Aktualności 2022

Zawiadomienie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka - część północna

Burmistrz Miasta Kluczborka zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Kluczborku uchwały nr XXXIII/508/21 z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka część północna oraz rozpoczęciu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla obszaru objętego planem.

Więcej na: www.bip.kluczbork.eu

 • Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego...

Nabór wniosków na rozpoczęcie działalności "Twój biznes w Powiecie Kluczborskim"

Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pn. "Twój biznes w Powiecie Kluczborskim". Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat. Maksymalna kwota dotacji 32 000 zł.

Wnioski do pobrania i wiecej szczegółów: https://pupkluczbork.pl

 

 • nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na...

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać w OPS Kluczbork.

Od 4 stycznia 2022 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczborku można składać wnioski o przyznanie dodatku osłonowego. Wnioski można składać elektronicznie przez ePUAP lub papierowo w siedzibie Ośrodka pok. nr 14a na II piętrze w godz.9.00-14.00. Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody netto nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. 

Szczegóły: https://www.gov.pl/web/klimat/pytania-i-odpowiedzi-dodatek-oslonowy

Wniosek i instrukcja wypełniania: https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania 

III Ekumeniczny Koncert Kolęd

 • Ekumeniczny Koncert Kolęd

Zadbaj o siebie! Zbadaj się!

W związku z planowanym postojem Mammobusu w Kluczborku zapraszamy na bezpłatne badanie dla kobiet w przedziale wiekowym od 50 do 69 lat, które przez ostatnie 24 miesiące nie korzystały z badania mammograficznego lub otrzymały pisemne wskazanie do ponownego wykonania badania po upływie 12 miesięcy i nie były leczone z powodu raka piersi. Mammografia nie wymaga skierowania. 
Aby skorzystać z badania wymagana jest wcześniejsza rejestracja, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona.

 • Zadbaj o siebie! Zbadaj się!

Relacja z 30. turnieju piłkarskiego w Kluczborku połączonego z akcją „GRAMY RAZEM DLA DANIELA”

XXX edycja Turnieju o Puchar Przewodniczącego Kolegium Sędziów Opolskiego Związku Piłki Nożnej odbyła się 9 stycznia 2022r. na hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kluczborku i została połączona z akcją charytatywną „Gramy razem dla Daniela”, która była jedną z wielu form wsparcia dla Daniela Szpili. Daniel przeprowadził ponad 850 spotkań, w tym również jako sędzia asystent na szczeblu centralnym. Parę miesięcy temu usłyszał diagnozę, która zupełnie zmieniła jego życie. Choroba która go dotknęła, jest bardzo rzadka i nieuleczalna. To SLA, czyli tzw. stwardnienie zanikowe boczne, to samo z którym przed laty zmagał się Krzysztof Nowak, były piłkarz Wolfsburga i reprezentacji Polski.

Cały dochód z licytacji, która odbywała się w trakcie turnieju, zostanie przekazana Kol. Danielowi i jego rodzinie.

W cieniu tych wydarzeń toczyła się piłkarska rywalizacja z udziałem 8 drużyn Opolskiego Związku Piłki Nożnej: Kędzierzyna-Koźla, Nysy, Opola i Kluczborka, jak również zaproszonych gości z województw: dolnośląskiego, łódzkiego, śląskiego i wielkopolskiego. 

Turniej wygrał Kolegium Sędziów Wielkopolskiego ZPN, pokonując w finale KS Kluczbork 3-0.

XXX. Turniej Piłkarski o Puchar Przewodniczącego Kolegium Sędziów Opolskiego Związku Piłki Nożnej połączonego z akcją charytatywną „Gramy dla Daniela” organizowany przez Kolegium Sędziów Opolskiego Związku Piłki Nożnej, OSiR Kluczbork odbył się  pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Opolskiego.

