Generator wniosków eNGO

Generator wniosków eNGO

Oferty (konkursowe oraz w trybie art. 19a) należy przygotować za pomocą aplikacji Generator eNGO https://kluczbork.engo.org.pl/

Ofertę należy złożyć w dwóch wersjach posiadających jednakową sumę kontrolną:

  • wersja elektroniczna - przesłana za pomocą generatora eNGO
  • wersja papierowa - złożona w Biurze Podawczym UM Kluczbork.

Oferta zapisana w aplikacji Generator eNGO nie powinna być otwierana i modyfikowana w innych aplikacjach, gdyż powoduje to zmianę sumy kontrolnej oferty, przez co niemożliwa jest ocena formalna oferty.