Aktualności 2022

Zawiadomienie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka - część północna

Burmistrz Miasta Kluczborka zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Kluczborku uchwały nr XXXIII/508/21 z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka część północna oraz rozpoczęciu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla obszaru objętego planem.

Więcej na: www.bip.kluczbork.eu

 • Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego...

Nabór wniosków na rozpoczęcie działalności "Twój biznes w Powiecie Kluczborskim"

Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pn. "Twój biznes w Powiecie Kluczborskim". Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat. Maksymalna kwota dotacji 32 000 zł.

Wnioski do pobrania i wiecej szczegółów: https://pupkluczbork.pl

 

 • nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na...

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać w OPS Kluczbork.

Od 4 stycznia 2022 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczborku można składać wnioski o przyznanie dodatku osłonowego. Wnioski można składać elektronicznie przez ePUAP lub papierowo w siedzibie Ośrodka pok. nr 14a na II piętrze w godz.9.00-14.00. Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody netto nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. 

Szczegóły: https://www.gov.pl/web/klimat/pytania-i-odpowiedzi-dodatek-oslonowy

Wniosek i instrukcja wypełniania: https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania 

III Ekumeniczny Koncert Kolęd

 • Ekumeniczny Koncert Kolęd

Zadbaj o siebie! Zbadaj się!

W związku z planowanym postojem Mammobusu w Kluczborku zapraszamy na bezpłatne badanie dla kobiet w przedziale wiekowym od 50 do 69 lat, które przez ostatnie 24 miesiące nie korzystały z badania mammograficznego lub otrzymały pisemne wskazanie do ponownego wykonania badania po upływie 12 miesięcy i nie były leczone z powodu raka piersi. Mammografia nie wymaga skierowania. 
Aby skorzystać z badania wymagana jest wcześniejsza rejestracja, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona.

 • Zadbaj o siebie! Zbadaj się!

Relacja z 30. turnieju piłkarskiego w Kluczborku połączonego z akcją „GRAMY RAZEM DLA DANIELA”

XXX edycja Turnieju o Puchar Przewodniczącego Kolegium Sędziów Opolskiego Związku Piłki Nożnej odbyła się 9 stycznia 2022r. na hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kluczborku i została połączona z akcją charytatywną „Gramy razem dla Daniela”, która była jedną z wielu form wsparcia dla Daniela Szpili. Daniel przeprowadził ponad 850 spotkań, w tym również jako sędzia asystent na szczeblu centralnym. Parę miesięcy temu usłyszał diagnozę, która zupełnie zmieniła jego życie. Choroba która go dotknęła, jest bardzo rzadka i nieuleczalna. To SLA, czyli tzw. stwardnienie zanikowe boczne, to samo z którym przed laty zmagał się Krzysztof Nowak, były piłkarz Wolfsburga i reprezentacji Polski.

Cały dochód z licytacji, która odbywała się w trakcie turnieju, zostanie przekazana Kol. Danielowi i jego rodzinie.

W cieniu tych wydarzeń toczyła się piłkarska rywalizacja z udziałem 8 drużyn Opolskiego Związku Piłki Nożnej: Kędzierzyna-Koźla, Nysy, Opola i Kluczborka, jak również zaproszonych gości z województw: dolnośląskiego, łódzkiego, śląskiego i wielkopolskiego. 

Turniej wygrał Kolegium Sędziów Wielkopolskiego ZPN, pokonując w finale KS Kluczbork 3-0.

XXX. Turniej Piłkarski o Puchar Przewodniczącego Kolegium Sędziów Opolskiego Związku Piłki Nożnej połączonego z akcją charytatywną „Gramy dla Daniela” organizowany przez Kolegium Sędziów Opolskiego Związku Piłki Nożnej, OSiR Kluczbork odbył się  pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Opolskiego.

Fot. Jarosław Nazarkiewicz. Mirosław Szozda

 • XXX. Turniej piłkarski w Kluczborku połączony z akcją...
 • XXX. Turniej piłkarski w Kluczborku połączony z akcją...
 • XXX. Turniej piłkarski w Kluczborku połączony z akcją...
 • XXX. Turniej piłkarski w Kluczborku połączony z akcją...
 • XXX. Turniej piłkarski w Kluczborku połączony z akcją...
 • XXX. Turniej piłkarski w Kluczborku połączony z akcją...
 • XXX. Turniej piłkarski w Kluczborku połączony z akcją...
 • XXX. Turniej piłkarski w Kluczborku połączony z akcją...
 • XXX. Turniej piłkarski w Kluczborku połączony z akcją...
 • XXX. Turniej piłkarski w Kluczborku połączony z akcją...
 • XXX. Turniej piłkarski w Kluczborku połączony z akcją...
 • XXX. Turniej piłkarski w Kluczborku połączony z akcją...
 • XXX. Turniej piłkarski w Kluczborku połączony z akcją...
 • XXX. Turniej piłkarski w Kluczborku połączony z akcją...
 • XXX. Turniej piłkarski w Kluczborku połączony z akcją...
 • XXX. Turniej piłkarski w Kluczborku połączony z akcją...

Kluczbork został Świetlną Stolicą Województwa Opolskiego

Kluczbork wygrał w plebiscycie miast i został Świetlną Stolicą Województwa Opolskiego. Miasto otrzyma sprzęt energooszczędny o wartości 10 000 zł dla najbardziej potrzebujących. Dzięki Waszym głosom awansowaliśmy do ogólnopolskiego finału, który rozpocznie się już w piątek, 14 stycznia. Nagrodami dla najpiękniej rozświetlonych miast będzie sprzęt AGD o łącznej wartości 200 000 złotych. 
Liczymy na Wasze głosy w finale ogólnopolskim. Walczymy.

Wyniki: https://nto.pl/p/kandydaci/swiec-sie-z-energa%2C1011131/ 

 • Kluczbork został Świetlną Stolicą Województwa Opolskiego

Ogłoszenie o naborze wniosków na usuwanie azbestu

Burmistrz Miasta Kluczborka ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na zadania z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Kluczbork.

Zapraszam wszystkich właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kluczbork (osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe, rolnicy, mali i średni przedsiębiorcy oraz pozostali właściciele nieruchomości*), którzy na swoich nieruchomościach posiadają wyroby zawierające azbest do składania wniosków o udzielenie dotacji na ich demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie.
Wnioski o dotację wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w terminie od dnia 12.01.2022r. do dnia 4.02.2022r. wyłącznie w formie papierowej w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, pokój nr 133. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Druki dokumentów można pobrać w Urzędzie Miejskim w Kluczborku, pokój nr 125 lub ze strony internetowej:

https://www.kluczbork.eu/1224,unieszkodliwianie-azbestu

Dotacja może stanowić do 70% kosztów kwalifikowanych obejmujących demontaż, zbieranie (wyrobów wcześniej zdemontowanych), transport, unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Pozostałe minimum 30% kosztów w/w zakresu poniesie właściciel nieruchomości, z której usunięte zostaną wyroby zawierające azbest. 

Właściciel nieruchomości pokrywa również wydatki związane z zakupem i montażem nowego pokrycia dachowego. 
Zadanie realizowane będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Kluczbork o udzielenie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. W przypadku, gdy wniosek Gminy Kluczbork nie zostanie zakwalifikowany 
do realizacji przez WFOŚiGW w Opolu, niniejszy nabór wniosków zostanie unieważniony. 
Do czasu zawarcia umów o udzielenie dotacji, Gmina Kluczbork może bez podania przyczyn unieważnić niniejszy nabór wniosków. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urządzie Miejskim w Kluczborku ul. Katowicka 1, pokój 125, tel. 77/418-14-81 wew. 228
                                                                                                    

*właściciele nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością, którzy zamierzają dokonać zmiany pokrycia dachu lub elementów elewacji oraz posiadają tytuł prawny do nieruchomości (np. budynku mieszkalnego, gospodarczego, garażu), zlokalizowanego na terenie Gminy Kluczbork.

Kolejny stypendysta burmistrza z medalem Mistrzostw Polski

Patryk Stosz – utalentowany kolarz z Kluczborka spotkał się  w dniu dzisiejszym (13.01.2022r.) z Burmistrzem Kluczborka Jarosławem Kielarem, który pogratulował mu zdobycia srebrnego medalu w wyścigu elity na 85 Mistrzostwach Polski w kolarstwie przełajowym, które odbyły się w dniach 8-9 stycznia w Gościęcinie. Jak przyznał Patryk „…miałem szansę na złoto, ale dwa razy podczas wyścigu spadł mi łańcuch, który musiałem sam założyć.”

Patryk, który reprezentuje Voster ATS Team, jest w kadrze Polski i planuje w obecnym roku starty w Europie i Chinach. Jego największym marzeniem i głównym celem jest start na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2024 w Paryżu. Jeżeli utrzyma taką formę  jak obecnie, to są realne szanse na start, czego mu z całego serca życzymy.

Treningi kolarskie kluczborskiego kolarza są bardzo wymagające, gdyż dziennie ćwiczy na rowerze od 5 do 7 godzin. W ubiegłym roku przejechał na rowerze 28 tysięcy kilometrów, czyli 10 razy pojechał do Hiszpanii 😊. Podczas treningu osiąga średnią prędkość 38 km przy dystansie 140km. Aby osiągnąć lepszą wydolność trenuje we Włoszech na wysokości 2300 m npm. Po takich górskich treningach ma wydolność o 10% lepszą na terenach nizinnych.

Burmistrz otrzymał od Patryka zdjęcie z ostatnich Mistrzostw Polski wraz z dedykacją oraz oryginalnym numerem startowym.

Życzymy Patrykowi sportowych sukcesów i trzymamy kciuki za kolejne starty w imprezach krajowych i międzynarodowych.

Relacja ze startu Patryka Stosza na Mistrzostwach Polski: https://mtb-xc.pl/2022/01/10/wyniki-2-dnia-mistrzostwa-polski-w-kolarstwie-przelajowym-2022-gosciecin/

Fot. Grzegorz Błażewski, Mateusz Birecki

 • Patryk Stosz u Burmistrza Kluczborka
 • Patryk Stosz u Burmistrza Kluczborka
 • Sart Patryka Stosza na Mistrzostwach Polski

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Dyżur Mobilnego Punktu Informacyjnego w Starostwie Powiatowym w Kluczborku, 18 stycznia 2022 r. w godz. 9:00-12:00. Zapraszamy !

 • Mobilny Punkt Informacyjny
 • Mobilny Punkt Informacyjny

Potrzebujesz pomocy prawnika - skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Więcej szczegółów nt. pomocy prawnej i edukacji prawne znajdą państwo na stronie: http://www.powiatkluczborski.pl/aktualnosci/pomoc_prawna.htm

 • Komunikat_baner
 • ...

Koncert Grażyny Łobaszewskiej z zespołem AJAGORE i kluczborskim Big-Roll-Bandem

Serdecznie zapraszamy na piękny i ambitny koncert GRAŻYNY ŁOBASZEWSKIEJ z zespołem AJAGORE i kluczborskim Big-Roll-Bandem.
Podczas koncertu Poznasz "Ludzi z duszą". O ile nie zabraknie Ci cierpliwości, "Czas nauczy Cię pogody", jakże potrzebnej nam wszystkim, zwłaszcza w aktualnej sytuacji pandemii … Artystka od lat zachwyca publiczność nie tylko wykonaniem piosenek napisanych specjalnie dla niej przez najwybitniejszych polskich kompozytorów muzyki rozrywkowej, ale także jej własnymi interpretacjami standardów jazzowych czy gospel. Wokalistka czaruje publiczność głosem i bogatym programem, wykonuje różnorodny repertuar – od piosenki estradowej i poezji śpiewanej, po muzykę pop, rock, bluesa i jazz. Połączenie jednego z najwybitniejszych głosów i charyzmy, nazywana polską Arethą Franklin z doskonałym repertuarem w często odświeżonych aranżacjach stanowi gwarancję niezapomnianych przeżyć i wzruszeń na najwyższym artystycznym i muzycznym poziomie.
Grażyna Łobaszewska - wokalistka, kompozytorka, liderka. Zadebiutowała w 1971; koncertowała i nagrywała z grupami S-26, Ergo Band, Crash (występy na Jazz Jamboree), Cancer. Współpracowała z orkiestrami Aleksandra Maliszewskiego i Zbigniewa Górnego oraz z muzykami jazzowymi, m.in. Januszem Skowronem, Krzysztofem Ścierańskim, Jarosławem Śmietaną. Na scenie towarzyszyć będzie jej grupa AJAGORE w składzie: Sławomir Kornas – bas, śpiew; Maciej Kortas – gitara; Michał Szczeblewski – perkusja. Z grupą związana jest od 2009 roku i nagrała kilka albumów, m.in. „Dziwny jest…” z utworami Czesława Niemena.
Gościnnie u boku artystki wstąpi również nasz kluczborski Zespół Estradowy Big Roll Band. Zespół działa przy Centrum Kultury w Kluczborku. Składa się z trzech sekcji instrumentów dętych oraz rozbudowanej sekcji rytmicznej.
Wykonuje muzykę różnorodną od jazzu poprzez latino do rocka, niosąc wraz z nią nieprzebrane bogactwo kultury wielu narodów świata. Swoje umiejętności doskonali pod okiem dyrygenta Rolanda Mendla. Doceniony przez nasze środowisko, od 14 lat zespół czynnie uczestniczy w szeregu koncertach w kraju jak i poza jego granicami promując szeroko pojętą kulturę muzyczną.
Jeśli szukasz w muzyce piękna, prawdy czy kunsztu muzycznego, jeżeli chcesz wysłuchać ciekawych opowieści, to w piękny lutowy wieczór z CKK znajdziesz się we właściwym miejscu.
 • Koncert Grażyny Łobaszewskiej

Zagłosuj na Kluczbork w finale ogólnopolskim

MIESZKAŃCY KLUCZBORKA, PRZYJACIELE i SYMPATYCY - od dzisiaj walczymy w finale ogólnopolskim o 50 000 zł i tytuł Świetlnej Stolicy Polski. Rywalizacja jest duża bo teraz zostali sami najlepsi i najbardziej zaangażowani. Pokażmy, że Kluczbork ma moc.💪💪💪  GŁOSUJCIE: https://polskatimes.pl/p/kandydat/kluczbork%2C2475633/
Nie zrażajcie się początkowym zakładaniem konta i rejestracją. Później idzie każdego dnia bez problemów. PAMIĘTAJCIE ABY GŁOSOWAĆ CODZIENNIE!!!
 • zagłosuj na Kluczbork w finale ogólnopolskim

KRUS - Konkurs dla dzieci

Placówka Terenowa KRUS w Kluczborku zaprasza do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym "Bezpiecznie na wsi mamy bo ryzyko upadków znamy".

 

 • data: 2022-01-18
 • KRUS - Konkurs dla dzieci

Prawdziwe Święto Siatkówki w Kluczborku

Już jutro w środę 19. stycznia o g.18.00 w hali OSiR KKS Mickiewicz Kluczbork zmierzy się w ramach Pucharu Polski z zespołem z PlusLiga GKS Katowice Siatkówka, gdzie grają m.in Jakub Jarosz, Tomas Rousseaux, Gonzalo Quiroga. 
Zapraszamy i liczymy na doping dla naszej drużyny. Przypominamy, że mecz odbędzie się w reżimie sanitarnym.
To będzie prawdziwa promocja siatkówki i naszego miasta.
 • data: 2022-01-18
 • Święto siatkówki w Kluczborku
 • Święto siatkówki w Kluczborku

Dziękujemy partnerom społecznym

Ogromną popularnością cieszą się wdrożone w 2014 roku programy: „Kluczbork dla rodziny+” oraz „Gmina Kluczbork dla Seniora”. Na przestrzeni ostatnich miesięcy 2021 roku zwiększyła się liczba partnerów, którzy udzielają rabatów posiadaczom kart.
Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar w imieniu mieszkańców Gminy Kluczbork składa serdeczne podziękowania wszystkim firmom i instytucjom za zaangażowanie w programy w 2021 roku.

Jednocześnie zapraszamy nowe firmy i instytucje do udziału w programach.

Szczegóły na: https://www.kluczbork.eu/897,programy-spoleczne

 • Podziękowanie Partnerom Społecznym

Przetarg na atrakcyjne działki w Kluczborku i Kuniowie

Burmistrz Miasta Kluczborka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości:

I przetarg ustny nieograniczony 

 1. Wieś Kuniów – ark.m. 9 działka nr 481/433 o pow. 0,1222ha

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 79.812,88 zł.                      

wadium: 7.982,00 zł.

 1. Miasto Kluczbork, ul. Księdza Skorupki – ark.m. 4 działka nr 314 o pow. 0,0828ha

 Kw OP1U/00058054/4 (wolna od obciążeń)

 Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 109.920,18 zł.                    

 wadium: 10.993,00 zł.

 1. Miasto Kluczbork, ul. Księdza Skorupki – ark.m. 4 działka nr 315 o pow. 0,0828ha

 Kw OP1U/00058054/4 (wolna od obciążeń)

 Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 109.920,18 zł.                    

 wadium: 10.993,00 zł.

 1. Miasto Kluczbork, ul. Księdza Skorupki – ark.m. 4 działka nr 316 o pow. 0,0828ha

 Kw OP1U/00058054/4 (wolna od obciążeń)

 Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 109.920,18 zł.                    

 wadium: 10.993,00 zł.

 1. Miasto Kluczbork, ul. Księdza Skorupki – ark.m. 4 działka nr 317 o pow. 0,0828ha

 Kw OP1U/00058054/4 (wolna od obciążeń)

 Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 109.920,18 zł.                    

 wadium: 10.993,00 zł.

 1. Miasto Kluczbork, ul. Księdza Skorupki – ark.m. 4 działka nr 318 o pow. 0,0828ha

 Kw OP1U/00058054/4 (wolna od obciążeń)

 Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 109.920,18 zł.                    

 wadium: 10.993,00 zł.

 1. Miasto Kluczbork, ul. Byczyńska 25 – ark. m. 5 działka nr 179/4 o pow. 0,0244 ha w udziale 556/10000, KW OP1U/00028825/1, lokal mieszkalny nr 8 o pow. 50,29 m2, złożony z 2 pokoi i kuchni, WC wspólne na korytarzu, położony na II piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Budynek wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków , działka znajduje się w obrębie strefy „B” ochrony konserwatorskiej.

Cena wywoławcza – 68.010,00  zł                                        

wadium –6.801,00 zł.

 

II przetarg ustny nieograniczony

 1. Miasto Kluczbork, ul. Zamkowa 15 – ark. m. 6 działka nr 196/3 o pow. 0,0574 ha w udziale 742/10000, KW OP1U/00059626/2, lokal mieszkalny nr 14 o pow. 139,03 m2, złożony z 3 pokoi, kuchni, spiżarki, korytarza, łazienki z WC, położony na IV piętrze budynku mieszkalno-usługowego. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 9,30 m2. Budynek wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków , działka znajduje się w obrębie strefy „A” ochrony konserwatorskiej.

Cena wywoławcza nieruchomości – 179.568,00  zł                                        

wadium – 17.957,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 lutego 2022r. o godz. 1000 w  siedzibie Urzędu Miejskiego
w Kluczborku, sala nr 62, II piętro.

Szczegóły przetargu: https://www.bip.kluczbork.eu/plik,15146,gnp-6840-2-2022-jk-ogloszenie-przetargu-na-sprzedaz-nieruchomosci-z-dnia-13-01-2022r-kluczbork-ul-ksiedza-skorupki-kuniow-pdf.pdf

 • data: 2022-01-20
 • działki ul. Skorupki
 • działki ul. Skorupki

BEZPŁATNA REHABILITACJA DOMOWA dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Informujemy o realizacji na terenie woj. opolskiego bezpłatnej rehabilitacji domowej dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności realizowanej przez placówki medyczne EPIONE. Rehabilitacja dostępna jest na terenie m. Opole oraz całego województwa opolskiego i wykonywana w domu Pacjenta, przez wyznaczonych do tego Fizjoterapeutów firmy EPIONE  Sp. z o.o. oraz podmiotów współpracujących.

