debacie nt. Raportu radni udzielili Panu Jarosławowi Kielarowi Burmistrzowi Miasta Kluczborka JEDNOGŁOŚNIE wotum zaufania. Kolejnym punktem obrad Rady było rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kluczbork za poprzedni rok. Radni zapoznali się z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kluczborka sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2022 r. – OBIE OPINIE BYŁY POZYTYWNE.
Rada Miejska w Kluczborku podjęła, jednogłośnie uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdanie z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Gminy Kluczbork za 2022 rok udzielając JEDNOGŁOŚNIE Burmistrzowi Miasta Kluczborka absolutorium.
Na sesji podjęty zostały także uchwały dotyczące Regulaminu korzystania z parkingu przy Urzędzie Miejskim w Kluczborku oraz opłat za parkowanie pojazdów na parkingu. Regulaminy znajdują się pod poniższymi linkami:
 • Sesja Rady Miejskiej w Kluczborku

Zakaz korzystania z wód starorzecza Odry w miejscowości Januszkowice

Wojewoda Opolski Rozporządzeniem Porządkowym Nr 05110/P/19/2023 z dnia 30 czerwca 2023r. zmienił rozporządzenie w sprawie zakazu korzystania z wód Starorzecza Odry w miejscowości Januszkowice, poprzez wprowadzenie zakazu do dnia 17 lipca 2023r.

Pod pojęciem korzystania z wód rozumie się w szczególności spożywanie wody, wchodzenie do wody, kąpiele, połów i spożywanie ryb, pojenie zwierząt gospodarskich i domowych, używanie wody do celów gospodarczych, w tym podlewanie, uprawianie sportów wodnych i turystyki oraz inne działania wiążące się z bezpośrednim kontaktem z wodami.

Charytatywny koncert

Serdecznie zapraszamy na koncert charytatywny na terenie Centrum Aktywności Lokalnej "Kluczborska Bajka", podczas którego będzie prowadzona zbiórka na rzecz organizacji letniego obozu dla wychowanków Kluczborskiego Towarzystwa Pomocy Sprawnym Inaczej "Muminki". 

 

ZAPRASZAMY! 

 • Plakat Koncert charytatywny

42 Mistrzostwa Świata w Wędkowaniu Spławikowym w Kluczborku

Od 17 do 23 lipca 2023 roku spotka się 36 drużyn z całego świata w malowniczym miejscu pod Kluczborkiem, aby rywalizować nad zalewem Kluczbork w Ligocie Górnej. To nie tylko sportowe zmagania, ale także okazja do odkrycia uroku naszego miasta i okolic. 🌿
Od poniedziałku 17 lipca do piątku 21 lipca odbędą się oficjalne treningi dla wszystkich uczestników mistrzostw.
 
Serdecznie zapraszamy w czwartek 20 lipca o godz. 18:00 na ceremonię otwarcia 42 Spławikowe Klubowe Mistrzostwa Świata w Kluczborku na Stadionie Miejskim, znajdującym się w Stobrawa Wojewódzki Kampus Sportowo-Rekreacyjny.
 
W sobotę i niedzielę od 8:00 do 14:00 będziemy świadkami rywalizacji 42 Spławikowych Klubowych Mistrzostw Świata.
Jako gospodarze, będziemy dumni i zadbamy o to, aby te zawody na długo pozostały w Waszej pamięci. Czekają Was niezapomniane wrażenia i emocjonujące chwile. 
 
Informujemy, że w związku z mistrzostwami wystąpią utrudnienia w ruchu wokół Zbiornika. Przez całe mistrzostwa dostępna będzie plaża i ścieżka przez mostek do wysokości górki nad zalewem. Pozostała część będzie zamknięta dla rowerzystów. Spacerowicze proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności w miejscu odbywania się mistrzostw. Szczegółowa mapka organizacji ruchu poniżej.
 
Do zobaczenia na 42. Spławikowych Klubowych Mistrzostwach Świata w Kluczborku! 
 
 • mistrzostwa-swiata-wydarzenie
 • mapka organizacji ruchu nad zalewem

NADCIĄGA POZYTYWNE GRANIE W STOLICY POLSKIEGO REGGAE!

"Pozytywne Granie w Stolicy Polskiego Reggae" to nawiązanie do tradycji naszego regionu związanej z zamiłowaniem, słuchaniem i wykonywaniem muzyki serca.

Wyjątkowa muzyczna inicjatywa łącząca dobrą muzykę z szeroko pojęta kulturą reggae. "Pozytywne granie..." to impreza posiadająca ponadpokoleniowy charakter, która skierowana będzie do szerokiego grona odbiorców. Jednodniowe święto muzyki odbędzie się w dniu 12.08.2023 w Ośrodku Turystyczno Wypoczynkowym w Bąkowie.

Zaproponowanie wydarzenia muzycznego na wysokim poziomie z udziałem gwiazd i topowych zespołów reggae przyczyni się do licznego udziału publiczności, co z pewnością wpłynie na popularyzację tego gatunku muzyki. Do tegorocznej edycji zaprosiliśmy zespoły: 

Mayoroots

Vibes 'n' Power

Dawid Porta (Jafia)

Rebel Idrens

Anty Evil Sound System


Bilety można nabyć w sekretariacie Centrum Kultury w Kluczborku przy ul. Mickiewicza 5w godz. 8.00 - 16.00 w cenie 30 zł lub bezpośrednio przed koncertem w cenie 40 zł 🙂 lub na stronie https://kbq.pl/101996

Czekamy już na ten dzień…do zobaczenia w Kluczborku!

 • plakat PGWSPR 2023

Trwa rekrutacja do Grupy Wychowawczej w Kluczborku

 • Trwa rekrutacja do Grupy Wychowawczej w Kluczborku

Egzotyczna wakacyjna propozycja w Muzeum

Egzotyczna wakacyjna propozycja!

Maski, broń, biżuteria, przedmioty codziennego użytku prosto z Papui Nowej Gwinei, do zobaczenia na najnowszej wystawie czasowej "W krainie rajskiego ptaka - Papua Nowa Gwinea" ze zbiorów Muzeum Misyjno-Etnograficznego Księży Werbistów w Pieniężnie.
Serdecznie zapraszamy do Muzeum im. Jana Dzierżona

 • Wystawa w Muzeum im. Jana Dzierżona

Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Opolskiego – Certyfikat OROT 2023.

Rusza konkurs na najlepszy produkt turystyczny Województwa Opolskiego!
 
Zgłoszenie trwają do 28.07.2023 r. (piątek)
 
Szczegółowe informacje znajdują się na stornie internetowej  Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej 
 
 
Aplikacja internetowa do zgłoszeń:
 
 • Plakat OROT

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Kluczbork.

W nawiązaniu do ogłoszonych konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Kluczbork, Burmistrz Miasta Kluczborka zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie otwarte dla interesariuszy procesu rewitalizacji, które odbędzie się w dniu 17 lipca 2023r. o godz. 15:00 w Urzędzie Miejskim w Kluczborku, ul. Katowicka 1, sala 62a. Konsultacje społeczne mają na celu zebranie od mieszkańców gminy uwag, opinii oraz propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Kluczbork i tym samym zwiększenie partycypacji społecznej w realizacji procesu rewitalizacji naszej gminy.

Poniżej link do ogłoszonych konsultacji społecznych, o których mowa wyżej, tam znajdą Państwo wszystkie niezbędne dokumenty.

https://www.bip.kluczbork.eu/756,konsultacje-spoleczne

 • rewitalizacja gminy kluczbork 2023

Przetarg na ostatnią działkę w strefie ekonomicznej - ul. Wołczyńska

Burmistrz Miasta Kluczborka  ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości:
Kluczbork, ul. Wolczyńska - ark.m. 3 działka nr 16/28 o pow. 1,9966 ha KW OP1U/00043070/4 . 

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: l 998 750,00 zł.

Wadium: 199 875,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 września 2023r. o godz. 10°° w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kluczborku, sala nr 138,1 piętro.
Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:
- dowodu tożsamości, w przypadku osób fizycznych
- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.

 • zdjęcie z lotu ptaka oferta inwestycyjna
 • mapka terenu inwestycyjnego
 • zdjęcie z lotu ptaka oferta inwestycyjna

Utrudnienia w ruchu wokół zbiornika w związku z Mistrzostwami Świata w Wędkowaniu

Od 17 do 23 lipca 2023 roku spotka się 36 drużyn z całego świata aby rywalizować nad zalewem Kluczbork w Ligocie Górnej.
 
Przypominamy, że w związku z mistrzostwami wystąpią utrudnienia w ruchu wokół Zbiornika.
Przez całe mistrzostwa dostępna będzie plaża i ścieżka przez mostek do wysokości górki nad zalewem. Pozostała część będzie zamknięta dla rowerzystów.
Spacerowicze proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności w miejscu odbywania się mistrzostw. Będzie się można poruszać wzdłuż wyznaczonej trasy za chodnikiem.
 
Od piątku do niedzieli w godzinach 7.00-15.00 nie będzie możliwości dojazdu do zbiornika dla samochodów i rowerzystów poza dojazdem w Ligocie Górnej od strony plaży. Pozostałe dojazdy wyłącznie dla zawodników i obsługi mistrzostw.
 
Pływanie na kajakach i rowerach wodnych wyłącznie do linii boi na wysokości górki nad zalewem.
 
Szczegółowa mapka organizacji ruchu poniżej.
 • mapka organizacji ruchu
 • plakat mistrzostwa świata wędkarze 2023

Informacja o uzyskanym dofinansowaniu na usunięcie azbestu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi do 70% kosztów kwalifikowanych, niezbędnych do osiągnięcia efektu ekologicznego obejmujących: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

Gmina Kluczbork po raz siódmy wzięła udział w konkursie i otrzymała dofinansowanie na zadanie pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kluczbork” w 2023 roku. Dnia 30 marca 2023r. podpisano umowę dotacji Nr 92/2023/G-24/OZ-ZOA/D pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu a Gminą Kluczbork. 

Całkowity koszt zadania netto wyniósł 48.503,16zł, z czego:
- 16.976,11zł – pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
- 16.976,10zł – pochodzi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- 14.550,95zł – pochodzi ze środków własnych beneficjentów końcowych.

Wymienione wyżej zadanie, w imieniu Gminy Kluczbork, zrealizowane zostało przez firmę REVOL Sp. z o. o, ul. Świętej Teresy 106/10, 91-341 Łódź. Prace polegały na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest.
Odpady niebezpieczne usunięto z terenu 29 nieruchomości, na których znajdowało się 72,12Mg (ton) odpadów zawierających azbest. 

drukuj (Informacja o uzyskanym dofinansowaniu na usunięcie azbestu)

 • logotypy
 • logotypy

Zakaz korzystania z wód starorzecza Odry w miejscowości Januszkowice

Wojewoda Opolski Rozporządzeniem Porządkowym Nr 0510/P/22/2023 z dnia 17 lipca 2023r. zmienił rozporządzenie w sprawie  zakazu korzystania z wód Starorzecza Odry w miejscowości Januszkowice, poprzez wprowadzenie zakazu do dnia 31 sierpnia 2023r.

Pod pojęciem korzystania z wód rozumie się w szczególności spożywanie wody, wchodzenie do wody, kąpiele, połów i spożywanie ryb, pojenie zwierząt gospodarskich i domowych, używanie wody do celów gospodarczych, w tym podlewanie, uprawianie sportów wodnych i turystyki oraz inne działania wiążące się z bezpośrednim kontaktem z wodami.

Zapraszamy na ceremonię otwarcia Mistrzostw Świata w Wędkowaniu - wstęp wolny!

Zapraszamy w czwartek 20.07 o g.18.00 na stadion miejski na ceremonię otwarcia  42 Spławikowe Klubowe Mistrzostwa Świata/42nd CAWC for Clubs Poland 2023. WSTĘP WOLNY!

Do Kluczborka przyjechało 36 drużyn z 22 krajów. W sobotę i niedzielę od 8:00 do 14:00 będziemy świadkami rywalizacji 42 Spławikowych Klubowych Mistrzostw Świata. 

Przypominamy, że w związku z mistrzostwami wystąpią utrudnienia w ruchu wokół Zbiornika.
Przez całe mistrzostwa dostępna będzie plaża i ścieżka przez mostek do wysokości górki nad zalewem. Pozostała część będzie zamknięta dla rowerzystów.
Spacerowicze proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności w miejscu odbywania się mistrzostw. Będzie się można poruszać wzdłuż wyznaczonej trasy za chodnikiem.
 
Od piątku do niedzieli w godzinach 7.00-15.00 nie będzie możliwości dojazdu do zbiornika dla samochodów i rowerzystów poza dojazdem w Ligocie Górnej od strony plaży. Pozostałe dojazdy wyłącznie dla zawodników i obsługi mistrzostw.
 
Pływanie na kajakach i rowerach wodnych wyłącznie do linii boi na wysokości górki nad zalewem.
 • mapka organizacji ruchu
 • plakat mistrzostwa świata wędkarze 2023

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Kluczbork

Zapraszamy mieszkańców Gmin Kluczbork do udziału w konsultacjach społecznych  dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Kluczbork, stanowiącego pierwszy etap w procesie przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Kluczbork na lata 2023-2030. Konsultacje społeczne mają na celu przedstawienie  metodologii wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz udział mieszkańców gminy w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji, wymianę wiedzy i informacji oraz poznanie opinii w sprawie propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kluczbork. 
Konsultacje rozpoczną się 26 lipca 2023 r., a zakończą się 21 sierpnia 2023 r. oraz zostaną przeprowadzone w ramach następujących form:
1) zbierania uwag w postaci formularza konsultacyjnego;
2) zbieranie uwag ustnych przekazanych z wykorzystaniem dedykowanego numeru telefonu 77 418 14 81 wew. 1031;
3) spotkania konsultacyjnego dla interesariuszy, które odbędzie się 10 sierpnia 2023 r. o godz. 15:00 w Urzędzie Miejskim w Kluczborku, ul. Katowicka 1, sala 62.

Poniżej link do ogłoszonych konsultacji społecznych, gdzie znajdą Państwo wszystkie niezbędne dokumenty. 

https://www.bip.kluczbork.eu/756,konsultacje-spoleczne

 • Rewitalizacja Gminy Kluczbork

Wymiana źródeł - Program Czyste Powietrze

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA w ramach programu Czyste Powietrze. 
Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Kluczborku (SALA 62), 26.07.2023 r. o godzinie 16:30. 
 
 
ZAPRASZAMY! 
 • Plakat Czyste Powietrze

Zapraszamy na X Jubileuszowy Kluczborski Bieg „O ZŁOTĄ BARĆ”

SZANOWNI BIEGACZE I MIESZKAŃCY! 
Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar oraz Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Andrzej Olech zapraszają serdecznie na X Jubileuszowy Kluczborski Bieg Przełajowy o Złotą Barć oraz IV Marsz Nordic Walking, które odbędą się w niedzielę 24 września 2023r. 
Ta wyjątkowa edycja biegu będzie miała miejsce w ramach obchodów 770-lecia Kluczborka!  Warto zaznaczyć w kalendarzu, że pierwszy Bieg o Złotą Barć w 2013 roku odbył się dokładnie w rocznicę 760-lecia Kluczborka. To naprawdę wyjątkowa okazja, by uczcić nasze miasto podczas tego sportowego święta! 
 
ZAPISY rozpoczęte na stronie https://www.zmierzymyczas.pl/1771/x-kluczborski-bieg-przelajowy-o-zlota-barc.html - nie zwlekajcie, bo miejsca są ograniczone! BARDZO WAŻNE! Na liście startowej znajdziecie się dopiero po uiszczeniu opłaty startowej.  
 
Start Marszu Nordic Walking na dystansie 5km o godz. 11.00, a biegu na 5 lub 10km o godz. 13.00. Miejsce startu? Stadion miejski w Kluczborku! 
 
Dla naszych najmłodszych biegaczy Bieg Małego Mistrza oraz biegi dzieci i młodzieży z Gminy Kluczbork w godzinach 9.00-11.00. To będzie prawdziwa uczta sportowych emocji! 
 
Trasa biegu zapiera dech w piersiach - malownicza sceneria zabytkowego Parku Miejskiego, otoczonego lasami, rzeką Stobrawą i zbiornikiem wodnym "Kluczbork". Biegając w tak pięknych okolicznościach przyrody, zyskacie nie tylko formę fizyczną, ale także niezapomniane wrażenia! 
 
Do zobaczenia na starcie! 
 
Bieg Honorowym Patronatem objął Marszałek Województwo Opolskie Andrzej Buła.
 • plakat barc 2023 2

Przyjmowanie wniosków o szacowanie szkód spowodowanych przez suszę w gospodarstwach rolnych

Burmistrz Miasta Kluczborka informuję, że Gmina Kluczbork rozpoczęła przyjmowanie wniosków o szacowanie szkód spowodowanych przez suszę w gospodarstwach rolnych na terenie Gminy Kluczbork. Straty będą szacowane, na wniosek producenta rolnego, przez Komisję Wojewody ds. szacowania szkód w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych powołaną zarządzeniem Wojewody Opolskiego Nr 125/22 z dnia 17 listopada 2022 roku.

Należy pamiętać że nadal podstawowym obowiązkiem producenta rolnego jest złożenie wniosku o szacowanie szkód w aplikacji tzw. „suszowej” https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign, a szacowanie przez Komisję strat w uprawach jest jedynie opcjonalne.

Wniosek o szacowanie szkód znajdą Państwo poniżej. Można go także pobrać w Urzędzie Miejskim w Kluczborku pokój Nr 105.

W razie jakichkolwiek wątpliwości w powyższym zakresie proszę o kontakt z pracownikami Wydziału Spraw Obywatelskich i Obronnych, Urzędu Miejskiego w Kluczborku, telefony 77/4181481 wew. 1051 lub 1052 oraz 77/4182789.

 

Zmiana terminu oddania do użytku parkingu przy Urzędzie Miejskim w Kluczborku oraz Starostwie Powiatowym w Kluczborku

Szanowni Państwo,

ze względu na konieczność uzgodnień z firmą Tauron zmian zaprojektowanej sieci energetycznej biegnącej pod remontowanym parkingiem oraz koniecznością naprawy niedrożnej sieci kanalizacji deszczowej (przy ulicy Katowickiej) zmianie ulega termin ukończenia remontu parkingu. Planowany termin zakończenia prac został przesunięty do dnia 31 października 2023 r.

W trakcie trwania remontu zachęcamy do korzystania z alternatywnych miejsc parkingowych dostępnych w okolicy:

 - parking przy ul. M. Curie – Skłodowskiej (obok kościoła pw. MBWW),

 - parking przy ul. Moniuszki,

 - parking przy Stawie Kościuszki

 - oraz innych dostępnych parkingach.

Przypominamy, że w trakcie remontu z parkingu nadal będą mogły korzystać osoby z niepełnosprawnościami.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności, wynikłe z konieczności przesunięcia terminu oddania parkingu do użytku.

 • Parking przy UM w Kluczborku

1 sierpnia zawyją syreny dla upamiętnienia godziny "W". Ponadto Motogodzina "W" na rynku

W związku z przypadającą 79. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, dla upamiętnienia godziny „W”, we wtorek, 1 sierpnia o godzinie 17:00 w całej Polsce, w tym także w Kluczborku zawyją syreny alarmowe. Wyemitowany zostanie sygnał dźwiękowy ciągły, trwający 1 minutę.

Rycerz Byczyna serdecznie zaprasza na motoGodzina"W" wszystkich chętnych motocyklistów i inne zainteresowane osoby do udziału w inicjatywie uczczenia pamięci POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH - zbiórka g. 16.30 przy Galerii Miodowej, 16.40 przejazd na Rynek w Kluczborku gdzie o 17.00 przy dźwięku silników, klaksonów, syren i z wykorzystaniem biało-czerwonych emblematów w chwili zadumy oraz w w łączności z mieszkańcami Stolicy i całej Polski wspomnimy bohaterów Powstania.

Dożynki Gminne w Bażanach

Burmistrz Kluczborka Jarosław Kielar oraz Sołtys Bażan Maria Lepsy wraz z Radą Sołecką mają zaszczyt zaprosić Państwa na doroczne Święto Plonów, które odbędzie się w dniach 26 - 27 sierpnia 2023 roku w Bażanach.  
 
To będzie niezapomniany weekend pełen radości, tradycji i wspólnego świętowania!  
 
Dożynki to o jedno z najbardziej oczekiwanych wydarzeń w naszej Gminie! Stanowią doskonałą okazję, aby spotkać się z przyjaciółmi oraz zacieśnić sąsiedzkie więzi. 
 
Harmonogram Dożynek: 
 
SOBOTA (26.08): 
 
19:00 - 2:00 Zabawa taneczna z zespołem OMEGA II 
 
NIEDZIELA (27.08): 
 
11:00 Msza Święta Dożynkowa w Kościele parafialnym w Bażanach
12:30 Przemarsz z koronami na plac dożynkowy 
12:45 Oficjalne otwarcie i przywitanie Gości 
13:00 Koncert Orkiestry Dętej z Bażan 
14:00 Program artystyczny przygotowany przez Centrum Kultury w Kluczborku 
15:00 Koncert zespołu Powróćmy jak za dawnych lat 
16:00 Grzegorz Poloczek z zespołem 
17:30 Koncert zespołu Szlagier Maszyna 
19:00 - 2:00 Zabawa taneczna z DJ 
 
Obficie zaopatrzony bufet! 
 
