Ogłoszenia

Generator wniosków eNGO

Oferty konkursowe należy przygotować za pomocą aplikacji Generator eNGO https://kluczbork.engo.org.pl/

Ofertę należy złożyć w dwóch wersjach posiadających jednakową sumę kontrolną:

  • wersja elektroniczna - przesłana za pomocą generatora eNGO
  • wersja papierowa - złożona w Biurze Podawczym UM Kluczbork.

Oferta zapisana w aplikacji Generator eNGO nie powinna być otwierana i modyfikowana w innych aplikacjach, gdyż powoduje to zmianę sumy kontrolnej oferty, przez co niemożliwa jest ocena formalna oferty.


 


 


 

Ogłoszenia konkursowe 2023


 

Ogłoszenia konkursowe 2022


 


 

ogłoszenia konkursowe 2020


 

Ogłoszenia konkursowe 2018

baner toplayer
plakat Dni Kluczborka