Posiadamy szybkie terminy rehabilitacji dla osób zainteresowanych. Niezbędnym czynnikiem do podjęcia rehabilitacji jest posiadanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz skierowania na rehabilitację domową od dowolnego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Osoby zainteresowane rehabilitacją prosimy o kontakt pod nr tel. 518 385 717
w sprawie szczegółów programu oraz umawiania wizyt.

Więcej: https://www.epione.pl/bezplatna-rehabilitacja-kluczbork.html

 • data: 2022-01-20
 • BEZPŁATNA REHABILITACJA DOMOWA
 • BEZPŁATNA REHABILITACJA DOMOWA

Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w dobie pandemii

 W związku z coraz większą ilością zakażeń koronawirusem oraz w trosce o bezpieczeństwo petentów i pracowników w Urzędzie Miejskim w Kluczborku wprowadzono tymczasowe zasady wejścia do urzędu. Wszystkich mieszkańców w pierwszej kolejności prosimy o załatwianie spraw drogą telefoniczną. Kontakt z urzędnikiem: https://www.kluczbork.eu/968,kontakt-z-urzednikiem 

Jeśli sprawa wymaga wizyty w urzędzie, to informujemy, iż otwarte jest jedynie wejście od strony parkingu.

Prosimy o przechodzenie przez bramkę dezynfekcyjną oraz przejście do korytarza na parterze. Tam znajdują się urny do składania dokumentów, a także stoliki i niezbędne formularze. Można też skorzystać ze wsparcia pracownika pełniącego dyżur.

Wszystkich petentów zapewniamy, że urząd pracuje i sprawy są załatwiane na bieżąco, ale też prosimy o cierpliwość, ponieważ z powodu pandemii musimy ograniczyć ilość osób przebywających w urzędzie.

 • wejście do urzędu

Ferie zimowe w Gminie Kluczbork

Nadchodzą ferie zimowe. Przedstawiamy program ferii zimowych w Gminie Kluczbork organizowanych przez kluczborskie jednostki. Czeka na was wiele atrakcji.

 • Plakat ferie Administracja Oświaty
 • Plakat ferie w Kinie Bajka
 • Plakat ferie w Muzeum
 • Plakat ferie w Bibliotece
 • Plakat ferie w Bibliotece
 • Plakat ferie w OSiR
 • Plakat ferie w Centrum Kultury w Kluczborku

Dziękujemy wszystkim za oddane głosy na Kluczbork. Wyniki plebiscytu miast

Wczoraj zakończyło się głosowanie ogólnopolskie na Świetlną Stolicę Polski. Dziękujemy bardzo wszystkim mieszkańcom i przyjaciołom Kluczborka za oddane głosy i poświęcony czas każdego dnia na głosowanie. Oddaliśmy łącznie 1 878 głosów zdobywając 14 miejsce w Polsce. Zwyciężył Trzebiatów z rekordową liczbą 129 991 głosów. Gratulujemy zwycięstwa.

Kluczbork zdobywając najwięcej głosów w etapie wojewódzkim został Świetlną Stolicą Województwa Opolskiego i otrzyma nagrody o łącznej wartości 10 000 złotych. Będzie to sprzęt energooszczędny AGD dla najbardziej potrzebujących oraz lampa wirusobójcza UV-C od spółki Energa Oświetlenie.

Wyniki plebiscytu: za-nami-final-ogolnopolskiego-etapu

 

 • Kluczbork został Świetlną Stolicą Województwa Opolskiego

Powstała koncepcja rozbudowy krytej pływalni w Kluczborku

Gmina Kluczbork przystąpiła do realizacji zadania związanego z przebudową krytej pływalni przy ulicy Kołłątaja. Powstała wstępna koncepcja rozbudowy naszego basenu, którą prezentujemy na wizualizacjach. 
Do dyspozycji będą: basen sportowy, basen rekreacyjny, strefa maluszka, zjeżdżalnia wodna, wanny jacuzzi oraz bogata strefa saun i relaksu. Pływalnia będzie idealnym miejscem rozrywki, sportu i rekreacji.

 • Wizualizacja krytej pływalni w Kluczborku
 • Wizualizacja krytej pływalni w Kluczborku
 • Wizualizacja krytej pływalni w Kluczborku
 • Wizualizacja krytej pływalni w Kluczborku
 • Wizualizacja krytej pływalni w Kluczborku
 • Wizualizacja krytej pływalni w Kluczborku
 • Wizualizacja krytej pływalni w Kluczborku
 • Wizualizacja krytej pływalni w Kluczborku
 • Wizualizacja krytej pływalni w Kluczborku
 • Wizualizacja krytej pływalni w Kluczborku
 • Wizualizacja krytej pływalni w Kluczborku

III NABÓR do projektu SWO

Do 31 stycznia 2022 r., do godz. 12.00. trwa rekrutacja do projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach” realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki edukacji.

Możliwość otrzymania 18 500 zł na usługi rozwojowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ .Dodatkowo PARP pokrywa koszt przeprowadzenia diagnozy kondycji przedsiębiorstwa.

Szczegółowe informacje na stronie:

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/swo#dokumenty

Licytacje WOŚP na scenie - kluczborski rynek

Zobacz jakie skarby można wylicytować dzisiaj na kluczborskim rynku podczas 30 finału WOŚP. Aż 45 rzeczy czeka na Was. Każdy znajdzie coś dla siebie. Przyjdź na rynek i licytuj dla WOŚP. Szczegóły w pliku poniżej 

Program 30. Finału WOŚP w Kluczborku

Zapraszamy wszystkich serdecznie na 30. Finał WOŚP w Kluczborku. Przyjdź i wesprzyj Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. 

 • program 30. Finał WOŚP Kluczbork

SERCEM MALOWANE, twórcze pasje kobiet

Bardzo serdecznie zapraszamy Mieszkanki Powiatu Kluczborskiego do współtworzenia wydarzenia kulturalnego:

XX edycja wystawy "SERCEM MALOWANE - TWÓRCZE PASJE KOBIET"
Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku
marzec 2022
 
Patronat honorowy przyjęli: Pan Andrzej Buła Marszałek Województwa Opolskiego, Starosta Kluczborski Pan Mirosław Birecki, Burmistrz Byczyny Pani Iwona Sobania, Burmistrz Kluczborka Pan Jarosław Kielar, Burmistrz Wołczyna Pan Jan Leszek Wiącek, Wójt Gminy Lasowice Wielkie Pan Daniel Gagat.
Patronat medialny przyjęli: NTO oraz Radio Opole
 
 
Pierwsza edycja wystawy (rok 2003) była spontaniczną akcją wspierającą zbiórkę na rzecz zakupu mammografu do kluczborskiego szpitala. Wystawa zachęciła wiele Mieszkanek Powiatu Kluczborskiego do ujawnienia swych pasji twórczych. Wystawa "Sercem malowane - twórcze pasje kobiet" wpisała się na stałe w kalendarz imprez kulturalnych naszej  Wspólnoty. Kolejne edycje wystawy, przygotowane cyklicznie w ramach obchodów Różowego Dnia Kobiet, pokazały bardzo piękne prace Pań: prace malarskie, grafikę, rzęźbę, hafty - obrazy malowane igłą, oraz rękodzieło - obrusy, serwety ceramikę, biżuterię, zabawki itp. 
 
Zapraszamy do wzięcia udziału w tworzeniu ekspozycji 20.
Prace należy złożyć w Muzeum im. J. Dzierżona w Kluczborku, ul. Zamkowa w dniach 28.02  i 1.03.2022 w godzinach 8 - 16.
Udział jest nieodpłatny.
Zapraszamy i prosimy o przekazanie zaproszenia znajomym.
Z poważaniem
Ewa Zgadzaj Martyniuk
komisarz wystawy
 • Plakat Sercem Malowane

VI edycja „Programu Mentoringu Biznesowego Województwa Opolskiego”

W imieniu Marszałka Województwa Opolskiego – Andrzeja Buły oraz Dyrektora Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki – Tomasza Hanzla, serdecznie zapraszamy do udziału w VI edycji projektu pn. „Program Mentoringu Biznesowego Województwa Opolskiego”. Dziewięciu znanych prezesów i dyrektorów firm podzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodymi przedsiębiorcami. Podopiecznymi mentorów, czyli mentee, mogą zostać osoby, która mają status młodego przedsiębiorcy, zarządzającego firmą mikro, małą lub średnią, zarejestrowaną na terenie województwa opolskiego, działającą na rynku nie dłużej niż 5 lat.

Rekrutacja osób zainteresowanych udziałem w Programie potrwa do 15 marca 2022 r.  Zgłoszenia do programu prosimy przesyłać na adres invest@ocrg.opolskie.pl.

Wszelkie szczegóły dotyczące programu oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie www.ocrg.opolskie.pl w zakładce „Projekty”, dalej „Mentoring Biznesowy”.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 • Program Mentoringu Biznesowego Województwa Opolskiego

XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci rozpoczęty!

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik serdecznie zaprasza dzieci z terenów wiejskich do udziału w XII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”.
 
Więcej na: www.krus.gov.pl
 • Konkurs KRUS

Koncert charytatywny SERCE DLA ANTOSIA - 13.02.2022 hala OSIR

Centrum Kultury w Kluczborku serdecznie zaprasza na piękny, charytatywny i ambitny koncert SERCE DLA ANTOSIA dla którego wystąpią: GRAŻYNA ŁOBASZEWSKA z zespołem AJAGORE i kluczborski Big-Roll-Band. Koncert odbędzie się w niedzielę 13 lutego g.18.00 w hali OSiR. Cegiełki w cenie 20 i 30 zł do nabycia w sekretariacie Centrum Kultury w Kluczborku lub bezpośrednio przed koncertem.
Koncert pod patronatem Senatora RP - Beniamina Godyli, Marszałka Województwa Opolskiego - Andrzeja Buły i Burmistrza Miasta Kluczborka - Jarosława Kielara.
Całkowity dochód z koncertu i sprzedaży ciasta oraz kawy przed koncertem, przeznaczony będzie na leczenie Antosia Dziaczuka z Wołczyna chorującego na SMA. Podczas koncertu Poznasz "Ludzi z duszą". O ile nie zabraknie Ci cierpliwości, "Czas nauczy Cię pogody", jakże potrzebnej nam wszystkim, zwłaszcza w aktualnej sytuacji…
Artystka od lat zachwyca publiczność nie tylko wykonaniem piosenek napisanych specjalnie dla niej przez najwybitniejszych polskich kompozytorów muzyki rozrywkowej, ale także jej własnymi interpretacjami standardów jazzowych czy gospel. Wokalistka czaruje publiczność głosem i bogatym programem, wykonuje różnorodny repertuar – od piosenki estradowej i poezji śpiewanej, po muzykę pop, rock, bluesa i jazz. Połączenie jednego z najwybitniejszych głosów i charyzmy, nazywana polską Arethą Franklin z doskonałym repertuarem w często odświeżonych aranżacjach stanowi gwarancję niezapomnianych przeżyć i wzruszeń na najwyższym artystycznym i muzycznym poziomie.
Grażyna Łobaszewska - wokalistka, kompozytorka, liderka. Zadebiutowała w 1971; koncertowała i nagrywała z grupami S-26, Ergo Band, Crash (występy na Jazz Jamboree), Cancer. Współpracowała z orkiestrami Aleksandra Maliszewskiego i Zbigniewa Górnego oraz z muzykami jazzowymi, m.in. Januszem Skowronem, Krzysztofem Ścierańskim, Jarosławem Śmietaną. Na scenie towarzyszyć będzie jej grupa AJAGORE w składzie: Sławomir Kornas – bas, śpiew; Maciej Kortas – gitara; Michał Szczeblewski – perkusja. Z grupą związana jest od 2009 roku i nagrała kilka albumów, m.in. „Dziwny jest…” z utworami Czesława Niemena.
Gościnnie u boku artystki wstąpi również nasz kluczborski Zespół Estradowy Big Roll Band. Zespół działa przy Centrum Kultury w Kluczborku. Składa się z trzech sekcji instrumentów dętych oraz rozbudowanej sekcji rytmicznej.
Wykonuje muzykę różnorodną od jazzu poprzez latino do rocka, niosąc wraz z nią nieprzebrane bogactwo kultury wielu narodów świata. Swoje umiejętności doskonali pod okiem dyrygenta Rolanda Mendla. Doceniony przez nasze środowisko, od 14 lat zespół czynnie uczestniczy w szeregu koncertach w kraju jak i poza jego granicami promując szeroko pojętą kulturę muzyczną.
Jeśli szukasz w muzyce piękna, prawdy czy kunsztu muzycznego, jeżeli chcesz wysłuchać ciekawych opowieści, to w piękny lutowy wieczór z CKK znajdziesz się we właściwym miejscu.
 • plakat koncert charytatywny SERCE DLA ANTOSIA

Zabytki w Kluczborku mają się dobrze

W 2021 roku z budżetu Gminy Kluczbork dofinansowano remont 16 obiektów zabytkowych. Kwota przyznanego dofinansowania wyniosła 514.668,53 zł. Dotacja udzielona była na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane zabytków wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.    

 • 1.byczynska-16
 • 1.byczynska-16_2
 • 10.jagielloska-5
 • 10.jagielloska-5_2
 • 11.warynskiego-10
 • 11.warynskiego-10_2
 • 12.kochanowskiego-5
 • 12.kochanowskiego-5_2
 • 13.konopnickiej-20
 • 13.konopnickiej-20_2
 • 14.sienkiewicza-25
 • 14.sienkiewicza-25_2
 • 15.krakowska-14
 • 15.krakowska-14_2
 • 2.warynskiego-12
 • 2.warynskiego-12_2
 • 3.zamkowa-3
 • 3.zamkowa-3_3
 • 4.skodowskiej-2
 • 4.skodowskiej-2_2
 • 5.krakowska-35
 • 5.krakowska-35_2
 • 6.pl. Niepodlegoci 3
 • 6.pl.-Niepodlegoci-3_2
 • 7.byczynska-6
 • 7.byczynska-6_2
 • 8.jagielloska-9
 • 8.jagielloska-9_2
 • 9.wolnoci-25
 • 9.wolnoci-25_2

Zdjęcia: Google, Gmina Kluczbork

Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Przypominamy, że  ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.  z 2018r. poz. 1722), która weszła w życie z dniem 20 września 2018r., wprowadziła obowiązek składania oświadczeń przez podmioty obwiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w celu ustalenia wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

W myśl art. 298 ustawy Prawo wodne, wyżej wymienioną opłatę ponoszą osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące: właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego  - które na skutek wykonywania robót i obiektów mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej doprowadziły do zmniejszenia retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych  w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Zgodnie z art. 552 ustawy – Prawo wodne podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne są obowiązane składać oświadczenia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta za każdy kolejny  kwartał 2021r., w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału  z tym,  że oświadczenia za IV kwartał 2022r. podmioty korzystające z usług wodnych składają w terminie do dnia 14 stycznia następnego roku.

Terminy złożenia oświadczeń za rok 2022:

- za I kw.    - oświadczenie należy złożyć do 30 kwietnia 2022r.,

- za II kw.   - oświadczenie należy złożyć do 30 lipca 2022r.,

- za III kw.  - oświadczenie należy złożyć do 30 października  2022r.,

- za IV kw.  - oświadczenie należy złożyć do 14 stycznia  2023r.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt  z  Wydziałem Ochrony Środowiska i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Kluczborku pod nr telefonu 77/4181481 wew. 228.

Zagłosuj na kluczborskie projekty w Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim

Zapraszamy do głosowania od 10 do 25 lutego na kluczborskie projekty w Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim Województwa Opolskiego. 

LINK do GŁOSOWANIA ONLINE: https://glosowanie.opolskie.pl/glosowanie/glosowanie.php?IDREGION=5

Można także głosować poprzez wrzucenie papierowej karty do głosowania. Urna wraz z kartami do głosowania znajduje się w Urzędzie Miejskim w Kluczborku ul. Katowicka 1 (I piętro, koło pok. 124)

Projekty zgłoszone przez Centrum Kultury w Kluczborku:

PROJEKT SUBREGIONALNY (głosują mieszkańcy z powiatów: oleskiego, kluczborskiego i namysłowskiego )
4 IN 1 NOWA JAKOŚĆ MUZYKI ORKIESTROWEJ
 
PROJEKT POWIATOWY (głosują mieszkańcy powiatu kluczborskiego)
NAGRANE, ZAREJESTROWANE DOSTĘPNE TU I TAM
 
DZIĘKI TYM ZADANIOM WSZYSCY ZYSKAMY:
- zakupimy sprzętu do koncertów on- line
- uzyskamy dostęp do profesjonalnego studia nagrań
- będziemy realizować produkcje na najwyższym poziomie
- będziemy promować twórczość lokalną
- będziemy efektywniej rozpowszechniać realizację w mediach społecznościowych
- zwiększymy możliwość rejestracji koncertów i wydarzeń artystycznych
- zakupimy nowe brakujące mundury, kurtki
- wyremontujemy stare zniszczone instrumenty
- zakupimy nowe instrumenty
- nauczymy gry na instrumentach nowych członków orkiestr
- poprzez uczestnictwo w warsztatach podniesiemy swój warsztat muzyczny
- zorganizujemy koncerty i piknik orkiestr
 
Projekt zgłoszony przez Krzysztof Adamski i MKS Funball Kluczbork:
 
PROJEKT POWIATOWY (głosują mieszkańcy powiatu kluczborskiego)
"W piłkę z przyjemnością pogramy i zasad udzielania pierwszej pomocy chętnie poznamy" 
 
Projekt zakłada organizację 10 turniejów piłkarskich dla dzieci i młodzieży w wieku od 4-12 lat w okresie maj – wrzesień 2022 r. Turnieje zorganizowane zostaną na obiektach w Kluczborku. Zakłada się, że w organizowanych turniejach weźmie udział do 720 młodych miłośników piłki nożnej. W każdym turnieju wzięło by udział 6 zespołów, liczących po maks. 12 zawodników. W turnieju piłkarskim wzięłyby udział drużyny w pierwszej kolejności z powiatu kluczborskiego, a w przypadku wolnych miejsc, także inne drużyny z województwa opolskiego. Każdy uczestnik turnieju otrzyma poczęstunek (posiłek + woda), pamiątkowy medal oraz upominek. Każda drużyna biorąca udział w turnieju otrzyma też pamiątkowy puchar. Podczas każdego z turniejów młodzi piłkarze mieliby szkolenie z najważniejszych zasad udzielania pierwszej pomocy i praktycznego postępowania w najczęściej występujących u dzieci urazach podczas rozgrywania meczy piłkarskich.

 

 

 

 • plakat głosowanie MBO na projekty CKK
 • zaproszenie MBO głosowanie Adamski + MKS Funball Kluczbork

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na modernizację (wymianę) ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KLUCZBORK
 
Burmistrz Miasta Kluczborka ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Kluczbork na modernizację (wymianę) ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne
 
1. Szczegółowe zasady udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Kluczbork na modernizację (wymianę) ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne określa Uchwała  Nr XV/256/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Kluczbork na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne (Dz. Urz. Woj. Opols. z 2019r. poz. 4215).

2. Wnioski o udzielenie dotacji będą przyjmowane od dnia 14 lutego 2022r. do dnia 4 marca 2022r. 

3. Wnioski złożone po terminie określonym w ust. 2 zostaną odrzucone i odesłane wnioskodawcy bez rozpatrzenia.

4. Wzory wniosków i formularzy wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do udzielenia oraz rozliczenia i wypłaty dotacji dostępne są na stronie Urzędu Miejskiego w Kluczborku www.kluczbork.eu oraz w Wydziale Ochrony Środowiska i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, pokój nr 125.
 