Zapraszamy! 
 • Plakat Dożynki Gminne w Bażanach

Pomiar pola elektromagnetycznego

Laboratorium Anteo sp. z o. o informuje o. pomiarze pola elektromagnetycznego na terenie wokół stacji bazowej sieci komórkowej zlokalizowanej w Kluczborku  (ul. Katowicka 8A).
Pomiar wykonany zostanie na zlecenie operatora P4 sp. z o. o. Planowana data wykonania pomiarów PEM: 02.08 - 09.08 (termin może ulec zmianie ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne). 
 
Szczegółowe informacje znajdują się w poniższej broszurze.  
 • Informacja o pomiarze pola elekromagnetycznego

Spektakl "Przygody z Wyobrażonego lasu"

Kolejne wydarzenie dla najmłodszych mieszkańców naszej Gminy!
 
Centrum Aktywności Lokalnej Kino Bajka w Kluczborku zaprasza wszystkie dzieci wraz z rodzicami na spektakl „Przygody z Wyobrażonego lasu”, który odbędzie się: 10.08.2023 r. o godz. 12.00 i 16.00 w Kinie Bajka (ul. Pułaskiego 3)
 
Wstęp WOLNY‼️! – po odbiór biletów zapraszamy do kasy kina.
 
Więcej informacji udzielimy Państwu :
- telefonicznie - 694-586-862 lub 884-276-616
 
ZAPRASZAMY!
 • Plakat spektakl

79 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Chcieliśmy być wolni i wolność sobie zawdzięczać” - S. Jankowski
 
 
Dziś mija 79 lat od wybuchu Powstania Warszawskiego - wydarzenia, które na zawsze zapisało się w historii naszego kraju i stało się symbolem niezłomnej walki o wolność.
O godzinie 17:00, zgodnie z tradycją, zawyją syreny alarmowe, a sygnał dźwiękowy ciągły, trwający 1 minutę, przypomni nam o bohaterskim poświęceniu Powstańców.
 
Pragniemy również przypomnieć o inicjatywie organizowanej przez Rycerz Byczyna , która nosi nazwę "motoGodzina"W". Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych motocyklistów oraz inne osoby zainteresowane, aby włączyć się w tę szlachetną inicjatywę i uczcić pamięć POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH. Zbiórka o godzinie 16:30 przy Galerii Miodowej, a o 16:40 rozpoczniemy przejazd na Rynek w Kluczborku.
 
Dołączcie do nas, aby razem oddać hołd i podkreślić naszą pamięć o tych, którzy walczyli o Polskę
 • data: 2023-08-01
 • Powstanie Warszawskie

Podróżnik Bartosz Gubała dotarł do Santiago de Compostela

Nasz podróżnik Bartosz Gubała po 110 dniach pieszej wędrówki i po pokonaniu 3784 kilometrów dotarł do Santiago de Compostela w Hiszpanii.  Bartek podjął to niesamowite wyzwanie w szczytnym celu - zbierał środki na organizację wyjątkowego obozu wakacyjnego dla osób niepełnosprawnych Kluczborskie Towarzystwo Pomocy Sprawnym Inaczej "Muminki". To wyjątkowe przedsięwzięcie pozwoliło mu połączyć swoją pasję do podróży z chęcią pomocy innym.
Zbiórka nadal trwa! Zachęcamy do wsparcia tego szczytnego celu :
 
 
Trasa Barka:
Polska 
Dzień 1 - 9, 305 km
Czechy 
Dzień 10 - 21, 398 km
Niemcy 
Dzień 22 - 35, 489 km
Szwajcaria 
Dzień 36 - 49, 469 km
Francja 
Dzień 50 - 88, 1246 km
Hiszpania 
Dzień 89 - 110, 877 km
 • data: 2023-08-01
 • Bartosz Gubała
 • Bartosz Gubała
 • Bartosz Gubała
 • Bartosz Gubała
 • Bartosz Gubała

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja druga

Gmina Kluczbork zachęca właścicieli zabytków do zapoznania się i wzięcia udziału
w programie „Rządowy Program Odbudowy Zabytków – edycja druga”.

W ramach programu można wnioskować o udzielenie dotacji na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków (zgodnie z art. 8 i 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dz. U. z 2022 r. poz. 840).
Szczegółową listę prac, na które można przeznaczyć dotację określa art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Warunkiem udzielenia dotacji jest posiadanie wkładu własnego w wysokości nie niższej niż 2% wartości zadania.

Chęć udziału można zgłosić do dnia 07.08.2023r.

Szczegółowe informacje i wzór zgłoszenia można znaleźć w Zarządzeniu nr BR.0050.131.2023 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 1 sierpnia 2023 r.

Wzór zgłoszenia: 

Darmowy REGGAE BUS

Wszyscy z niecierpliwością oczekujemy na POZYTYWNE GRANIE W STOLICY POLSKIEGO REGGAE! 
Mamy dobre wiadomości. Podobnie jak w ubiegłym roku mamy dla Państwa DARMOWY REGGAE BUS 
 • Plakat Reggae Bus

Ruszył program „MOJA WODA – NOWY NABÓR III”

Informujemy, że w dniu 3 sierpnia 2023r.  ruszył program realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu „MOJA WODA – NOWY NABÓR III”

Z programu mogą skorzystać osoby fizyczne będące właścicielami, współwłaścicielami  lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z Programu „Moja Woda”.

Dofinansowanie dotyczy również właścicieli, współwłaścicieli oraz użytkowników wieczystych nieruchomości, na których planuje się budowę, lub na których rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednak z zastrzeżeniem, że budynki te muszą zostać oddane do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem dokumentów do wypłaty.

Wszelkie informacje uzyskacie Państwo w siedzibie  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, ul. Krakowska 53, pod numerem telefonu 77 45 37 611 wew. 142, 111, 155 lub na stronie internetowej.

https://www.wfosigw.opole.pl/program-moja-woda/moja-woda-nowy-nabor-iii                                           

Spotkanie z Kluczborskim podróżnikiem Bartoszem Gubałą 

Dziś w Urzędzie Miejskim w Kluczborku Burmistrz Jarosław Kielar oraz Zastępca Burmistrza Roman Kamiński spotkali się z kluczborczaninem Bartoszem Gubałą, który opowiedział ciekawostki o swojej wyprawie pieszej z Kluczborka do Santiago de Compostela w Hiszpanii. 
Nasz podróżnik wyruszył z kluczborskiego rynku 12 kwietnia, gdzie spotkał się z Burmistrzem, który wręczył Wędrowcowi flagę Kluczborka. Po wielu dniach pieszej wędrówki, po pokonaniu 3784 kilometrów Bartosz Gubała dotarł do Santiago de Compostela. Jak sam wspomina było to „110 dni, bólu walki i poświęcenia, ale również niezapomnianych przygód, wspaniałych ludzi i pięknych widoków”.
Na koniec spotkania Burmistrzowie pogratulowali Bartoszowi niesamowitego wyczynu oraz wręczyli pamiątkowe upominki, życząc realizacji kolejnych fantastycznych wyzwań.
To niesamowite wyzwanie Bartosz podjął w szczytnym celu - zbierał środki na organizację wyjątkowego obozu wakacyjnego dla osób niepełnosprawnych z Kluczborskiego Towarzystwa Pomocy Sprawnym Inaczej "Muminki".

 • Spotkanie z Kluczborskim podróżnikiem Bartoszem Gubałą
 • Spotkanie z Kluczborskim podróżnikiem Bartoszem Gubałą
 • Spotkanie z Kluczborskim podróżnikiem Bartoszem Gubałą
 • Spotkanie z Kluczborskim podróżnikiem Bartoszem Gubałą
 • Bartosz Gubała w Santiago de Compostela
 • Bartosz Gubała na szlaku z flagą Kluczborka

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej.

Informacja dotycząca korzystania z windy Urzędu Miejskiego

W związku z remontem parkingu i chwilowym brakiem dostępu do windy uprzejmie prosimy osoby z niepełnosprawnością poruszające się na wózku, które chcą skorzystać z usług Urzędu Miejskiego w Kluczborku o kontakt telefoniczny pod nr telefonu:

mobilny                      602 271 041

stacjonarny               77 4181481

 • Znak niepełnosprawni

Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu

Zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze podlegającym konsultacjom na terenie województwa opolskiego do zgłaszania uwag/propozycji do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu.

 

Termin przeprowadzenia konsultacji:  

17-31.08.2023 r.

 

Sposób konsultacji: 

Ewentualne uwagi/propozycje do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego będzie można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail dzd@opolskie.pl na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały
Nr I/13/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 listopada 2014 r.

 

Dokumenty podlegające konsultacjom:

 • projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu

 

 

Uwaga remont boiska Orlik

Informujemy, że od dnia 28 sierpnia 2023 r. rozpoczynają się prace remontowe boiska ze sztuczną nawierzchnią Orlik przy ul. Jagiellońskiej (Szkoła Podstawowa nr 2). W związku z powyższym boisko będzie nieczynne. Planowane zakończenie remontu 30 listopada 2023r.

Za utrudnienia przepraszamy.  

 • Remont Orlika

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Kluczbork

Informujemy mieszkańców Gminy Kluczbork o podpisaniu ważniej dla naszej Gminy pod względem oszczędnościowym umowy dot. modernizacji oświetlenia ulicznego.  Dzięki współpracy pomiędzy Gminą Kluczbork, reprezentowaną przez Burmistrza Jarosława Kielara oraz Skarbnika Piotra Lewalda, a Firmą Tauron, reprezentowaną przez Waldemara Jemiołę - Dyrektora ds. majątku oświetleniowego, przystępujemy do wielkiej zmiany!

 Co to oznacza? Już wkrótce w naszej Gminie zabłyśnie nowe, energooszczędne światło uliczne!3807 opraw oświetlenia rtęciowego i sodowego zostanie zastąpionych nowoczesnymi oprawami LED. To krok, który przyczyni się nie tylko do poprawy jakości oświetlenia w naszych ulicach, ale także do ogromnego oszczędzania energii. Oszacowana redukcja zużycia sięga aż 50%!

 Wymiana opraw oświetleniowych to także gwarancja pełnego włączenia wszystkich punktów świetlnych w naszej Gminie. Zmniejszenie emisji CO 2, bezpieczeństwo i komfort naszych mieszkańców są dla nas priorytetem,

Zmiana będzie finansowana z oszczędności wynikających z obniżenia kosztów zużycia energii. To inwestycja, która z czasem zacznie się zwracać, a jej długofalowe efekty przyniosą korzyści dla naszej Gminy, zarówno pod względem ekologicznym, jak i ekonomicznym.

 • Podpisanie umowy
 • Podpisanie Umowy
 • Podpisanie umowy
 • Świecące lampy LED

Niezwykły Festiwal wkrótce w Kluczborku

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Nadzieja" oraz Środowiskowy Dom W Kluczborku zapraszają 12 września wszystkich mieszkańców województwa Opolskiego na Festiwal Niezwykłości - Aktywność twórcza soób z niepełnosprawnością. W programie przewidziane jest 25 stoisk z rękodziełem osób z niepełnosprawnością oraz występy artystyczne na scenie. Serdecznie zapraszamy!

 • Festwial Niezwykłości

Szczepienia przeciw meningokokom

Rusza powiatowa akcja BEZPŁATNYCH szczepień dla dzieci sześcioletnich (rocznik 2017) przeciw meningokokom typu C wywołujących m.in. SEPSĘ
 
Gmina Kluczbork wspólnie ze Starostą Powiat Kluczborski kontynuuję akcję profilaktycznych szczepień ochronnych dzieci i młodzieży przeciw meningokokom typu C.
 
Szczepienia odbywać się będą w dniach 05.09 - 15.11.2023
 
WAŻNE! Rodzice lub opiekunowie prawni powinni zgłosić się z dzieckiem na szczepienie do Poradni Dzieci Zdrowych w przychodni, do której dziecko jest zapisane.
Dzieci, które były już wcześniej szczepione przeciw meningokokom typu C nie podlegają wtórnemu szczepieniu.
 • Szczepienia

Konkurs plastyczny "Pół żartem - pół serio" z okazji Roku Wisławy Szymborskiej

Z okazji Roku Wisławy Szymborskiej Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczborku zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych z Powiatu Kluczborskiego do udziału w konkursie plastycznym "Pół żartem - pół serio" na kolaż inspirowany twórczością noblistki.
Wisława Szymborska w wolnym czasie zajmowała się tworzeniem kolaży, które sama nazywała wyklejankami. Poetka przez lata gromadziła wycinki z gazet, następnie wykorzystywała je przy tworzeniu pocztówek dla swoich przyjaciół oraz czytelników.
Uczniowie - poszukajcie ciekawych materiałów, uruchomcie wrażliwość, wyobraźnię i twórzcie. Zainspirujcie się wyklejankami poetki i jej twórczością i przygotujcie własne kolaże.
Czas trwania konkursu: 18 września - 30 listopada 2023 r.
 
Regulamin i karta zgłoszenia na stronie www.biblioteka.kluczbork.pl
 • plakat konkurs pół żartem pół serio

Komunikat Wojewody Opolskiego

Rozporządzenie Porządkowe Nr 0510/P/29/2023 Wojewody Opolskiego z dnia 11 września 2023r. w sprawie wprowadzenia zakazu korzystania z wód Kanału Gliwickiego.

 

 

 

Wystawa pt. „Zbiornik KLUCZBORK”

Wydział Promocji i Rozwoju Gminy Kluczbork we współpracy z Krzysztofem Adamskim - Radnym Miejskim w Kluczborku organizują wystawę plenerową na kluczborskim rynku pt. „Zbiornik Kluczbork”.

Wobec powyższego, serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników fotografowania do przesyłania zdjęć przedstawiających Zbiornik „KLUCZBORK”.

Prosimy o przesłanie maksymalnie 6 zdjęć na adres e-mailowy: grafik@kluczbork.pl w terminie do 21.09.2023 r. (Rozdzielczości zdjęć powinna być wystarczająca do wykonania wydruków formatu minimum A4)

Zebrane zdjęcia zostaną wykorzystane w wystawie plenerowej pn. „Zbiornik KLUCZBORK”, która będzie wystawiona w miesiącach październik - listopad br. na kluczborskim rynku.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc na wystawie, zastrzega się, że w przypadku otrzymania bardzo dużej ilości zdjęć, na wystawie zostaną zaprezentowane jedynie najciekawsze prace poszczególnych autorów. Prace na wystawie zostaną podpisane imieniem i nazwiskiem autora.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Wydziałem Promocji i Rozwoju Gminy Kluczbork tel. 774181477, e-mail: grafik@kluczbork.pl

 • Zbiornik "Kluczbork"

Termin składania wniosków o tytuł i odznaczenie "Zasłużony dla Kluczborka"

Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar zaprasza do składania wniosków o nadanie tytułu „Zasłużony dla Kluczborka”. Ostateczny termin składania wniosków to 10 października br.

Wnioskodawcami tytułu i odznaczenia „Zasłużony dla Kluczborka” mogą być osoby fizyczne i prawne. Wnioski winny być kierowane do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kluczborku. Wniosek nie posiada osobnego formularza, ale powinien zawierać pełne dane osobowe kandydata (data i miejsce urodzenia, wykształcenie, miejsce pracy, dokładny adres zamieszkania) oraz szczegółowe uzasadnienie zasług dla Kluczborka. Wnioski można składać osobiście, przesłać pocztą i poprzez ePUAP w kancelarii Urzędu. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Tytuł „Zasłużony dla Kluczborka” otrzymują osoby, które poprzez swoje działania oraz pracę pełną zaangażowania i pasji istotnie wyróżniają się na tle społeczności naszego miasta. Kapituła powołana do rozpatrzenia wniosków podejmie decyzję o ewentualnej nominacji i poda ją do publicznej wiadomości.

W załączeniu oświadczenie dot. ochrony danych osobowych (RODO) składającego wniosek.

 • Medal "Zasłużony dla Kluczborka"
 • Medal "Zasłużony dla Kluczborka"

Termin składania wniosków o stypendia sportowe dla osób fizycznych

Gmina Kluczbork informuje, że termin składania wniosków o stypendia sportowe dla osób fizycznych upływa 30 września. Wnioski można składać osobiście, przesłać pocztą i poprzez ePUAP w kancelarii Urzędu (I piętro p.132). Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
W załączeniu uchwała Rady Miejskiej w Kluczborku, formularz wniosku (edytowalny) oraz oświadczenie dot. ochrony danych osobowych (RODO). Należy podpisać wypełniony wniosek i oświadczenie RODO. Uchwała pozwala wnioskodawcy zapoznać się z wymogami jakie trzeba spełnić, by wnioskować o stypendium.

Będą rozpatrywane jedynie wnioski złożone na obowiązujących formularzach. Wnioski składane na innych drukach nie będą brane pod uwagę.

Termin składania wniosków o nagrody dla osób promujących Gminę Kluczbork

Gmina Kluczbork informuje, że termin składania wniosków o nagrody dla osób promujących Gminę Kluczbork upływa 10 października. Wnioski można składać osobiście, przesłać pocztą i poprzez ePUAP w kancelarii Urzędu (I piętro p.132). Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W załączeniu uchwała Rady Miejskiej w Kluczborku, formularz wniosku (edytowalny) oraz oświadczenie dot. ochrony danych osobowych (RODO). Należy podpisać wypełniony wniosek i oświadczenie RODO. Uchwała pozwala wnioskodawcy zapoznać się z wymogami jakie trzeba spełnić, by wnioskować o nagrodę.
Będą rozpatrywane jedynie wnioski złożone na obowiązujących formularzach. Wnioski składane na innych drukach nie będą brane pod uwagę.

Informacja o godzinach pracy Urzędu Miejskiego

Urząd Miejski w Kluczborku oraz Starostwo Powiatowe w Kluczborku w dniu 18.09.2023 (PONIEDZIAŁEK) będą czynne: od godz. 8:00 do godz. 15:00 (w związku z planowanym odłączeniem zasilania w budynku).

BIEG MAŁEGO MISTRZA

ZAPRASZAMY NA WSPANIAŁĄ IMPREZĘ DLA NASZYCH NAJMNIEJSZYCH SPORTOWCÓW!

Szanowni Rodzice i Przedszkolaki!

Burmistrz Miasta Kluczborka, Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kluczborku oraz Dyrektor Administracji Oświaty w Kluczborku mają  ogromną przyjemność zaprosić Was na wyjątkowe wydarzenie – „Bieg Małego Mistrza”, który odbędzie się w ramach X Kluczborskiego Biegu Przełajowego „O Złotą Barć”. Cieszymy się, że możemy razem spędzić aktywnie czas, wspierać zdrowy tryb życia i rozwijać pasję do sportu wśród naszych najmłodszych mieszkańców.

TERMIN: 24.09.2023 r. START: 11:15 (zbiórka o 10:30) MIEJSCE: Stadion Miejski w Kluczborku przy ul. Sportowej 7 DYSTANS: 100m

CELE IMPREZY:

 • Wspieranie i promowanie biegów dla dzieci w Kluczborku.
 • Zachęcanie najmłodszych do aktywnego i zdrowego trybu życia.
 • Urozmaicenie oferty rekreacyjno-sportowej dla naszych dzieci.

NAGRODY: Każde dziecko, które ukończy bieg, otrzyma wyjątkowe wyróżnienia: pamiątkowy medal, dyplom oraz niespodziankę.

ZASADY UCZESTNICTWA:

 • Bieg jest otwarty dla dzieci z Publicznych Przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych z Gminy Kluczbork – wszystkie grupy wiekowe.
 • Rodzice, zgłaszając swoje dziecko do biegu, proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie go do Pani Dyrektor w Przedszkolu lub Szkole.
 • Ostatni dzień na przyjmowanie zgłoszeń upływa 20.09.2023 r.

Serdecznie zapraszamy Was wszystkich do wzięcia udziału w tym wspaniałym biegu. Niech to będzie czas radości, sportowej rywalizacji i budowania zdrowego trybu życia dla naszych dzieci!

Pozostałe szczegóły zawiera:

 • bieg małego mistrza

OGŁOSZENIE o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Burmistrz Miasta Kluczborka działając na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2023r. póz. 344) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r. póz. 2213), podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości.

https://www.bip.kluczbork.eu/plik,18765,gnp-6840-18-2023-jk-przetarg-ustny-ograniczony-pdf.pdf

Nowy samochód dla OSP w Bażanach

Ochotnicza Straż Pożarna w Bażanach w dniu 16 września 2023r.  podczas uroczystej zbiórki, wprowadziła do strażackiej służby, średni samochód ratowniczo gaśniczy marki Renault Midlum 270 zakupiony w kwocie 304 tyś zł.

Gmina Kluczbork dofinansowała zakup samochodu w kwocie 190 000 złotych. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu OSP Bażany otrzymało datację w wysokości 94 400 złotych. Nadleśnictwo Kluczbork wsparło strażaków kwotą 2 500 zł. Brakujące 17 100 złotych zostało sfinansowane  ze środków własnych. 

