Osoby z niepełnosprawnością

Osoby z niepełnosprawnością

W związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( Dz.U 2019 poz. 1696 ), każdy organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej i samorządowej, organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały, wyznacza co najmniej jedną osobę pełniącą funkcję koordynatora do spraw dostępności.
Gmina Kluczbork powołała dwóch koordynatorów do spraw dostępności w osobach: 
mgr inż.  Andrzej Arczyński kont. Wydział Gospodarki Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Kluczborku tel. 77 418 38 64 oraz 
mgr Joanna Rajska kont. Wydział Gospodarki Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Kluczborku tel. 77 447 20 88