5. Wnioski należy składać w formie papierowej w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, pokój nr 133. 

Podpisano umowę na dofinansowanie obiektów sportowych

Dziś w Kluczborku Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła i Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar podpisali umowę o dofinansowanie projektu dotyczącego rewitalizacji obiektów sportowych na terenie gminy. W ramach projektu wykonane zostaną: rewitalizacja hali widowiskowo-sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy oraz wielofunkcyjnego boiska ze sztuczną nawierzchnią w parku miejskim w Kluczbork. W ramach środków unijnych z RPO WO 2014-2020 gmina uzyskał dofinansowanie w wysokości 500 tys, natomiast całkowity koszt to 950 tys. Gmina już ogłosiła pierwszy przetarg na wyłonienie wykonawcy robót w Hali OSiR, a wkrótce ogłosi następny dotyczący boiska wielofunkcyjnego w parku. Planowane zakończenie tych inwestycji to wrzesień 2022.

 • Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
 • Hala OSiR
 • Boisko wielofunkcyjne

Nagroda Super Samorząd dla Kluczborka po raz trzeci.

Stowarzyszenie Klucz do Rozwoju i Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar zostali laureatami nagrody Super Samorząd 2021 podczas wczorajszego finału ogólnopolskiej akcji Masz Głos organizowanej przez Fundację im. Stefana Batorego. Kluczbork został wybrany z grona 15 nominowanych spośród 314 uczestników akcji Masz Głos. Więcej: https://www.maszglos.pl/aktualnosci/laureaci-super-samorzad-i-super-glos/ 

Jury przyznała nagrodę dla Kluczborka za połączenie pomocy potrzebującym z promocją czytelnictwa wśród mieszkańców dzięki założeniu Jadłodzielni i Książkodzielni w jednym punkcie na lokalnym targowisku w Kluczborku.

Cieszy niezmiernie fakt, że jest to już trzecia nagroda Super Samorząd dla Gminy Kluczbork. Poprzednimi laureatami było Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego "Kobietom-Mammograf" oraz Fundacja Artem Silesiam Promovere. Jest to dowód na to, że w Kluczborku jest dobry klimat dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, które chcą aktywnie działać dla naszej małej ojczyzny.

Zapraszamy do oglądania relacji wideo z finału. Kluczbork jest od 39 min i 10 sekundy. To była jedenasta gala ogłoszenia laureatów. Zwycięzcy dołączyli do grona 56 laureatów i 210 finalistów i wyróżnionych do tej pory.  

 

 

 • gala super samorząd 2021
 • gala super samorząd 2021
 • gala super samorząd 2021
 • gala super samorząd 2021
 • gala super samorząd 2021

Kino Bajka zaprasza na pokaz przedpremierowy filmu "Sonata" i spotkanie autorskie

Wyjątkowy pokaz przedpremierowy filmu „Sonata” oraz Spotkanie Z Głównym Bohaterem – Grzegorzem Płonką odbędzie się w środę 23.02.2022 o godz.17.00. Serdecznie zapraszamy. 

Poruszająca, autentyczna historia muzyka Grzegorza Płonki z Murzasichla. Pokazuje niesamowitą, okupioną ogromnym wysiłkiem i walką drogę do osiągnięcia niemożliwego

Więcej: pokaz-przedpremierowy-filmu-sonata-oraz-spotkanie-z-glownym-bohaterem-grzegorzem-plonka/ 

Bilety dostępne tutaj: http://kino.kluczbork.pl/MSI/mvc/pl 

 • plakat film Sonata

XVIII edycja halowej piłki nożnej o puchar Burmistrza Miasta Kluczborka

Ośrodek Sportu i Rekreacji i Burmistrz Kluczborka byli organizatorami XVIII edycji halowej piłki nożnej o puchar Burmistrza Kluczborka. Rozgrywki, w których uczestniczyło osiem zespołów, rozpoczęły się w grudniu i zakończyły się turniejem finałowym 13.02.2022 roku. Pierwsze miejsce zajął zespół Roluś. Na drugim miejscu uplasował się zespół FC Polanki, a trzecie miejsce zdobył zespół LZS Kuniów.

Najlepszym strzelcem z 26 bramkami został zawodnik Rolusia, Aleksander Muzyka. Tytuł najlepszego bramkarza otrzymał Mateusz Wawryków z LZS Kuniów. Miano najlepszego zawodnika całego turnieju otrzymał Damian Kaczmarek z zespołu FC Polanki. Wszystkie zespoły i wyróżnieni zawodnicy otrzymali puchary, dyplomy i drobne upominki. Nagrody wręczali wiceburmistrz Kluczborka pan Roman Kamiński i dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji pan Andrzej Olech. 

 • Turniej Piłki Halowej

Wystartowały zapisy na BIEG i MARSZ NORDIC WALKING TROPEM WILCZYM

Dzisiaj w samo południe wystartowały zapisy na Bieg Tropem Wilczym oraz Marsz Nordic Walking, które odbędą się 6 marca 2022 r. na terenie kampusu STOBRAWA w Kluczborku.

Link do zapisów na Bieg 5km, 10km, Marsz Nordic Walking: https://www.zmierzymyczas.pl/1405/x-bieg-pamieci-zolnierzy-wykletych-tropem-wilczym.html

Link do zapisów na Bieg 1963m: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUeoDIawABz0qfrZC0RZfNwDPmYW5unJiQAOoKHUYXzhccAg/viewform?fbclid=IwAR1w9N1Yx6xvoIZrkcpbgcvtB7BR3AaM9g68GT611IDQOjtU8_PlHCPGhUI 

Zapisujcie się jak najszybciej. Liczba pakietów ograniczona.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kluczborku, Kluczborski Obwód Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej oraz Gmina Kluczbork zapraszają na Kluczborskie obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, które odbędą się w niedzielę 6 marca 2022r.
Szczegóły na temat programu znajdziecie wkrótce w naszym wydarzeniu.
Zapraszamy całe rodziny do udziału w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Kluczborku!
Mile widziane gadżety patriotyczne.

Śledźcie nasze wydarzenie na FB: https://www.facebook.com/events/543716380079947?active_tab=about

 • Plakat Bieg Tropem Wilczym z programem

Gmina Kluczbork otrzymała 5 000 000zł

Gmina Kluczbork otrzymała dofinansowanie 5 000 000 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

 • Gmina Kluczbork otrzymała 5 000 000zł

Laboratoria Przyszłości

Gmina Kluczbork otrzymała 760 500 zł w ramach rządowego programu „Laboratoria Przyszłości”.

„Laboratoria Przyszłości” to program, którego celem jest wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości dotyczących nauki, technologii, inżynierii, sztuki oraz matematyki.

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymały wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Dzięki inicjatywie szkoły otrzymają m.in.:

 • drukarki 3D z akcesoriami,
 • mikrokontrolery z czujnikami i innymi akcesoriami;
 • sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, aparaty fotograficzne, mikrofony, oświetlenie etc.)
 • różnego rodzaju pomoce dydaktyczne.

Kwota wsparcia jest uzależniona od ilości uczniów uczęszczających do szkoły i wynosi:

 • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Dzierżona w Kluczborku – 126300 zł
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Kluczborku – 239400 zł
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku – 168000 zł
 • Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Bąkowie i Przedszkolnym Oddziałem Zamiejscowym w Biadaczu – 30000 zł
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy im. Bohaterów II Brygady Pancernej – 76800 zł
 • Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi im. Mikołaja Kopernika w Kujakowicach Dolnych – 60000 zł
 • Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi im. Bł. Jana Pawła II w Kuniowie – 60000 zł

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/laboratoria

 • logo-Laboratoria_Przyszłości_poziom_kolor

Zarządu Spółki Wodnej zaprasza na spotkania.

W związku ze zbliżającym się sprawozdawczo – wyborczym Walnym Zgromadzeniem Delegatów Spółki Wodnej Gminy Kluczbork, Zarząd Spółki zaprasza wszystkich członków Spółki oraz zainteresowanych działalnością Spółki,  na spotkanie dotyczące wyboru delegatów, na lata 2022-2027, zgodnie z poniższym harmonogramem:

L.p.

Termin

Godzina

Mieszkańcy zaproszonych Sołectw

Miejsce

 

1.

25.02.2022r. (piątek)

17:00

Smardy Górne, Smardy Dolne 

 i Unieszów

Świetlica Wiejska w Smardach Dolnych

 

2.

28.02.2022r.

(poniedziałek)

17:00

Borkowice,

Nowa Bogacica,        i  Żabiniec

Świetlica Wiejska w Borkowicach

 

3.

 

28.02.2022r.

(poniedziałek)

18:00

Bażany

Sala Wiejska w Bażanach

 

4.

01.03.2022r.

(wtorek)

17:00

Bogdańczowice,

Ligota Górna                    i  Kluczbork

Sala Wiejska w Bogdańczowicach

 

5.

 

01.03.2022r.

(wtorek)

18:00

Bogacica

Świetlica Wiejska w Bogacicy

 

6.

07.03.2022r.

(poniedziałek)

17:00

Krasków,

Ligota Dolna,

Czaple S. i W.

Sala Wiejska w Kraskowie

 

7.

 

07.03.2022r.

(poniedziałek)

18:00

Kuniów

Sala przy OSP w Kuniowie

 

8.

09.03.2022r.

(środa)

17:00

Kujakowice Dolne, Kujakowice Górne

 i Gotartów

Świetlica Wiejska w Kujakowicach Dolnych

 

9.

 

10.03.2022r.

(czwartek)

18:00

Łowkowice,

Krzywizna

 i  Maciejów

Świetlica Wiejska w Łowkowicach

 

10.

 

14.03.2022r.

(poniedziałek)

17:00

Bąków

i  Biadacz

Sala Wiejska w Bąkowie

 

Brzeżany - wspieramy Was!

Burmistrz Jarosław Kielar wystosował list do Burmistrza, Rady Miejskiej i mieszkańców Brzeżan, naszego miasta partnerskiego na Ukrainie. Jest to symboliczny list, w którym wyrażono wsparcie dla mieszkańców Brzeżan i przypomniano, że w Kluczborku przygotowano już miejsca dla ewentualnych uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy.
Tym samym zwracamy się do Państwa, abyśmy wszyscy razem wyrazili swoje wsparcie dla naszych sąsiadów i partnerów z Ukrainy. Są to dni próby dla nas, dla naszego Człowieczeństwa...
 • list do Brzeżan

Bezpłatne badania mammograficzne dla Pań w wieku 50-69

LUX MED Diagnostyka zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne dla Pań w wieku 50-69 lat finansowane przez NFZ  w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi. Po raz pierwszy w 2022 roku będą mogły wykonać je Panie, które urodziły się w 1972 roku. 

Mobilna pracownia mammograficzna będzie stacjonowała 14 marca 2022 w godzinach od 10.00 do 17.00 przy markecie Kaufland, ul. Jagiellońska 14

W badaniach mogą uczestniczyć Panie w wieku od 50 do 69 lat, które są ubezpieczone i nie miały wykonanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy. 

Programem nie są objęte Panie, u których już wcześniej zdiagnozowano zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym w piersi. Badanie nie wymaga skierowania lekarskiego.

Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz. W celu weryfikacji uprawnień do badania przed połączeniem telefonicznym prosimy przygotować dowód osobisty. Na badanie prosimy zabrać ze sobą zdjęcia z poprzednich mammografii, o ile nie były one wykonane w pracowni LUX MED. 

 • Bezpłatne badania mammograficzne dla Pań w wieku 50-69

Ważna informacja w sprawie zasad przyjmowania uchodźców z Ukrainy

 Najważniejsze, że wszystkie osoby uciekające z Ukrainy muszą zgłosić się w punktach recepcyjnych rozmieszczonych przy głównych przejściach granicznych. Tam można zgłosić chęć przyjazdu np. do Kluczborka. Szczegółowe informacje dostępne są na rządowej stronie:
 
JEŚLI KTOŚ CHCE ZAOFEROWAĆ MIEJSCA NOCLEGOWE DLA UCHODŹCÓW LUB SZUKA DLA NICH NOCLEGU NA TERENIE GMINY KLUCZBORK NIECH DZWONI NA NUMER:
603 997 112
506 196 186
788 634 253 (w języku ukraińskim i polskim)
 

PILNE!!! Prośba o wsparcie dla miasta partnerskiego Brzeżany z Ukrainy.

Burmistrz i Rada Miejska Brzeżan, naszego miasta partnerskiego z Ukrainy, zwrócili się do nas, mieszkańców Gminy Kluczbork, o wsparcie materialne, tak bardzo potrzebne w czasie wojny. Obecnie Brzeżany przygotowują się do przyjęcia uchodźców z innych części Ukrainy, przede wszystkim z okolic Charkowa. Dlatego potrzebna jest pomoc, bardzo konkretna. W związku z tym Burmistrz Kluczborka ogłasza zbiórkę najpotrzebniejszego sprzętu, tj:

- materiały opatrunkowe i zestawy pierwszej pomocy

- środki i materiały higieniczne

- materace

- śpiwory

- karimaty

- świeczki

- latarki wraz z bateriami

- piły łańcuchowe wraz z olejem do paliwa

- zapasowe łańcuchy do pił łańcuchowych

- solarne ładowarki do telefonów komórkowych

- zestawy do pobierania i przechowywania krwi

- ubrania medyczne (w tym fartuchy)

- noktowizory (być może ktoś posiada taki sprzęt i może go przekazać)

- radiostacje mobilne (być może ktoś posiada taki sprzęt i może go przekazać)

- generatory prądu

- generatory prądu na olej napędowy, 3- fazowe, 0,4 kV, 45 kW – 2 szt.

- generatory prądu na olej napędowy, 3- fazowe, 0,4 kV, 100 kW – 2 szt.

- generatory prądu na olej napędowy, 3- fazowe, 0,4 kV, 120 kW – 2 szt.

- generatory prądu na olej napędowy, 3- fazowe, 0,4 kV, 160 kW – 1 szt.

- generatory prądu 5 kW – 10 szt.

- elektryczna stacja do przepompowywania oleju z wężem 40 m – 2 szt.

- ciężarówki z wysokimi burtami – 5 szt.

- pojazdy z wysięgnikami – 2 szt.

- pojazdy do transportu osób – 4 szt.

- węże ciśnieniowe (110 mm średnicy, 40 m długości) – 5 szt.

- węże wysokiego ciśnienia, hydrauliczne (12 mm średnicy, 10 m długości) – 4 szt.

- samochody – cysterny na wodę o pojemności 7 – 7,5 m3 – 12 szt.

- mobilne zbiorniki na wodę, plastikowe, o pojemności 3 – 5 m3 – 10 szt.

- grzejniki przenośne

- oczyszczacze wody

- zbiorniki do przechowywania wody z obudową ochronną

- narzędzia mechaniczne do odgruzowywania

- namioty o bardzo dużej pojemności

 

Sprzęt prosimy przynosić do:

- biura Straży Miejskiej w Kluczborku (ul. Katowicka 1), OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 8:00 – 21:00.

- Kino „Bajka” w godzinach od 14:00 – 21:00

- sala wiejska w Kraskowie w godzinach od 17:00 – 19:00

Wszystkich chcących pomóc zapraszamy do kontaktu z Urzędem Miejskim – tel. 774181481.

Informacje dostępne są też na stronie www.kluczbork.eu

ERGO Hestia włącza się w pomoc poszkodowanym w wyniku wojny w Ukrainie.

ERGO Hestia zdecydowała się sfinansować krótkoterminowe ubezpieczenie OC wszystkim uchodźcom przybywającym do Polski z Ukrainy.

To obowiązkowe ubezpieczenie, które dotyczy odpowiedzialności cywilnej osoby kierującej ubezpieczonym pojazdem, która wyrządzi szkodę osobom trzecim. Ubezpieczenie będzie dla przyjeżdżających z objętej wojną Ukrainy bezpłatne i będzie obowiązywało 30 dni.

Ubezpieczenie będzie można zawrzeć w Agencji WYŁĄCZNEJ STU Ergo Hestia SA

KONTAKT W KLUCZBORKU: Agencja : 46 -200 Kluczbork ul.Kościelna 9
 WALANIA TOMASZ        tel. 603 602 770
 GALANT MAGDALENA  tel. 609 902 910

tomasz.walania@gmail.com

magdagalant94@gmail.com

Dzisiaj startuje punkt wydawania odzieży dla osób z Ukrainy.

Dzisiaj startuje punkt wydawania odzieży dla osób z Ukrainy w Centrum Kultury w Kluczborku ul. Mickiewicza 5. Punkt będzie czynny od poniedziałku do piątku w godz 10.00-19.00

 Zapraszamy wszystkich potrzebujących.

 • punkt wydawania odziezy
 • punkt wydawania odziezy ukr

Subkonto Gminy Kluczbork - darowizny dla uchodźców!!!

Od dzisiaj 1 marca 2022 Gmina Kluczbork uruchomiła specjalne subkonto, na które można wpłacać darowizny dla uchodźców.

Nr konta: PL 56 1240 4142 1111 0011 1188 6460

BARDZO WAŻNE!!! Z DOPISKIEM: DAROWIZNA DLA UCHODŹCÓW

Właściciel rachunku: Gmina Kluczbork

Adres: 46-200 Kluczbork ul. Katowicka 1

Kod SWIFT/BIC Bank Pekao: PKOPPLPW (dla przelewów międzynarodowych)

 

Dziękujemy za Wasze wszystkie wpłaty i gorące serca.

 • pomoc subkonto

Pierwsze dary od kluczborczan są już w drodze do Brzeżan!

We wtorek 1 marca wyjechał pierwszy bus z darami dla miasta partnerskiego Brzeżany na Ukrainie. Miła firma transportowa Pana Mirka udostępniła busa, a inny miły Pan postanowił usiąść za kierownicą. Na "pace" znalazły się śpiwory, materace, generatory prądu, leki, materiały opatrunkowe, przybory higieniczne, latarki, świeczki itd. Wszystko legalnie zgłoszone, zarejestrowane i z pełnym zestawem dokumentów ruszyło w długą drogę.

Panowie, czapki z głów! Mieszkańcy Kluczborka - dziękujemy! Szczególne podziękowania dla rzeszy wolontariuszy, którzy już od piątku, niemal bez przerwy pracują przy darach. Sołectwo Krasków - dziękujemy!

 • pierwszy transport busem darów dla Brzeżan
 • pierwszy transport busem darów dla Brzeżan
 • pierwszy transport busem darów dla Brzeżan
 • pierwszy transport busem darów dla Brzeżan
 • pierwszy transport busem darów dla Brzeżan
 • pierwszy transport busem darów dla Brzeżan
 • pierwszy transport busem darów dla Brzeżan

Gmina Kluczbork Liderem Powiatu Kluczborskiego

23 lutego odbyła się I Gala wręczenia nagród Rankingu Gmin Województwa Opolskiego pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły. Gmina Kluczbork została laureatem rankingu w kategorii Lider powiatu.  
Ranking Gmin Województwa Opolskiego to inicjatywa której celem jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego oraz najlepszych praktyk przez nie stosowanych. Ranking organizowany jest przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Urząd Statystyczny w Opolu.

 • Gmina Kluczbork Liderem Powiatu Kluczborskiego

Wystawy czasowe w bibliotece

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczborku serdecznie zaprasza na wystawy:
Pamiętajmy o Osieckiej
Stobrawski Park Krajobrazowy w fotografii 
 • -
 • park.stobrawski

POWSTAŁA GRUPA WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO/ ГРУПА ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ

POWSTAŁA GRUPA WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO

W skład grupy wchodzi 17 psychologów z Kluczborka i z okolic, w tym psycholodzy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kluczborku.

ZADANIA:

wsparcie psychologiczne dla osób dotkniętych sytuacją na Ukrainie

FORMY WSPARCIA:

- indywidualne konsultacje na terenie ośrodków,  z możliwością wsparcia w miejscu pobytu osób potrzebujących

- dyżury psychologów w siedzibie Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Fabryka Zmian”, ul. Pułaskiego 17, w dni: środa, czwartek, piątek, w godzinach 16:30-18:30

- konsultacje indywidualne i grupowe dla uczniów ze wschodu realizujących naukę w kluczborskich szkołach

Oferta jest otwarta, uzależniona od rozwoju sytuacji i pojawiających się na bieżąco potrzeb.