W uroczystości uczestniczyli: Zastępca Burmistrza Miasta Kluczborka Roman Kamiński, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu - Aleksandra Drescher, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku - st.bryg. mgr inż. Mariusz Droś, Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej -  asp.sztab. w stanie spoczynku Mirosław Liśkiewicz, Prezes Zarządu Miejsko Gminnego ZOSP RP w Kluczborku - dh  Marcin Wiatr, Członek Zarządu Powiatu Kluczborskiego oraz  Prezes Stowarzyszenia OSP Powiatu Klb - Artur Nowak, Sołtys wsi Bażany  - Maria Lepsy wraz z  mieszkańcami oraz druhny i druhowie z sąsiednich jednostek.
Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bażanach dziękują darczyńcom, Panu Burmistrzowi Miasta Kluczborka - Jarosławowi Kielarowi. Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Nadleśniczemu Kluczborka Franciszkowi Kiepurze oraz Sołectwu Bażany na czele z Panią Sołtys - Marią Lepsy. Również wielkie podziękowania dla druhów: Andrzeja Marona, Denisa Kruczka, Jerzego Hanisza, Kewina Kruczka, Łukasza Sobka za wielki trud, poświęcony czas i zaangażowanie włożone w to przedsięwzięcie oraz druhnom i druhom za pomoc w przygotowaniu tej ceremonii. 

Zdjęcia: Kluczbork 112

 • Nowy samochód dla OSP Bażany
 • Nowy samochód dla OSP Bażany
 • Nowy samochód dla OSP Bażany
 • Nowy samochód dla OSP Bażany
 • Nowy samochód dla OSP Bażany
 • Nowy samochód dla OSP Bażany
 • Nowy samochód dla OSP Bażany
 • Nowy samochód dla OSP Bażany
 • Nowy samochód dla OSP Bażany
 • Nowy samochód dla OSP Bażany
 • Nowy samochód dla OSP Bażany

Wyróżnienie za Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Opolskiego - "OTW w Bąkowie. Camping nr 23

Miło nam poinformować, że Gmina Kluczbork otrzymała wyróżnienie za Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Opolskiego - "OTW w Bąkowie. Camping nr 23". 
 
Wręczenie nagrody odbyło się w ramach obchodów 20-lecia Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na Konferencji "WSPÓŁPRACA-INNOWACJE-TURYSTYKA ZRÓWNOWAŻONA. To niezwykłe wydarzenie stanowiło z jednej strony okazję do świętowania jubileuszu Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (OROT), z drugiej znakomitą platformę do rozważań na temat przyszłości turystyki.
 
 
Składamy gratulacje dla Camping Bąków za kolejny sukces Ośrodka! 
 • OROT
 • OROT
 • OROT
 • OROT
 • OROT
 • OROT

WAŻNE informacje dla uczestników X biegu kluczborskiego „O ZŁOTĄ BARĆ”

X Jubileuszowy Kluczborski Bieg Przełajowy „O ZŁOTĄ BARĆ” oraz IV Rajd Nordic Walking już w niedzielę 24 września 2023r. Start Rajdu Nordic Walking o godz.11.00 a start biegu o godz.13.00. Bieg Małego Mistrza - wszystkich przedszkolaków zgłoszonych przez przedszkola z Gminy Kluczbork o godz.11.15.

Przypominamy, że biuro w dniu zawodów mieści się na hali Sportowej - Wojewódzkiego Kampusu Sportowo-Rekreacyjnego Stobrawa, ul. Sportowa 7, 46-200 Kluczbork, tel. (+48) 77 415 10 80. Biuro zawodów będzie czynne w godzinach 10.00 -13.00.

Każdy uczestnik biegu otrzyma pakiet startowy z workoplecakiem, słoiczek z miodem z Pasieki Zarodowej w Maciejowie, długopis 770 lecia oraz „Zdrowy Baton” i sok cold press przygotowany specjalnie na bieg przez firmę Fit Catering.  Ponadto każda osoba, która ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal wybity specjalnie na tą okazję.

Dla biegaczy przygotowano dwie trasy na dwóch dystansach do wyboru, 5km lub 10 km. Rajd Nordic Walking odbędzie się na dystansie 5 km.

Do czwartku 21 września zapisało się już 347 osób. Organizatorzy przygotowali dodatkową pule 30 miejsc dla osób, które chciałyby zapisać się na bieg na miejscu.  

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w biegu a mieszkańców Kluczborka do gorącego dopingowania sportowców.

Organizatorzy biegu: Gmina Kluczbork, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kluczborku.

Partnerzy: Kluczborska Grupa Biegowa, Żądło Nordic Walking Kluczbork- sekcja Kluczborskiej Grupy Biegowej.

Sponsorami tegorocznego jubileuszowego biegu są: Siegenia, Aspöck oraz Fit Catering

Bieg odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły, który ufundował vouchery dla najlepszych Opolan.

 

 

 • plakat barc 2023_program
 • medal 1
 • workoplecak

Święto Sportu w Kluczborku – X Jubileuszowy Kluczborski Bieg Przełajowy „O ZŁOTĄ BARĆ”, IV Rajd Nordic Walking i Bieg Małego Mistrza z okazji 770-lecia Kluczborka za nami!

Miniona niedziela 24 września 2023r. zapisze się w naszej pamięci jako dzień wyjątkowy, pełen energii i sportowej pasji. Rekordowa liczba prawie 400 startujących w biegu i marszu świętowało dekadę biegu i 770-lecie Kluczborka.

 Start!

Start Rajdu Nordic Walking o godzinie 11:00 był momentem, w którym sportowcy wyruszyli w trasę, gotowi do zdobywania kilometrów i przełamywania własnych rekordów. Niespełna dwie godziny później, o godzinie 13:00, wystartowali biegacze, by zmierzyć się z wyzwaniem na trasach 5 km i 10 km.

Wyniki biegu i marszu NW: https://www.zmierzymyczas.pl/wyniki.html

Galeria zdjęć: https://www.facebook.com/Kluczbork/posts/pfbid0R9r4dhEDioUQ47Jr3bA3d8Db91v7T8Lt2MDbsc3ieS2tok3Gctpg2wpPzUpKHhVkl

 

 

Pakiet Startowy i Medale

Każdy uczestnik biegu otrzymał wyjątkowy pakiet startowy, który zawierał workoplecak, słoiczek miodu z Pasieki Zarodowej w Maciejowie, notes upamiętniający 770-lecie oraz „Zdrowy Baton” i sok cold press, specjalnie przygotowany na ten dzień przez firmę Fit Catering. Ale to nie koniec! Każdy, kto ukończył bieg, może dumnie nosić swój pamiątkowy medal 770-lecia wybity specjalnie na tę okazję.

Bieg Małego Mistrza

W trakcie wydarzenia odbył się także Bieg Małego Mistrza, zorganizowany przez Administrację Oświaty. Bieg zgromadził przedszkolaków zgłoszonych przez przedszkola z Gminy Kluczbork o godzinie 11:15. Młodzi sportowcy pokazali, że pasja do biegania może zaczynać się od najmłodszych lat!

Wielkie Wręczenie Nagród

Niezwykle emocjonującym momentem było wręczenie pucharów i nagród przez Burmistrza Miasta Kluczborka Jarosława Kielara, oraz Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji Andrzeja Olecha.

Podczas wczorajszego wydarzenia był obecny również Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła, który ufundował vouchery dla najlepszych Mieszkańców Województwa Opolskiego. To kolejny dowód na to, że sport łączy nasze społeczności i motywuje do osiągania wybitnych wyników.

Ale to jeszcze nie koniec niespodzianek! Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Piotr Sitnik ufundował specjalną statuetkę dla najstarszego zawodnika, podkreślając, że w wiek sporcie nie jest decydującym elementem. Najstarszy biegacz miał 79 lat i 15 dni!  

Dodatkowe Nagrody

Sponsorzy: firma Siegenia i Aspöck, ufundowali również nagrody dla swoich pracowników, którzy stanęli na podium. Firma Fit Catering ufundowała vouchery dla najlepszych mieszkanek i mieszkańców Gminy Kluczbork.

Po dekoracji zwycięzców odbyło się losowanie nagród przygotowanych przez Urząd Miejski w Kluczborku oraz naszych sponsorów.

Podziękowania

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy sprawili, że ten dzień był niezapomniany. Dziękujemy mieszkańcom Kluczborka za gorący doping, który dodawał naszym sportowcom skrzydeł.

Serdeczne podziękowania należą się całemu zespołowi Ośrodka Sportu i Rekreacji, Wydziałowi Promocji, sympatycznym dziewczynom z Urzędy Miejskiego, klasie policyjnej z Zespołu Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku wraz z opiekunem Rafałem Panaszkiem, oraz jednostkom OSP z gminy Kluczbork za zabezpieczenie trasy. Wszystkim osobom zaangażowanym w organizację biegu serdecznie dziękujemy

Organizatorzy i Partnerzy

To wydarzenie nie mogłoby się odbyć bez wsparcia Gminy Kluczbork i Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kluczborku. Dziękujemy także Kluczborskiej Grupie Biegowej i Żądło Nordic Walking Kluczbork - sekcji Kluczborskiej Grupy Biegowej za ich wkład w organizację.

Sponsorzy

Ogromne podziękowania dla naszych sponsorów: Siegenia, Aspöck oraz Fit Catering, którzy wsparli nasze wydarzenie.

To był dzień pełen sportowej pasji i wyjątkowych osiągnięć. Dziękujemy wszystkim za udział i zapraszamy do śledzenia naszych kolejnych sportowych wyzwań!

Miasto Kluczbork uruchomiło inteligentne sterowanie ogrzewaniem!

Kluczbork dba o środowisko! 

 

W Urzędzie Miejskim w Kluczborku oraz Publicznej  Szkole Podstawowej nr 5 w Kluczborku wdrożono inteligentne sterowanie ogrzewaniem.

 

Kluczbork, podobnie jak większość jednostek samorządu terytorialnego, boryka się z wysokimi kosztami energii elektrycznej i cieplnej. Włodarze miasta poszukiwali rozwiązań ograniczających koszty ogrzewania.

Działania podjęte celem oszczędności energii elektrycznej obejmowały, m.in.:

- ograniczenie oświetlenia ulicznego w gminie poprzez wyłącznie co drugiej lampy przy ulicy/drodze oraz  ograniczenie oświetlenia korytarzy i klatek schodowych w budynkach użyteczności publicznej również poprzez wyłącznie co drugiej lampy;

- wymianę 3807 opraw oświetlenia rtęciowego i sodowego na oprawy LED;

- montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Urzędu Miejskiego oraz przy krytej pływalni.

W zakresie uzyskania oszczędności energii cieplnej wybrano optymalizację systemów grzewczych za pomocą programu  EcoSCADA. Jest  to specjalistyczny program, który pozwala ograniczać zużycie energii w budynkach, opracowany przez inżynierów wrocławskiej firmy I.Leco (obecnie część grupy Aug-e.io). We wrześniu br. system uruchomiono testowo
w Urzędzie Miasta Kluczborka oraz Szkole Podstawowej nr 5. Założonym celem jest ograniczenie zużycia energii na potrzeby ogrzewania o 20%.

 

Koszty zwracają się same

Wdrożenie oszczędności nie wymagało poniesienia przez miasto żadnych nakładów inwestycyjnych, ponieważ wybrano formułę umowy o zwiększenie efektywności energetycznej - tak zwaną formułę ESCO. Zgodnie z tą umową inwestycje sfinansował w całości dostawca usług, firma Eko Broker. Miasto będzie pokrywało koszty wyłącznie z osiągniętych oszczędności.

 

- Inwestycje ekologiczne są bardzo ważnym elementem strategii rozwoju naszego miasta  – powiedział Jarosław Kielar Burmistrz Miasta Kluczborka

- Oprócz oszczędności pieniędzy przyczyniamy się w ten sposób do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Musimy robić wszystko aby chronić młodych ludzi, w tym uczniów SP5, przed skutkami kryzysu klimatycznego, który już zaczynamy odczuwać w naszym kraju.

Oszczędności w pierwszym roku dla obydwu budynków to około 100 tyś zł (według obecnych cen c.o.), a przewidywane zmniejszenie emisji dwutlenku węgla wyniesie ponad 80 ton.

Gmina, w kolejnych latach, we współpracy z firmą Eko Broker planuje optymalizację systemów grzewczych za pomocą programu  EcoSCADA w kolejnych budynkach.

 

Jak działa system zarządzania energią

Typowy sterownik węzła cieplnego lub kotła sprawdza temperaturę na zewnątrz budynku i dostosowuje do niej temperaturę wody w grzejnikach - im jest zimniej, tym mocniej grzeje. Niestety sterownik „nie wie” jaka jest temperatura w pomieszczeniach, stąd czasami w budynku jest zbyt ciepło, na przykład wtedy, gdy świeci mocne słońce.

Dlatego firma Eko Broker, która wdrażała system, zainstalowała czujniki temperatury w wybranych pomieszczeniach. Dane z tych czujników są analizowane w programie EcoSCADA przez menedżera energii, który na ich podstawie wylicza najlepsze ustawienia, a następnie przesyła je do urządzeń sterujących ogrzewaniem.

- Nasz system kilka różnych funkcji, które pozwalają obniżyć zużycie energii – powiedział Roman Uciechowski, prezes firmy Eko Broker

- wśród nich jest ograniczanie ogrzewania w nocy i weekendy, przy czym analiza danych pozwala nam dokładnie wyliczyć moment, w którym trzeba zacząć rozgrzewać budynek tak, aby temperatura była odpowiednia dla młodzieży, gdy rano wróci do szkoły.

 • Inteligentne sterowanie ogrzewaniem
 • Inteligentne sterowanie ogrzewaniem
 • Inteligentne sterowanie ogrzewaniem
 • Inteligentne sterowanie ogrzewaniem
 • Inteligentne sterowanie ogrzewaniem
 • Inteligentne sterowanie ogrzewaniem
 • Inteligentne sterowanie ogrzewaniem
 • Inteligentne sterowanie ogrzewaniem
 • Inteligentne sterowanie ogrzewaniem

Rozdanie Stypendiów Medycznych w Kluczborku

Rozdanie Stypendiów Medycznych w Kluczborku!

 

Mamy ogromną przyjemność ogłosić, że w piątek 22.09.2023 r. odbyło się podpisanie umów trzeciej edycji programu stypendialnego dla przyszłych lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych. To wyjątkowy moment, który nie tylko wzmocni naszą społeczność medyczną, ale także przyczyni się do rozwoju opieki zdrowotnej w Powiatowym Centrum Zdrowia S.A.
w Kluczborku

 

W podpisaniu umów uczestniczyli:

Burmistrz Kluczborka, Jarosław Kielar, Skarbnik Gminy, Piotr Lewald i oczywiście nasi utalentowani przyszli stypendyści z 2023 roku:

 • Julia Sowa – Studia Pielęgniarskie I stopnia (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)
 • Nikodem Górski – Studia Lekarskie (Uniwersytet Opolski)

Stypendia zostały jeszcze przyznane dla:

 • Kamil Strojny – Studia Magisterskie na kierunku Pielęgniarskim (Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu)
 • Paulina Złahoda – Studia Magisterskie na kierunku Pielęgniarskim

 

W roku 2023 Gmina Kluczbork przyjęła 4 wnioski w programie stypendialnym, który kontynuowany jest już po raz trzeci! Spośród tegorocznych stypendystów mamy zaszczyt mieć
1 przyszłego lekarza, 2 pielęgniarki oraz 1 pielęgniarza. Co więcej, z dumą informujemy, że 3 z nich to mieszkańcy Gminy Kluczbork, a 1 osoba pochodzi z gminy Namysłów.

 

Przypominamy również o naszych utalentowanych stypendystach z 2022 roku:

 • Mateusz Bensz - Studia Lekarskie (Krakowska Akademia im. A.Frycza Modrzewskiego)
 • Łukasz Cetera - Studia Lekarskie (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)
 • Dominika Wodziak - Studia Lekarskie (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)
 • Magdalena Czernik - Studia Pielęgniarskie II stopnia (Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie)
 • Justyna Gwóźdź - Studia Pielęgniarskie II stopnia (Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie)
 • Dominika Oleksiejuk - Studia Pielęgniarskie II stopnia (Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie)

 

Sumując trzy edycje programu, nasza społeczność medyczna wzbogaciła się o łącznie 10 utalentowanych osób. W tym gronie znajdują się 4 przyszłych lekarzy oraz 6 przyszłych pielęgniarek. Stypendia w kwocie 2000 zł (dla studentów medycyny) lub 1000/1200 zł (dla pielęgniarstwa lub ratownictwa medycznego) zostaną przyznane aż do ukończenia studiów. Po uzyskaniu upragnionego prawa do wykonywania zawodu, przyszli medycy rozpoczną pracę w Powiatowym Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku

 

Serdecznie gratulujemy naszym utalentowanym stypendystom!

 

 

 • data: 2023-09-23
 • Wręczenie Stypendiów Medycznych
 • Wręczenie Stypendiów Medycznych
 • Wręczenie Stypendiów Medycznych
 • Wręczenie Stypendiów Medycznych
 • Wręczenie Stypendiów Medycznych
 • Wręczenie Stypendiów Medycznych
 • Wręczenie Stypendiów Medycznych
 • Wręczenie Stypendiów Medycznych

UWAGA REMONT ULIC W CENTRUM MIASTA!

Chcielibyśmy Państwa uprzejmie poinformować o rozpoczęciu remontu ulic (jezdnia oraz chodnik)

 • Zamkowej;
 • Paderewskiego;
 • Armii Krajowej;
 • Kościelnej.

Pierwszy etap prac rozpocznie się:

 • 3 października 2023 roku i potrwa do 10 listopada 2023 roku (ul. Kościelna, Armii Krajowej oraz Paderewskiego).

Drugi etap prac rozpocznie się:

 • 2 listopada 2023 roku do 28 listopada 2023 roku (ul. Zamkowa).

Przepraszamy za ewentualne utrudnienia, jakie mogą wystąpić w związku z remontem.
Jest to ważna inwestycja, która poprawi komfort jazdy  i stan infrastruktury naszego miasta.

Dziękujemy za wyrozumiałość i cierpliwość.

 • Mapy remont ulic
 • Mapy remont ulic
 • 3

Informacja dotycząca kontroli nieruchomości niezamieszkałych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

Burmistrz Miasta Kluczborka informuje, że zgodnie z art. 6 ust. 5a, 5aa  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023r., poz. 1469 t.j.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr Br.0050.150.2023 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 4 września 2023r.w sprawie planu kontroli na lata 2023-2024 od miesiąca października 2023r. rozpocznie się  kontrola wszystkich właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy pozbywają się odpadów komunalnych i którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, a zobowiązani są do zawarcia umowy na odbiór odpadów z przedsiębiorcą odbierającym odpady, wpisanym do rejestru działalności regulowanej - wykaz podmiotów dostępny jest na stronie internetowej www.kluczbork.eu w zakładce Gospodarka Odpadami Komunalnymi.

Kontrola obejmować będzie:

1)    stwierdzenie posiadania przez właścicieli nieruchomości, umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zawartej z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanym do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Kluczborka,
2)    zgodność postanowień umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z wymaganiami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kluczbork oraz ze sposobem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. l ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
3)    udokumentowanie wykonania obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w postaci dowodów zapłaty za usługi odbioru odpadów komunalnych wystawionych przez przedsiębiorę, z którym zawarta jest umowa na świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Planowane kontrole przeprowadzane będą:

1)    bezpośrednio na nieruchomości, lub
2)    w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kluczborku, poprzez zobowiązanie właścicieli nieruchomości objętych kontrolą do okazania wymienionych wyżej dokumentów,
3)    w sposób zdalny za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896, 1933 i 2042) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344)

Senior na drodze do… bezpieczeństwa!

Serdecznie zapraszamy na akcję pt. "SENIOR NA DRODZE DO ... BEZPIECZEŃSTWA" , która jest skierowana do wszystkich osób powyżej 60 roku życia, z szczególnym uwzględnieniem rowerzystów, kierowców i pieszych 
 
Warsztaty odbędą się w najbliższą niedzielę  08.10.2023 r. w HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ OSiR (ul. Mickiewicza 10, 46 - 200 Kluczbork) w  godzinach 11:00 - 14:00
 
ZAPRASZAMY ‼️
 • Plakat "SENIOR NA DRODZE DO ... BEZPIECZEŃSTWA" 👵👴

Wizyta delegacji z czeskiego mikroregionu ZAHORAN w Kluczborku

W miniony poniedziałek i wtorek (25-26 września 2023r.) na terenie gminy Kluczbork gościła delegacja z zaprzyjaźnionego czeskiego Mikroregionu ZAHORAN. Poniedziałek upłynął na spotkaniu Czechów z władzami Kluczborka, omówieniu spraw, które są bliskie obu stronom, wskazaniu inicjatyw jakie już w przeszłości mieliśmy okazję zrealizować i na jakich możemy oprzeć naszą współpracę. Był również czas na zwiedzanie gminy i wieczorne spotkanie z przedstawicielami wsi Bogacica czy strażakami z OSP Bąków. We wtorek czescy goście odwiedzili zaprzyjaźnioną szkołę podstawową w Bogacicy i rozmawiali m.in. o możliwości kilkudniowej wymiany sportowej uczniów starszych klas już w przyszłym roku.