Fot. Jarosław Nazarkiewicz. Mirosław Szozda

 • XXX. Turniej piłkarski w Kluczborku połączony z akcją...
 • XXX. Turniej piłkarski w Kluczborku połączony z akcją...
 • XXX. Turniej piłkarski w Kluczborku połączony z akcją...
 • XXX. Turniej piłkarski w Kluczborku połączony z akcją...
 • XXX. Turniej piłkarski w Kluczborku połączony z akcją...
 • XXX. Turniej piłkarski w Kluczborku połączony z akcją...
 • XXX. Turniej piłkarski w Kluczborku połączony z akcją...
 • XXX. Turniej piłkarski w Kluczborku połączony z akcją...
 • XXX. Turniej piłkarski w Kluczborku połączony z akcją...
 • XXX. Turniej piłkarski w Kluczborku połączony z akcją...
 • XXX. Turniej piłkarski w Kluczborku połączony z akcją...
 • XXX. Turniej piłkarski w Kluczborku połączony z akcją...
 • XXX. Turniej piłkarski w Kluczborku połączony z akcją...
 • XXX. Turniej piłkarski w Kluczborku połączony z akcją...
 • XXX. Turniej piłkarski w Kluczborku połączony z akcją...
 • XXX. Turniej piłkarski w Kluczborku połączony z akcją...

Kluczbork został Świetlną Stolicą Województwa Opolskiego

Kluczbork wygrał w plebiscycie miast i został Świetlną Stolicą Województwa Opolskiego. Miasto otrzyma sprzęt energooszczędny o wartości 10 000 zł dla najbardziej potrzebujących. Dzięki Waszym głosom awansowaliśmy do ogólnopolskiego finału, który rozpocznie się już w piątek, 14 stycznia. Nagrodami dla najpiękniej rozświetlonych miast będzie sprzęt AGD o łącznej wartości 200 000 złotych. 
Liczymy na Wasze głosy w finale ogólnopolskim. Walczymy.

Wyniki: https://nto.pl/p/kandydaci/swiec-sie-z-energa%2C1011131/ 

 • Kluczbork został Świetlną Stolicą Województwa Opolskiego

Ogłoszenie o naborze wniosków na usuwanie azbestu

Burmistrz Miasta Kluczborka ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na zadania z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Kluczbork.

Zapraszam wszystkich właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kluczbork (osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe, rolnicy, mali i średni przedsiębiorcy oraz pozostali właściciele nieruchomości*), którzy na swoich nieruchomościach posiadają wyroby zawierające azbest do składania wniosków o udzielenie dotacji na ich demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie.
Wnioski o dotację wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w terminie od dnia 12.01.2022r. do dnia 4.02.2022r. wyłącznie w formie papierowej w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, pokój nr 133. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Druki dokumentów można pobrać w Urzędzie Miejskim w Kluczborku, pokój nr 125 lub ze strony internetowej:

https://www.kluczbork.eu/1224,unieszkodliwianie-azbestu

Dotacja może stanowić do 70% kosztów kwalifikowanych obejmujących demontaż, zbieranie (wyrobów wcześniej zdemontowanych), transport, unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Pozostałe minimum 30% kosztów w/w zakresu poniesie właściciel nieruchomości, z której usunięte zostaną wyroby zawierające azbest. 

Właściciel nieruchomości pokrywa również wydatki związane z zakupem i montażem nowego pokrycia dachowego. 
Zadanie realizowane będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Kluczbork o udzielenie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. W przypadku, gdy wniosek Gminy Kluczbork nie zostanie zakwalifikowany 
do realizacji przez WFOŚiGW w Opolu, niniejszy nabór wniosków zostanie unieważniony. 
Do czasu zawarcia umów o udzielenie dotacji, Gmina Kluczbork może bez podania przyczyn unieważnić niniejszy nabór wniosków. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urządzie Miejskim w Kluczborku ul. Katowicka 1, pokój 125, tel. 77/418-14-81 wew. 228
                                                                                                    

*właściciele nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością, którzy zamierzają dokonać zmiany pokrycia dachu lub elementów elewacji oraz posiadają tytuł prawny do nieruchomości (np. budynku mieszkalnego, gospodarczego, garażu), zlokalizowanego na terenie Gminy Kluczbork.

Kolejny stypendysta burmistrza z medalem Mistrzostw Polski

Patryk Stosz – utalentowany kolarz z Kluczborka spotkał się  w dniu dzisiejszym (13.01.2022r.) z Burmistrzem Kluczborka Jarosławem Kielarem, który pogratulował mu zdobycia srebrnego medalu w wyścigu elity na 85 Mistrzostwach Polski w kolarstwie przełajowym, które odbyły się w dniach 8-9 stycznia w Gościęcinie. Jak przyznał Patryk „…miałem szansę na złoto, ale dwa razy podczas wyścigu spadł mi łańcuch, który musiałem sam założyć.”