Praca psychologów jest konsultowana z tłumaczem.

OSOBY DO KONTAKTU:

- z ramienia Gminy Kluczbork: p. Joanna Drabicka 793975113

- z ramienia grupy psychologów: p. Anna Włodarczyk 793990696

 

ГРУПА ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ

До складу групи входять 17 психологів з Ключборку та околиць, в тому числі психологи психологічного та педагогічного центрів в Ключборку.

Завдання:

психологічна підтримка постраждалих в ситуації на Україні

ФОРМИ ПІДТРИМКИ:

- індивідуальна консультація на території центрів, з можливістю підтримки за місцем перебування потребуючих

- чергування психологів у штаб-квартирі Асоціації Громадських Iніціатив "Фабрика змін" („Fabryka Zmian”), вул. Пуласкіего (Pułaskiego) 17, в дні: середа, четвер, п'ятниця, з 16:30 до 18:30

- індивідуальні та групові консультації для учнів зі сходу, які здійснюють навчання в ключборських школах

Пропозиція відкрита, залежить від розвитку ситуації і постійно виникаючих потреб.

Робота психологів консультується з перекладачем.

КОНТАКТНІ ОСОБИ:

- від муніципалітету Ключборк: пaнi Йоанна Драбіцька 793 975 113

 • з групи психологів: пaнi Анна Влодарчик 793 990 696

 

zdjęcie: psychomedic.pl 

 • zdjęcie: psychomedic.pl

Informacja o odwołaniu przetargu

Informacja o odwołaniu przetargu nr GNP.6840.43.2021.JK z dnia 29.12.2021r. w części dot. działki nr 16/28 ark.m. 3 o pow. 1,9966ha położonej w Kluczborku, zaplanowanym na dzień 3 marca 2022r.

Kluczborscy radni solidarnie z Ukrainą.

Podczas Sesji Rady Miejskiej w Kluczborku w dniu 2 marca 2022r przyjęto jednogłośnie uchwałę o wyrażeniu zgody na udzielenie pomocy rzeczowej miastu partnerskiemu Brzeżany na Ukrainie w formie zakupu środków pierwszej pomocy, wyposażenia osobistego i sprzętu technicznego jednostek obrony cywilnej o wartości do 100.000 zł.

Ponadto Radni Miejscy jednogłośnie przyjęli stanowisko solidaryzujące się z narodem ukraińskim i potępiające agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar odczytał apel w tej sprawie. Sesja zakończyła się wspólnym zdjęciem w geście wsparcia i solidarności z Ukrainą.

Aktualnie Gmina Kluczbork zakwaterowała 169 uchodźców z Ukrainy, głównie kobiety z dziećmi. Uchodźcy przebywają obecnie w  Wojewódzkim Kampusie Sportowo-Rekreacyjnym Stobrawa, w dawnym hotelu Nefryt przy ul. Kilińskiego oraz w internacie przy ul. Konopnickiej. Uchodźcy zostali także ugoszczeni w prywatnych domach/mieszkaniach mieszkańców Gminy Kluczbork.

 

 • Kluczborscy radni solidarnie z Ukrainą.
 • Kluczborscy radni solidarnie z Ukrainą.
 • Kluczborscy radni solidarnie z Ukrainą.
 • Kluczborscy radni solidarnie z Ukrainą.
 • Kluczborscy radni solidarnie z Ukrainą.
 • Kluczborscy radni solidarnie z Ukrainą.
 • kluczborscy radni solidarni z Ukrainą

Informator POMOC DLA UKRAINY / Iнформацiя ДОПОМОГА УКРАЇНІ

Przedstawiamy Państwu najważniejsze kontakty dotyczące pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Bardzo prosimy o kontaktowanie się  wg poniższego podziału:

 1. Zakwaterowanie, mieszkania dla uchodźców, zgłaszanie mieszkań prywatnych, rejestracja – TEL. +48 603 997 112
 2. Pomoc wolontariacka dla uchodźców przebywających w Kluczborku (pomoc medyczna, psychologiczna, w sprawach życiowych) – Tel. +48 793 975 113
 1. Zbieranie darów dla Brzeżan i dla uchodźców w Kluczborku –Tel. +48 503 133 884.
 1. Dary można przynosić do:

-  Komendy Straży Miejskiej w Kluczborku ul. Katowicka 1 (8.00-21.00)

- kina Bajka (14.00-21.00)

- Sali wiejskiej w Kraskowie (17.00-20.00)

 1. Punkt wydawania odzieży, żywności i chemii gospodarczej – Centrum Kultury w Kluczborku ul. Mickiewicza 5, otwarty pon.-pt. 10.00-19.00
 1. Subkonto Gminy Kluczbork - darowizna dla uchodźców!!!

Od 1 marca 2022r.  Gmina Kluczbork uruchomiła specjalne subkonto, na które można wpłacać darowizny dla uchodźców.

Nr konta: PL 56 1240 4142 1111 0011 1188 6460

BARDZO WAŻNE!!! Z DOPISKIEM: DAROWIZNA DLA UCHODŹCÓW

Właściciel rachunku: Gmina Kluczbork

Adres: 46-200 Kluczbork ul. Katowicka 1

Kod SWIFT/BIC Bank Pekao: PKOPPLPW (dla przelewów międzynarodowych)

 

Iнформацiя ДОПОМОГА УКРАЇНІ

Представляємо вам найважливіші контакти щодо допомоги біженцям з України. Будь ласка, зв'яжіться з нами відповідно до наступного підрозділу:

 1. Проживання, житло для біженців, звітність приватного житла, реєстрація –

тел. +48 603 997 112

 1. Волонтерська допомога біженцям, які перебувають у Ключборку (медична, психологічна допомога, життєве питання) - тел. +48 793 975 113
 2. Збір подарунків для Бережан та біженців у Ключборку - тел. +48 503 133 884
 3. Подарунки можна принести:

- Комендатура міської варти в Ключборку вул. Катовіцка (Katowicka) 1 (8.00-21.00)

- Кінотеатр „Байка” (kino Bajka ) (14.00-21.00)

- Сільська зала в Краскові (Krasków) (17.00-20.00)

 1. Пункт видачі одягу, продуктів харчування та побутової хімії - Культурний центр у Ключборку, вул. Міцкевича (Mickiewicza) 5, відкритий Пн-Пт 00-19.00

 

      6. Субрахунок муніципалітету Ключборк - пожертвування для біженців!!!

З 1 березня 2022 року муніципалітет Ключборк запустил спеціальний субрахунок, на який можна здійснювати пожертвування для біженців.

Номер рахунку: PL 56 1240 4142 1111 0011 1188 6460

ДУЖЕ ВАЖЛИВО!!! З ПРИМІТКОЮ: DAROWIZNA DLA UCHODŹCÓW (пожертвування для біженців)

Власник рахунку: муніципалітет  Ключборк

Адреса: 46-200 Ключборк  вул. Катовіцка 1 (Kluczbork ul. Katowicka 1)

Код  SWIFT/BIC банк Pekao: PKOPPLPW (для міжнародних переказів)

 

UWAGA!!! Kluczbork pomaga! KONTYNUUJEMY ZBIÓRKĘ

 Kontynuujemy dla miasta partnerskiego Brzeżany (Ukraina) i dla uchodźców, którzy dotarli do naszej pięknej gminy. Ta pomoc będzie „długodystansowa” i musimy o niej myśleć nie tylko w perspektywie teraźniejszości, ale też przyszłości. Trzeba pomagać mądrze i efektywnie. Dlatego na ten moment prosimy nie przynosić ubrań i obuwia. Prosimy koordynować pomoc z Urzędem Miejskim, żeby było skuteczniej.
Poniżej przedstawiamy najnowszą listę potrzebnych rzeczy:
- materiały opatrunkowe i zestawy pierwszej pomocy (apteczki)
- leki (p/bólowe, p/zapalne, p/gorączkowe, odkażające, na kaszel i inne)
- środki i materiały higieniczne
- materace
- śpiwory
- karimaty
- świeczki i zapałki / zapalniczki / zapalarki
- latarki wraz z bateriami
- piły łańcuchowe wraz z olejem do paliwa
- zapasowe łańcuchy do pił łańcuchowych
- solarne ładowarki do telefonów komórkowych
- powerbank’i
- zestawy do pobierania i przechowywania krwi
- ubrania medyczne (w tym fartuchy)
- noktowizory (być może ktoś posiada taki sprzęt i może go przekazać)
- krótkofalówki
- grzejniki przenośne
- przedłużacze
- wkrętarki akumulatorowe
- oczyszczacze wody / filtry do wody
- zbiorniki do przechowywania wody z obudową ochronną
- generatory prądu
- generatory prądu na olej napędowy, 3- fazowe, 0,4 kV, 45 kW – 2 szt.
- generatory prądu na olej napędowy, 3- fazowe, 0,4 kV, 100 kW – 2 szt.
- generatory prądu na olej napędowy, 3- fazowe, 0,4 kV, 120 kW – 2 szt.
- generatory prądu na olej napędowy, 3- fazowe, 0,4 kV, 160 kW – 1 szt.
- generatory prądu 5 kW – 10 szt.
- elektryczna stacja do przepompowywania oleju z wężem 40 m – 2 szt.
- ciężarówki z wysokimi burtami – 5 szt.
- pojazdy z wysięgnikami – 2 szt.
- pojazdy do transportu osób – 4 szt.
- węże ciśnieniowe (110 mm średnicy, 40 m długości) – 5 szt.
- węże wysokiego ciśnienia, hydrauliczne (12 mm średnicy, 10 m długości) – 4 szt.
- samochody – cysterny na wodę o pojemności 7 – 7,5 m3 – 12 szt.
- mobilne zbiorniki na wodę, plastikowe, o pojemności 3 – 5 m3 – 10 szt.
- narzędzia mechaniczne do odgruzowywania
- namioty o bardzo dużej pojemności
 
Punkty zbiórek:
 Straż Miejska – od poniedziałku do piątku 8:00 – 21:00
 Kino „Bajka” – codziennie 14:00 – 21:00
 Sala Wiejska w Kraskowie – poniedziałek, środa, piątek 17:00 – 20:00
 szkoły i przedszkola na terenie gminy Kluczbork
 
Można wpłacać też pieniądze: nr konta: PL 56 1240 4142 1111 0011 1188 6460 BARDZO WAŻNE!!! Z DOPISKIEM: DAROWIZNA DLA UCHODŹCÓW (właściciel rachunku: Gmina Kluczbork).
 
PUNKT WYDAWANIA ODZIEŻY, środków higienicznych i żywności dla UCHODŹCÓW: Centrum Kultury w Kluczborku (ul. Mickiewicza 5) – od poniedziałku do piątku 10:00 – 19:00
 
Najważniejsze kontakty:
Kontakt w kwestii zbiórki darów (co, komu, kiedy): 503133884
Kontakt w sprawie koordynacji wolontariuszy pracujących przy darach: 605252804
Kontakt w sprawie rejestracji uchodźców, zakwaterowania, mieszkania dla uchodźców, zgłaszanie mieszkań prywatnych: +48603997112
Kontakt w sprawie pomocy wolontariackiej dla uchodźców przebywających w Kluczborku (tłumacze, pomoc medyczna, psychologiczna, w sprawach życiowych) – Tel. +48793975113
PYTANIA? WĄTPLIWOŚCI? Tel. 774181481
Dla Informacji: do Brzeżan wysłaliśmy do tej pory dwa transporty (w sumie daje to pełnego "tira"), w Kluczborku przebywa blisko 200 uchodźców (zarejestrowanych).
 • zbiórka darów

WAŻNE INFORMACJE - BIEG TROPEM WILCZYM 6.03.2022

Już w tę niedzielę 6 marca wielkie patriotyczne święto biegania w Kluczborku - BIEG TROPEM WILCZYM na terenie Wojewódzkiego Kampusu Sportowo Rekreacyjnego STOBRAWA przy ul. Sportowej 7.

Program godzinowy wygląda następująco:

• godz. 10.00 Msza Św. w kościele MBWW w Kluczborku w intencji Żołnierzy Niezłomnych.

 • godz. 11.45 apel rozpoczynający
 • godz. 12.00 Bieg Tropem Wilczym na dystansie 1963 m. Bieg ten ma idee symboliki związaną z datą śmierci ostatniego partyzanta antykomunistycznego podziemia i aktywną „manifestacją” upamiętnienia bohaterstwa społeczeństwa polskiego tamtych dni.
  • godz. 12.30 Obozowisko partyzantów
 • godz 13:30 Bieg na „Piątkę” i "Dziesiątkę" - bieg o dystansie 5 i 10 km oraz Marsz Nordic Walking na dystansie 5km
 • ok godz. 15.00 dekoracja medalistów

Na wszystkich czekają liczne atrakcje:

- partyzanckie obozowisko

- gra dla rodzin

- pojazdy kluczborskiej grupy SKORPION

- Fotobudka od photoakuku.pl  

-pokaz sprzętu bojowego i ratownictwa medycznego

START i META biegu na 1963 metry oraz na 5 km i 10 km będzie przy hali Sportowej - Wojewódzkiego Kampusu Sportowo-Rekreacyjnego STOBRAWA, ul Sportowa na wysokości parkingu.

Trasa na 1963 metry będzie przebiegała przez park do leśnej górki, tam odbędzie się apel pamięci i następnie powrót ta samą drogą. Udział w biegu na 1963 metry jest bezpłatny. Odbiór pakietów startowych przez osoby, które się zapisały wcześniej przez Internet, wyłącznie w dniu biegu w godz. 11.00-11.45 w biurze zawodów na hali Sportowej - Wojewódzkiego Kampusu Sportowo-Rekreacyjnego Stobrawa, ul. Sportowa 7.

Bieg na 5 km i 10 km(2 pętle) oraz Marsz Nordic Walking (5km) będzie przebiegał wyznaczoną trasą KLUCZBORSKIEJ PIĄTKI. Informujemy iż z  powodu usytuowania STARTU przy hali Kampusu STOBRAWA słupki z kilometrażem będą nieaktualne. Do odległości podanej na tabliczce należy doliczyć 300 metrów. Nowa trasa znajduje się na zdjęciu poniżej.

Przypominamy, że biuro w dniu zawodów mieści się na hali Sportowej - Wojewódzkiego Kampusu Sportowo-Rekreacyjnego Stobrawa, ul. Sportowa 7, 46-200 Kluczbork, tel. (+48) 77 415 10 80. Biuro zawodów będzie czynne w godzinach 10.00-13.00.

Każdy uczestnik biegu na 5km i 10 km otrzyma pakiet startowy z koszulką, talonem na grochówkę wojskową, oraz gadżetami patriotycznymi. Ponadto każda osoba, która ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal BIEGU PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH.

Zapisy internetowe na dystansie 5km i 10 km zostały zamknięte. Zgodnie z zapisem w regulaminie start w biegu mają wyłącznie osoby, które się zapisały i opłaciły wpisowe za bieg. Informujemy, że można się zapisać w dniu startu i opłacić wpisowe 40 zl w Biurze Zawodów w godz. od 10:00 do 13:00 wyłącznie do uzyskania limitu 200 osób.

Zapisy, regulamin biegu oraz trasę biegu znajdą Państwo na oficjalnej stronie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kluczborku www.osir.kluczbork.pl

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w biegu a mieszkańców Kluczborka do gorącego dopingowania sportowców.

 • plakat Tropem Wilczym godzinówka
 • trasa Kluczborskiej Piątki

Kluczbork pobiegł Tropem Wilczym dla Ukrainy.

W niedzielę 6 marca 2022r. odbyła się na Kampusie „STOBRAWA” X edycja Biegu Tropem Wilczym. W tej imprezie sportowej ale i zarazem patriotycznej wzięło udział kilkaset osób, dorosłych i dzieci. Przed startem każdego biegu konferansjer Mateusz Dybka w geście solidarności z Ukrainą poprosił o uczczenie minutą ciszy wszystkich poległych w wojnie z Rosją. Nie zabrakło także akcentów ukraińskich wśród uczestników biegu i marszu.

Wielką atrakcją cieszył się bieg o symbolicznej długości 1963 m., w którym wzięły udział dzieci, młodzież jak i całe rodziny. Bieg ten ma symbolikę związaną z datą śmierci ostatniego partyzanta antykomunistycznego podziemia i aktywną manifestacją upamiętnienia bohaterstwa społeczeństwa polskiego tamtych dni. Uczestnicy biegu otrzymali pamiątkową koszulkę i medal. Dla wszystkich uczestników biegów organizatorzy przewidzieli obozowisko partyzantów w kluczborskim parku, pojazdy kluczborskiej grupy SKORPION, Fotobudka od photoakuku.pl, „partyzancką grochówkę”, oraz namiot ratowników ZHR-u z pokazem pierwszej pomocy.

W biegach na dystansie 5 km i 10 km wzięło udział  151 biegaczy a w Marszu Nordic Walking na dystansie 5km - 45 osób.

Zwycięzcy w następujących kategoriach:

Bieg 5 km:
Pawełczak Mateusz (Złochowice)            00:15:45

Pawełczak Barbara (Złochowice)             00:18:16

Bieg 10 km:
Lis Krzysztof (AZS KU Politechniki Opolskiej Opole, Jasienie)        00:36:53

Kowalik Anna (Turyści, Lubliniec)                                                     00:46:02

 

Marsz Nordic Walking 5km

Bizański Ireneusz  (Kraina miodem płynąca, Małujowice)              00:33:08

Miśkowicz Anna (Głogówek)                                                           00:37:09

Szczegółowe wyniki na stronie https://www.zmierzymyczas.pl/wyniki.html

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć na:

https://www.facebook.com/Kluczbork

https://www.facebook.com/Foto.Luk.Kluczbork 

https://www.facebook.com/aleksander.malong

https://www.zmierzymyczas.pl/wyniki.html

https://www.facebook.com/photoakuku/

https://www.facebook.com/Lasy-stobrawskie-miejscem-do-turystyki-i-rekreacji 

Tegorocznymi organizatorami Biegu Tropem Wilczym w Kluczborku byli: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kluczborku, Kluczborski Obwód Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Gmina Kluczbork oraz Powiat Kluczborski. Sponsorem nagród rzeczowych dla zwycięzców była kluczborska firma Siegenia.

Dziękujemy wszystkim za udział i zapraszamy za rok do Kluczborka na kolejną XI edycję Biegu Tropem Wilczym.

 

Dzień Kobiet

 • Dzień Kobiet
 • Dzień Kobiet

Ruszyły zapisy do akcji Masz Głos! 

Fundacja im. Stefana Batorego zaprasza grupy nieformalne i organizacje, które chcą we współpracy z miejscowymi władzami rozwiązywać wybrany lokalny problem lub zrealizować pomysł na ulepszenie swojej miejscowości do udziału w 16. edycji akcji Masz Głos. Chętni, którzy zgłoszą się do projektu i zostaną przyjęci, dostaną wsparcie w prowadzeniu działań – m.in. współpracę z ekspertami, porady prawne, możliwość udziału w szkoleniach. Rekrutacja trwa do 14 marca 2022 roku przez formularz, który znajduje się na stronie https://www.maszglos.pl/rejestracja/

W obecnej, nadzwyczajnej sytuacji, spowodowanej wojną w Ukrainie, przed wspólnotami lokalnymi pojawiają się nowe wyzwania. Uchodźcy potrzebują nie tylko jedzenia i dachu nad głową, ale też  włączenia w życie wspólnoty. Jednak to tylko jeden z możliwych tematów do podjęcia w akcji. Można zgłosić się z innymi pomysłami, np. na stworzenie miejsca do spędzania czasu wolnego dla młodzieży, aktywnością seniorów, dostępnością przestrzeni dla osób z niepełnosprawnościami, aktywizacją kobiet, świetlicami gminnymi, ekologią i klimatem, dziedzictwem kulturowym i przemysłowym.  