ZAHORAN, a właściwie dobrowolny związek gmin mikroregionu ZAHORAN powstał w 2001r. W skład tego podmiotu wchodzi 9 sąsiadujących ze sobą gmin będących wioskami. Czeski podział administracyjny jest inny niż polski, więc każda z tych czeskich wiosek jest jednocześnie niezależną gminą. Ściśle ze sobą za to współpracują na polu oświaty (aż do poziomu końca nauki w szkole podstawowej), kultury i przede wszystkim projektów unijnych.

ZAHORAN był partnerem Kluczborka przy organizacji w 2009r. wyścigów na drezynach ręcznych, które miały miejsce w Kuniowie. Od tego czasu rozwinęliśmy współpracę między szkołami podstawowymi (umowa podpisana przez szkołę w Bogacicy), nieformalne związki połączyły ochotnicze straże pożarne z Bąkowa z czeskimi strażakami-ochotnikami m.in. z Parszowic (Paršovice).

Mikroregion w linii prostej położony jest ponad 200 km na południe od Opola, a na mapie można znaleźć zahorańskie wioski ok. 40 km na południowy wschód od Ołomuńca. Czeski odpowiednik polskiego województwa nosi nazwę „kraj”. ZAHORAN zatem znajduje się w Kraju Ołomunieckim.

Kraj Ołomuniecki i Województwo Opolskie oraz gminy leżące w każdym z tych obszarów mogą aplikować o środki unijne. Pandemia koronowirusa zahamowała, a nawet całkowicie uniemożliwiła wiele inicjatyw, bo bezpieczeństwo ludzi było wówczas ważniejsze. Teraz jednak możemy znowu pomyśleć o zacieśnieniu polsko-czeskiej współpracy. I temu właśnie służyła studyjna wizyta czeskiej delegacji. Po obu stronach granicy trwa obecnie rozpoznanie z jakich inicjatyw można skorzystać i jakie przedsięwzięcie razem zrealizować.

W tym miejscu dziękujemy też za pomoc w tłumaczeniu poniedziałkowych rozmów polsko-czeskich Panu Arturowi Nowakowi Członkowi Zarządu Powiatu kluczborskiego i Panu Józefowi Mrozkowi sołtysowi Bogacicy za pomoc w organizacji wizyty na terenie gminy.

 • Wizyta delegacji z czeskiego mikroregionu ZAHORAN w Kluczborku
 • Wizyta delegacji z czeskiego mikroregionu ZAHORAN w Kluczborku
 • Wizyta delegacji z czeskiego mikroregionu ZAHORAN w Kluczborku
 • Wizyta delegacji z czeskiego mikroregionu ZAHORAN w Kluczborku
 • Wizyta delegacji z czeskiego mikroregionu ZAHORAN w Kluczborku

„Zakończenie sezonu rycerskiego” w grodzie średniowiecznym w Biskupicach pod Byczyną

Już niebawem, bo podczas najbliższego weekendu, 7-8 października 2023 r. odbędzie się w grodzie średniowiecznym w Biskupicach pod Byczyną w powiecie kluczborskim „Zakończenie sezonu rycerskiego”.

Miejsce: Gród Rycerski, Biskupice 58 (w nawigacji można wpisać: Gród Rycerski)

Termin:

 • Sobota, 7 października 2023 godz. 14:00-22:00
 • Niedziela, 8 października 2023 godz. 13:00-15:00

Program

Sobota

14:00 Rozpoczęcie imprezy i jarmarku; powitanie uczestników

14:15 Pokaz artyleryjski

14:15 Turniej łuczniczy na podgrodziu

14:30 Rozpoczęcie konkursu kulinarnego

14:30 Wykład dra Bronisława Nowaka pt. „Heraldyczne ABC”

15:00 Bieg dam

15:30 Wykład Dariusza Krawczyka poświęcony introligatorstwu połączony z pokazem replik historycznych ksiąg

15:30 Turniej rzutów toporem, włócznią, nożem

16:00 Wykład Celiny Nawrat poświęcony zielarstwu połączony z konkursem zielarskim

16:30 Turniej rycerski

17:30 Finał konkursu kulinarnego i poczęstunek

18:00 Pokazy i warsztaty tańców

18:30 Wykład Grzegorza Drężka ze Szczytna poświęcony strojom zakonu najświętszej Marii Panny

19:00 Koncert zespołu Żniwa

20:30 Fireshow

21:00 Potańcówka w stylu retro

 

Niedziela

13:00-15:00

Turniej rzutów toporem, włócznią, nożem dla publiczności; zabawy plebejskie; tor łuczniczy; pokazy artyleryjskie, kramy średniowieczne; pokazy walk; warsztaty w średniowiecznej zbrojowni

 

Kontakt z organizatorem: Andrzej Kościuk, tel. 602613386

Wstęp: impreza biletowana w sobotę, w niedzielę – bezpłatnie.

 • Gród Rycerski w Biskupicach
 • Gród Rycerski w Biskupicach
 • Gród Rycerski w Biskupicach

Remont ul. Paderewskiego

Uwaga! Od 9.10 (poniedziałek) do 17.10 będzie zamknięta ul. Paderewskiego w związku z remontem nawierzchni jezdni.

Jazzowe Zaduszki z Michałem Barańskim w Kluczborku

Centrum Kultury w Kluczborku zaprasza na Jazzowe Zaduszki z Michałem Barańskim.

Jazzowe Zaduszki stały się w Kluczborku już tradycją, a teraz mamy dla Was coś wyjątkowego! Michał Barański, laureat Nagrody Akademii Fonograficznej Fryderyki w kategorii Artysta Roku Jazz, wystąpi z autorskim projektem "Masovian Mantra". To połączenie polskiego i indyjskiego folkloru w wykonaniu utalentowanych muzyków polskiej sceny jazzowej.

To wydarzenie dla prawdziwych melomanów! Ilość miejsc jest ograniczona, dlatego zachęcamy do zakupu biletów już teraz. Koncert odbędzie się 3 listopada 2023 roku o godzinie 18:00 w kameralnej sali Centrum Kultury w Kluczborku.

Bilety w cenie 100 zł dostępne w sekretariacie CKK lub online na stronie kupbilecik: https://kupibilecik.pl  

Nie przegapcie tej wyjątkowej okazji, to będzie niezapomniane muzyczne doświadczenie!

 • Jazzowe zaduszki 2023 PLAKAT internety

Ostatni w 2023 roku Koncert Muzyki Organowej i Kameralnej

Wielka muzyczna uczta w Kluczborku! 
 
W niedzielę 08.10.2023 roku  w Kościele Ewangelicko - Augsburskim odbył się ostatni koncert tegorocznej edycji XXXVIII Kluczborskich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej. Swój kunszt artystyczny zaprezentowali Magdalena Howorska i Maciej Fortuna.
 
Gratulujemy organizatorom Kluczborskich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej:
- Centrum Kultury w Kluczborku
- Parafia Ewangelicko - Augsburska w Kluczborku
 
Dyrektorem artystycznym był dr Jarosław Jasiura. 
 
Patronat nad Kluczborskimi Koncertami Muzyki Organowej i Kameralnej objął Burmistrz Miasta i Gminy Kluczbork Jarosław Kielar.
 
Nie możemy się doczekać kolejnej edycji, na którą już dziś zapraszamy! 
 • Koncert Muzyki Organowej i Kameralnej
 • Koncert Muzyki Organowej i Kameralnej
 • Koncert Muzyki Organowej i Kameralnej
 • Koncert Muzyki Organowej i Kameralnej
 • Koncert Muzyki Organowej i Kameralnej
 • Koncert Muzyki Organowej i Kameralnej
 • Koncert Muzyki Organowej i Kameralnej
 • Koncert Muzyki Organowej i Kameralnej
 • Koncert Muzyki Organowej i Kameralnej
 • Koncert Muzyki Organowej i Kameralnej
 • Koncert Muzyki Organowej i Kameralnej
 • Koncert Muzyki Organowej i Kameralnej
 • Koncert Muzyki Organowej i Kameralnej
 • Koncert Muzyki Organowej i Kameralnej

Emerytowani Nauczyciele ZNP świętowali zbliżający się wielkimi krokami Dzień Edukacji Narodowej

W Kinie Bajka odbyło się uroczyste spotkanie, które było okazją do wręczenia medali, odznak oraz podziękowań.  W imieniu związku odznaczenia, medale i podziękowania wręczali: Przewodniczący ZNP w Kluczborku Krzysztof Chojak, Irena Kielar - Szefowa Sekcji Emerytów ZNP oraz Marian Dyba.
 
Złota odznaka ZNP:
- Krystyna Muzyka
 
Medal za 50-letnią przynależność do ZNP otrzymały:
- Pelagia Skoczylas;
- Teresa Birecka
 
Za długą przynależność do związku podziękowania otrzymali:
- Alicja Lachowska;
- Urszula Langner;
- Małgorzata Majewska;
- Zbigniew Mazur;
- Krystyna Muzyka;
- Józef Olender;
- Beata Rasztar;
- Renata Szostkowska;
- Halina Wojnarowska;
- Krzysztof Wojnarowski;
- Lidia Urbańska;
- Henryka Zapotoczna.
 
Do życzeń dla nauczycieli emerytów dołączyli się także samorządowcy oraz przedstawiciele organizacji senioralnych:
1. Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła;
2. Starosta kluczborski Mirosław Birecki;
3. Burmistrz Kluczborka Jarosław Kielar;
4. Zastępca Burmistrza Kluczborka Roman Kamiński;
5. Burmistrz Byczyny Iwona Sobania;
6. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Piotr Sitnik;
7. Elżbieta Pietrzykowska Dyrektor Administracji Oświaty w Kluczborku;
8. Elżbieta Siemońska Zastępca Dyrektora Administracji Oświaty w Kluczborku;
9. Monika Jurek Dyrektorka Departamentu Edukacji i Rynku Pracy UMWO;
10. Irena Kowalczyk Prezeska kluczborskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
11. Józefa Kłosek Przewodnicząca Rady Seniorów Gminy Kluczbork;
12. Zofia Krzciuk Prezeska stowarzyszenia Wolontariat+ “Senior dla Seniora”;
 
Nie zabrakło również pokazów artystycznych, wydarzenie uświetnili swoim występem Teatr Muzyczny Castello z Zamku w Mosznej
 • Dzień Edukacji Narodowej ZNP
 • Dzień Edukacji Narodowej ZNP
 • Dzień Edukacji Narodowej ZNP
 • Dzień Edukacji Narodowej ZNP
 • Dzień Edukacji Narodowej ZNP
 • Dzień Edukacji Narodowej ZNP
 • Dzień Edukacji Narodowej ZNP
 • Dzień Edukacji Narodowej ZNP
 • Dzień Edukacji Narodowej ZNP
 • Dzień Edukacji Narodowej ZNP
 • Dzień Edukacji Narodowej ZNP
 • Dzień Edukacji Narodowej ZNP
 • Dzień Edukacji Narodowej ZNP
 • Dzień Edukacji Narodowej ZNP
 • Dzień Edukacji Narodowej ZNP
 • Dzień Edukacji Narodowej ZNP
 • Dzień Edukacji Narodowej ZNP
 • Dzień Edukacji Narodowej ZNP
 • Dzień Edukacji Narodowej ZNP
 • Dzień Edukacji Narodowej ZNP
 • Dzień Edukacji Narodowej ZNP
 • Dzień Edukacji Narodowej ZNP
 • Dzień Edukacji Narodowej ZNP
 • Dzień Edukacji Narodowej ZNP
 • Dzień Edukacji Narodowej ZNP
 • Dzień Edukacji Narodowej ZNP
 • Dzień Edukacji Narodowej ZNP

XXV Różowy Marsz Nadziei

Dzisiaj, 10 października 2023 roku, mieliśmy przyjemność rozpocząć XXV Różowy Marsz Nadziei w naszym pięknym Kluczborku! 
 
O godzinie 12:00 kluczborski rynek rozkwitł w różu, a serca naszych mieszkańców rozpoczęły bijący rytm solidarności i wsparcia dla wszystkich, którzy walczyli z chorobami nowotworowymi. To niezwykłe wydarzenie jest dowodem na to, że razem możemy zrobić wiele, aby pomóc innym.
 
Nasze miasto zasłynęło dziś nie tylko jako miejsce pięknych wspomnień i tradycji, ale także jako centrum wspierające walkę z rakiem. Wszystko to dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia Regionu Kluczborskiego Kobietom Mammograf oraz naszym samorządowcom, na czele z Burmistrzem Kluczborka Panem Jarosławem Kielarem. Razem z młodzieżą naszych szkół udali się na Różową Aleję, gdzie posadzono kolejne cebulki krokusów - symbolu nadziei i odrodzenia.
Podczas naszego marszu przekazywaliśmy niezwykle ważne informacje o ogólnopolskiej akcji "Marsz Nadziei" oraz o konieczności profilaktyki chorób nowotworowych.
 
Dzieliliśmy się także wiedzą na temat działania pracowni mammograficznej, która odgrywa ogromną rolę w wykrywaniu tych chorób we wczesnym stadium.
 
Dziękujemy organizatorom marszu: Stowarzyszeniu Regionu Kluczborskiego "Kobietom-Mammograf", Powiatowej Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kluczborku oraz firmie Avon.
 
Dziękujemy każdemu, kto dołączył do nas dzisiaj i pomógł uczynić nasz marsz wyjątkowym. Wspólnie możemy zmienić świat, przekazując nadzieję i wsparcie wszystkim, którzy tego potrzebują.  
 
Razem jesteśmy silniejsi! 
 • Marsz Nadziei
 • Marsz Nadziei
 • Marsz Nadziei
 • Marsz Nadziei
 • Marsz Nadziei
 • Marsz Nadziei
 • Marsz Nadziei
 • Marsz Nadziei
 • Marsz Nadziei
 • Marsz Nadziei
 • Marsz Nadziei
 • Marsz Nadziei
 • Marsz Nadziei
 • Marsz Nadziei
 • Marsz Nadziei
 • Marsz Nadziei
 • Marsz Nadziei
 • Marsz Nadziei
 • Marsz Nadziei
 • Marsz Nadziei
 • Marsz Nadziei
 • Marsz Nadziei
 • Marsz Nadziei
 • Marsz Nadziei
 • Marsz Nadziei
 • Marsz Nadziei
 • Marsz Nadziei
 • Marsz Nadziei
 • Marsz Nadziei

Przetarg na ostatnią działkę w strefie ekonomicznej - ul. Wołczyńska

Burmistrz Miasta Kluczborka ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości: Kluczbork, ul. Wolczyńska - ark.m. 3 działka nr 16/28 o pow. 1,9966 ha KW OP1U/00043070/4 . 

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: l 998 750,00 zł.

Wadium: 199 875,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 grudnia 2023r. o godz. 10°° w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kluczborku, sala nr 138,1 piętro.
Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:
- dowodu tożsamości, w przypadku osób fizycznych
- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.

 • zdjęcie z lotu ptaka oferta inwestycyjna
 • mapka terenu inwestycyjnego

Zagłosuj na Centrum Kluczborska Bajka

Już od dziś możesz wybierać najlepszą przestrzeń publiczną województwa opolskiego – ruszyło głosowanie internautów!

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w głosowaniu na CENTRUM KLUCZBORSKA BAJKA, które kandyduje do nagrody PERŁA PRZESTRZENI 25-LECIA w konkursie „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego 2023” organizowanym przez Zarząd Województwa Opolskiego.

Głosować możemy od 23 października do 29 października na stronie internetowej https://przestrzen.opolskie.pl/glosowanie/ 

Oddany głos można uzasadnić, zgodnie z umieszczonym na stronie internetowej formularzem głosowania. Autorzy najbardziej interesujących uzasadnień zostaną wyróżnieni okolicznościowymi upominkami.

Zapraszamy do głosowania!

 • Plakat Najlepsza Przestrzeń Publiczna 2023
 • Centrum Kluczborska Bajka
 • Centrum Kluczborska Bajka
 • Centrum Kluczborska Bajka
 • Centrum Kluczborska Bajka
 • Centrum Kluczborska Bajka

Kalendarium imprez kulturalno-sportowych 2024 w Gminie Kluczbork

Wydział Promocji i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Kluczborku zwraca się z prośbą do instytucji, stowarzyszeń, klubów oraz wszystkich osób organizujących imprezy o przekazanie informacji (tj. termin, nazwa, miejsce, organizator) dotyczących planowanych imprez dla społeczności Kluczborka i okolic w 2024 r.
Powyższe informacje będą niezbędne, aby przygotować „Kalendarium imprez kulturalno-sportowych w 2024 roku” – wydawnictwo będące swoistym kompendium wiedzy o wydarzeniach sportowych i kulturalnych w naszej gminie.
Informacje prosimy przesyłać najpóźniej do 24 listopada 2023 r. drogą elektroniczną na e-mail: grafik@kluczbork.pl

Przygotowane i wydrukowane kalendarium będzie można pobrać od 15 stycznia 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Kluczborku w Wydziale Promocji i Rozwoju Gminy (pok. 124). Będzie również dostępne w wersji elektronicznej na stronie: www.kluczbork.pl.

 • Kalendarium imprez

UWAGA! Wymiana opraw oświetlenia ulicznego

Od dzisiaj (24.10.2023 r.) Gmina Kluczbork rozpoczyna wymianę oświetlenia ulicznego na LED-owe. 

Pszczółka wraca na pomnik ks. dr Jana Dzierżona

W najbliższy czwartek z okazji 117. rocznicy śmierci ks. dr Jana Dzierżona - "Kopernika Ula" oraz obchodów  770 - lecia miasta Kluczborka zapraszamy PAŃSTWA o godzinie  15:30 do Parku im. Jana Dzierżona (ul. Byczyńska)
Szczegółowy program na plakacie
 • Plakat Dzierżon

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Miasta Kluczborka ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości - lokale mieszkalne w Kluczborku przy ul. Zamkowej i ul. Sybiraków; działka budowlana w Kluczborku, ul. Ks. Skargi

https://www.bip.kluczbork.eu/452,przetargi-na-sprzedaz-i-dzierzawe-nieruchomosci?tresc=22633

Remont parkingu przy Urzędzie Miejskim w Kluczborku oraz Starostwie Powiatowym w Kluczborku

Szanowni Państwo,
 
trwają ostatnie prace związane z remontem parkingu przy Urzędzie Miejskim w Kluczborku i Starostwie Powiatowym.
Planowaną datą zakończenia remontu jest 20.11.2023 roku.
Wyznaczona data jest pokłosiem konieczności uzgodnień z firmą Tauron zmian zaprojektowanej sieci energetycznej biegnącej pod remontowanym parkingiem oraz koniecznością naprawy niedrożnej sieci kanalizacji deszczowej (przy ulicy Katowickiej).
Przypominamy, że głównym celem remontu jest zwiększenie liczby miejsc parkingowych. W sumie będzie ich 156.
 
 
Przepraszamy za utrudnienia i dziękujemy za wyrozumiałość! 

Komunikat Wojewody Opolskiego

Rozporządzenie Porządkowe Nr 0510/P/35/2023 Wojewody Opolskiego z dnia 30 października 2023r. w sprawie wprowadzenia zakazu korzystania z wód Starorzecza Odry w miejscowości Januszkowice od km 0+300 do km 1+500.

Zapraszamy na obchody 11 listopada

W 11 listopada 1918 roku, po 123 latach niewoli, Polska odzyskała swoją niepodległość. To wyjątkowe święto, które łączy nas wszystkich jako naród, pełne jest dumy, radości i patriotyzmu. W Kluczborku również nie zabraknie uroczystości z tej okazji, które zaplanowano z myślą o naszej lokalnej wspólnocie.
 
Starosta Kluczborski Mirosław Birecki oraz Burmistrz Kluczborka Jarosław Kielar mają zaszczyt zaprosić Państwa na obchody Święta Odzyskania Niepodległości, które odbędą się w naszym pięknym mieście. To będzie wyjątkowy dzień pełen patriotyzmu, refleksji i radości.
 
Program obchodów wygląda następująco:
 
9:00 - Uroczystości pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego na cmentarzu komunalnym. Cześć i pamięć tym, którzy walczyli o wolność naszej Ojczyzny.
10:00 - Msza św. w intencji ojczyzny oraz 770-lecia Kluczborka, złożenie kwiatów pod pomnikiem Jana Pawła II. Oprawę wydarzenia zapewniają żołnierze Jednostki Wojskowej 2286 Opole oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Chocianowic.
 
16:30 - Uroczysta Gala w Hali OSiR. W programie:
Program artystyczny przygotowany przez CKK Kluczbork, który poruszy nasze serca.
Wręczenie medali "Zasłużony dla Kluczborka" osobom, które wnieśli znaczący wkład w rozwój naszego miasta.
Wręczenie nagród Burmistrza Kluczborka "Kluczborskie Baszty" za wyjątkowe osiągnięcia.
Wręczenie stypendiów sportowych dla utalentowanych uczniów oraz nagród dla osób, które w szczególny sposób promują nasze miasto i gminę Kluczbork.
 
