Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych

KARTY USŁUG - Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych

  • autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2017-02-02

1. Wydanie i odbiór dowodu osobistego

  • autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2017-02-02

3. Zameldowanie i wymeldowanie na pobyt stały i czasowy

  • autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2017-02-02

4. Postępowanie w sprawach o wymeldowanie z urzędu

  • autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2017-02-02

9. Wydanie zezwolenia na organizację imprezy masowej

  • autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2017-02-02

10. Zawiadomienie o imprezie artystycznej, rozrywkowej

  • autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2017-02-02

12. Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania

  • autor: Małgorzata Mruczek, data: 2018-08-27