Dotychczas uczestnicy zajmowali się m.in. poprawą sytuacji migrantów – Fundacja Zustricz zaczęła współpracę z Urzędem Miasta Krakowa, by wypracować sposoby pomocy migrantom z Ukrainy, wykluczeniem transportowym – Sołectwo Radomyśl na Pomorzu niedawno wywalczyło przywrócenie połączeń autobusowych, które zostały zlikwidowane w pandemii, albo pomocą potrzebującym – Stowarzyszenie Klucz do Rozwoju z Opolszczyzny uruchomiło punkt wymiany jedzenia i książek w Kluczborku. To tylko niektóre możliwe kierunki działania, obok aktywizowania seniorów, działań dla młodzieży, poprawy dostępności przestrzeni dla osób z niepełnosprawnościami, aktywizacji kobiet, organizacji wspólnych miejsc dla mieszkańców w gminie, troski o przyrodę i klimat, dbania o dziedzictwo kulturowe i przemysłowe. Najlepiej zrealizowane projekty pod koniec edycji wyróżniane są nagrodą Super Samorząd i Super Głos. Więcej na stronie: akcja Masz Głos (www.maszglos.pl). 

 • Ruszyły zapisy do akcji Masz Głos!

Bezpłatne badania słuchu dla mieszkańców Powiatu Kluczborskiego

 • Bezpłatne badania słuchu dla mieszkańców powiatu

Kluczbork otrzymał nagrody za zdobycie tytułu Świetlnej Stolicy Województwa Opolskiego

Kluczbork wygrał w  plebiscycie miast „ Świeć się z Energą” na najpiękniejszą świąteczną iluminację i zdobył tytuł Świetlnej Stolicy Województwa Opolskiego. Miasto otrzymało sprzęt energooszczędny o łącznej wartości 10 000 zł dla najbardziej potrzebujących.

Uroczyste przekazanie sprzętów miało miejsce w poniedziałek 7 marca br. w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Kluczborku, znajdującym się w Centrum Kluczborska Bajka.

Redaktor Naczelny Nowej Trybuny Opolskiej Bolesław Bezeg przekazał Burmistrzowi Miasta Kluczborka Jarosławowi Kielarowi oraz przedstawicielom 5 instytucji łącznie 18 nagród. Wśród nagród znalazły się: lodówki, pralki, kuchnie, mikrofalówki, odkurzacze, sokowirówki, miksery oraz lampa wirusobójcza.

Sprzęty trafiły do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, budowanego Hospicjum Stacjonarnego w Smardach, Caritasu Kluczbork, Środowiskowego Domu Samopomocy w Kluczborku, Świetlicy Terapeutyczno-Wychowawczej PARASOL.

Gratulujemy obdarowanym i jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy głosowali każdego dnia na iluminacje świąteczne w Kluczborku.

Plebiscyt miast został zorganizowany przez Energę pod patronatem Nowej Trybuny Opolskiej.

Relacja w NTO: https://nto.pl/sprzet-elektryczny-trafil-do-kluczborskich-instytucji-i-osob-potrzebujacych/ar/c1-16086365

Relacja w Radio Doxa: https://doxa.fm/aktualnosci/region/kluczbork-zwyciezyl-w-plebiscycie-swiec-sie/

 • Uroczyste przekazanie sprzętów z konkursu Świeć Się
 • Uroczyste przekazanie sprzętów z konkursu Świeć Się
 • Uroczyste przekazanie sprzętów z konkursu Świeć Się
 • Uroczyste przekazanie sprzętów z konkursu Świeć Się
 • dyplom I miejsce Świeć Się

Kluczborska jednostka Młodzieżowego Centrum Kariery włącza się aktywnie w pomoc na rzecz uchodźców z Ukrainy

 • Kluczborska jednostka Młodzieżowego Centrum kariery włącza...

Dziś obchodzimy Dzień Sołtysa!

 • Dziś obchodzimy Dzień Sołtysa

Program Stypendialny Horyzonty dla ósmoklasistów

Jeszcze tylko do 31 marca trwa rekrutacja do Programu Stypendialnego Horyzonty Fundacji EFC! To stypendium edukacyjne stworzone z myślą o ósmoklasistach z małych miejscowości naszego regionu, którzy chcieliby kontynuować naukę w jednych z najlepszych we Wrocławiu, marzą aby rozwijać swoje pasje, zdobywać pewność siebie i przyjaźnie na lata.

Stypendystów i stypendystki czekają wspólne wakacje i ferie, warsztaty, dodatkowe zajęcia i wsparcie profesjonalnej kadry. Aby zgłosić się do programu, wystarczy:

 • kończyć w tym roku szkołę podstawową 
 • pochodzić z miejscowości do 30 000 mieszkańców
 • planować naukę w jednej ze szkół średnich współpracujących z Fundacją EFC (we Wrocławiu jest to VIII Liceum Ogólnokształcące i Technikum Nr 10)
 • średni miesięczny dochód w rodzinie nie może przekraczać 1550 zł netto na osobę
 • wypełnić formularz na stronie fundacji https://efc.edu.pl/programy/horyzonty 

Ewaluacja Lokalnej Strategii Rozwoju – ankieta.

Prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej efektów funkcjonowania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Dolina Stobrawy” i wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Ankieta jest anonimowa, co znaczy, że nie gromadzimy żadnych danych, które mogą pozwolić na identyfikację osób ją wypełniających.

Wypełnienie ankiety trwa 10 minut.

Poniżej link do ankiety

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFlV1DGinWLhJyXKwggexnBAQY71mmGfRBqoG1V2VpCbDIag/viewform?fbclid=IwAR3GXlYMHNmkJM03SdP2LUmqMW2JHIMPM8eqWT_VMwt-u_EuIZfOK-ZVr9E

Prosimy o rozpowszechnienie informacji o badaniu wśród mieszkańców obszaru.

Z góry dziękujemy za pomoc!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Dolina Stobrawy”

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach projektu pn. „TWÓJ BIZNES W POWIECIE KLUCZBORSKIM” Działanie1.2 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Wnioski można składać od dnia 15.03.2022 do dnia 21.03.2022 r.

Projekt jest skierowany do osób młodych w wieku 18-29 lat, pozostających bez pracy, ze szczególnym uwzględnieniem osób nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu ( tzw. młodzież NEET), w tym osób długotrwale bezrobotnych, zamieszkujących powiat kluczborski, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku jako osoby bezrobotne.

!!! WAŻNE: Wszystkie wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich składania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku.

Ponadto Urząd będzie brał pod uwagę :

 1. Przygotowanie merytoryczne wnioskodawcy (zgodność kwalifikacji i doświadczenia zawodowego z planowaną działalnością)

 2. Opis przedsięwzięcia, w tym analiza finansowa, pomysł oraz szansa realizacji proponowanego przedsięwzięcia, zgodność planowanych zakupów z przyszłą działalnością gospodarczą

 3. Proponowaną formę zabezpieczenia przyznanych środków

 4. Czas pozostawania w ewidencji osób bezrobotnych do momentu złożenia wniosku

 5. Przynależność do grupy tzw. Młodzieży NEET (nie uczący się, nie szkolący się)

 6. Prowadzenie przyszłej działalności na terenie powiatu kluczborskiego

 7. Posiadanie lokalu do prowadzenia działalności gospodarczej (własny, dzierżawa, usługi mobilne/w terenie)

Ilość miejsc w 2022 roku - 13

Maksymalna kwota dotacji to 32 000,00 zł brutto ( 26 016,26 zł + VAT ).

Druki wniosków można pobrać ze strony https://pupkluczbork.pl/strona/dokumenty-do-pobrania/92

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu tel. 77 447 13 35

Jagoda i Przyjaciele - V Koncert Charytatywny Jagody Krzemińskiej - Chałupka

Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję koncertu charytatywnego „Jagoda i Przyjaciele”, który odbędzie się 27 marca o godz. 17.00 w Kinie Bajka w Kluczborku.
Tym razem koncert chcielibyśmy zadedykować wszystkim ludziom, którzy tak licznie otwierają swoje serca na drugiego człowieka i niosą pomoc naszym braciom z Ukrainy.
Podczas koncertu będzie zorganizowana zbiórka dobrowolnych datków do puszek, która zostanie przekazana na rzecz uchodźców z Ukrainy.

Obowiązują wejściówki, które można odebrać w kasie kina. 

 • koncert Jagoda i Przyjaciele dla Ukrainy

Finał II Ogólnopolskiego Konkursu Talentów Muzycznych im. Alexa Popka

Centrum Kultury w Kluczborku zaprasza na II Ogólnopolski Konkurs Talentów Muzycznych im. Alexa Popka, którego finał odbędzie się już w ten piątek 18 marca 2022r o godz. 15.00 w sali kameralnej CKK. W Finale weźmie udział 9 wyjątkowych zespołów z różnych stron Polski m.in. Kielce, Rybnik, Malbork, które zostały wyłonione z pośród nadesłanych zgłoszeń. Zapowiada się kilka godzin "dobrego grania". Zapraszamy!!!   
 • Plakat popek

Relacja z działań Kluczborka dla Ukrainy

Kolejny szybki raport z naszych działań dla Ukrainy. A działo się naprawdę sporo. W niedzielę, dość niespodziewanie i pewnymi przygodami, udało nam się dostarczyć kolejny transport darów do Brzeżan. Akcja była szybka i piękna. Wszystkim zaangażowanym nisko się kłaniamy. W poniedziałek kolejny dzień segregowania i pakowania darów - sale wiejskie w Bogacicy i Kraskowie po prostu tętniły życiem. Co tam się działo... A we wtorek, dzięki ogromnej uprzejmości firmy SIEGENIA-Group Polska oraz firmy Pana Mirosława Wilczyńskiego dostarczyliśmy dary do HUB-u w Krapkowicach - stamtąd potrzebne rzeczy też trafiają do punktów dystrybucyjnych na Ukrainie. A poza tym, udało się doposażyć kolejny lokal dla uchodźców - wszystko z Waszych darów.
Firm, osób i instytucji, które nas wspierają jest tak dużo, że trudno je wszystkie wymienić w krótkim raporcie. Ale przyjdzie jeszcze czas na solidne podziękowania. Póki co działamy dalej!
 • zdjęcia z pomocy dla Ukrainy
 • zdjęcia z pomocy dla Ukrainy
 • zdjęcia z pomocy dla Ukrainy
 • zdjęcia z pomocy dla Ukrainy
 • zdjęcia z pomocy dla Ukrainy
 • zdjęcia z pomocy dla Ukrainy

Bezpłatna internetowa giełda rolna Agro-Market24.pl.

Uprzejmie informujemy o serwisie Agro-Market24.pl. Portal został stworzony, aby pomóc producentom rolnym w dotarciu do odbiorców na swoje produkty. Zachęcamy również osoby fizyczne do kupowania bezpośrednio od rolników. W ten sposób, wspólnie możemy wspierać polskie rolnictwo. Korzystanie z portalu jest bezpłatne.

Więcej informacji na stronie https://agro-market24.pl/

Agro-Market24 to nowoczesna internetowa giełda rolna. Skupiamy społeczność rolną i sadowniczą w jednym miejscu.
W Agro-Market24 producenci i kupujący mogą w łatwy i szybki sposób nawiązać współprace. Możesz dodawać ogłoszenia,
przeglądać listę ogłoszeń, kontaktować się z innymi użytkownikami przez komunikator i przede wszystkim
zawierać transakcję.

Kto korzysta z Agro-Market 24?
Na Agro-Market 24 coś dla siebie znajdą wszyscy:

Sadownicy
Rolnicy
Dystrybutorzy produktów rolnych
Eksporterzy produktów rolnych
Importerzy produktów rolnych
Hurtownicy produktów rolnych

Ważne terminy planowanych działań przez Stowarzyszenie LGD „Dolina Stobrawy”.

Informujemy o ważnych terminach planowanych działań przez Stowarzyszenie LGD „Dolina Stobrawy”.

1️. Program „Działaj Lokalnie” – granty do 6 000,00 zł

Nabór w Programie „Działaj Lokalnie” planowany jest od 28.03 2022r. do 26.04.2022r.

Spotkania informacyjne online (do wyboru) odbędą się w następujących terminach:

 • 28.03.2022r. godz. 16.00
 • 05.04.2022r. godz. 12.00
 • 12.04.2022r. godz. 16.00

2️. Leader – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – premie w wysokości 60 000,00 zł

Nabór w ramach działania „Podejmowanie działalności gospodarczej” planowany jest od 16.05.2022r.  do 30 05.2022r.

 • Spotkanie informacyjne w ramach naboru planowane jest 05.05.2022r.
 • Szkolenie z pisania biznesplanu planowane jest 10.05.2022r.

Szczegóły wkrótce!

Informujemy o ważnych terminach planowanych działań przez Stowarzyszenie LGD „Dolina Stobrawy”.

1️. Program „Działaj Lokalnie” – granty do 6 000,00 zł

Nabór w Programie „Działaj Lokalnie” planowany jest od 28.03 2022r. do 26.04.2022r.

Spotkania informacyjne online (do wyboru) odbędą się w następujących terminach:

 • 28.03.2022r. godz. 16.00
 • 05.04.2022r. godz. 12.00
 • 12.04.2022r. godz. 16.00

2️. Leader – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – premie w wysokości 60 000,00 zł

Nabór w ramach działania „Podejmowanie działalności gospodarczej” planowany jest od 16.05.2022r.  do 30 05.2022r.

 • Spotkanie informacyjne w ramach naboru planowane jest 05.05.2022r.
 • Szkolenie z pisania biznesplanu planowane jest 10.05.2022r.

Szczegóły wkrótce!

 • Ważne terminy

Otyliada w Kluczborku - najważniejsze informacje

Już tą w sobotę Kluczborska Grupa Biegowa oraz OSiR Kluczbork - Kryta Pływalnia zapraszają na Otyliadę. Najważniejsze informacje dotyczące Nocnego Maratonu Pływackiego:

Start zawodów w sobotę 19 marca o godzinie 18:00, zakończenie o 06:00 w niedziele 20 marca.
Biuro zawodów czynne od 17:00 w holu krytej pływalni.
Mamy 18 wolnych miejsc - zapisy przez wiadomość prywatną na FB Kluczborskiej Grupy Biegowej 
O kolejności wejścia na tor decyduje kolejność wpisania na listę obecności w biurze zawodów.
Dystans mierzony będzie elektronicznie!
Każdy zawodnik otrzyma opaskę na nadgarstek, przy nawrocie po przepłynięciu 50 m należy dotknąć matę znajdującą się nad torem.
Zawodnicy pływający techniką z nawrotem koziołkowym, będą mieli prawo do weryfikacji wskazań systemu pomiarowego i zegarka zliczającego dystans.
Tory podzielone będą w zależności od planowanego dystansu do przepłynięcia.
Podczas zawodów zabrania się nanoszenia na ciało kremów, olejków i innych preparatów, które mogą zanieczyścić wodę w basenie.
Wydzielona zostanie strefa bufetu - spożywanie posiłków i gorących napojów wyłącznie w strefie bufetowej.
W przypadku pytań prosimy o kontakt  z Kluczborską Gupą Biegową.

 

 • otyliada informacja

Zobacz film z podziękowaniami od lekarzy z Kijowa - Brawo KLUCZBORK!!!

Drodzy Kluczborczanie! Prezentujemy Wam w poniższym filmie serdeczne podziękowania od lekarzy z kijowskiego szpitala, do którego transport darów z Kluczborka był pierwszym, który dotarł tam od początku wojny. To Wasze wielkie serca i ciężka praca wielu wolontariuszy. Widzicie jak bardzo jest to potrzebne... Widzicie też, że ta pomoc jest po prostu skuteczna.

 • film podziekowanie lekarzy z Kijowa

Polsko-Ukraiński Jarmark Wielkanocny / Польсько-український Великодній ярмарок

Stowarzyszenie LGD „Dolina Stobrawy” wraz z Gminą Kluczbork, Centrum Kultury w Kluczborku, Stowarzyszeniem Klucz do Rozwoju oraz Ośrodkiem Sportu i Rekreacji organizuje 09.04.2022r. (sobota) na kluczborskim rynku (zmiana miejsca - hala OSiR) „Polsko-Ukraiński Jarmark Wielkanocny ”, który odbędzie się w godzinach 10.00 -14.00.
Jarmark ma na celu integrację mieszkańców i gości z Ukrainy, poznanie tradycji, obyczajów, rękodzieła i potraw obu krajów.
W ramach imprezy chcemy zorganizować stoiska wystawiennicze i warsztaty rękodzielnicze, w których nieodpłatnie będą brać udział mieszkańcy i goście z Ukrainy.

Zapraszamy wystawców do sprzedaży swojego rękodzieła i produktów spożywczych podczas jarmarku. Zapewniamy nieodpłatnie miejsce na rynku. We własnym zakresie należy mieć stoisko wystawiennicze.Zgłoszenia przyjmujemy mailowo na adres biuro@dolinastobrawy.pl  z podaniem danych kontaktowych oraz opisem wystawianego produktu.Oferty należy przesłać do 06.04.2022 r.

Zapraszamy do uświetnienia naszego wydarzenia, a tym samym wsparcia gości z Ukrainy przebywających na naszym obszarze.

Асоціація LAG «ДОЛИНА СТОБРАВИ» спільно з гміною Ключборк, Культурним центром у Ключборку, асоціацією Ключ до розвитку та Спортивно-оздоровчим центром організовує 09.04.2022. (субота) на ринковій площі в Ключборку (зміна місця - hala OSiR) «Польсько-український Великодній ярмарок», який проходитиме з 10.00 до 14.00.

Ярмарок має на меті інтегрувати мешканців та гостей України, дізнатися про традиції, звичаї, ремесла та страви обох країн.

 • Jarmark Wielkanocny Plakat
 • Jarmark Wielkanocny Plakat

Sukcesy kluczborskich pływaków

W dniu 19 marca 2022 r. w Warszawie odbyły się zawody pływackie „ Od Młodzika do Olimpijczyka”, w których udział wzięły zawodniczki z naszego klubu pływackiego „UKS Junior Kluczbork”.

W kategorii 14 - latków startowały trzy zawodniczki: Weronika Fartuszyńska, Maria Martyniszyn i Jessika Wnuk,  którym towarzyszył  trener Krzysztof Kiliński.  Dziewczęta osiągnęły rekordy życiowe i znacząco poprawiły  miejsca w rankingach ogólnopolskich.  

Ze stolicy Jessika Wnuk przywiozła medale za zdobycie I  miejsca w kategorii 100 m stylem dowolnym i II miejsca w kategorii 200 m stylem zmiennym.

Zarząd i członkowie klubu UKS Junior Kluczbork serdecznie dziękują firmie  FAMAK S.A. Kluczbork za pomoc w zorganizowaniu wyjazdu.

Gratulujemy wspaniałych medali, osiągniętych rekordów i życzymy dalszych sukcesów.

 • 1648036332398
 • 1648036332413
 • IMG_20220323_204545
 • dyplom Wnuk

W kluczborskim muzeum zjawili się Tytus, Romek i A’Tomek, a wraz z nimi wszyscy polscy komiksowi bohaterowie! 

Serdecznie zapraszamy na ekspozycję poświęconą historii klasycznego komiksu polskiego. Prezentowany okres obejmuje ponad 80 lat, począwszy od ukazania się przygód Marka Kolosa, pionierskiego komiksu z dymkami, aż do lat współczesnych. Autorem ekspozycji jest popularyzator komiksu polskiego – Wojciech Łowicki. 

Polski komiks ma wiele do zaoferowania, a także niemałą i wcale ciekawą historię. O tym opowiada nasza wystawa. Wykorzystujemy najlepsze, czasem unikalne materiały podparte ciekawostkami i anegdotami związanymi z twórcami i pracą nad ich dziełami. Pokazujemy tę obrazkową sztukę na tle historii naszego kraju. Wędrujemy poprzez całą epokę peerelu, aż do współczesności. 

Dla koneserów mamy nie lada atrakcje, oprócz oryginalnych plansz także unikalne wydania komiksów oraz przybory ich autorów, w tym Janusza Christy (twórcy przygód Kajka i Kokosza) oraz archiwalne numery gazet i czasopism. 