18:00 - Koncert Gwiazdy Zespołu SOYKA Kwartet. Muzyka, która poruszy dusze i stworzy niezapomnianą atmosferę tego wyjątkowego dnia. WSTĘP WOLNY
 
Zachęcamy, aby wspólnie uczcić to ważne święto. Pokażmy, że jesteśmy dumni z naszej historii i współczesności, że kochamy naszą Ojczyznę i nasze miasto Kluczbork.
 • 11 listopada 2023
 • plakat soyka

Ogłoszenie przetargu na dzierżawę nieruchomości

Burmistrz Miasta Kluczborka podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości.

Szczegóły przetargu: https://www.bip.kluczbork.eu/452,przetargi-na-sprzedaz-i-dzierzawe-nieruchomosci?tresc=22672

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Burmistrz Miasta Kluczborka informuję, że Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym został wydłużony do 17 listopada 2023 r. termin na składanie wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku tegorocznej suszy za pośrednictwem aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”.

Ponadto, umożliwione zostanie udzielanie w 2024 r. pomocy producentom rolnym, w których gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, szkody w uprawach owocujących drzew owocowych, owocujących krzewów owocowych lub truskawek – spowodowane wystąpieniem w 2023 r. przymrozków wiosennych, gradu lub huraganu – powstałe na powierzchni uprawy, objęły co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy. Rozwiązanie to jest konieczne z uwagi na wyczerpanie w bieżącym roku limitu pomocy de minimis, co uniemożliwia udzielenie pomocy producentom rolnym, którzy ponieśli szkody w wysokości do 30% średniej rocznej produkcji rolnej.

Wniosek o powołaniu rzeczoznawcy ds. szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kluczbork,

 

w załącznikach znajduje się wniosek (wraz z załącznikami) o powołaniu rzeczoznawcy ds. szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego.

Modernizacja infrastruktury społecznej na obszarach wiejskich w Gminie Kluczbork

Gmina Kluczbork informuje, że projekt pod nazwą: „Modernizacja infrastruktury społecznej na obszarach wiejskich w Gminie Kluczbork” jest już w połowie zrealizowany. 31 października 2023r. zakończone zostały prace w dwóch z zaplanowanych czterech salach wiejskich. W ramach tego projektu została zamontowana instalacja gazowa w świetlicy wiejskiej w Kujakowicach Dolnych oraz w Bogacicy. W świetlicy w Kujakowicach Dolnych postawiony został zewnętrzny naziemny zbiornik gazu, natomiast do budynku świetlicy w Bogacicy doprowadzony został gaz ziemny z sieci. Podjęte działania to duży krok w stronę poprawy jakości powietrza w naszej gminie, ale również bezpieczeństwo użytkowania, komfort i wygoda w obsłudze.
W trakcie realizacji jest dalsza część projektu, która obejmuje remont świetlic wiejskich w Smardach Górnych oraz Krzywiźnie. Zadanie polega na rozbudowie i przebudowie zaplecza kuchennego, remoncie sali głównej oraz przystosowaniu jej do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Przeprowadzona będzie wymiana stolarki, docieplenie posadzek, ocieplenie ścian wraz z wymianą źródła ciepła na paliwo stałe na bardziej ekologiczne. Przebudowa i termomodernizacja pozwolą na prowadzenie przez cały rok zajęć integracyjnych dla dzieci, spotkań dla mieszkańców, organizację imprez itp.

Planowana data zakończenia inwestycji: lipiec 2024r.

Całkowity koszt zadania: 2.119.176,80 zł w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja3PGR/2021/3262/PolskiLad 1.600.000,00 zł.

 • Świetlica wiejska w Kujakowicach Dolnych widok na wejście główne
 • Świetlica wiejska w Kujakowicach Dolnych widok na zewnętrzny naziemny zbiornik gazu
 • Świetlica wiejska w Smardach Górnych widok na tablice informujące o dofinansowaniu
 • Świetlica wiejska w Smardach Górnych
 • Świetlica wiejska w Smardach Górnych widok na prace remontowe
 • Logotypy dofinansowania

Utworzenie miejsc rekreacji nad zalewem w Ligocie Górnej

Gmina Kluczbork informuje, iż nad Zalewem w Ligocie Górnej na terenie sąsiadującym z plażą realizowany jest obecnie projekt pod nazwą „Utworzenie miejsc rekreacji nad zalewem w Ligocie Górnej” w ramach umowy o przyznaniu pomocy Nr 00852-6930-UM0811460/22 z dnia 8 grudnia 2022r. W ramach jego realizacji modernizacji i przebudowie poddana zostanie istniejąca infrastruktura w wyniku czego powstanie ogólnodostępne, niekomercyjne miejsce rekreacji dla mieszkańców Gminy Kluczbork, wzbogacone o nowe urządzenia, małą architekturę i nasadzenia. 

W ramach projektu utworzone zostaną następujące strefy:
- sportowa - znajdować się tu będzie siłownia zewnętrzna oraz urządzenia do street workoutu z bezpieczną nawierzchnią;
- placu zabaw – zamontowane zostaną urządzenia zabawowe dla mniejszych dzieci m.in. karuzela, huśtawka wahadłowa, bujaki i huśtawki wagowe, zostanie wymieniona nawierzchnia piaskowa, natomiast istniejące urządzenia zostaną poddane renowacji;
- parkowa - teren zostanie uporządkowany, powstaną alejki parkowe z nawierzchnią mineralną, dodatkowo zamontowane zostaną ławki, kosze na śmieci,, stojaki na rowery 
- gier - utworzone zostanie miejsce do streetblla oraz boisko do piłki nożnej;
- biwakowa - zakupione zostaną nowe grille i ławostoły oraz utworzone zostanie palenisko. 

Ponadto w ramach projektu na plaży zostanie zamontowana dwustanowiskowa przebieralnia dla osób korzystających z plaży. Teren oświetlać będą nowe zamontowane lampy solarne, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa.  Z tak powstałego kompleksu rekreacyjnego w kolejnym sezonie letnim korzystać będą mogły rodziny z małymi dziećmi, sportowcy oraz  młodzież gminy Kluczbork. 

Projekt ten realizowany jest w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  Zadanie realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wdrażanej przez Stowarzyszenia LGD „Dolina Stobrawy” . Realizatorem projektu jest OSP Biadacz.

TERMIN REALIZACJI: 31.12.2023r.
CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 301 804,41 zł
DOFINANSOWANIE: 286 533,26 zł

Gmina Kluczbork planuje realizację kolejnych projektów mających na celu uatrakcyjnienie terenu nad Zalewem w Ligocie Górnej.

 • Utworzenie miejsc rekreacji nad zalewem w Ligocie Górnej
 • Utworzenie miejsc rekreacji nad zalewem w Ligocie Górnej
 • logotypy

Informacja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dotycząca pojawiania się wilków

        Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska informuje o procedurach postępowania w przypadku zaistnienia nagłej, niebezpiecznej sytuacji z udziałem wilka, w związku ze wzrostem liczby doniesień na temat takich zdarzeń.

       Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/gdos/jak-odpowiednio-reagowac-na-incydenty-z-udzialem-wilkow-informacja-dla-gmin oraz  w Urzędzie Miejskim  w Kluczborku pok. 125.

 

Burmistrz Kluczborka 

Jarosław Kielar 

 

Źródło fotografii: 

https://wyborcza.pl/7,177851,28304554,wilki-odrodzily-sie-w-europie-wystarczylo-przestac-do-nich.html

Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotycząca zwalczania Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)

        Informuję, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zleciło Instytutowi Technicznemu Wojsk Lotniczych realizację zadania identyfikacji i liczenia dzików za pomocą nowoczesnych technologii w celu zwalczania ASF.

       Liczenie dzików odbywa się przy pomocy zestawów składających się z pojazdów interwencyjnych oznakowanych logo ITWL oraz dronów (BSP AtraxASF i GDU S400).

       Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.kluczbork.eu lub w Urzędzie Miejskim w Kluczborku pok. 125.

 

Burmistrz Kluczborka

Jarosław Kielar 

Źródło zdjęcia: 

https://www.warszawa.lasy.gov.pl/informacje-o-asf/-/asset_publisher/1M8a/content/informacje-o-asf?_101_INSTANCE_1M8a_viewMode=view 

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Kluczborku

Podczas uroczystości pod pomnikiem Żołnierza Polskiego spotkali się samorządowcy gminy i powiatu, przedstawiciel wojewody opolskiego, przedstawiciele instytucji, jednostek samorządowych, szkół i służb mundurowych, kombatanci, młodzież, harcerze, wojsko i wielu mieszkańców. Pod pomnikiem wybrzmiał hymn. Następnie Starosta Kluczborski Mirosław Birecki wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym odniósł się do historii odzyskania niepodległości przez Państwo Polskie.  Odczytano Apel Pamięci i oddano salwę honorową ku czci poległych. Następnie delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze.

Kolejnym punktem obchodów była Msza Św. w intencji Ojczyzny oraz 770-lecia Kluczborka w Kościele pw. NSPJ. Po mszy delegacje złożyły wiązanki pod pomnikiem Św. Jana Pawła II. 
Oprawę uroczystości zapewnili żołnierze jednostki wojskowej 2286 oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Chocianowic i ZHR Kluczbork. Dziękujemy instytucjom, szkołom i organizacjom za wystawienie pocztów sztandarowych, a mieszkańcom za liczny udział.

Po południu odbyła się na hali OSiR uroczysta gala z okazji Narodowego Święta Niepodległości oraz 770 lecia Kluczborka. Uroczystego otwarcia gali dokonał Burmistrz Kluczborka Pan Jarosław Kielar, podkreślając doniosłość i wagę, jakie Święto Odzyskania Niepodległości ma dla Polaków. Głos zabrał także Marszałek Województwa Opolskiego Pan Andrzej Buła. Następnie, wręczone zostały medale Zasłużony dla Kluczborka. Ten zaszczytny tytuł otrzymali: Mirosław Misiak oraz Kazimierz Kołosowski. W dalszej części wręczono Kluczborskie Baszty 2023, stypendia dla uczniów i sportowców oraz nagrody dla osób promujących miasto i gminę Kluczbork. 
Lista nagrodzonych wraz z ich osiągnięciami w następnych aktualnościach.

Oprawę artystyczną gali przygotowało Centrum Kultury w Kluczborku, a zwieńczył ją koncert SOYKA Quartet. Mecenat główny gali objęła firma FB Serwis S.A.

Więcej zdjęć: https://www.facebook.com/Kluczbork/gala  

                      https://www.facebook.com/Kluczbork/cmentarz 

                      https://www.facebook.com/Kluczbork/msza 

 

 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Kluczborku
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Kluczborku
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Kluczborku
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Kluczborku
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Kluczborku
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Kluczborku
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Kluczborku
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Kluczborku
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Kluczborku
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Kluczborku
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Kluczborku
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Kluczborku
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Kluczborku
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Kluczborku
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Kluczborku
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Kluczborku
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Kluczborku
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Kluczborku
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Kluczborku
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Kluczborku
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Kluczborku
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Kluczborku
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Kluczborku
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Kluczborku
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Kluczborku
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Kluczborku
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Kluczborku
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Kluczborku
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Kluczborku
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Kluczborku
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Kluczborku
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Kluczborku
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Kluczborku
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Kluczborku
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Kluczborku
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Kluczborku
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Kluczborku
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Kluczborku
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Kluczborku
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Kluczborku
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Kluczborku
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Kluczborku
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Kluczborku
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Kluczborku
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Kluczborku
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Kluczborku
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Kluczborku
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Kluczborku
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Kluczborku
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Kluczborku
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Kluczborku
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Kluczborku
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Kluczborku
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Kluczborku
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Kluczborku
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Kluczborku
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Kluczborku
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Kluczborku
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Kluczborku
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Kluczborku
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Kluczborku
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Kluczborku

Zasłużeni dla Kluczborka 2023

Podczas uroczystej gali z okazji Narodowego Święta Niepodległości już po raz 23 przyznano medale Zasłużony dla Kluczborka. Od 1999 roku otrzymało to zaszczytne odznaczenie 58 osób,  do tego grona dołączyły kolejne dwie Mirosław Misiak oraz Kazimierz Kołosowski. Medale Zasłużony dla Kluczborka wręczyli: Andrzej Buła – Marszałek Województwa Opolskiego, Janusz Kędzia - Przewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku oraz Jarosław Kielar - Burmistrza Kluczborka.

Mirosław Misiak
Dr Mirosław Misiak obchodzi w 2023 roku roku 50-lecie kariery zawodowej, nadal pracując aktywnie w zawodzie lekarza. Dr. Jest znany nie tylko ze swojego długotrwałego zaangażowania w medycynę, ale również ze swojej nieustającej pasji i oddania pacjentom. Przez 32 lata pełnił funkcję ordynatora Oddziału Laryngologicznego Kluczborskiego Szpitala, oferując najlepszą opiekę medyczną w dziedzinie otorynolaryngologii.
Ponadto, jako członek założyciel Opolskiej Izby Lekarskiej w Opolu oraz wieloletni działacz Okręgowej Rady Lekarskiej, Dr. Misiak wniósł znaczący wkład w rozwijanie standardów medycyny w regionie. 
Nie tylko jako lekarz, ale również jako mieszkaniec Kluczborka, Dr. Misiak pełnił mandat radnego w Radzie Powiatu Kluczborskiego. Jego zaangażowanie w rozwijanie naszej społeczności i troska o jej dobrostan są nieocenione.

Kazimierz Kołosowski
Pan Kazimierz to osoba o wyjątkowym zaangażowaniu społecznym, która wnosi znaczący wkład w promowanie tradycji pszczelarskich oraz rozwijanie dziedzictwa kulturowego naszej gminy. Od wielu lat jest związany z parafią pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Łowkowicach, gdzie jego aktywność społeczna ma ogromny wpływ na kształtowanie i promowanie tradycji pszczelarskich w Gminie Kluczbork. Dzięki jego działaniom każdego roku w Łowkowicach odbywają się uroczystości związane z rocznicą śmierci ks. dr Jana Dzierżona, w którym biorą udział liczne związki pszczelarskie, instytucje i władze samorządowe. Warto również podkreślić, że Kazimierz Kołosowski pełnił funkcje radnego w latach 2014-2018 a obecnie jest sołtysem Łowkowic.

 • Zasłużeni dla Kluczborka 2023
 • Zasłużeni dla Kluczborka 2023
 • Zasłużeni dla Kluczborka 2023
 • Zasłużeni dla Kluczborka 2023
 • Zasłużeni dla Kluczborka 2023
 • Zasłużeni dla Kluczborka 2023

KLUCZBORSKIE BASZTY 2023

Kluczborska Baszta - jest  nagrodą przyznawaną przez Burmistrza Miasta Kluczborka zarówno osobom indywidualnym, jak i stowarzyszeniom czy instytucjom biznesu, a stanowiącą wyraz najwyższego uznania za godną podziwu pracę i wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach życia. 

Podczas uroczystej gali z okazji 11 listopada tegoroczne Kluczborskie Baszty wręczyli: Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła, Burmistrz Kluczborka Jarosław Kielar oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia.

W tym roku Burmistrz Miasta Kluczborka przyznał 9 statuetek „Kluczborska Baszta 2023”

P.V Prefabet Kluczbork S.A. 

P.V Prefabet Kluczbork S.A jest działającym od ponad 60 lat, producentem wyrobów betonowych, które mają zastosowanie m.in. w kanalizacji deszczowej i sanitarnej, infrastruktury drogowej, kolejowej, oczyszczania ścieków. P.V Prefabet Kluczbork S.A w trzech funkcjonujących zakładach w Polsce zatrudnia ponad 240 osób. Laureat Prestiżowej Nagrody Złoty, Srebrny oraz Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji. Współpracuje z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr.1 , oraz Zespołem Szkół nr. 2 w Kluczborku.

Basztę odebrał prezes P.V Prefabet Kluczbork S.A Krystian Stefan.

Krzysztof Kiliński

Krzysztof Kiliński od 26 lat prowadzi klub pływacki "JUNIOR", który wytrenował wielu znakomitych sportowców, takich jak Maciej Arczyński, Sonia Bochyńska, czy Paweł Smoliński, którzy osiągnęli sukcesy na różnych poziomach, w tym na Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata. Klub "JUNIOR", który obchodził w 2022 roku jubileusz 25-lecia, promuje zdrowy styl życia i aktywność fizyczną a Krzysztof Kiliński stworzył w nim drugą rodzinę.
Krzysztof Kiliński, wyróżniony za zasługi dla polskiego pływania, odebrał medal od Otylii Jędrzejczak podczas obchodów stulecia Polskiego Związku Pływackiego w październiku 2023 roku. 

Klub Sportowy iPrime Bogacica

Klub sportowy LZS Bogacica, założony w 1946 roku, przeszedł okres znaczących sukcesów po restrukturyzacji pod kierownictwem byłego prezesa Mateusza Gużdy. W sezonie 2018/2019 awansowali do Klasy A z imponującym stosunkiem bramek 136:14. W sezonie 2020/2021 zdobyli pierwsze miejsce w tabeli Klasy Okręgowej. W sezonie 2022/2023 ponownie odnieśli sukces, zdobywając awans do IV ligi. Zdobyli również srebrny medal wojewódzkiego finału Pucharu Polski. Trenerami w klubie są: Michał Buła, Grzegorz Dajczak i Rafał Wyrębek.

Basztę odebrał  prezes klubu Piotr Rosiek.

FAMEL sp. z o.o.

Firma FAMEL powstała w 1989 roku w Kluczborku na fali przemian gospodarczych w kraju. Famel prowadzi sieć hurtowni materiałów w sektorze techniki grzewczej, sanitarnej i instalacyjnej na terenie pięciu województw: opolskie, łódzkie, śląskie, dolnośląskie, wielkopolskie. Należy do grupy organizacji handlu Instal Konsorcjum, w której skład wchodzą prężnie działające hurtownie instalacyjne.
Firma Famel wyróżnia się zespołem dobrze umotywowanych pracowników, gotowych sprostać każdemu zadaniu w ramach swojej działalności.

Basztę odebrał członek zarządu FAMEL sp z.o.o  Wojciech Zataj

Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kluczborku 

Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kluczborku działa od 1946 roku. Jego cele to promocja wędkarstwa, rekreacja nad wodą oraz ochrona środowiska wodnego. Obecnie zrzesza 800 wędkarzy i zarządza trzema akwenami wodnymi. 
Przy współudziale Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Kluczborku, odbyły się Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Świata w Wędkarstwie Spławikowym na kluczborskim zbiorniku, przyczyniając się znacząco do promocji Kluczborka zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. 
Koło prowadzi dorybienia ryb, modernizację akwenów oraz organizuje zawody wędkarskie o różnym stopniu rangi. Pracuje z młodzieżą, oferując "szkółkę wędkarską" i zawody dla dzieci. 

Basztę odebrali: prezes Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Kluczborku Jacek Łuszczek oraz wiceprezes Jan Czarny.

Wojciech Smolnik

Wojciech Smolnik od urodzenia jest związany z Kluczborkiem, aktywista sportowy i społeczny. Pracuje jako naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Obronnych w kluczborskim magistracie. W trakcie swojej kariery zawodowej aktywnie uprawiał sport. W 2003 roku był jednym z trzech założycieli Miejskiego Klubu Sportowego w Kluczborku,  gdzie pełni funkcję wiceprezesa klubu. Dodatkowo Pan Wojciech jest pomysłodawcą i założycielem Akademii Piłkarskiej MŁODY MKS Kluczbork. Poza działalnością sportową, pełni społeczną rolę Wiceprezesa Miejsko Gminnego Zarządu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Kluczborku oraz Stowarzyszenia "Ziemia Kluczborska". W uznaniu za swoją działalność społeczną, otrzymał Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju, a także Srebrny i Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa. W 2023 roku uhonorowany tytułem "Zasłużonego dla Województwa Opolskiego". Pan Smolnik jest również aktywnym organizatorem licznych imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Kluczborka.

Wojciech Zaremba

Wojciech Zaremba, jeden z założycieli OpenAI, urodzony w Kluczborku w 1988 roku, absolwent Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku jest międzynarodowym medalistą olimpiady matematycznej. Po ukończeniu politechniki w Paryżu, rozpoczął stypendium doktoranckie Google na Uniwersytecie w Nowym Jorku, gdzie studiował informatykę a pracę doktorską poświęconą uczeniu maszynowemu obronił w 2016 roku. Co ciekawe, doktorat zajął mu jedynie dwa i pół roku - standardowo doktorat na nowojorskiej uczelni zajmuje pięć lat. 
Następnie skoncentrował się na badaniach nad sztuczną inteligencją W 2015 roku stał się wraz Elonem Muskiem współzałożycielem OpenAI, gdzie jego celem jest rozwijanie sztucznej inteligencji. Większość z Państwa na pewno korzystała już z Chata GPT, który jest rodzajem modelu językowego opartego na sztucznej inteligencji. W 2017 roku znalazł się w gronie najbardziej wpływowych Polaków przed trzydziestką według magazynu Forbes.
 
Basztę odebrali rodzice Irena i Franciszek Zarembowie.

