Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

  • rzadowy-fundusz-rozwoju-drog

Gmina Kluczbork otrzymała kolejne dofinansowanie w kwocie 536 376 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

W II naborze uzupełniającym  w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych  Gmina Kluczbork złożyła 8 wniosków.

Wojewoda Opolski udzielił dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, będącego państwowym funduszem celowym na zadania poprawiające  bezpieczeństwo pieszych na wszystkie 8 zadań w kwocie 536 376,00 zł. Całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach zadań wynoszą 703 068,00 zł.

Gmina Kluczbork otrzymała 298 tys. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Po przeprowadzeniu procedury przetargowej na wybór wykonawcy w ramach zadania „Przebudowa  oświetlenia przejść dla pieszych na terenie Kluczborka” oraz podpisaniu umów, Wojewoda Opolski udzielił dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, będącego państwowym funduszem celowym na zadania poprawiające  bezpieczeństwo pieszych w kwocie 298 004,80 zł, co stanowi prawie 80% wydatków kwalifikowalnych zadań. Całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach zadań wynoszą 373 205,85 zł.