Zapraszamy na ekspozycję „Historia polskiego komiksu”, a tym samym na spotkanie z kapitanami: Żbikiem i Klossem, Kajkiem i Kokoszem, profesorkiem Nerwosolkiem, Wiedźminem oraz całą plejadą barwnych postaci. 

Wystawa czynna do końca maja 2022 r.  

 • historia polskiego komiksu plakat

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE I MEDIACJA W POWIECIE KLUCZBORSKIM

Informujemy, że z dniem 21.03.2022 roku Starostwo Powiatowe w Kluczborku przywróciło stacjonarne funkcjonowanie działających na terenie Powiatu Kluczborskiego punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji. 

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców powiatu kluczborskiego oraz więcej informacji na: powiatkluczborski.pl

Przyjdź i wspomóż Polsko Ukraiński Jarmark Wielkanocny - zobacz menu i atrakcje

Zapraszamy w tą sobotę 9 kwietnia od 10.00-14.00 na halę OSiR. Czeka tam na Was wiele atrakcji, m.in. pokaz malowania pisanek, warsztaty ceramiczne oraz przede wszystkim pyszne dania ukraińskie i polskie. Czeka na Was 25 stoisk. Dochód ze sprzedaży dań ukraińskich zostanie przeznaczony na pomoc uchodźcom i tutaj płacimy wyłącznie do puszki dlatego proszę zabrać ze sobą gotówkę. Natomiast na pozostałych stoiskach będzie prowadzona normalna sprzedaż.

Zapraszamy całe rodziny z dziećmi. Podczas imprezy na scenie zaprezentują się artyści z Centrum Kultury w Kluczborku.

Specjalnie dla Was Panie z Ukrainy przygotują:

pierogi z różnym nadzieniem, naleśniki z serem (bliny), bułeczki z grochem, bułeczki z kapustą, bułeczki z czosnkiem, gołąbki ukraińskie, kiełbasę domową, barszcz ukraiński, pielmieni, zapiekankę z twarogiem, galaretę, miodownik, torty, babkę wielkanocną (paschę), oraz inne smakołyki warte grzechu

Na polskich stoiskach znajdziecie:

1. lawendowe bukiety suche, syrop z kwiatów lawendy, syrop z owoców bzu czarnego, olejek eteryczny lawendowy, świece sojowe smarowidło nagietkowe, masło lawendowe , lawendowy olejek do ciała, sadzonki lawendy

2. naczynia ceramiczne oraz przedmioty dekoracyjne wykonane z gliny

3.sery, dodatki do serów, wędlin i mięsa, przetwory i kiszonki

4.rękodzieło wykonywane przez osoby niepełnosprawne

5.stroje ludowe, ozdoby ludowe

6.ozdoby z drewna, jajka, gąski, zajączki, pisanki

7.biżuteria z wykorzystaniem techniki haft-mikro

8.wianki oraz obręcze dekoracyjne

9.produkty piekarnicze i cukiernicze m.in. chlebki, babki, mazurki ,ciasta i ciasteczka oraz  wiele innych pysznych produktów.

10.ręcznie dekoracje z żywicy epoksydowej do domu, ręcznie robione świece

11.ceramika, biżuteria miedziana i makrama

12.wytwarzanie łuków wschodnich i akcesoria łucznicze, wyroby rymarskie, kowalskie i kaletnicze

13.rękodzieło z zakresu ceramiki (naczynia, magnesy, zawieszki, dekoracje), wyrobów tekstylnych (torby, workoplecaki, ozdoby do włosów, poduszki, maskotki, dekoracje), drewnianych (skrzynki, dekoracje), papierniczych (papeteria okolicznościowa)

14.pierniki domowej roboty, według tradycyjnej ukraińskiej receptury malowane motywami wielkanocnymi

15.wielkanocne maskotki, rękodzieło

16.ozdoby wielkanocne wykonane techniką origami modułowego

17.produkty regionalne i lokalne, rękodzieło

18.produkty i pamiątki z Truskawkowej Wsi

19.sery kozie różne rodzaje

20.pisanki

21.miody z Maciejowa

22.wystawa obrazów i rękodzieła

23.warsztaty ceramiczne na kole garncarskim

24.pokaz malowania pisanek

 • Jarmark Wielkanocny Plakat
 • ukr Jarmark Wielkanocny

 Letnia rehabilitacja dzieci ubezpieczonych rolników

W okresie wakacji 2022 r. KRUS Oddział Regionalny w Opolu organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci, na których wypoczynek będzie połączony z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie:

 chorób układu oddechowego  w Szklarskiej Porębie w terminie 30.06 - 20.07.2022 r.

 wad postawy i chorób układu ruchu  w Jedlcu w terminie 11.07 - 31.07.2022 r.

ZASADY KIEROWANIA I KWALIFIKOWANIA DZIECI NA TURNUS

 1. Przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie - ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok.
 2. Wiek - dzieci urodzone w latach 2007-2015 (7-15 lat)
 3. Podstawą do skierowania jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą - druk należy pobrać w Placówkach Terenowych, Oddziale Regionalnym KRUS lub ze strony internetowej KRUS krus.gov.pl -  wypełniony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę w leczeniu którego pozostaje dziecko. Do wniosku powinna zostać dołączona wypełniona dodatkowa informacja o stanie zdrowia dziecka jak i oświadczenie rodzica\ opiekuna prawnego zawierającą m.in. zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Wnioski można składać do 6 maja 2022 r.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Placówek Terenowych i Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu.

Tłumy na Polsko Ukraińskim Jarmarku Wielkanocnym

To był wielki sukces nas wszystkich:  organizatorów, wystawców oraz Was drodzy Kluczborczanie i goście Polsko Ukraińskiego Jarmarku Wielkanocnego, który odbył się w ubiegłą sobotę na hali OSiR. Do puszek zebrano 9 tys. 871.29 zł. Dziękujemy bardzo. Cały dochód zostanie przekazany na pomoc uchodźcom z Ukrainy.

Goście przybywali tłumnie już od g.10.00. Czekały na nich wyśmienite dania przygotowane specjalnie na tą okazję przez Panie z Ukrainy. A były to: pierogi z różnym nadzieniem, naleśniki z serem (bliny), bułeczki z grochem, bułeczki z kapustą, bułeczki z czosnkiem, gołąbki ukraińskie, kiełbasę domową, barszcz ukraiński, pielmieni, zapiekankę z twarogiem, galaretę, miodownik, torty, babkę wielkanocną (paschę). Na polskich 23 stoiskach były wyroby rękodzielnicze oraz świąteczne dekoracje.

Uroczystego otwarcia jarmarku dokonał Burmistrz Kluczborka Jarosław Kielar. O wspaniałą oprawę artystyczną zadbał Centrum Kultury w Kluczborku. Zaprezentowali się artyści wszystkich generacji od przedszkolaka do seniora.

Jedzenie ukraińskie cieszyło się takim powodzeniem, że już ok. g.12.00 dania zostały sprzedane. Organizatorzy zamierzają kontynuować jarmark w kolejnych latach i zapewniają, że następnym razem przygotują więcej dań.

Organizatorami jarmarku byli: Gmina Kluczbork, LGD "Dolina Stobrawy", Stowarzyszenie Klucz do Rozwoju, Centrum Kultury w Kluczborku, Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Kujakowicach.

Relacja Nowa Trybuna Opolska

https://nto.pl/tlumy-ludzi-przyszly-na-polskoukrainski-jarmark-wielkanocny-w-kluczborku-smakowitosci-od-uchodzczyn-sprzedaly-sie-w-mig/ar/c1-16257089

Relacja Radio Doxa

https://doxa.fm/aktualnosci/region/polsko-ukrainski-jarmark-wielkanocny-w-kluczborku/

Film prezentujący stoiska

https://www.facebook.com/Kluczbork/videos/517207206679914/

Fotoreportaże

https://www.facebook.com/Kluczbork/posts/4840098839373199

https://www.facebook.com/Kluczbork/posts/4840078362708580

https://www.facebook.com/Kluczbork/posts/4835281589854924

 

 

Życzenia Świąteczne

 • Życzenia Świąteczne

Godziny pracy Urzędu Miejskiego i Starostwa w Wielki Piątek i po świętach

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 kwietnia 2021 r. (piątek) Urząd Miejski w Kluczborku i Starostwo Powiatowe będą czynne od godz. 7.00 do 13.00. W dniu 19 kwietnia (wtorek) Urząd Miejski w Kluczborku i Starostwo będzie czynne od godz. 8.00.

Opolskie z czystym powietrzem - zapraszamy na spotkanie

Gmina Kluczbork zaprasza mieszkańców na spotkanie w ramach projektu pn.: "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w  samorządach województwa opolskiego LIFE19 GIE/PL/000398 - LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL"

 • Opolskie z czystym powietrzem

Booktalking - zaproszenie do udziału w przeglądzie

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczborku zaprasza do udziału w przeglądzie „Booktalking - krótko i na temat”

Przegląd odbędzie się 13 maja 2022 r. o godzinie 10.00 w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Kluczborku, przy ulicy Miarki 2.

Do udziału zapraszamy uczniów klas IV - VIII szkół podstawowych Powiatu Kluczborskiego.

Szczegóły: https://biblioteka.kluczbork.pl/booktalking-zaproszenie-do-udzialu-w-przegladzie 

 • booktalking.plakat1

Kluczborscy seniorzy na rowerach już od 20 lat.

Kluczborscy seniorzy rozpoczęli jubileuszowy 20. sezon rowerowy. Zimno i deszcz nie straszne emerytom, którzy licznie wyruszyli na kluczborski szlak rowerowy do Bąkowa. Zanim wyruszyli w drogę, kilku praktycznych porad dotyczących bezpieczeństwa na drodze udzielili im kluczborscy policjanci. Swoje wsparcie i uznanie dla działań emerytów wyrazili starosta kluczborski Mirosław Birecki, wiceburmistrz Kluczborka Dariusz Morawiec oraz dyrektor OSiR Andrzej Olech. 
Wycieczki organizowane są od wiosny do jesieni. Seniorzy zwiedzają nie tylko najbliższą okolicę, ale też poznają sąsiednie powiaty. Na rowerowe wypady seniorzy zapraszają w każdą środę o godz. 10.00 przy wejściu do kluczborskiego parku.
 

Nabór wniosków na rozpoczęcie działalności "Twój biznes w Powiecie Kluczborskim"

Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Maksymalna kwota dotacji to 32 000 zł brutto.

Projekt jest skierowany do osób młodych w wieku 18-29 lat, pozostających bez pracy, ze szczególnym uwzględnieniem osób nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), w tym osób długotrwale bezrobotnych, zamieszkujących powiat kluczborski, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku jako osoby bezrobotne.

Szczegóły: https://pupkluczbork.pl/wydarzenie/459/%E2%80%9Etwoj-biznes-w-powiecie-kluczborskim%E2%80%9D 

 • ogłoszenie o naborze wniosków Twój biznes w Powiecie...

„Zróbmy porządek dla Ukrainy” i realnie pomóżmy naszym dzielnym sąsiadom / Наведемо порядок для України» та допоможемо нашим відважним сусідам

22 kwietnia obchodzimy co roku Światowy Dzień Ziemi. Ogólnopolska sieć stacji dializ DaVita, która jest też obecna w naszej miejscowości, postanowiła zorganizować akcję „Zróbmy porządek dla Ukrainy”. Z tej okazji my wszyscy, mieszkańcy, możemy razem zrobić coś dobrego, nie tylko dla naszej planety, lecz także dla naszych dzielnych sąsiadów – Ukraińców.

Celem akcji jest zachęcenie wszystkich chętnych z naszej miejscowości do posprzątania okolicznych parków, lasów, skwerów czy innych lokalnych publicznych terenów. Dobro okazane naszej planecie DaVita Polska zamieni na finansowe wsparcie – za każdy uzbierany worek śmieci DaVita przekaże Polskiej Akcji Humanitarnej równowartość 10 zł ze wskazaniem przekazania ich jako wsparcie dla Ukrainy.

Jak każdy z nas może pomóc? Wystarczą chęci i trochę czasu. W dowolny dzień, od 28 kwietnia do 15 maja, wystarczy dołączyć do zespołu z danej stacji dializ i zrobić razem porządek. Miejsce porządkowania możecie także ustalić z przedstawicielami naszej miejscowości.

Już teraz osoby, które chcą zaangażować się w akcję, mogą zgłaszać się do DaVita Polska – do 25 kwietnia – po specjalne koszulki ze słonecznikiem, w których możecie „zrobić porządek”. – Dla Ukraińców słonecznik jest symbolem wolnej ojczyzny. Przynosi ludziom siłę i dobre życie. Wszyscy tego potrzebujemy. Warto pamiętać, że nawet mały gest, jak założenie koszulki z motywem słonecznika, może być wyrazem ogromnego wsparcia dla naszych dzielnych sąsiadów – wyjaśnia Joanna Gajewska, Menedżer ds. Komunikacji i Marketingu.

 Jak dołączyć do akcji?

 1. Do 25 kwietnia na adres gajewska@davita.com zgłoś swój zespół i podaj liczbę osób, które zaangażują się w akcję. DaVita prześle Wam specjalne koszulki (zdjęcie poniżej), w których „zrobicie porządek”!
 2. Umówcie się z zespołem na konkretny dzień od 28 kwietnia do 15 maja, by wspólnie posprzątać okoliczne tereny.
 3. Zróbcie porządek (miejsca porządkowania możecie również ustalić z naszym urzędem).
 4. Zróbcie zdjęcia z Waszej akcji (pamiętajcie o dodaniu zgód na publikację wizerunku) i prześlijcie na adres: gajewska@davita.com.
 5. Pamiętajcie o podaniu liczby zebranych worków śmieci.
 6. W połowie maja DaVita Polska podsumuje nasze wspólne zaangażowanie.

Pozbierajmy śmieci: zróbmy porządek dla Ukrainy i dla Ziemi.

 

Щороку 22 квітня ми відзначаємо Всесвітній день Землі. Загальнонаціональна мережа діалізних центрів DaVita, яка присутня і в нашому місті, вирішила організувати акцію «Наведемо порядок для України». З цієї нагоди ми можемо разом зробити щось хороше не лише для нашої планети, а й також для наших відважних сусідів – українців.

Метою акції є заохотити всіх волонтерів нашого міста до прибирання місцевих парків, лісів, скверів та інших громадських зон. За кожен зібраний мішок сміття DaVita Poland передаватиме еквівалент 10 злотих Польській гуманітарній акції (ПГА), що будуть спрямовані на підтримку України.

Як кожен із нас може допомогти? Достатньо бажання й трохи часу. У будь-який день з 28 квітня по 15 травня приєднайтеся до команди зі своєї діалізної станції та приберіть разом. Ви також можете домовитися про місце прибирання з представниками вашого району.

Команда діалізного центру буде рада допомогти з прибиранням міста, а кожен, хто хоче долучитися, може звернутися до DaVita Poland – до 25 квітня – за спеціальними футболками із соняшником, у яких буде зручно «наводити порядок». Для українців соняшник є символом вільної батьківщини. Він приносить людям силу і гарне життя. Нам всім це потрібно. Варто пам’ятати, що навіть невеликий жест, як-от одягнути футболку з мотивом соняшника, може бути вираженням великої підтримки наших відважних сусідів, – коментує Джоанна Гаєвська, менеджер із комунікацій та маркетингу.

 Як допомогти?

 1. До 25 квітня зареєструйте свою команду та вкажіть кількість людей, що будуть залучені до акції у листі на пошту gajewska@davita.com. DaVita надішле вам спеціальні футболки (фото нижче), в яких ви зможете «навести порядок».
 2. Призначте зустріч зі своєю командою на певний день з 28 квітня по 15 травня, щоб прибрати околиці разом.
 3. Наведіть порядок (ви можете домовитися про місце прибирання з вашим офісом).
 4. Зробіть фото під час акції (не забудьте додати дозвіл на публікацію ваших зображень) і надішліть їх на: gajewska@davita.com
 5. Порахуйте й зазначте у листі кількість мішків зі сміттям, які вам вдалося зібрати.
 6. У середині травня DaVita Poland підіб‘є підсумки акції.

Прибираймо сміття: наведемо порядок для України й для Землі.

 • Zróbmy porządek dla Ukrainy
 • Zróbmy porządek dla Ukrainy

Obchody 3 maja w Kluczborku

Serdecznie zapraszamy do udziału w obchodach 3 maja w Kluczborku.

 • obchody 3 maja

Spotkanie informacyjne i szkolenie z pisania biznesplanu.

Stowarzyszenie LGD "Dolina Stobrawy" zaprasza na spotkanie informacyjne i szkolenie z pisania biznesplanu w ramach organizowanego naboru nr 28/2022 Podejmowanie działalności gospodarczej.

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej odbędzie się 05.05.2022r. o godz. 12:00.

Zorganizowane zostanie również szkolenie z pisania biznesplanu pn. „Biznesplan Krok po Kroku”, które odbędzie się 10.05.2022r. w godz. 9:00 -14:00. Szkolenia odbędą się w siedzibie stowarzyszenia (Kluczbork, ul. Moniuszki 4, I piętro).

Nabór wniosków odbędzie się w terminie od 16.05.2022r. do 30.05.2022r.

Aby wziąć udział w spotkaniu informacyjnym oraz szkoleniu z pisania biznesplanu należy zgłosić się telefonicznie 77 413 11 38 lub mailowo na adres biuro@dolinastobrawy.pl podając imię i nazwisko uczestnika. Zgłoszenie na spotkanie informacyjne należy przesłać do dnia 04.05.2022 r., natomiast na szkolenie z pisania biznesplanu do 08.05.2022r.

Uczestnictwo w szkoleniach będzie upoważniało do otrzymania punktów w ramach Lokalnych Kryteriów Wyboru, zgodnie z którymi Rada Decyzyjna oceniać będzie złożone projekty.

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ogłasza nabór do projektu „Kierunek NOWE FIO 2022”

Celem projektu jest  zwiększenie roli inicjatyw oddolnych, animowanie działań oddolnych, służących tworzeniu więzi społecznych, wspieranie młodych organizacji pozarządowych z terenu województwa opolskiego, aktywizowanie lokalnych społeczności wokół działań o charakterze dobra wspólnego, wynikających ze zdiagnozowanych potrzeb lub problemów.

Uwaga - w ramach projektów jest możliwość wsparcia działań na rzecz uchodźców wojennych.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne na stronie www.ocwip.pl

 • Projekt „Kierunek NOWE FIO 2022”

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na modernizację (wymianę) ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KLUCZBORK
 
Burmistrz Miasta Kluczborka ogłasza dodatkowy nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Kluczbork na modernizację (wymianę) ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne
 
1. Szczegółowe zasady udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Kluczbork na modernizację (wymianę) ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne określa Uchwała  Nr XV/256/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Kluczbork na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne (Dz. Urz. Woj. Opols. z 2019r. poz. 4215).

2. Wnioski o udzielenie dotacji będą przyjmowane od dnia 9 do 27 maja 2022r.

3. Wnioski złożone po terminie określonym w ust. 2 zostaną odrzucone i odesłane wnioskodawcy bez rozpatrzenia.

4. Wzory wniosków i formularzy wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do udzielenia oraz rozliczenia i wypłaty dotacji dostępne są na stronie Urzędu Miejskiego w Kluczborku www.kluczbork.eu oraz w Wydziale Ochrony Środowiska i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, pokój nr 125.
 
5. Wnioski należy składać w formie papierowej w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, pokój nr 133. 

OTW Bąków pięknieje na sezon 2022

Dobiegły końca prace związane z remontem i przebudową Ośrodka Wypoczynkowo-Turystycznego w Bąkowie. Na obiekcie pojawiły się nowe urządzenie rekreacyjno-sportowe, tj. nowy piracki plac zabaw, piłkarzyki, boiska do siatkówki oraz boisko wielofunkcyjne. Gmina zainwestowała również w działania proekologiczne, tj. wielofunkcyjne ławki solarne, stacja naprawcza do rowerów. Ponadto wzdłuż stawu pojawiła się ścieżka edukacyjna związana z bioróżnorodnością, a sam staw zyskał nowe funkcje, ponieważ wybudowane zostało molo, na którym osoby odwiedzające ośrodek i korzystające z jego atrakcji, będą mogły wypoczywać. Dodatkowo pojawił się nowy sprzęt do rekreacji wodnej, tj. kajaki i rowerki wodne. 