Stowarzyszenia Hospicjum Ziemi Kluczborskiej św. Ojca Pio 

Stowarzyszenie obchodzi w 2023 roku jubileusz 20 lecia działalności. Niezmiennie świadczy nieocenioną i specjalistyczną opiekę w wielu dziedzinach, wspierając pacjentów w terminalnej fazie choroby nowotworowej z powiatu kluczborskiego oraz gmin Gorzów Śl. i Praszka. Przez ten czas hospicjum domowe udzieliło pomocy ponad 6 tysiącom pacjentów.
W dniu 01.07.2023 roku, po 13 latach trudu i zaangażowania społecznego, stowarzyszenie z dumą otworzyło nowoczesny "Kluczborski Dom Ulgi w Cierpieniu," czyli hospicjum stacjonarne św. Ojca Pio w Smardach Górnych. W tym wyjątkowym obiekcie działać będzie hospicjum stacjonarne, poradnia medycyny paliatywnej, centrum ulgi w cierpieniu dla rodzin pacjentów, grupa wsparcia dla rodzin pacjentów, centrum opieki wytchnieniowej oraz centrum wolontariatu hospicyjnego. 

Basztę odebrał wiceprezes stowarzyszenia Hospicjum Ziemi Kluczborskiej św. Ojca Pio Bolesław Sokołowski.

Lubomira Krzenciessa

Lubomira Krzenciessa to pasjonatka muzyki i sztuki, którym oddaje się całym sercem. Jej miłość do muzyki jazzowej zaowocowała współpracą z zespołem "Big Band," gdzie była solistką na licznych koncertach. Przez wiele lat pracowała w Kluczborskim Domu Kultury, rozwijając kluby i wspierając młode talenty m.in. Aleksandra Radzioch, Beata Brodzińska i Paulina Szlachcic. Po przerwie wróciła do działalności kulturalnej i reaktywowała Zespół Estradowy "Big Band," który kontynuuje promocję Gminy Kluczbork. Aktywnie działa również w Stowarzyszeniu Miłośników Kultury i Sztuki "IRYS" jako prezes. Za swoją pracę otrzymała wiele wyróżnień, będąc uznawaną za wybitną instruktorkę i działaczkę kulturalną. 

 • Kluczborskie Baszty 2023
 • Kluczborskie Baszty 2023
 • Kluczborskie Baszty 2023
 • Kluczborskie Baszty 2023
 • Kluczborskie Baszty 2023
 • Kluczborskie Baszty 2023
 • Kluczborskie Baszty 2023
 • Kluczborskie Baszty 2023
 • Kluczborskie Baszty 2023
 • Kluczborskie Baszty 2023
 • Kluczborskie Baszty 2023
 • Kluczborskie Baszty 2023
 • Kluczborskie Baszty 2023
 • Kluczborskie Baszty 2023
 • Kluczborskie Baszty 2023
 • Kluczborskie Baszty 2023
 • Kluczborskie Baszty 2023
 • Kluczborskie Baszty 2023
 • Kluczborskie Baszty 2023
 • Kluczborskie Baszty 2023
 • Kluczborskie Baszty 2023
 • Kluczborskie Baszty 2023
 • Kluczborskie Baszty 2023
 • Kluczborskie Baszty 2023

STYPENDIA SPORTOWE oraz STYPENDIA DLA UCZNIÓW

STYPENDIA SPORTOWE

Roczne stypendia sportowe przyznawane są przez Gminę Kluczbork od 2007 r. Ta prestiżowa nagroda jest przeznaczona wyłącznie dla tych sportowców, którzy osiągają najlepsze wyniki w Polsce oraz na arenie międzynarodowej. 
Szanowni Państwo 18 osób, które za chwilę Państwu przedstawimy, to zdobywcy złotych medali w kraju i za granicą, mistrzowie świata i Europy, członkowie kadry narodowej. 

Tegoroczne stypendia sportowe zostały wręczone podczas uroczystej gali z okazji Narodowego Święta Niepodległości przez: Burmistrza Kluczborka Jarosława Kielara oraz Wiceburmistrza Romana Kamińskiego. 

PŁYWANIE

Paweł Smoliński był zawodnikiem UKS Junior Kluczbork, teraz w AZS AWF Katowice i trenuje pływanie. Jego osiągnięcia to m.in.:
- członek kadry narodowej seniorów
- reprezentant Polski na Puchar Świata Seniorów w Berlinie (październik 2022)
- zawodnik klasy mistrzowskiej PZPływackiego
- Zimowe MP Seniorów, Młodzieżowców i Juniorów (Bydgoszcz, grudzień 2022):
*1 m. – 100 m styl zmienny młodzieżowców
*1 m. – 4x100 m styl dowolny seniorów
*1 m. – 4x100 m styl dowolny młodzieżowców
*1 m. – 4x50 m styl zmienny młodzieżowców
*2 m. – 100 m styl zmienny seniorów
*2 m. – 4x50 m styl zmienny seniorów
*3 m. – 50 m styl motylkowy młodzieżowców
- MP Seniorów i Młodzieżowców (Olsztyn, kwiecień 2023):
*1 m. – 4x100 m styl dowolny młodzieżowców
*3 m. – 4x100 m styl zmienny seniorów
- 56. Letnie MO w Ratownictwie Wodnym (Poznań, czerwiec 2023)
    *3 m. – 4x50 m Obstacle Relay kat. OPEN 
- Grand Prix Puchar Polski (Poznań, listopad 2022)
    *1 m. - 100 m stylem zmiennym kat. OPEN
    *2 m. - 50 m stylem motylkowym kat. OPEN
- Grand Prix Puchar Polski (Oświęcim, marzec 2023)
    *3 m. - 50 m stylem motylkowym kat. OPEN
- akademicki Mistrz Polski (Lublin, kwiecień 2023)
- mistrz Woj.Opolskiego
- mistrz Woj.Śląskiego

Jessika Wnuk trenowała pływanie w UKS Junior Kluczbork, a od października w MKS Juvenia Wrocław. Oto jej osiągnięcia:
- 5 i 8 m. - Zimowe Mistrzostwa Polski 14-latków (Olsztyn, grudzień 2022)
- 7 i 10 m. – Mistrzostwa Polski 15-latków (Lublin, lipiec 2023)
- 6x1 m. i 1x2 m. – Zimowe Mistrzostwa Okręgu Opolskiego (Opole, listopad 2022)
- 2, 2 i 3 m. – Letnie Mistrzostwa Okręgu Opolskiego (Opole, maj 2023)
- 4x1 m., 1x2 m. i 2x3 m. - Wojewódzka Liga Miast Opolszczyzny w pływaniu (K-Koźle, grudzień 2022 i luty 2023)
- 1 i 2 m. - Koziołki Pływackie (Kędzierzyn-Koźle, maj 2023)
- 2x1 m. - Zabrzański Miting Pływacki (Zabrze, kwiecień 2023)

KOLARSTWO


Patryk Stosz trenuje kolarstwo. Oto jego osiągnięcia od XI 2022r. to m.in.:
- 1 m. – Trofej Porec (marzec 2023)
- 1 m. – Tour of Austria (lipiec 2023)
- 1 m. i 3 m. – Tour od Bulgaria (wrzesień 2023)
- 1 m. – II Międzynar.Wyścig w Kolarstwie Przełajowym (Kluczbork, październik 2022)
- 1 m. – Międzynar.Kryterium Kolarskie „Grand Prix Strzelina (wrzesień 2023)
- 1 m. – Ogólnopolski Wyścig w Kolarstwie Przełajowym w Koziegłowach (listopad 2022)
- 1 m. – Międzynar.Zawody w Kolarstwie Przełajowym w Zielonej Górze (grudzień 2022)
- 2 x 2 m. –  In The Footsteps od the Romans (sierpień 2023)
- 2 m. – Międzynar.Wyścig Kolarski „Ślężański Mnich” (kwiecień 2023)
- 2 x 2 m. – Fleche du Sud (maj 2023)
- 2 x 2 m. –  Course Cysliste de Solidanosc et des Champions Olympiques (Zgierz-Kutno, Pabianice-Kielce, czerwiec 2023)
- 2 m. – Memoriał Stanisława Szozdy – Finał MPolski w kryterium ulicznym (wrzesień 2023)
- 3 m. – Tour od Malopolska (czerwiec 2023)
- 3 m. – Istrian Spring Trophy (marzec 2023)
- 4 m. – Ringerike GP (maj 2023)

Dominik Krzyśków  (uczeń ZSO STO w Kluczborku) trenuje kolarstwo. Oto jego osiągnięcia od XI 2022r.:
Wyścigi szosowe:
- mistrz Polski w kolarstwie szosowym 2023 jazda na czas dwójek (wrzesień 2023)
- 1 m. – zwiciezca Generalnej Klasyfikacji Pucharu Polski w kolarstwie szosowym w kat. junior
- 4 m – Brilon Cup Ostrava (Czechy, wrzesień 2023)
- 8 m. – Górskie Szosowe Mistrzostwa Polski (sierpień 2023)
- Puchar Polski w Kolarstwie Szosowym XI seria (Lubartów, sierpień 2023)
    * 1 m. – jazda indywidualna na czas
    * 1 m. – start wspólny
-1 m. jazda indyw.na czas – „Szukamy następców olimpijczyków Tadeusza Mytnika (lipiec 2023)
- Mistrzostwa Polski w Kolarstwie szosowym w jeździe indywidualnej na czas
    * 5 m.
    * 30 m. ze startu wspólnego
- 2 m. jazda indyw.na czas – Puchar Polski w Kolarstwie szosowym (Kozieglowy, czerwiec 2023)
- 3 m. jazda indyw.na czas – Puchar Polski Memorial Joachima Halupczoka (czerwiec 2023)
- 2 m. jazda indyw.na czas – Puchar Polski w kolarstwie szosowym III seria (maj 2023)
- Międzynar.Szlak Kolarski Szlakami Jury – zdobycie i utrzymanie czarnej koszulki najlepiej awansujacego zawodnika przez 3 etapy tego wyściu
Wyścigi CX 2023:
- 10 m. – Mistrzostwa Polski (Zielona Góra)
- 10 m. – końcowa klasyfikacja generalna Pucharu Polski
- 6 m. – Super Puchaw CX Owocowy Przełaj
- 17 m. – Super Puchar CX UCI-C2 Gościęcin
- 5 m. – Międzynar.Wyścig CX Kluczbork
- 65 m. – Puchar Świata (przełaje) w Taborze (Czechy, październik 2022) jako reprezentacja Polski
- 3 m. – Puchar Polski Szlakiem Wsi Kieleckiej

LEKKOATLETYKA

Maja Ziółkowska trenuje lekkoatletykę. Jest licencjonowaną zawodniczką PZLA. Oto jej osiągnięcia od listopada 2022r.:
- 1 m. – złoty medal MPolski – PZLA MPolski w Sztafetach 2023 (U23, U20, U18) 4x800m MIX (maj 2023)
- 2 m. – PZLA Drużynowe MPolski U20
- 1 m. – finał Grand Prix Opolszczyzny w Biegach Przełajowych o Puchar Marszałka Woj.Opolskiego, Otwarte Mistrzostwa Woj.Zrzeszenia LZS w Opolu w Biegach Przełajowych (Głuchołazy, listopad 2022, Juniorzy młodsi U18 – 2000m)
- 1 m. – Mityng z okazji 600-lecia Łodzi – 400m (maj 2023)
- 5 m. – 29 Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 55.PZLA MPolski U18 400m pl K U18 (Chorzów, lipiec 2023) – osiągnięcie I klasy sportowej
- 13 m. – 94 PZLA MPolski w biegach przełajowych (Olesno, listopad 2022, juniorzy młodsi U18) – 2000m
- 7 m. – 22 Międzynar.Mityng Beskidian Athletic (Bielsko-Biała, czerwiec 2023) – 400m p.p.

PIŁKA SIATKOWA

Justyna Łysiak (rocznik 1999) trenuje piłkę siatkową w Grot Budowlani Łódź. Oto jej osiągnięcia:
- Powołanie do szerokiego składu kadry narodowej na sezon 2023
- 3 m. – rozgrywki Tauron Ligi sezon 2022/2023
- 3 m. – 31.Letnia Uniwersjada 2023 (Chiny, sierpień 2023)

STRZELECTWO

Wiktoria Włodarczyk trenuje strzelectwo sportowe. Oto jej osiągnięcia:
Dyscypliny olimpijskie:
- zawodniczka kadry narodowej
- 4 m. – Mistrzostwa Świata, kat.junior, skeet olimpijski i wyrównany rekord Polski (Korea Południowa, lipiec 2023)
- 4 m. – Puchar Świata, kat.junior, skeet olimpijski i ustanowiony rekord Polski (Niemcy, czerwiec 2023)
- 3 m. – Grand Prix Cypru, kat.junior, skeet olimpijski (Cypr, grudzień 2022)
- 1 m. – I Runda Pucharu Polski, kat.junior, skeet olimpijski (Bydgoszcz, marzec 2023)
- 1 m. – II Runda Pucharu Polski, kat.junior, skeet olimpijski (Poznań, maj 2023)
- 1 m. – turniej jw., kat.junior, skeet mix
- 1 m. – III Runda Pucharu Polski, kat.junior, skeet olimpijski (Wrocław, czerwiec 2023)
- 1 m. – III Runda Pucharu Polski, skeet olimpijski (Wrocław, czerwiec 2023)
Dyscypliny nieolimpijskie:
- 1 m. – Mistrzostwa Azji, kat.kobiety, sporting (Tajlandia, listopad 2022)
- 1 m. – zawody jw., kat.kobiety, Compak Sporting
- 6 m. – Mistrzostwa Europy, kat.kobiety, Compak Sporting (Włochy, lipiec 2023)
- 1 m. – MPolski, kat.kobiety, Combined Game Shooting (Polska, Kochcice, czerwiec 2023)
- 1 m. – MPolski, kat.kobiety, English Sporting (Polska, Skoraczewo, sierpień 2023)
- 2 m. – MPolski, kat.kobiety, Compak Sporting (Polska, Kochcice, lipiec 2023)
- 1 m. – I Runda Pucharu Polski, kat.kobiety, Compak Sporting (Polska, Kochcice, marzec 2023)
- 1 m. – II Runda Pucharu Polski, kat.kobiety, Compak Sporting (Polska, Skoraczewo, marzec 2023)
- 1 m. – III Runda Pucharu Polski, kat.kobiety, Compak Sporting (Polska, Zgorzelec, kwiecień 2023)
- 1 m. w Światowym Rankingu FITASC

Seweryn Włodarczyk trenuje strzelectwo sportowe. Oto jego osiągnięcia:
- 1 m. – Puchar Świata (Grand Prix de Hongrie) 2023, dyscyplina Compak Sporting
- 4 m. – zawody jw., dyscyplina Parcours de Chasse
- 6 m. – Mistrzostwa Europy (28e Championnat d’Europe) 2023, dyscyplina Compak Sporting
- 1 m. – Mistrzostwa Polski, dyscyplina Parcours de Chasse
- 1 m. – III Międzynar.Mistrzostwa Polski Zw.Strzelectwa Parkurowego w English Sporting
- 1 m. – Puchar Polski w Compak Sporting FITASC
- 1 m. – I Runda Pucharu Polski w Compak Sporting
- 1 m. – III Puchar W2 Compak Sportingu
- 1 m. – II Runda Ligi Parcourowej – English Sporting
- 2 m. – II Runda Pucharu Polski Zw.Strzelectwa Parkurowego w Compak Sporting
- 2 m. drużynowo – III Puchar Polski w Compak Sporting
- 3 m. – Combined Game Shooting FITASC
- 2 m. – Mistrzostwa Polski Compak Sporting
- 3 m. – I Runda Pucharu Polski Compak Sporting
- 4 m. – XXIX Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Letnich
- 4 m. – II Runda Ligi Parcourowej – English Sporting, kat. OPEN
- 4 m. – III Międzynar.Mistrzostwa Polski ZSP English Sporting, kat. OPEN
- 6 m. – Puchar Prezesa PZSS 2023

KARATE

Amelia Blaszczok oto jej osiągnięcia:
- 3 m. – Ogólnopolski Puchar Dzieci w Karate Tradycyjnym kat. kumite (Kraśnik, czerwiec 2023)
- 3 m. – Opolska Liga Karate Tradycyjnego 2022 Finał konkurencja kumite młodzik
- Otwarte Mistrzostwa Woj.Opolskiego w Karate Tradycyjnym (Głuchołazy, maj 2023):
* 2 m.  konkurencja kata
* 2 m. konkurencja kumite

Borys Blaszczok oto jego osiągnięcia:
- 3 m. – kumite – Mistrzostwa Świata Dzieci w Karate Tradycyjne (Lublin, 2023)
- 1 m. - kumite ind. chłopców – Ogólnopolski Puchar Dzieci w Karate Tradycyjnym (Kraśnik, czerwiec 2023)
- 1 m. – kata młodzik - Opolska Liga Karate Tradycyjnego 2022 Finał
- 3 m. – kumite KT – XVII Otwarte Mistrzostwa Woj.Opolskiego (Głuchołazy, V 2023)
- 3 m. – kumite młodzik – Opolska Liga Karate Tradycyjnego 2022 Finał

Kacper Dawicki oto jego osiągnięcia:
- 3 m. – kumite – Puchar Świata Dzieci w Karate Tradycyjne (Lublin, grudzień 2023)
- 2 m. – kata – Międzynar. VIII Puchar Krakowa (marzec 2023)
- 2 m. – kata – Otwarty Międzynar. Puchar Woj.Śląskiego (Bytom, maj 2023)
- 1 m. – kata – XVII Otwarte Mistrzostwa Woj.Opolskiego (Głuchołazy, V 2023)
- 1 m. – kumite - XVII Otwarte Mistrzostwa Woj.Opolskiego (Głuchołazy, V 2023)
- 2 m. kata - Opolska Liga Karate Tradycyjnego 2022 (Głuchołazy, październik 2022)
- 1 m. kata i 2 m. kumite – młodzik - Opolska Liga Karate Tradycyjnego 2022 (Kluczbork, listopad 2022)

Karolina Gajewska oto jej osiągnięcia:
- Mistrzostwa Świata w Karate-do  (Lublin, grudzień 2022)
        * 1 m. w kumite drużynowym kobiet (senior + młodzieżowiec)
        * 2 m. w kumite indywidualnym kobiet (senior)
- 1 m. w kumite indywidualnym kobiet na XXXIII MPolski Seniorów, Młodzieżowców, Juniorów i Juniorów Młodszych w Karate Tradycyjnym (Lublin, czerwiec 2023)

Wiktoria Gawlok oto jej osiągnięcia:
II miejsce w kat. Kiumite Puchar Świata w Karate Tradycyjnym (Lublin, czerwiec 2023)
I miejsce w Opolsiej Lidze Karate Tradycyjnego

Antoni Glinny oto jego osiągnięcia:
- 3 m. – kata – Puchar Świata Dzieci w Karate Tradycyjne (Lublin, grudzień 2022)
- 1 m. - kata – Ogólnopolski Puchar Dzieci w Karate Tradycyjnym (Kraśnik, czerwiec 2023)
- 2 m. - kumite – Ogólnopolski Puchar Dzieci w Karate Tradycyjnym (Kraśnik, czerwiec 2023)
- 1 m. – kata – VIII Puchar Krakowa (marzec 2023)
- 2 m. – kata – Puchar Woj.Śląskiego (Bytom, maj 2023)
- 1 m. – kata – XVII Otwarte Mistrzostwa Woj.Opolskiego (Głuchołazy, maj 2023)
- 1 m. – kumite – XVII Otwarte Mistrzostwa Woj.Opolskiego (Głuchołazy, maj 2023)
- 1 m. – kata młodzik – Finał Opolskiej Ligi Karate Tradycyjnego (Kluczbork, listopad 2022)

Liliana Łobos oto jej osiągniecia:
- 3 m. - kata – Ogólnopolski Puchar Dzieci w Karate Tradycyjnym (Kraśnik, czerwiec 2023)
- 3m. – kata – VIII Puchar Krakowa (marzec 2023)
- 2 m. – kata – Otwarty Międzynar.Puchar Woj.Śląskiego (Bytom, maj 2023)
- 1 m. – kata – XVII Otwarte Mistrzostwa Woj.Opolskiego (Głuchołazy, maj 2023)
- 3 m. – kumite – XVII Otwarte Mistrzostwa Woj.Opolskiego (Głuchołazy, maj 2023)
- 1 m. – kata młodzik – Finał Opolskiej Ligi Karate Tradycyjnego (Kluczbork, listopad 2022)
- 3 m. – kumite młodzik – Finał Opolskiej Ligi Karate Tradycyjnego (Kluczbork, listopad 2022)

Dawid Rojowski oto jego osiągnięcia:
- 1 m. kumite indywidualne – Mistrzostwa Świata w Tradycyjnym Karate-Do (Lublin, listopad 2022)
- 1 m. kumite drużynowe mężczyzn – jw.
- 1 m. kumite indywidualne – XXXIII Mistrzostwa Polski w Karate Tradycyjnym (Lublin, czerwiec 2023)

JIU JITSU

Lena Kosmala oto jej osiągnięcia:
- 3 m. – XIII Mistrzostwa Polski No Gi Jiu Jitsu 2023 (Poznań, luty 2023)
- 3 m. – Mistrzostwa Polski SOLT 5 (Opole, wrzesień 2023)

Antoni Bielawski oto jego osiągnięcia:
- 2 m. – XIII Mistrzostwa Polski No Gi  kat.chłopcy do 25 kg i 4-6 lat – XXIII MPolski BJJ (Poznań, luty 2023)
- 2 m. Mistrzostwa Polski Solt (zawody w walce na poddania BJJ) (Opole, wrzesień 2023)

 

STYPENDIA DLA UCZNIÓW

Stypendia Burmistrza Miasta Kluczborka dla uczniów za wybitne osiągnięcia naukowe i kulturalne zostały przyznane  już po raz 13. podczas uroczystej gali 11 listopada na hali OSiR. Tegoroczne stypendium miesięczne jest wręczane na rok szkolny 2023/2024. 
W tym roku, spośród utalentowanych, ambitnych i niezwykle pracowitych uczniów naszej gminy, na miano stypendysty Burmistrza Miasta Kluczbork zasłużyło 9 osób.