Patryk, który reprezentuje Voster ATS Team, jest w kadrze Polski i planuje w obecnym roku starty w Europie i Chinach. Jego największym marzeniem i głównym celem jest start na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2024 w Paryżu. Jeżeli utrzyma taką formę  jak obecnie, to są realne szanse na start, czego mu z całego serca życzymy.

Treningi kolarskie kluczborskiego kolarza są bardzo wymagające, gdyż dziennie ćwiczy na rowerze od 5 do 7 godzin. W ubiegłym roku przejechał na rowerze 28 tysięcy kilometrów, czyli 10 razy pojechał do Hiszpanii 😊. Podczas treningu osiąga średnią prędkość 38 km przy dystansie 140km. Aby osiągnąć lepszą wydolność trenuje we Włoszech na wysokości 2300 m npm. Po takich górskich treningach ma wydolność o 10% lepszą na terenach nizinnych.

Burmistrz otrzymał od Patryka zdjęcie z ostatnich Mistrzostw Polski wraz z dedykacją oraz oryginalnym numerem startowym.

Życzymy Patrykowi sportowych sukcesów i trzymamy kciuki za kolejne starty w imprezach krajowych i międzynarodowych.

Relacja ze startu Patryka Stosza na Mistrzostwach Polski: https://mtb-xc.pl/2022/01/10/wyniki-2-dnia-mistrzostwa-polski-w-kolarstwie-przelajowym-2022-gosciecin/

Fot. Grzegorz Błażewski, Mateusz Birecki

 • Patryk Stosz u Burmistrza Kluczborka
 • Patryk Stosz u Burmistrza Kluczborka
 • Sart Patryka Stosza na Mistrzostwach Polski

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Dyżur Mobilnego Punktu Informacyjnego w Starostwie Powiatowym w Kluczborku, 18 stycznia 2022 r. w godz. 9:00-12:00. Zapraszamy !

 • Mobilny Punkt Informacyjny
 • Mobilny Punkt Informacyjny

Potrzebujesz pomocy prawnika - skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Więcej szczegółów nt. pomocy prawnej i edukacji prawne znajdą państwo na stronie: http://www.powiatkluczborski.pl/aktualnosci/pomoc_prawna.htm

 • Komunikat_baner
 • ...

Koncert Grażyny Łobaszewskiej z zespołem AJAGORE i kluczborskim Big-Roll-Bandem

Serdecznie zapraszamy na piękny i ambitny koncert GRAŻYNY ŁOBASZEWSKIEJ z zespołem AJAGORE i kluczborskim Big-Roll-Bandem.
Podczas koncertu Poznasz "Ludzi z duszą". O ile nie zabraknie Ci cierpliwości, "Czas nauczy Cię pogody", jakże potrzebnej nam wszystkim, zwłaszcza w aktualnej sytuacji pandemii … Artystka od lat zachwyca publiczność nie tylko wykonaniem piosenek napisanych specjalnie dla niej przez najwybitniejszych polskich kompozytorów muzyki rozrywkowej, ale także jej własnymi interpretacjami standardów jazzowych czy gospel. Wokalistka czaruje publiczność głosem i bogatym programem, wykonuje różnorodny repertuar – od piosenki estradowej i poezji śpiewanej, po muzykę pop, rock, bluesa i jazz. Połączenie jednego z najwybitniejszych głosów i charyzmy, nazywana polską Arethą Franklin z doskonałym repertuarem w często odświeżonych aranżacjach stanowi gwarancję niezapomnianych przeżyć i wzruszeń na najwyższym artystycznym i muzycznym poziomie.
Grażyna Łobaszewska - wokalistka, kompozytorka, liderka. Zadebiutowała w 1971; koncertowała i nagrywała z grupami S-26, Ergo Band, Crash (występy na Jazz Jamboree), Cancer. Współpracowała z orkiestrami Aleksandra Maliszewskiego i Zbigniewa Górnego oraz z muzykami jazzowymi, m.in. Januszem Skowronem, Krzysztofem Ścierańskim, Jarosławem Śmietaną. Na scenie towarzyszyć będzie jej grupa AJAGORE w składzie: Sławomir Kornas – bas, śpiew; Maciej Kortas – gitara; Michał Szczeblewski – perkusja. Z grupą związana jest od 2009 roku i nagrała kilka albumów, m.in. „Dziwny jest…” z utworami Czesława Niemena.
Gościnnie u boku artystki wstąpi również nasz kluczborski Zespół Estradowy Big Roll Band. Zespół działa przy Centrum Kultury w Kluczborku. Składa się z trzech sekcji instrumentów dętych oraz rozbudowanej sekcji rytmicznej.
Wykonuje muzykę różnorodną od jazzu poprzez latino do rocka, niosąc wraz z nią nieprzebrane bogactwo kultury wielu narodów świata. Swoje umiejętności doskonali pod okiem dyrygenta Rolanda Mendla. Doceniony przez nasze środowisko, od 14 lat zespół czynnie uczestniczy w szeregu koncertach w kraju jak i poza jego granicami promując szeroko pojętą kulturę muzyczną.
Jeśli szukasz w muzyce piękna, prawdy czy kunsztu muzycznego, jeżeli chcesz wysłuchać ciekawych opowieści, to w piękny lutowy wieczór z CKK znajdziesz się we właściwym miejscu.
 • Koncert Grażyny Łobaszewskiej