Na powyższe inwestycje gmina pozyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Łączny koszt inwestycji to ok. 2 830 000,00 zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych to ok. 1 970 000,00 zł

 • OTW Bąków pięknieje na sezon 2022
 • OTW Bąków pięknieje na sezon 2022
 • OTW Bąków pięknieje na sezon 2022
 • OTW Bąków pięknieje na sezon 2022
 • OTW Bąków pięknieje na sezon 2022
 • OTW Bąków pięknieje na sezon 2022
 • OTW Bąków pięknieje na sezon 2022
 • OTW Bąków pięknieje na sezon 2022
 • OTW Bąków pięknieje na sezon 2022
 • OTW Bąków pięknieje na sezon 2022
 • OTW Bąków pięknieje na sezon 2022
 • OTW Bąków pięknieje na sezon 2022
 • OTW Bąków pięknieje na sezon 2022
 • OTW Bąków pięknieje na sezon 2022
 • OTW Bąków pięknieje na sezon 2022
 • OTW Bąków pięknieje na sezon 2022
 • OTW Bąków pięknieje na sezon 2022
 • OTW Bąków pięknieje na sezon 2022
 • OTW Bąków pięknieje na sezon 2022
 • OTW Bąków pięknieje na sezon 2022
 • OTW Bąków pięknieje na sezon 2022
 • OTW Bąków pięknieje na sezon 2022
 • OTW Bąków pięknieje na sezon 2022
 • OTW Bąków pięknieje na sezon 2022
 • OTW Bąków pięknieje na sezon 2022

Kluczborskie Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej

W gronie wspaniałych muzyków i przy dźwiękach zabytkowych organów kościoła ewangelickiego w Kluczborku i z długimi owacjami na stojąco na zakończenie - tak zainaugurowane zostały XXXVII Kluczborskie Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej.
Wspaniałe miejsce… Niebywała atmosfera… Niesamowite muzyczne przeżycia… Tak podsumować można wczorajszy koncert podczas którego zaprezentowali się Tomasz Niestrój - organy, Chór Chłopięco-Męski ,,Pueri Claromontani" - dyrygent dr Jarosław Jasiura oraz Dawid Czerwiński.
Dodajmy, że kolejne wydarzenia w ramach XXVII Kluczborskich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej, Kultury będą się odbywać w kolejnych miesiącach. Najbliższe takie wydarzenie odbędzie się w dniu 12.06. o godz. 18.00 , również w kościele należącym do Parafii Ewangelicko - Augsburska w Kluczbork.
 
 
 • Kluczborskie Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej

Zapraszamy na otwarcie wystawy "Senat wczoraj i dziś..."

Serdecznie zapraszamy na uroczyste otwarcie wystawy „Senat wczoraj i dziś. W 100. rocznicę pierwszego posiedzenia Senatu II RP”. w dniu 11 maja 2022r. o godz. 10.00 na rynku w Kluczborku. Podczas otwarcia odbędzie się konferencja prasowa z udziałem senatorów Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz władz samorządowych. Po otwarciu wystawy odbędzie się uroczyste posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP w Zakład Aktywności Zawodowej w Kluczborku. Tematem posiedzenie będzie sytuacja zakładów aktywności zawodowej w obecnym stanie prawnym. Wydarzenie odbywa się z inicjatywy Senatora RP Beniamina Godyli.

 • wystawa senat
 • wystawa Senat
 • Wystawa Senat

Stypendysta burmistrza Paweł Smoliński poprawił Rekord Polski

W dniach 30.04.-03.05. w Łodzi odbywały się zawody z okazji 100-lecia Polskiego Związku Pływackiego - POLISH OPEN.
W drugim dniu zawodów Paweł tryumfował w wyścigu na 50m stylem motylkowym. Swoim wynikiem poprawił rekord Polski Młodzieżowców i zapewnił sobie minimum na Mistrzostwa Świata w Budapeszcie, Mistrzostwa Europy w Rzymie i Uniwersjadzie w Chengdu.
 
Zobacz kolejny sukces stypendysty burmistrza Pawła Smolińskiego. Gratulujemy tak wspaniałego zwycięstwa.
 
 
 • Start Stypendysty Burmistrza

Program Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2022/2023

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT Opole realizuje XXI edycję Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2022/2023 (dot. segmentu IA).

Wystawa „Senat wczoraj i dziś. W 100. rocznicę pierwszego posiedzenia Senatu II RP”

Wczoraj na kluczborskim Rynku miała miejsce konferencja prasowa przed wyjazdowym posiedzeniem komisji senackiej oraz otwarcie wystawy „Senat wczoraj i dziś. W 100. rocznicę pierwszego posiedzenia Senatu II RP” Uczestników wydarzenia po wystawie oprowadził Szef Kancelarii Senatu Adam Niemczewski. W wystawie także udział wzięli uczniowie z 3 klasy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku. 

Posiedzenie senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej odbyło się w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Kluczborku z udziałem przewodniczącego Komisji Jana Filipa Libickiego.
Temat spotkania: „Zakłady aktywności zawodowej w obecnym stanie prawnym – blaski i cienie”.
Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar w swoim wystąpieniu przybliżył historię powstania Centrum Kluczborka Bajka oraz Zakładu Aktywności Zawodowej. 
Wydarzenie odbyło się z inicjatywy Senatora RP - Beniamina Godyli.

 • Wystawa-Senat wczoraj i dziś. W 100. rocznicę pierwszego...
 • Wystawa-Senat wczoraj i dziś. W 100. rocznicę pierwszego...
 • Wystawa-Senat wczoraj i dziś. W 100. rocznicę pierwszego...
 • Wystawa-Senat wczoraj i dziś. W 100. rocznicę pierwszego...
 • Wystawa-Senat wczoraj i dziś. W 100. rocznicę pierwszego...
 • Wystawa-Senat wczoraj i dziś. W 100. rocznicę pierwszego...
 • Wystawa-Senat wczoraj i dziś. W 100. rocznicę pierwszego...
 • Wystawa-Senat wczoraj i dziś. W 100. rocznicę pierwszego...
 • Wystawa-Senat wczoraj i dziś. W 100. rocznicę pierwszego...
 • Wystawa-Senat wczoraj i dziś. W 100. rocznicę pierwszego...
 • Wystawa-Senat wczoraj i dziś. W 100. rocznicę pierwszego...
 • Wystawa-Senat wczoraj i dziś. W 100. rocznicę pierwszego...
 • Wystawa-Senat wczoraj i dziś. W 100. rocznicę pierwszego...
 • Wystawa-Senat wczoraj i dziś. W 100. rocznicę pierwszego...
 • Wystawa-Senat wczoraj i dziś. W 100. rocznicę pierwszego...
 • Wystawa-Senat wczoraj i dziś. W 100. rocznicę pierwszego...
 • Wystawa-Senat wczoraj i dziś. W 100. rocznicę pierwszego...
 • Wystawa-Senat wczoraj i dziś. W 100. rocznicę pierwszego...
 • Wystawa-Senat wczoraj i dziś. W 100. rocznicę pierwszego...

Gmina Kluczbork ogłasza konkurs w ramach Gminnego Programu Odnowy Wsi.

Konkurs skierowany jest do sołectw Gminy Kluczbork, w których działa Grupa Odnowy Wsi i które posiadają przyjęty przez zebranie wiejskie aktualny plan odnowy miejscowości lub strategię rozwoju sołectwa. W ramach konkursu Gmina Kluczbork przyznaje dofinansowanie w maksymalnej kwocie 15 000 zł dla projektu jednorocznego oraz 30 000 zł dla projektu dwuletniego.

Więcej na: https://www.kluczbork.eu/1257,odnowa-wsi

Zapraszamy na Zlot Food Trucków 20-22 maja 2022

Zapraszamy już w ten weekend na kluczborski rynek, gdzie odbędzie się Zlot Foodtrucków. Start w piątek od 16-22, w sobotę 12-22
a w niedzielę 12-20. 

Czekają na Was:

CAŁKOWICIE NOWE FOODTRUCKI I KUCHNIE
Przepyszne jedzenie z różnych zakątków świata 
Konkursy z nagrodami
Wspaniała atmosfera i dobra muzyka 
Strefa dla najmłodszych brzdąców i młodzieży

Poniżej przedstawiamy trucki z pysznościami  które do was zawitają. 13 trucków z fenomenalnie pysznym jedzeniem, nie możecie tego przegapić.
 
 • zlot foodtrucków
 • zlot foodtrucków 2

Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021 - 2030"

Informujemy, że od dnia 17 maja 2022r. rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021 - 2030" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Pełna dokumentacja do wglądu na oficjalnej stronie Subregionu Północnego Opolszczyzny: https://polnocnysubregion.pl/ oraz na BIP Gminy Kluczbork: https://www.bip.kluczbork.eu/756,konsultacje-spoleczne 

Dni Kluczborka 10-11 czerwca.

Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią Dni Kluczborka wracają na stadion przy ul. Sportowej 1 w Kluczborku. Tegoroczne Dni Miasta odbędą się 10 - 11 czerwca 2022, podczas tych dwóch dni na kluczborskiej scenie zaprezentują się znakomite gwiazdy polskiej estrady muzycznej Daria Zawiałow, Anna Dąbrowska oraz Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Talentów Muzycznych im. Alexa Popka Zespół Gooroleska i Zespół Mayoroots a także „lokalsi” Soul Unity i Cold Fire 
W programie dodatkowo: kluczborska noc DJ, szereg atrakcji dla dzieci, karuzele, duchańce i pyszne jedzenie 😁
Bilety w cenie 7zł dostępne już na stronie: https://www.kupbilecik.pl/.../Kluczbork/Dni+Kluczborka+2022/
Przedstawiamy oficjalny plakat dni miasta i serdecznie zapraszamy.
Więcej w wydarzeniu na FB: Dni Kluczborka 2022 
 • Plakat Dni Kluczborka 2022

Majówkowy imprezowy weekend w Kluczborku 20-22 maja

Zapraszamy na liczne imprezy w nadchodzący weekend w Kluczborku. Każdy znajdzie coś dla siebie.
W piątek, sobotę i niedzielę 20-22 maja Zlot Food Trucków w Kluczborku!! na rynku. Kuchnie z całego świata .🍔🍟🍨, atrakcje dla dzieci i młodzieży, dobra muzyka i konkursy
W sobotę 21 maja o g.16.00 Odjazdowy Bibliotekarz🚴‍♀️🚴 rusza w trasę. Startujemy z parkingu Biblioteki przy ul. Miarki 2 w Kluczborku. Meta naszej wycieczki to kluczborski zalew.
Strychowisko edycja wiosenna - wyprzedaż skarbów z domowych zakamarków czyli nie lada gradka dla amatorów kiermaszy staroci, pchlich targów, jednym słowem raj dla poszukiwaczy okazji i skarbów odbędzie w sobotę 21 maja od 9.00 do 13.00.
A w niedzielę 22 maja od godz. 14.00 do godz. 19.00 na Hali OSiR Kluczbork Slow-Jogg Team Wołczyn wraz z OSiR Kluczbork oraz Legiony Antosia serdecznie zapraszają na Piknik Rodzinny dla Antosia Dziaczuka - chorego na SMA 1 z Wołczyna.👨‍👩‍👦👩‍❤️‍👨
 • food trucki
 • strychowisko
 • odjazdowy bibliotekarz
 • piknik rodzinny

Nabór wniosków na TWÓJ BIZNES W POWIECIE KLUCZBORSKIM

Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

Szczegóły: https://pupkluczbork.pl/wydarzenie/469/%E2%80%9Etwoj-biznes-w-powiecie-kluczborskim%E2%80%9D 

 • nabór twój biznes w powiecei kluczborskim

Nabór do projektu „Kierunek NOWE FIO 2022”

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ogłasza nabór do projektu „Kierunek NOWE FIO 2022”
Celem konkursu Kierunek Nowe FIO 2022 jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne, tzn. pobudzanie lokalnych społeczności oraz stowarzyszeń i fundacji do działania.
Poprzez realizację programu i dofinansowanie (do 6000,00 zł!) ciekawych projektów chcemy aktywizować mieszkańców wokół działań o charakterze dobra wspólnego.
Wspieramy działania mieszczące się w katalogu sfer pożytku publicznego, wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb lub problemów lokalnych.
Chcemy, aby każdy obywatel czuł, że może zrobić coś dla siebie i ludzi ze swojego otoczenia. Dlatego też formuła konkursu dopuszcza do realizacji zadań nie tylko podmioty prawne, ale również nieformalne grupy obywateli.
 
Szczegółowe informacje o konkursie dostępne na stronie https://ocwip.pl
 • nabór do projektu „Kierunek NOWE FIO 2022”

KONCERT CHARYTATYWNY KLUCZBORK DLA UKRAINY

 • KONCERT CHARYTATYWNY KLUCZBORK DLA UKRAINY

Zapraszamy fotografów do udziału w wystawie „Piękno natury Gminy Kluczbork”

Wydział Promocji i Rozwoju Gminy Kluczbork we współpracy z Krzysztofem Adamskim - Radnym Miejskim w Kluczborku organizują wystawę plenerową poświęconą pięknu natury Gminy Kluczbork.
Wobec powyższego, serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników fotografowania flory i fauny Gminy Kluczbork do przesyłania wykonanych zdjęć natury Gminy Kluczbork.
Prosimy o przesłanie maksymalnie do 6 zdjęć na adres e-mailowy: grafik@kluczbork.pl w terminie do 31.05.2022 r.
Parametry zdjęć: rozdzielczości 300 dpi, wielkość zdjęć powinna być wystarczająca do wykonania powiększeń na wystawę (sugerowana rozdzielczość krótszego boku minimum 3000 pikseli)
Zebrane zdjęcia zostaną wykorzystane w wystawie plenerowej pn. „Piękno natury Gminy Kluczbork”, która będzie wystawiona w miesiącu czerwcu br. na kluczborskim rynku.
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc na wystawie, zastrzega się, że w przypadku otrzymania bardzo dużej ilości zdjęć, na wystawie zostaną zaprezentowane jedynie najciekawsze prace poszczególnych autorów.
Autorzy zdjęć zostaną oznaczeni na wystawie.
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Wydziałem Promocji i Rozwoju Gminy Kluczbork tel. 774181477, e-mail: grafik@kluczbork.pl

 • Piękno natury Gminy Kluczbork

Zapraszamy na Wakacje z Przyszłością

Gmina Kluczbork oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przyszłość" w Kluczborku zapraszają dzieci i rodziców na Wakacje z Przyszłością, które są realizowane w ramach Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego. Już 1 czerwca w Dzień Dziecka o g.16.00 startujemy z pierwszymi animacjami😁 NA KLUCZBORSKICH BŁONIACH!!! Ogrom zabawy i radości zapewni Akademia Twórczej Zabawy "A Kuku!"
Serdecznie Zapraszamy!!
 • Plakat wakacje z przyszłością 2022

Burmistrz Kluczborka porannym gościem Radia Doxa

Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar był wczoraj porannym gościem w Radio Doxa. Opowiadał o drugim naborze na stypendia dla studentów medycyny, pielęgniarstwa lub ratownictwa medycznego oraz o trudnej sytuacji rynkowej, która odbija się na samorządowych inwestycjach.
Zapraszamy do oglądania i wysłuchania wywiadu, który przeprowadziła redaktor Diana Bogacz-Kotulak.

https://doxa.fm/audycja/jaroslaw-kielar-o-programie-stypendialnym-dla-medykow-oraz-o-sytuacji-rynkowej-ktora-rzutuje-na-finanse-gmin/ 

 • Jarosław-Kielar

Rozpoczęły się prace budowlane związane z przebudową dawnego hotelu Stobrawa.

Rozpoczęły się prace budowlane związane z przebudową dawnego hotelu Stobrawa.
Pierwsze efekty tych działań to wyburzone ściany frontowe na ostatnim piętrze. Zgodnie z pierwotnymi założeniami budynek zostanie rozebrany do samego szkieletu żelbetonowego. Budynek zmieni funkcję na wielolokalowy budynek mieszkalny.
Z wyjątkiem parteru na wszystkich kondygnacjach od drugiej do dziewiątej powstaną 53 mieszkania, które będą miały od 34m2 do 73m2. Ponadto dostępne będą komórki lokatorskie i garaż podziemny. Na terenie będzie rozmieszczone kilkadziesiąt miejsc parkingowych i 18 garaży.
Do dyspozycji mieszkańców bloku będą dwa tarasy na dachu z niepowtarzalną panoramą Kluczborka. 

Inwestycję realizuje grupa kapitałowa DeSilva

 • przebudowa dawnego hotelu Stobrawa
 • przebudowa dawnego hotelu Stobrawa
 • przebudowa dawnego hotelu Stobrawa
 • przebudowa dawnego hotelu Stobrawa
 • przebudowa dawnego hotelu Stobrawa
 • przebudowa dawnego hotelu Stobrawa
 • przebudowa dawnego hotelu Stobrawa

Podsumowanie akcji Movello w Gminie Kluczbork.

W piątek 27 maja 2022r. Burmistrz Kluczborka Jarosław Kielar podziękował Panu Dawidowi Pabiniakowi za liczne inicjatywy prozdrowotne w Gminie Kluczbork. Dzięki Panu Dawidowi, który jest inicjatorem i pomysłodawcą aplikacji Movello, udało się przeprowadzić na przestrzeni ostatnich 15 miesięcy liczne akcje prozdrowotne dla mieszkańców. 1 marca 2021 roku wystartowała akcja "Czyste powietrze dla szkół - Kluczbork". Od 18 października 2021 do połowy marca 2022r. przedszkola Gminy Kluczbork wydreptywały oczyszczacze powietrza. Dzięki tym akcjom w Gminie Kluczbork wszystkie szkoły i przedszkola otrzymały oczyszczacz powietrza. Sponsorzy tych akcji to: Famel Serwis , #Elektrotek, Bank Spółdzielczy w Wołczynie , Administracja Oświaty w Kluczborku oraz #Kluczbork

Obecnie aplikacja Movello zamienia każdy krok realną pomoc. Każde 6 tyś. kroków, użytkownik aplikacji zamienia na 1zł wsparcia w ramach wybranej akcji charytatywnej. Aktualna akcja aplikacji Movello to "Wydreptaj posiłki dla uchodźców".

Sponsorzy akcji charytatywnych to:

Aspöck Systems

KKS Mickiewicz Kluczbork

Aikido Kluczbork

TYRON Sp z o.o.

Centrala Nasienna Kluczbork

Wiśniowe Osiedle

Zespół Szkół Nr 1 w Kluczborku

Stihl Kluczbork / Ligota Górna

Katarzyna Marynowska Ubezpieczenia

Kluczborska Grupa Biegowa

Żądło Nordic Walking Kluczbork- sekcja Kluczborskiej Grupy Biegowej.

Moda męska - Firma Usługowo Handlowa

#Mirosław #Wilczyński

Zapraszamy wszystkich do zainstalowania aplikacji Movello, gdzie każdy Wasz krok zmienia świat na lepsze.

 

 

 

 • podziękowania burmistrza za Movello.
 • podziękowania burmistrza za Movello.
 • movello posiłki
 • IMG_20220222_135206

Nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lipca 2022r.

Informujemy, że zgodnie z uchwałą Nr XLIV/663/22 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 kwietnia 2022r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty od 1 lipca 2022r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 34zł od osoby.

Przedmiotowa podwyżka wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spowodowana jest wzrostem kosztów zagospodarowania odpadów. Natomiast podwyżka ceny zagospodarowania odpadów uzasadniana jest wzrostem kosztów pracy, energii, paliw oraz wysoką inflacją.

Dzień Dziecka w Kluczborku.