Wręczenia tegorocznych stypendiów dokonali: Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła,  Burmistrz Kluczborka Jarosław Kielar oraz wiceburmistrz Roman Kamiński

Igor Zabor (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1)
1.    Uzyskanie tytułu "ucznia roku" 
2.    Finalista IV edycji ogólnopolskiego Konkursu Matematyczno-Informatycznego InstaLogik 2022/2023.
3.    Aktywna rola w rozwijaniu dziedziny informatyki w szkole, w tym programowanie w języku Asembler i NET.C#, oraz wspieranie innych uczniów i nauczycieli.

Anna Noculak (ZSO w Kluczborku)
1.    Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego.
2.    Członkini Rady Samorządu Uczniowskiego oraz współtwórca szkolnej telewizji "Korczak TV".

Jakub Jakubczyk (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5)
1.    Laureat konkursów z matematyki, fizyki i chemii 
2.    Publikacja artykułu w czasopiśmie "Elektronika dla wszystkich" po udziale w konkursie "Jak wdrażać dzieci w arkana techniki".
3.    Sukcesy w szachach, w tym zajęcie miejsca w pierwszej dziesiątce w Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Szachach Drużynowych.

Mateusz Jagoda (Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy)
1.    I miejsce w gminnych eliminacjach do wojewódzkich konkursów z biologii, matematyki, chemii i fizyki oraz tytuł laureata szczebla wojewódzkiego w tych konkursach, a w matematyce uzyskanie 40 pkt na 40 pkt możliwych do zdobycia.

Monika Nowak (Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy)
1.    Finalistka etapu wojewódzkiego konkursu biologicznego.
2.    Udział w Ogólnopolskim Konkursie "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski" z zajęciem 5. miejsca na szczeblu centralnym.

Martyna Kos (Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych) - obecnie ZSO STO w Kluczborku
1.    Laureatka etapu wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego 
2.    Laureatka etapu wojewódzkiego Konkursu Geograficznego i Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego "Sola Scriptura".
3.    Aktywność w dziedzinie szachów z sukcesami drużynowymi i indywidualnymi.

Maciej Wójcik (Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych) - obecnie ZSO STO w Kluczborku
1.    Maciej to następca Adama Sokołowskiego – wygrał po raz 3 Puchar Adama Sokołowskiego i wziął udział w Mistrzostwach Polski Kibiców Sportowych jako najmłodszy uczestnik. Z tej okazji Marszałek Andrzej Buła ufundował nagrodę specjalną.
2.    Zdobycie tytułu laureata Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego.
3.    Wysokie osiągnięcia w szachach, w tym wicemistrzostwo województwa i wiele innych sukcesów indywidualnych i drużynowych.
4.    Udział w konkursach wiedzy i publikacje na stronach dziennikarskich.

Magdalena Cwynar (Szkoła Muzyczna I st.)
1.    Wyróżnienie na IV Ogólnopolskim Internetowym Konkursie Fletowym "Śpiewające fleciki".
2.    I miejsce na XXI Międzynarodowym Konkursie Interpretacji Muzycznej "Pro Bohemia" w Ostrawie.
3.    III miejsce na XXX Konfrontacjach Instrumentów Dętych Drewnianych w Oławie oraz aktywność w występach na różnych uroczystościach.

Barbara Bugajak (Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku)
1.    Zdobycie tytułu finalistki Ogólnopolskiego Konkursu "I Know America" oraz I miejsca w XIII Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Kresach Wschodnich RP.
2.    Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny.
3.    Posiadanie certyfikatu umiejętności w zakresie modelowania 3D w programie Blender.

 • Stypendia naukowe i sportowe
 • Stypendia naukowe i sportowe
 • Stypendia naukowe i sportowe
 • Stypendia naukowe i sportowe
 • Stypendia naukowe i sportowe
 • Stypendia naukowe i sportowe
 • Stypendia naukowe i sportowe
 • Stypendia naukowe i sportowe
 • Stypendia naukowe i sportowe
 • Stypendia naukowe i sportowe
 • Stypendia naukowe i sportowe
 • Stypendia naukowe i sportowe
 • Stypendia naukowe i sportowe
 • Stypendia naukowe i sportowe
 • Stypendia naukowe i sportowe
 • Stypendia naukowe i sportowe
 • Stypendia naukowe i sportowe
 • Stypendia naukowe i sportowe
 • Stypendia naukowe i sportowe
 • Stypendia naukowe i sportowe
 • Stypendia naukowe i sportowe
 • Stypendia naukowe i sportowe
 • Stypendia naukowe i sportowe
 • Stypendia naukowe i sportowe
 • Stypendia naukowe i sportowe
 • Stypendia naukowe i sportowe
 • Stypendia naukowe i sportowe
 • Stypendia naukowe i sportowe
 • Stypendia naukowe i sportowe
 • Stypendia naukowe i sportowe
 • Stypendia naukowe i sportowe
 • Stypendia naukowe i sportowe
 • Stypendia naukowe i sportowe
 • Stypendia naukowe i sportowe
 • Stypendia naukowe i sportowe
 • Stypendia naukowe i sportowe
 • Stypendia naukowe i sportowe
 • Stypendia naukowe i sportowe
 • Stypendia naukowe i sportowe
 • Stypendia naukowe i sportowe

NAGRODY dla PROMUJĄCYCH

Wśród 31 nagrodzonych w 2023 roku znalazły się osoby w kategoriach: muzyka i taniec, sport, nauka i pasja. 
Tegoroczne nagrody promocyjne wręczyli Burmistrz Jarosław Kielar, Wiceburmistrz Roman Kamiński oraz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Piotr Sitnik.

Nagrodzeni w dziedzinie MUZYKA i TANIEC

Roksana Wesołowska – utalentowana flecistka 
- wyróżnienie na IV Ogólnopolskim Internetowym Konkursie Fletowym „Śpiewające fleciki”
- wyróżnienie II st. i tytuł laureata na I Ogólnopolskim Konkursie Instrumentalnym „Virtuoso”
- tytuł laureata i wyróżnienie IV miejsce na XV Ogólnopolskim Konkursie Instrumentów Dętych „Jupiter”

Aleksandra Pięch i Anna Zacharejko - duet, który koncertuje  zajmując czołowe miejsca w konkursach . 
- I miejsce i tytuł laureatek w III Międzynarodowym Konkursie Kameralnym 
- wyróżnienie I st. i tytuł laureata na I Ogólnopolskim Konkursie Instrumentalnym „Virtuoso” 
- II miejsce w XXXVIII Konkursie Zespołów Kameralnych. Dziewczęta  biorą czynny  udział w koncertach i  imprezach organizowanych przez szkołę.

Gabriela Hanisz, to kluczborska utalentowana saksofonistka.
Wstąpiła w szeregi Orkiestry Koncertowej Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego w Warszawie koncertując w całej Polsce, a także za granicą m.in. w Konserwatorium w Luksemburgu oraz na terenie Naczelnego Dowództwa Sojuszniczych Sił Europy SHAPE w Belgii.
- koncertowała z kwartetem saksofonowym z Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, w której to uczelni jest studentką I roku studiów magisterskich

Pola Orłowska to 9-letnia utalentowana, pełna wdzięku młoda i ambitna tancerka, która tańczy od 3 lat w Centrum Kultury w Kluczborku. 
Jej osiągnięcia to m. in. :
- czołowe miejsca zdobyte wraz z formacją Mini Demi i w duetach:
- 1 m. – Ogólnopolski Festiwal Tańca „Smooth Move 2022” (kat. jazz/show dance) 
- 2 m. – Ogólnopolski Turniej Tańca „Gold Contest 2023” (kat.jazz dance)w Gliwicach, 

Iga Orłowska ma 7 lat, ale mimo swego bardzo młodego wieku to ambitna, staranna, dokładna i utalentowana tancerka. Swoją przygodę z tańcem zaczęła jako 4-latka uczęszczając na zajęcia Centrum Kultury w Kluczborku do grupy Petit Demi. W Festiwalach i Przeglądach, mimo swojego młodego wieku,  zajmuje zaszczytne, pierwsze miejsca. Tańczy solo w duetach i grupowo.

Amelia Musiałek uczestniczy w zajęciach grupy DEMI  w CK Kluczbork od 6 lat i od tego czasu aktywnie bierze udział w zajęciach z tańca klasycznego (balet), jazzowego, współczesnego w zajęciach z akrobatyki i gimnastyki oraz dokształca swoje umiejętności na zajęciach indywidualnych i warsztatach. Amelia, dzięki swoim umiejętnościom i pasji  zdobywa pierwsze miejsca  w ogólnopolskich Festiwalach Tańca.

Nina Stasiak Nina ma 13 lat i od 6 lat regularnie bierze udział w zajęciach tanecznych w Centrum Kultury w Kluczborku. Tańczy w grupie Demi, dokształca się podobnie jak koleżanki z zespołu i osiąga wysokie, pierwsze lokaty w Przeglądach i ogólnopolskich Festiwalach.

Lena Dambowy ma 9 lat i to kolejna młoda tancerka z Centrum Kultury. Od 3 lat uczęszcza na zajęcia i  organizowane  warsztaty. Mimo swojego młodego wieku w zakresie sztuki tanecznej osiąga bardzo wysokie pierwsze miejsca w tańcu solowym, duetach i tańcu  grupowym.

Zuzanna Musiała to kolejna 9 letnia młoda tancerka. Od 3 lat uczęszcza na zajęcia w CKK. Swoją pracowitością i zaangażowaniem osiąga wysokie lokaty w Festiwalach i tanecznych turniejach. Tańczy w Mini Demi, w duetach i solo.  Wyniki,  to wysokie,  pierwsze miejsca w Dobrzeniu, Gliwicach, Trzebnicy, Wołczynie.

Nagrodzeni w dziedzinie SPORT

Miłosz Szlagor (uczeń ZSO STO w Kluczborku) mistrz szachowy.
- 2 m. – Półfinał Mistrzostw Woj.Opolskiego w Szachach - Drużynowo, 
- 4 m. – Igrzyska Dzieci Mistrzostwa Woj.Opolskiego w Szachach Drużynowo (Opole, grudzień 2022)

Michał Różański 
- wykazuje szczególne uzdolnienia w dziedzinie szachów
- III miejsce w Szkolnych Indywidualnych Mistrzostwach Polski w szachach
- I miejsce w Mistrz. Opolszczyzny Juniorów w szachach szybkich

Artur Nowak
- z drużyną szkoły zajął miejsce w pierwszej dziesiątce w Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Szachach Drużynowych
- I miejsce na trzeciej szachownicy w półfinale w/w igrzysk
- 7 stopień uczniowski w aikido (7 kyu)

Artur Maruska
- jest kapitanem szachowej drużyny szkoły
- z drużyną szachową szkoły zajął miejsce w pierwszej dziesiątce w Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Szachach Drużynowych
- tytuł mistrza zdobył z drużyną w Woj. Mistrzostwach Wiejskich Szkół Podstawowych

Weronika Fartuszyńska trenuje pływanie w UKS Junior Kluczbork. 
- Mistrzostwa Polski 15-latków (Lublin, lipiec 2023)
    *6 m. stylem dowolnym na 1500 m
    *9 m. stylem dowolnym na 800 m
- Letnie Mistrzostwa Okręgu Opolskiego  (Opole, maj 2023)
    *1 m. stylem dowolnym na 800 m (15-16 lat)/ 2 m. w kat. wiekowej OPEN 
    *2 m. stylem dowolnym na 400 i 1500 m (15-16 lat)/ 2 m. w kat. wiekowej OPEN
- wysokie lokaty na Zimowych Mistrzostwach Polski 14-latków 

Oliwia Janas trenuje pływanie w UKS Junior Kluczbork. 
- Została powołana do kadry wojewódzkiej 2023/2024 po Wielkim Finale Grand Prix Opolszczyzny 2023 (czerwiec) jako srebrna medalistka, 
- Ogólnopolskie Zawody Pływackie „Koralowa Piętnastka” (Morawica, czerwiec 2023)
    *3 m. stylem dowolnym na 50 m
    *2 m. stylem grzbietowym na 50 m
    *1 m. stylem zmiennym na 100 m

Dominika Habrych trenuje pływanie w UKS Junior Kluczbork. 
- Ogólnopolskie Zawody Pływackie „Koralowa Piętnastka” (Morawica, czerwiec 2023)
    *4 m. stylem dowolnym na 50 m
    *2 m. stylem klasycznym na 50 m
    *2 m. stylem zmiennym na 100 m

Jędrzej Stelmach trenuje pływanie w UKS Junior Kluczbork. 
- Został powołany do kadry wojewódzkiej w pływaniu po raz pierwszy na sezon 2022/2023 i po raz drugi na sezon 2023/2024
- I Runda Mini Grand Prix Opolszczyzny (czerwiec 2023)
    *1 m. stylem klasycznym na 200 m z ogromną przewagą 10 sekund nad rywalami co daje mu 5 m. w Polsce,
Ogólnie został srebrnym medalistą w kat. chłopców z rocznika 2010 w woj.opolskim (jest na 2 pozycji w Opolskiej Wojewódzkiej Kadrze Pływackiej na sezon 2023/2024).
Udział we wszelkich zawodach pływackich to czołowe miejsca na podium i to bez względu na styl. Klasyczny, grzbietowy, dowolny czy motylkowy, czołowe miejsca. 

Karol Retinger  (uczeń ZSO STO w Kluczborku) trudno tego młodego człowieka zakwalifikować do jakiejś jednej dyscypliny ponieważ jego pasją są i szachy, i kolarstwo, i muzyka, która od lat go fascynuje. 
Karol gra na instrumentach klawiszowych w tym zakresie osiąga sukcesy w postaci wysokich miejsc na Ogólnopolskich Konkursach i  Przeglądach.
Szachy to tylko m.in.:
- 2 m. - półfinał Mistrzostw Województwa w Szachach – Drużynowe Igrzyska Dzieci (Opole, )
Kolarstwo:
W tej dyscyplinie  zawodnik też nie odpuszcza i zajmuje czołowe lokaty.
To nie wszystko . Karol jeszcze biega i tu też osiąga wysokie rezultaty. 

Nadia Krzysztowczyk trenuje minisiatkówkę, biegi i karate:
Minisiatkówka:
- Opolska Liga Minisiatkówki:
*1 m. i mistrzyni województwa opolskiego w kat. singli (Olesno, styczeń 2023)
Karate: I tu również cała seria sukcesów w postaci wysokich lokat 
W kata Tradycyjnym, Młodzik i Indywidualnym.
Jakby tego było mało to jeszcze
- laureatka w Ogólnopolskim Konkursie Plastyczno-Literackim „Nie czas na nudę” w ramach kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” (listopad 2022)

Arkadiusz Wydmuch biega, trenuje wspinaczkę sportową i brał udział w konkursie „Młody Einstein” i w debatach oksfordzkich. Lista jego osiągnięć jest bogata.  Oto niektóre z nich:
- finalista konkursu „młody Einstein” za „Autofocus sterowany za pomocą Arduino z pomiarem odległości ultradźwiękami” (finał w kwietniu 2023r.)
- złote i srebrne medale w Wojew. Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Licealiada w Mistrzostwach Powiatu Kluczborskiego Szkół Ponadpodstawowych:
- Zawody o Puchar Województwa we wspinaczce sportowej -Gogolin
- Mistrzostwa Woj. Opolskiego we Wspinaczce Sportowej –Opole

Martyna Mączka trenuje karate. Jej osiągniecia to:
- 3 m. kata młodzik oraz 3 m. kumite – XVII Otwarte Mistrzostwa Woj.Opolskiego w KT (Głuchołazy, maj 2022)
- 2 m. kata – Finał Opolskiej Ligi Karate w Kluczborku (listopad 2022)

Franciszek Urbański trenuje kolarstwo, które jest jego ogromną pasją. I tak:
- 1m. – Mistrzostwa Woj.Opolskiego w Kolarstwie Przełajowym kat. żak, (Falmirowice,)
- 2 m. – Otwarte Mistrzostwa Opolszczyzny LZD w kryterium o Puchar Prezesa OZKol. (Kędzierzyn-Koźle, kwiecień 2023)
- 2 m. – Przełajowy Wyścig Kolarski  „Górka” (Kędzierzyn-Koźle,)
- 2 m. w kat. kl.IV - Wyścig w kolarstwie przełajowym (Szwacin, maj 2023)

Amelia Solnica 
- reprezentantka woj. opolskiego w piłce siatkowej
- wraz z drużyną UKS Kluczbork  wygrywają eliminacje do prestiżowego europejskiego turnieju Tauron Młodzi Giganci Siatkówki
- drużyna UKS Kluczbork zajmuje II miejsce w woj.opolskim
- otrzymała powołanie do zgrupowania kadry wojewódzkiej młodziczek
- I miejsce w finale wojewódzkim mini piłki siatkowej „czwórki”

Martyna Marciniszyn Akrobatyka powietrzna. Oto jej osiągnięcia:
- 1 m. – zawody międzynarodowe Aeromotion POLE-SPORT (Bratysława, marzec 2023) 
- 1 m. – Mistrzostwa Polski POSA 2023 POLE-SPORT (Wrocław, maj 2023), czego efektem jest zakwalifikowanie się zawodniczki na mistrzostwa świata w Finlandii (listopad 2023)


Nagrodzeni w dziedzinie NAUKA i PASJA

Bartłomiej Lorek to absolwent kluczborskiego I LO im. A. Mickiewicza i magister po Politechnice Wrocławskiej, który w czasach studenckich brał udział w międzynarodowych konkursach i zawodach łazików marsjańskich plasując się na najwyższych miejscach w każdym z nich. Wraz ze swoimi koleżankami i kolegami ze studiów zajęli 1 m. (na 14 zespołów) w polskich zawodach, 2 m. (na 10) w Australii, 14 (na 100) w Stanach Zjednoczonych czy 1 m. (na 12) w Turcji. W czerwcu 2023r. otrzymał nagrodę rektora swojej uczelni dla najaktywniejszych i najzdolniejszych studentów. Przez cały czas bierze czynny udział w spotkaniach naukowych z młodzieżą i dziećmi szkół podstawowych i średnich, w tym także w swym macierzystym LO. Na zawodach zagranicznych podkreśla, że jest z Kluczborka.

Kacper Sychla (uczeń ZSO STO w Kluczborku)
 III miejsce w Turnieju Debat Oksfordzkich w Akademii Praw Człowieka „Nigdy więcej wojny” pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich i Marszałka Woj.Opolskiego
- III miejsce w III Turnieju Debat Oksfordzkich Instytutu Śląskiego
- II miejsce w finale konkursu „Młody Einstein” i tytuł laureata za projekt „Wykorzystanie fal ultradźwiękowych i podczerwieni do ruchu urządzenia z zastosowaniem programowania”
- nagroda specjalna w kat. „Smart Analytics: najlepsza integracja danych z wielu źródeł” za w/w projekt

Kamil Majcher (uczeń ZSO w Kluczborku)
- udział w finale Ogólnopolskiej Olimpiady Ochrony Środowiska i Chemii Zrównoważonego Rozwoju
- udział w finale Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Chemicznej organizowanej przez Wydział Chemii UJ
- 13 miejsce w XXVI Opolskim Turnieju Chemicznym

Maja Niemiec (uczeń ZSO w Kluczborku)
- udział w finale Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Chemicznej organizowanej przez Wydział Chemii UJ
- udział w XXVI Opolskim Turnieju Chemicznym

Filip Stasiak
Jego pasją jest latanie. Robi wszystko, by osiągnąć swój cel związany z lataniem samolotami pasażerskimi. A oto jego osiągniecia:
- stypendysta „Rafał Brzoska Foundation” pod mentorstwem pilota Macieja Kaweckiego
- został uczniem Polskiej Akademii Lotniczej 
- zdobył licencję pilota  i ma świadectwo radiooperatora
- reprezentował Polskę na ewaluacji projektu klimatycznego w ramach Funduszu Wyszehradzkiego  w Azerbejdżanie
- brał udział w największej na świecie konferencji technologicznej CES w Las Vegas (USA) 
- reprezentował Polskę w projektach UE: na Łotwie, w Grecji, w Portugalii
- wykonał przelot na ZSO z okazji otwarcia boiska 13 września 2023r.