Zagłosuj na Kluczbork w finale ogólnopolskim

MIESZKAŃCY KLUCZBORKA, PRZYJACIELE i SYMPATYCY - od dzisiaj walczymy w finale ogólnopolskim o 50 000 zł i tytuł Świetlnej Stolicy Polski. Rywalizacja jest duża bo teraz zostali sami najlepsi i najbardziej zaangażowani. Pokażmy, że Kluczbork ma moc.💪💪💪  GŁOSUJCIE: https://polskatimes.pl/p/kandydat/kluczbork%2C2475633/
Nie zrażajcie się początkowym zakładaniem konta i rejestracją. Później idzie każdego dnia bez problemów. PAMIĘTAJCIE ABY GŁOSOWAĆ CODZIENNIE!!!
 • zagłosuj na Kluczbork w finale ogólnopolskim

KRUS - Konkurs dla dzieci

Placówka Terenowa KRUS w Kluczborku zaprasza do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym "Bezpiecznie na wsi mamy bo ryzyko upadków znamy".

 

 • data: 2022-01-18
 • KRUS - Konkurs dla dzieci

Prawdziwe Święto Siatkówki w Kluczborku

Już jutro w środę 19. stycznia o g.18.00 w hali OSiR KKS Mickiewicz Kluczbork zmierzy się w ramach Pucharu Polski z zespołem z PlusLiga GKS Katowice Siatkówka, gdzie grają m.in Jakub Jarosz, Tomas Rousseaux, Gonzalo Quiroga. 
Zapraszamy i liczymy na doping dla naszej drużyny. Przypominamy, że mecz odbędzie się w reżimie sanitarnym.
To będzie prawdziwa promocja siatkówki i naszego miasta.
 • data: 2022-01-18
 • Święto siatkówki w Kluczborku
 • Święto siatkówki w Kluczborku

Dziękujemy partnerom społecznym

Ogromną popularnością cieszą się wdrożone w 2014 roku programy: „Kluczbork dla rodziny+” oraz „Gmina Kluczbork dla Seniora”. Na przestrzeni ostatnich miesięcy 2021 roku zwiększyła się liczba partnerów, którzy udzielają rabatów posiadaczom kart.
Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar w imieniu mieszkańców Gminy Kluczbork składa serdeczne podziękowania wszystkim firmom i instytucjom za zaangażowanie w programy w 2021 roku.

Jednocześnie zapraszamy nowe firmy i instytucje do udziału w programach.

Szczegóły na: https://www.kluczbork.eu/897,programy-spoleczne

 • Podziękowanie Partnerom Społecznym

Przetarg na atrakcyjne działki w Kluczborku i Kuniowie

Burmistrz Miasta Kluczborka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości:

I przetarg ustny nieograniczony 

 1. Wieś Kuniów – ark.m. 9 działka nr 481/433 o pow. 0,1222ha

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 79.812,88 zł.                      

wadium: 7.982,00 zł.

 1. Miasto Kluczbork, ul. Księdza Skorupki – ark.m. 4 działka nr 314 o pow. 0,0828ha

 Kw OP1U/00058054/4 (wolna od obciążeń)

 Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 109.920,18 zł.                    

 wadium: 10.993,00 zł.

 1. Miasto Kluczbork, ul. Księdza Skorupki – ark.m. 4 działka nr 315 o pow. 0,0828ha

 Kw OP1U/00058054/4 (wolna od obciążeń)

 Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 109.920,18 zł.                    

 wadium: 10.993,00 zł.

 1. Miasto Kluczbork, ul. Księdza Skorupki – ark.m. 4 działka nr 316 o pow. 0,0828ha

 Kw OP1U/00058054/4 (wolna od obciążeń)

 Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 109.920,18 zł.                    

 wadium: 10.993,00 zł.