Zapraszamy wszystkie dzieci małe i duże na liczne imprezy przygotowane specjalnie dla Was. Centrum Kultury w Kluczborku zaprasza na skwerek zielony przy. ul. Sybiraków, gdzie od 10.00 odbędzie się 12 Wojewódzki Festiwal Piosenki Dziecięcej "WESOŁE NUTKI" a o 18.00 koncert gwiazdy "KOSMOKWAKI". Kino Bajka zaprasza o g.16.00 na spektakl Czerwony Kapturek. Spieszcie się z zakupem biletów bo zostały już ostatnie miejsca. Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przyszłość" w Kluczborku zaprasza o g.16.00 na Błonia na animacje "Wakacje z Przyszłością 2022" przygotowane przez Akademia Twórczej Zabawy "A Kuku!". W tym roku dofinansowane i realizowane w ramach Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego.
A w niedzielę 5 czerwca od 14.00 do 18.00 zapraszamy na Kluczbork Dzieciom na stadion miejski (w razie niepogody na halę OSiR Kluczbork). Dla wszystkich dzieci, wstęp darmowy, bez ograniczeń czasowych, dmuchane wesołe miasteczko, malowanie twarzy, klaun na szczudłach, stoiska z popcornem, lodami i watą cukrową. Ponadto występy artystyczne i pokazy.
Zapraszamy.
 • dzien dziecka w CKK
 • Czerwony-kapturek-plakat-ostateczny-1
 • Plakat wakacje z przyszłością 2022
 • PLAKAT KLUCZBORK DZIECIOM 2022

Kolejny wybieg dla psów w Kluczborku

W maju został otwarty trzeci wybieg dla psów w Kluczborku przy ul. Ossowskiego - Norwida. Wybieg ma 300m2, kosztował 22 877.99 zł i został sfinansowany z budżetu Gminy Kluczbork. Wybieg powstał z inicjatywy Krzysztof Adamski - Radny Miejski w Kluczborku Zapraszamy czworonogów wraz z swoimi właścicielami do korzystania z wybiegu.

 • wybieg dla psów
 • Wybieg dla psów
 • Wybieg dla psów
 • Wybieg dla psów
 • Wybieg dla psów

UWAGA REMONT

W dniach od 02.06 do 06.06.2022 r. przeprowadzany będzie remont cząstkowy nawierzchni jezdni ulic Mickiewicza, Ściegiennego oraz Kościelnej w Kluczborku. Prace będą prowadzone w godzinach od 7:00 do 17:00 z wyłączeniem niedzieli. W związku z powyższym informujemy o utrudnieniach w ruchu oraz prosimy o nieparkowanie pojazdów w podanych dniach w czasie prowadzenia robót wzdłuż wymienionych ulic. Za utrudnienia przepraszamy.

 • Remont

Ogłoszenie o przetargach

Burmistrz Miasta Kluczborka głasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości

https://www.bip.kluczbork.eu/452,przetargi-na-sprzedaz-i-dzierzawe-nieruchomosci?tresc=20470

https://www.bip.kluczbork.eu/452,przetargi-na-sprzedaz-i-dzierzawe-nieruchomosci?tresc=20472

 

Rekrutacja do Grupy Wychowawczej OHP w Kluczborku

Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy prowadzi rekrutację do nowej jednostki - Grupy Wychowawczej OHP przy Zespole Szkół nr 2 w Kluczborku. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji pod nr telefonu 77/418 20 50 lub bezpośrednio w jednostce Młodzieżowego Centrum Kariery w Kluczborku- Rynek 1/10 (Ratusz I piętro). Zapraszamy do kontaktu.

 • Ulotka Grupa Wychowawcza Kluczbork

Informacja dotycząca składania deklaracji źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

W dniu 1 lipca 2021r. wszedł w życie obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. 

Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić do CEEB wypełniając odpowiednią deklarację.

Wszystkie regulacje dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zostały sformułowane i zdefiniowane w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Przedmiotowe rozwiązania ustawowe zostały wprowadzone ustawą nowelizującą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2127).

Termin  złożenia deklaracji:
      Deklarację, która dotyczy źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021r. należy złożyć w terminie 12 miesięcy (czyli najpóźniej do 30.06.2022 r.).
     Dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021r., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od uruchomienia. Dokumentem umożliwiającym sprawdzenie szacunkowego terminu jego uruchomienia jest np.: zawiadomienie o zakończeniu budowy lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie budynku.

Obowiązek złożenia deklaracji:
     Każdy właściciel/zarządca  budynku lub lokalu ma obowiązek złożyć deklarację.

Podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji:
     w przypadku budynków jednorodzinnych obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na właścicielu budynku;
     w przypadku budynków wielorodzinnych obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na podmiocie zarządzającym budynkiem (wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, podmiot administrujący lub właściciel).

Sposób składania deklaracji:
     Deklarację można złożyć przez Internet lub w wersji papierowej. Wersję papierową można złożyć osobiście w urzędzie miasta/gminy właściwym dla umiejscowienia budynku lub wysłać listem - mieszkańcy Gminy Kluczbork mogą składać deklaracje w Urzędzie Miejskim w Kluczborku ul. Katowicka 1, pokój 133, I piętro lub przesłać na adres Urzędu: Urząd Miejski w Kluczborku ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork.
     Wzory deklaracji dla budynków mieszkalnych i niemieszkalnych w formie papierowej dostępne są poniżej. Dla osób nie mających możliwości wydrukowania deklaracji Urząd Miasta Kluczborka przygotował wydrukowane formularze (A i B ) deklaracji, które można pobrać w Urzędzie Miejskim przy ul. Katowickiej 1, pokój 108 lub 133,  I piętro. 
     Składanie deklaracji przez Internet na stronie: https://ceeb.gov.pl/
     Aby złożyć deklarację przez Internet trzeba posiadać profil zaufany lub dowód elektroniczny.
Przykładowo wypełnione Deklaracje A i B oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania można znaleźć na stronie: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

UWAGA: Właścicielem bazy CEEB jest Główny Urząd Nadzoru Budowlanego i to ten urząd udziela szczegółowych informacji. Naszą rolą jest zebranie deklaracji w formie papierowej i wprowadzenie ich do bazy CEEB, prowadzonej przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Druki do pobrania:

Formularz-A budynki mieszkalne

Formularz-B budynki niemieszkalne

Powitanie lata na Kempingu w Bąkowie

Zapraszamy na PIKNIK SPORTOWO-RODZINNY, który odbędzie się 18-19 czerwca na Kempingu w Bąkowie! Wspólnie powitamy lato !
Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji. W programie m.in. :
- Występy Artystyczne
- Turnieje siatkówki plażowej
- Warsztaty Nordic Walking
- Pokazy kulinarne
- Dmuchańce
- Wodny tor przeszkód
- Rowerki wodne i Kajaki
- Ognisko, grill
I wiele, wiele innych
Nie może Was zabraknąć !!!
WSTĘP WOLNY

 

 • Plakat Powitanie lata na Kempingu w Bąkowie

Wakacje w Gminie Kluczbork

Przedstawiamy ofertę zajęć dla dzieci spędzających wakacje w Gminie Kluczbork. Spośród propozycji spędzania wolnego czasu są zabawy połączone z nauką, zajęcia plastyczne, taneczne i sportowe. Dzieci na pewno nie będą się nudzić.

 • Wakacje w Kinie Bajka
 • Wakacje w CKK
 • Wakacje w Muzeum
 • Wakacje w Bibliotece
 • polkolonia 2022
 • komunikacja gminna 3

Pokazowy mecz piłkarski o puchar Fair Play

Wszystkich sympatyków piłki nożnej zapraszamy na mecz o puchar Fair Play. Już w najbliższy piątek 17 czerwca na Stadionie Miejskim.

 • Plakat mecz piłkarski

UWAGA REMONT

W dniach od 20.06 do 22.06.2022 r. przeprowadzany będzie remont cząstkowy nawierzchni jezdni w rejonie ulicy Zamkowej, Grunwaldzkiej, pl. Niepodległości w Kluczborku. Prace będą prowadzone w godzinach od 7:00 do 17:00. W związku z powyższym informujemy o utrudnieniach w ruchu. Prosimy o nieparkowanie pojazdów w podanych dniach w czasie prowadzenia robót wzdłuż ulicy Zamkowej. We wskazanych dniach będą występowały również utrudnienia w dojeździe do posesji zlokalizowanych w pobliżu ulicy Zamkowej. Prosimy o wyrozumiałość.

 • uwaga remont

Plenerowe studio Radia Opole nadaje w czwartek z kluczborskiego rynku.

Zapraszamy w czwartek 23 czerwca br. w godz. 9.00-15.00 na kluczborski rynek, gdzie stanie plenerowe studio Radia Opole i NTO. Jeżeli nie możesz przyjść, słuchaj Radio Opole.  

Radio Opole wyrusza w wyjątkową trasę „70 gmin na 70-lecie Radia Opole”. Jubileusz będzie świętowany  nie tylko na antenie, ale w jeszcze bardziej bezpośredni sposób – w 70 gminach w województwie.

Medialnym partnerem letniej trasy jubileuszowej jest Nowa Trybuna Opolska, największy dziennik regionalny Opolszczyzny, który w bieżącym roku również świętuje jubileusz 70-lecia istnienia.

Podczas dziennikarskiej wizyty zostaną zaprezentowane ciekawostki Gminy Kluczbork oraz przedstawione wyjątkowe osoby, których aktywność znacząco wpływa na lokalne społeczności.

Nie zabraknie też gry terenowej z nagrodami. O szczegółach terenowej gry z nagrodami przeczytacie na stronie internetowej  https://radio.opole.pl/592,8,nasza-gra-terenowa oraz w specjalnym bezpłatnym wydaniu Nowej Trybuny Opolskiej, które będzie kolportowane w Kluczborku.

Wsiądź na rower i wspomóż akcję OdLOTTOwa Jazda

Koło Gospodyń Wiejskich " Czerwone Jabłuszko" w Gotartowie potrzebuje Waszej pomocy przy wyjeżdżeniu ponad 100 tysięcy kilometrów w programie odLOTTOwa jazda prowadzonym przez Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej na całą Polskę. Koło zakwalifikowało się do 2-giego etapu. Mamy czas do 31 sierpnia. Wygrana to 25 tysięcy za które chcą kupić 10 rowerów trójkołowych. Wystarczy ściągnąć aplikację Activy i wybrać Koło Gospodyń Wiejskich "Czerwone Jabłuszko" i wyjeżdżać dla koła kilometry.
 
Link do pobrania aplikacji: https://activy.app/pl/app
 • lotto jazda
 • wyzwania-odlotowa-jazda

Burmistrz Kluczborka Jarosław Kielar gościem porannej rozmowy Radia Opole

Burmistrz Kluczborka Jarosław Kielar był dzisiaj gościem porannej rozmowy Radia Opole.
 
Zapraszamy do obejrzenia rozmowy, w której burmistrz opowiada o raporcie o stanie gminy, podwyżkach opłat za wywóz śmieci oraz wakacjach na ziemi kluczborskiej.
 
 
 • Burmistrz Kluczborka Jarosław Kielar gościem porannej...

Noc Świętojańska - spektakl przy Stawie Kościuszki

Centrum Aktywności Lokalnej - Kino Bajka zaprasza w piatek 24 czerwca o g.22.00 przy Stawie Kościuszki na Noc Świętojańską. Jest to pełnospektaklowe widowisko obrzędowe, przygotowane przez Jarosława Świątka – kierownika baletu zespołu „Śląsk” oraz choreografa i kierownika artystycznego  „Częstochowy”. Natomiast tancerzami  występującego na całym świecie zespołu, są uczniowie i studenci częstochowskich szkół posiadający wieloletnie doświadczenie.
Wstęp wolny , czas trwania: ok.50 min.

 • noc-plakat-druga-wersja

UWAGA! Do 30.06 trzeba złożyć deklarację o źródle ciepła

Przypominamy, że 30 czerwca upływa termin składania deklaracji o źródle ciepła. Urząd Miejski będzie przyjmował deklaracje w dniach 29-30 czerwca do g.17.00. (pok.138)

Zalecamy składanie deklaracji przez Internet na stronie: https://ceeb.gov.pl/ Aby złożyć deklarację przez Internet trzeba posiadać profil zaufany lub dowód elektroniczny.

Druki do pobrania:

Formularz-A budynki mieszkalne

Formularz-B budynki niemieszkalne

Wsparcie dla Hospicjum z biletów wstępu na Dni Kluczborka

Dziś Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar oraz Dyrektor Centrum Kultury w Kluczborku Jarosław Paluch przekazali na ręce prezesa Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio Pana Sławomira Kołeckiego czek na kwotę 23 481, 32 zł, zebraną podczas tegorocznych dni miasta.
Ktoś mądry powiedział, nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz. Drodzy mieszkańcy Kluczborka oraz wszyscy uczestnicy Dni Miasta Kluczborka 2022, to dzięki Wam udało się zebrać tak wspaniałą kwotę, która zostanie przeznaczona na dokończenie remontu.
1 lipca, minie 13 lat od pierwszych działań podjętych na rzecz Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca. To właśnie 2009 roku Burmistrz Miasta Kluczborka przekazał Stowarzyszeniu akt notarialny budynku po byłej szkole podstawowej w Smardach, w którym powstaje hospicjum. 13 lat ciężkiej i wytrwałej pracy, włożonego serca oraz  datków ludzi dobrej woli…
Pamiętajmy, ze pomagając innym pomagamy sobie…

 • Czek dla Hospicjum

BEZPŁATNY dowóz dzieci i młodzieży do OTW Bąków oraz nad zalew w Ligocie Górnej

Informujemy że wzorem lat ubiegłych uruchamiamy w okresie wakacyjnym BEZPŁATNY dowóz dzieci i młodzieży do OTW Bąków oraz nad zalew w Ligocie Górnej. Przewozy będą realizowane dzięki uprzejmości Administracji Oświaty w Kluczborku. Zasady takie jak w zeszłym roku. Kursy w dni robocze od poniedziałku do piątku. Zapraszamy do korzystania z przejazdów i uroków naszych ośrodków.
 • komunikacja gminna 1
 • komunikacja gminna 3

Wypełnij ankietę dot. ekologii do programu współpracy samorządu województwa opolskiego z NGO i innymi podmiotami

Zapraszamy d o wypełnienia ankiety internetowej (zakres: ekologia, ochrona roślin i ochrona środowiska przyrodniczego) do programu współpracy samorządu województwa opolskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Urząd Marszałkowski przygotowuje się do podjęcia prac nad opracowywaniem programu współpracy samorządu województwa opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

W pracach wykorzystana będzie m.in. ankieta internetowa, która ma na celu zebranie informacji na temat potrzeb organizacji pozarządowych realizujących działania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na terenie województwa opolskiego i dostosowanie ewentualnego zakresu zadań do ich potrzeb.

Możliwość wypełnienia ankiety trwa do 17 lipca pod poniższym adresem: https://tiny.pl/93h1d

Zamknięcie od 11.07-15.07 drogi gminnej przy ul. Kantora i Podkowińskiego

Informujemy, że w związku z trwającymi pracami związanymi z realizacją zadania pn.: „Budowa ul. Kantora i ul. Podkowińskiego w Kluczborku” w okresie od 11.07.2022 r. do 15.07.2022 r.,  wystąpią zamknięcia w/w drogi.  W tym czasie będzie układana ostatnia warstwa masy asfaltowej oraz prowadzone prace wykończeniowe i porządkowe.

Wszystkich użytkowników przedmiotowej drogi prosi się  o skorzystanie w tym czasie z miejsc parkingowych znajdujących się przy ul. Cybisa.

Prosimy o zachowanie ostrożności oraz o cierpliwość i wyrozumiałość dla wykonawcy robót.

 

 

 • zamknięcie drogi gminnej przy ul. Podkowińskiego i Kantora

UWAGA! Zbiornik Kluczbork częściowo zamknięty 8-10 lipca w związku z Mistrzostwami Polski

Informujemy, że w związku z bezpieczeństwem podczas Indywidualnych Spławikowych Mistrzostw Polski Seniorów w dniach 8-10 lipca 2022r., zbiornik Kluczbork będzie częściowo zamknięty dla rowerzystów oraz dla jednostek pływających w następujących godzinach:

Piątek 8 lipca – 8.00-13.00

Sobota 9 lipca – 6.00-16.00

Niedziela 10 lipca – 6.00-16.00

Zakaz jazdy rowerem jest związany z faktem, że podczas zawodów długie 13-15 metrowe wędki są szybko wyciągane przez wędkarzy i wchodzą na ścieżkę rowerową. Jest to bardzo niebezpieczne dla jadących rowerzystów. Zawodnik koncentruje się na wodzie i nie ma czasu za każdym razem odwracać się i sprawdzać, czy ktoś jedzie ścieżką rowerową. Informujemy, że w razie wypadku rowerzysta ponosi koszty związane z uszkodzeniem takiego potężnego wędziska.

Zamknięcie trasy rowerowej wokół zbiornika na odcinku od wjazdu przy byłej strzelnicy (ul. Strzelecka) aż do małego jazu od strony północnej.

Obszar zamknięty dla pływania i jednostek pływających to strefa od głównej tamy aż do linii łączącej dwie wyspy.

Ruch pieszy będzie odbywał się normalnie. Prosimy zachować ostrożność.

Przepraszamy bardzo za utrudnienia. Bardzo prosimy o wyrozumiałość i zastosowanie się do powyższych zaleceń w trosce o nasze bezpieczeństwo oraz 98 wędkarzy startujących w Mistrzostwach Polski.

 • zalew mapka

Wydarzenia wakacyjne w Kinie Bajka

Kino Bajka zaprasza na wydarzenia wakacyjne. Każdy znajdzie coś dla siebie.
 
- Kino Plenerowe – „Biały potok” – WSTĘP WOLNY 09.07.2022r. godz. 21.15: https://www.facebook.com/events/607170927343743
 
- Kino Konesera – „Księgarnia w Paryżu” 11.07.2022 godz. 19.00: https://www.facebook.com/events/528668129051617
 
- „Złota rybka” - spektakl dla dzieci 23.07.2022r. godz. 13.00: https://www.facebook.com/events/599898454856250
 
- „Lato z Komedią” – spektakle dla dorosłych: https://www.facebook.com/events/760824548389597/760824561722929
 
- „Niech znowu nastaną szczęśliwe dni” - retransmisja najnowszego koncertu Andre Rieu 21.08.2022r. godz. 16.30: https://www.facebook.com/events/818768679094810
 • biały Potok
 • Księgarnia w Paryżu
 • Złota Rybka
 • „Lato z Komedią” – spektakle dla dorosłych
 • „Niech znowu nastaną szczęśliwe dni” - retransmisja...

NADCIĄGA POZYTYWNE GRANIE W STOLICY POLSKIEGO REGGAE!!! 12.08.2022

"Pozytywne Granie w Stolicy Polskiego Reggae" to nawiązanie do tradycji naszego regionu związanej z zamiłowaniem, słuchaniem i wykonywaniem muzyki serca. Wyjątkowa muzyczna inicjatywa łącząca dobrą muzykę z szeroko pojęta kulturą reggae. "Pozytywne granie..." to impreza posiadająca ponadpokoleniowy charakter, która skierowana będzie do szerokiego grona odbiorców. Jednodniowe święto muzyki odbędzie w dniu 12.08.2022 w Ośrodku Turystyczno Wypoczynkowy w Bąkowie.
 
Zaproponowanie wydarzenia muzycznego na wysokim poziomie z udziałem gwiazd i topowych zespołów reggae przyczyni się do licznego udziału publiczności, co z pewnością wpłynie na popularyzację tego gatunku muzyki. Do tegorocznej edycji zaprosiliśmy zespoły: "Maleo Reggae Rockers”, "The Djangos", Zespół "Negril", 7 Rivers, Soundsystem F16.
 
Bilety online:
Bilety można również nabyć w sekretariacie Centrum Kultury w Kluczborku przy ul. Mickiewicza 5, (w cenie 30 zł) lub bezpośrednio przed koncertem w cenie 40 zł.
 
 • stolica reggae