Bartosz Gubała
Bartek  zdecydował się nagłośnić zbiórkę charytatywną i pozyskać środki na organizację obozu wakacyjnego dla niepełnosprawnych z Kluczborskiego Towarzystwa Pomocy Sprawnym Inaczej „Muminki”. Zrobił to w dość niezwykły sposób: postanowił udać się pieszo do hiszpańskiego Santiago de Compostela, a sponsorzy mogli śledzić na bieżąco jego wędrówkę. Po ponad 100 dniach i przejściu ponad 3700 km dotarł na miejsce. Jego bezinteresowna postawa pomocy potrzebującym jest godna pochwały i szacunku a promocja, jaką zrobił dla Kluczborka podczas swojej wędrówki jest spektakularna. 

 • Nagrody dla promujących
 • Nagrody dla promujących
 • Nagrody dla promujących
 • Nagrody dla promujących
 • Nagrody dla promujących
 • Nagrody dla promujących
 • Nagrody dla promujących
 • Nagrody dla promujących
 • Nagrody dla promujących
 • Nagrody dla promujących
 • Nagrody dla promujących
 • Nagrody dla promujących
 • Nagrody dla promujących
 • Nagrody dla promujących
 • Nagrody dla promujących
 • Nagrody dla promujących
 • Nagrody dla promujących
 • Nagrody dla promujących
 • Nagrody dla promujących
 • Nagrody dla promujących
 • Nagrody dla promujących
 • Nagrody dla promujących
 • Nagrody dla promujących
 • Nagrody dla promujących
 • Nagrody dla promujących
 • Nagrody dla promujących
 • Nagrody dla promujących
 • Nagrody dla promujących
 • Nagrody dla promujących
 • Nagrody dla promujących
 • Nagrody dla promujących
 • Nagrody dla promujących
 • Nagrody dla promujących
 • Nagrody dla promujących
 • Nagrody dla promujących
 • Nagrody dla promujących
 • Nagrody dla promujących
 • Nagrody dla promujących
 • Nagrody dla promujących
 • Nagrody dla promujących
 • Nagrody dla promujących
 • Nagrody dla promujących
 • Nagrody dla promujących
 • Nagrody dla promujących
 • Nagrody dla promujących
 • Nagrody dla promujących
 • Nagrody dla promujących
 • Nagrody dla promujących
 • Nagrody dla promujących
 • Nagrody dla promujących
 • Nagrody dla promujących
 • Nagrody dla promujących
 • Nagrody dla promujących
 • Nagrody dla promujących
 • Nagrody dla promujących

Otwarcie parkingu przy Urzędzie Miejskim i Starostwie Powiatowym w Kluczborku

Szanowni Państwo, 

pragniemy Państwa poinformować, że w najbliższy poniedziałek 20. listopada zostanie oddany do użytku wyremontowany parking przy Urzędzie Miejskim w Kluczborku i Starostwie Powiatowym. 
Dzięki remontowi podwoiła się liczba miejsc parkingowych przy urzędzie (165 miejsc parkingowych), w tym 12 miejsc zarezerwowanych dla osób z niepełnosprawnościami. 

Najważniejsze informacje dotyczące korzystania z parkingu: 
• Opłata za parkowanie pobierana jest w dniach: w poniedziałek w godzinach 07:00-16:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 06:00-15:00. 
• Parkowanie pojazdu w czasie do jednej godziny od momentu wjazdu na parking i pobrania biletu jest bezpłatne. Odpłatność za każdą kolejną rozpoczętą godzinę wynosi 5 zł. 
• Użytkownik parkingu wjeżdżający na parking jest zobowiązany do pobrania biletu potwierdzającego godzinę wjazdu. Pobrany bilet umożliwia wyjazd z parkingu (otwarcie szlabanu). 
• Opłaty pobierane będą przy automacie parkingowym. 
• W razie problemów związanych z funkcjonowaniem systemu parkingowego (np. brak wydruku biletu, nie otwierający się szlaban, brak możliwości uiszczenia opłaty blikiem, kartą itp.) prosimy o kontakt pod nr tel. 77 418 14 81 wew. 1023, 602-271-041 lub z pracownikiem Straży Miejskiej 602-271-041 albo pracownikiem Urzędu Miejskiego w Kluczborku (pokój nr 103, I piętro). 
• Parkowanie pojazdu w soboty, niedziele i święta oraz dni wolne od pracy jest bezpłatne. 

Przypominamy, że remont parkingu był elementem składowym szerszego projektu obejmującego budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Byczyńskiej oraz przebudowę drogi przy ul. ks. Skargi i ks. Skorupki. Na powyższe zadania Gmina Kluczbork otrzymała dofinasowanie w ramach „Polskiego Ładu” 🇵🇱w wysokości 5 mln złotych. Całość zadania została wyceniona na 8,8 mln zł. 

Dziękujemy za Państwa wyrozumiałość i cierpliwość podczas remontu parkingu. 

W przypadku załatwiania spraw w UM i Starostwie Powiatowym powyżej 1 godziny opłata za parkowanie nie będzie naliczana. O zaistniałej sprawie proszę poinformować Straż Miejską w Kluczborku (602-271-041).

 • Parking przy UM w Kluczborku
 • Parking przy UM w Kluczborku
 • Parking przy UM w Kluczborku
 • Parking przy UM w Kluczborku
 • Parking przy UM w Kluczborku
 • Parking przy UM w Kluczborku
 • Parking przy UM w Kluczborku

Kluczborski Jarmark Bożonarodzeniowy 02-03.12.2023

Pyszne jedzenie, świąteczne dekoracje i magiczna atmosfera to tylko niektóre z atrakcji, jakie czekać na Was będą na Kluczborskim Jarmarku Bożonarodzeniowym, który odbędzie się 02-03 grudnia na Kluczborskim Rynku. Pośród pachnących choinek, aromatu grzanego wina i magii świąt na odwiedzających czekają liczne występy i nie tylko...  Podczas Jarmarku odbędzie się również uroczyste rozświetlenie kluczborskiej choinki z okazji Święta Światła. Odwiedzą Nas Motomikołaje oraz Stowarzyszenie Oczami Zwierząt.

Na jarmarkowych stoiskach zagoszczą unikatowe wyroby i najróżniejsze pyszności, sporo nowości, ale również pozycje obowiązkowe na przedświątecznej liście zakupów 😍

W tym roku znajdziecie przede wszystkim wyroby artystyczne i rękodzielnicze, które doskonale sprawdzą się jako świąteczne podarunki dla najbliższych jak również dekoracja domu i wigilijnego stołu.

Pojawią się m.in.:

- stroiki świąteczne, wieńce, ozdoby choinkowe, bombki

- ręcznie robione dekoracje do domu

- produkty z Krety ceramika i obrusy

- rękodzieło – wyroby ceramiczne, wyroby z filcu

- rękodzieło z drewna i zasobów naturalnych

- wianki i dekoracje robione na drutach lub tworzone z naturalnych produktów

- małe formy witrażowe, zawieszki okienne, biżuteria witrażowa, lampy i lampiony witrażowe 

- świecące akcesoria i gadżety

Na Jarmarku Bożonarodzeniowym nie obejdzie się bez świątecznych pyszności m.in.:

- wyroby piekarnicze, ciasta, wypieki świąteczne, pierniki i kołocz Śląski

- wyroby góralskie – sery z Podhala, soki naturalne, konfitury

- miody, produkty pszczele

- różne gatunki wina

- pierogi

- kozie sery,

-  przyprawy, zioła, herbaty, syropy

- chałwa turecka ręcznie wyrabiana na miodzie, baklawa, ciastka, tureckie galaretki

- grzane wino

- tradycyjny grill oraz pajda chleba z aromatycznym smalcem

- produkty z Krety, oliwa, zioła, cytrusy, oliwki,

Serdecznie zapraszamy! Nie może Was zabraknąć ‼️

 • Jarmark Bożonarodzeniowy

ŚWIĘTO ŚWIATŁA - zapalmy 770 ogni z okazji 770 lecia Kluczborka

W sobotę, 2 grudnia 2023 r. zapraszamy Was serdecznie na kluczborski rynek, gdzie w ramach Kluczborskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego odbędzie się niesamowite Święto Światła!

Już od godziny 16:00 Święty Mikołaj osobiście będzie rozdawał wszystkim dzieciom słodkie niespodzianki, a o godzinie 17:00 rozpocznie się magiczny taniec ognia FIRE SHOW, który zapewni niezapomniane wrażenia!

Ale to nie koniec! Mieszkańcy będą mieli okazję włączyć się w wyjątkowe wydarzenie - o godzinie 17:30 wspólnie odpalimy aż 770 zimnych ogni, świętując w ten sposób 770-lecie Kluczborka!

Na zakończenie tego magicznego wieczoru rozświetlimy wspólnie choinkę, tworząc niepowtarzalną atmosferę świąteczną. Niech to będzie moment pełen radości, światła i wspólnego świętowania.

W imieniu Centrum Kultury w Kluczborku zapraszamy przez 2 dni na Jarmark Bożonarodzeniowy, gdzie czekać będzie na Was pyszne jedzenie i świąteczne dekoracje. Pośród pachnących choinek, aromatu grzanego wina i magii świąt na odwiedzających czekają liczne występy i nie tylko.  Podczas Jarmarku odwiedzą Nas Motomikołaje oraz Stowarzyszenie Oczami Zwierząt.

 • swieto swiatla 2023
 • Jarmark Bożonarodzeniowy

Zmiana organizacji ruchu w związku z remontem ul. Zamkowej, Jarmarkiem Bożonarodzeniowym i Świętem Światła

Szanowni mieszkańcy, informujemy, że w związku z remontem ulicy Zamkowej i organizowanymi w dniach 2-3 grudnia Jarmarkiem Bożonarodzeniowym oraz Świętem Światła zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu w dniach 29.11-4.12.2023

Zamknięty zostanie przejazd przez Rynek na odcinku od zjazdu na ulicę Paderewskiego do ulicy Zamkowej, gdyż na tym terenie zostanie rozstawiony namiot jarmarku. Zamknięcie tego odcinka potrwa do 4.12.2023
Dodatkowo dla utworzenia swobodnego i bezpiecznego przemieszczania się mieszańców na Jarmark Bożonarodzeniowy oraz Święto Światła wyłączona z możliwości parkowania zostanie cała ulica Paderewskiego oraz ulica Podwale. 
Aby umożliwić dojazd do posesji dla mieszkańców ulicy Zamkowej i ulicy Podwale wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy na ulicy Podwale na odcinku wskazanym na mapce poglądowej. 
Również z możliwości parkowania zostaną wyłączone miejsca parkingowe na zachodniej pierzei rynku z uwagi na organizowany tam 2 grudnia (sobota) o godzinie 17:00 Fire Show.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Jarmarku Bożonarodzeniowym oraz Święcie Światła. Przepraszamy za utrudnienia.

 • Plan organizacji ruchu
 • Plakat Jarmark Bożonarodzeniowy
 • Plakat Święto Światła

Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Gmina Kluczbork ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych 2024.

Szczegóły na: https://www.kluczbork.eu/984,ogloszenia

 • Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Wydarzenia Mikołajkowe w Kluczborku!

Mikołaj w Kluczborku będzie miał pełne ręce roboty!

Ho! Ho! Ho!

Moc MIKOŁAJKOWYCH atrakcji czeka w naszym mieście.

W sobotę 02.12.2023 r. odbędzie się Święto Światła - Mikołaj odwiedzi najmłodszych mieszkańców naszej Gminy o godzinie 16:00.

W niedzielę 03.12.2023 r. na kluczborskim rynku pojawią się zmotoryzowani Mikołaje, którzy także przygotowali niespodzianki - MOTOMIKOŁAJKI (10:00 - 12:00).

Te wydarzenia towarzyszą Jarmarkowi Bożonarodzeniowemu, organizowanemu na kluczborskim rynku w dniach 2-3.12.

W niedzielę 03.12.2023 r., Kino Bajka zaprasza na Spotkanie z Mikołajem oraz na spektakl pt. "Reniferka i Bałwanek" (godz. 11:30 oraz 14:00).

W MIKOŁAJKI 06.12 (środa) w hali Kluczborskiego OSiR-u (ul. Mickiewicza 10) o godzinie 16:30 odbędzie się spotkanie z Mikołajem. Będzie ono pełne licznych atrakcji: występów artystycznych, dmuchańców oraz zabaw dla dzieci.

FESTIWAL Mikołajkowych wydarzeń zakończą "Mikołaje na dwóch kółkach" w dniu 10.12 - MOTOMIKOŁAJKI (10:00 - 13:00)

Szczegółowe informacje o wydarzeniach znajdują się na plakatach!

ZAPRASZAMY!

 

 • Plakat Mikołajki
 • Plakat Mikołajki
 • Plakat Mikołajki
 • Kino Bajka
 • Plakat Mikołajki
 • Plakat Mikołajki

Informacja Gminy Kluczbork dot. Zakładu recyklingu odpadów tworzyw sztucznych” przy ul. Fabrycznej 1 w Kluczborku

W odpowiedzi na pojawiąjące się w przestrzeni mediów społecznościowych pytania dotyczące Zakładu recyklingu odpadów tworzyw sztucznych” przy ul. Fabrycznej 1 w Kluczborku

Wnioskiem z dnia 17 maja 2023r. firma Perlon GmbH, wystąpiła do Burmistrza Miasta Kluczborka o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zakład recyklingu odpadów tworzyw sztucznych” przy ul. Fabrycznej 1 w Kluczborku.

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć określonych w art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko jako planowane przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz zgodnie z §2 ust. 1 pkt 47 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko planowane przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest częścią postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Postępowanie to ma na celu ZBADANIE ewentualnego wpływu określonej inwestycji na środowisko i uzgodnienie takich warunków jej realizacji, które pozwolą OGRANICZYĆ, a jeśli to możliwe – WYELIMINOWAĆ ryzyko negatywnego wpływu na środowisko.

Inwestor do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dołączył Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Na obecnym etapie postępowania warunki określone w Raporcie UZGADNIANE są  z organami wymienionymi
w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie… tj.  Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kluczborku oraz Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku w dniu 26 września 2023r. wydał opinię sanitarną, zgodnie z którą opiniuje POZYTYWNIE z uwagą, pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia. 

W związku z prowadzonym przez Burmistrza Miasta Kluczborka postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zakład recyklingu odpadów tworzyw sztucznych” przy ul. Fabrycznej 1 w Kluczborku informuję, że po uzyskaniu niezbędnych uzgodnień i opinii właściwych organów tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – zostanie przeprowadzona ponowna ocena oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, podczas której zostanie zapewniony udział społeczeństwa. Osoby zainteresowane będą miały możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy.

 

 

W celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości przekazujemy Państwu również wyjaśnienia firm Perlon GmbH. 

           

           

Dodatni wynik testu na afrykański pomór świń

 

 

 

Wg rozdzielnika

Nasz znak:

DZO.5201.1409.4.2023

Dot. sprawy nr:

DZO.5201.1409.2023

Pismo z dnia:

 

         

Kluczbork, dnia 1 grudnia 2023 r.

  

  W związku z otrzymanym wynikiem badań z PIW PIB w Puławach: Sprawozdanie z badań nr P/23/41227  z dnia  30.11.2023 r., Powiatowy Lekarz Weterynarii                                   w Kluczborku informuje o dodatnim wyniku, badanej w kierunku afrykańskiego pomoru świń (ASF), próbki krwi odstrzelonego dzika.

Dzik został odstrzelony w dniu 22.11.2023 r.  w obwodzie łowieckim nr  30, w okolicach miejscowości Nowa Bogacica, w gminie Kluczbork, na obszarze objętym ograniczeniami II (różowy)

Opolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii i Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kluczborku planują podjęcie dodatkowych działań, mających na celu uchronienie przed rozprzestrzenianiem się wirusa afrykańskiego pomoru świń ASF w województwie opolskim.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii

                        w Kluczborku

lek. wet. Rafał Gnot

 

DOKUMENT PRZESŁANO JEDYNIE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

Rozdzielnik:

 1. Starosta Powiatu Kluczborskiego;
 2. PCZK w Kluczborku;
 3. Burmistrz Miasta i Gminy Wołczyn;
 4. Burmistrz Miasta i Gminy Kluczbork;
 5. Burmistrz Miasta i Gminy Byczyna;
 6. Wójt Gminy Lasowice Wielkie;
 7. aa.
 • Dzik ASF

Ogłoszenie o naborze na partnera projektu wraz z załącznikami.

OGŁOSZENIE

 

 o otwartym naborze na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Priorytetu 02 Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony środowiska naturalnego w województwie opolskim; Działanie 02.06 – Ochrona różnorodności biologicznej, Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.

 

Gmina Kluczbork (lider projektu) na podstawie art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnie 2022 roku o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U.2022.1079) ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu realizacji projektu w ramach  Priorytetu II  Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony środowiska naturalnego w województwie opolskim, Programu Fundusze Europejskie Opolskiego 2021-2027, 02.06 Ochrona różnorodności biologicznej pn. Ochrona bioróżnorodności w Gminie Kluczbork poprzez rozwój zielono niebieskiej infrastruktury oraz działania edukacyjne.

Informacja odnośnie zakładu recyklingu odpadów tworzyw sztucznych

W związku z prowadzonym przez Burmistrza Miasta Kluczborka postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zakład recyklingu odpadów tworzyw sztucznych” przy ul. Fabrycznej 1 w Kluczborku informujemy, że po uzyskaniu niezbędnych uzgodnień i opinii właściwych organów tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – zostanie wyznaczony termin spotkania z zainteresowanymi mieszkańcami. Spotkanie wstępnie planowane jest na miesiąc styczeń 2024r. i będzie miało ono na celu wyjaśnienie ewentualnego wpływu planowanego przedsięwzięcia na zdrowie mieszkańców oraz na środowisko

Zapraszamy na Mikołajkowe Morsowanie nad Kluczborskim Zalewem!

Burmistrz Miasta Kluczborka oraz Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kluczborku mają zaszczyt serdecznie zaprosić na wyjątkowe wydarzenie – Mikołajkowe Morsowanie nad Kluczborskim Zalewem!
 
Kiedy? 9 grudnia, sobota, o godzinie 12:00
Gdzie? Nad Kluczborskim Zalewem
 
W programie:
 
Otwarcie wiaty nad zalewem
Morsowanie w zimowych klimatach
Saunowanie dla rozgrzania
Ognisko pełne świątecznego ciepła
 
To będzie niezapomniane wydarzenie, które połączy radość mikołajkowego orzeźwienia z atmosferą wspólnego świętowania! Przebrania mikołajkowe mile widziane
 
Zapraszamy wszystkich odważnych i tych, którzy szukają niepowtarzalnych wrażeń! Kąpiel na własną odpowiedzialność.
Do zobaczenia nad Kluczborskim Zalewem!
 
 • Plakat Mikołajkowe Morsowanie

Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości - działka nr 523/3 i 523/4 ark.m. 1 w Ligocie Dolnej

Burmistrz Miasta Kluczborka działając na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2023r. póz. 344 z późn.zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r. póz. 2213), podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości. 

 • Strefa zdjęcie
 • Strefa mapka

Kluczbork oszczędza z energią fotowoltaiczną

Gmina Kluczbork z informuje o zakończeniu pierwszego etapu projektu „Instalacja fotowoltaiczna na budynku Urzędu Miejskiego i przy krytej pływalni w Kluczborku”. Pierwsza instalacja fotowoltaiczna, umieszczona przy BASENIE MIEJSKIM ul. Kołłątaja
Nowoczesne panele fotowoltaiczne nie tylko dostarczają energii do kompleksu, ale także są ekologiczne. Dzięki nim, koszty eksploatacji obiektu spadają, a środowisko jest chronione.
Projekt wpisuje się w strategię Gminy Kluczbork dotyczącą promocji odnawialnych źródeł energii i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Instalacja fotowoltaiczna przy krytej pływalni stanowi inwestycję w przyszłość, wspierając lokalną społeczność i inspirując do podobnych działań.
Aktualnie trwają prace związane z montażem paneli fotowoltaicznych na Urzędzie Miejskim.
 
ALE TO NIE KONIEC
Gmina Kluczbork zainicjowała powstanie Klastra energii  w jego skład wchodzą
1. Gmina Kluczbork
2. Gmina Wołczyn
3. Gmina Lasowice Wielkie
4. Gmina Byczyna oraz
5. Firma DOEKO GROUP Sp. z.o.o.
Działalność klastra wspiera gminna spółka HYDROKOM
Celami klastra są:
- ograniczenie niskiej emisji na jego obszarze - poprzez inwestycje w OZE;
- zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikacje źródeł energii;
- rozwój OZE, ze szczególnym uwzględnieniem rozproszonej energetyki producenckiej;
- edukacja ekologiczna w zakresie OZE;
- wspieranie innowacyjnych technologii w zakresie efektywnego zarządzania energią (ICT i OT).
 • Fotowoltaika basen
 • Fotowoltaika basen
 • Fotowoltaika basen

INFORMACJA dot. wnioskowania o dowód osobisty

Szanowni Państwo, 

 

uprzejmie informujemy, że w związku z wdrożeniem rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług związanych z wnioskowaniem o dowód osobisty przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego w dniu 28 grudnia 2023 r. będzie możliwe tylko do godziny 12.00.

 

Za utrudnienia przepraszamy.