 1. Miasto Kluczbork, ul. Księdza Skorupki – ark.m. 4 działka nr 317 o pow. 0,0828ha

 Kw OP1U/00058054/4 (wolna od obciążeń)

 Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 109.920,18 zł.                    

 wadium: 10.993,00 zł.

 1. Miasto Kluczbork, ul. Księdza Skorupki – ark.m. 4 działka nr 318 o pow. 0,0828ha

 Kw OP1U/00058054/4 (wolna od obciążeń)

 Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 109.920,18 zł.                    

 wadium: 10.993,00 zł.

 1. Miasto Kluczbork, ul. Byczyńska 25 – ark. m. 5 działka nr 179/4 o pow. 0,0244 ha w udziale 556/10000, KW OP1U/00028825/1, lokal mieszkalny nr 8 o pow. 50,29 m2, złożony z 2 pokoi i kuchni, WC wspólne na korytarzu, położony na II piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Budynek wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków , działka znajduje się w obrębie strefy „B” ochrony konserwatorskiej.

Cena wywoławcza – 68.010,00  zł                                        

wadium –6.801,00 zł.

 

II przetarg ustny nieograniczony

 1. Miasto Kluczbork, ul. Zamkowa 15 – ark. m. 6 działka nr 196/3 o pow. 0,0574 ha w udziale 742/10000, KW OP1U/00059626/2, lokal mieszkalny nr 14 o pow. 139,03 m2, złożony z 3 pokoi, kuchni, spiżarki, korytarza, łazienki z WC, położony na IV piętrze budynku mieszkalno-usługowego. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 9,30 m2. Budynek wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków , działka znajduje się w obrębie strefy „A” ochrony konserwatorskiej.

Cena wywoławcza nieruchomości – 179.568,00  zł                                        

wadium – 17.957,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 lutego 2022r. o godz. 1000 w  siedzibie Urzędu Miejskiego
w Kluczborku, sala nr 62, II piętro.

Szczegóły przetargu: https://www.bip.kluczbork.eu/plik,15146,gnp-6840-2-2022-jk-ogloszenie-przetargu-na-sprzedaz-nieruchomosci-z-dnia-13-01-2022r-kluczbork-ul-ksiedza-skorupki-kuniow-pdf.pdf

 • data: 2022-01-20
 • działki ul. Skorupki
 • działki ul. Skorupki

BEZPŁATNA REHABILITACJA DOMOWA dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Informujemy o realizacji na terenie woj. opolskiego bezpłatnej rehabilitacji domowej dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności realizowanej przez placówki medyczne EPIONE. Rehabilitacja dostępna jest na terenie m. Opole oraz całego województwa opolskiego i wykonywana w domu Pacjenta, przez wyznaczonych do tego Fizjoterapeutów firmy EPIONE  Sp. z o.o. oraz podmiotów współpracujących.

Posiadamy szybkie terminy rehabilitacji dla osób zainteresowanych. Niezbędnym czynnikiem do podjęcia rehabilitacji jest posiadanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz skierowania na rehabilitację domową od dowolnego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Osoby zainteresowane rehabilitacją prosimy o kontakt pod nr tel. 518 385 717
w sprawie szczegółów programu oraz umawiania wizyt.

Więcej: https://www.epione.pl/bezplatna-rehabilitacja-kluczbork.html

 • data: 2022-01-20
 • BEZPŁATNA REHABILITACJA DOMOWA
 • BEZPŁATNA REHABILITACJA DOMOWA

Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w dobie pandemii

 W związku z coraz większą ilością zakażeń koronawirusem oraz w trosce o bezpieczeństwo petentów i pracowników w Urzędzie Miejskim w Kluczborku wprowadzono tymczasowe zasady wejścia do urzędu. Wszystkich mieszkańców w pierwszej kolejności prosimy o załatwianie spraw drogą telefoniczną. Kontakt z urzędnikiem: https://www.kluczbork.eu/968,kontakt-z-urzednikiem 

Jeśli sprawa wymaga wizyty w urzędzie, to informujemy, iż otwarte jest jedynie wejście od strony parkingu.

Prosimy o przechodzenie przez bramkę dezynfekcyjną oraz przejście do korytarza na parterze. Tam znajdują się urny do składania dokumentów, a także stoliki i niezbędne formularze. Można też skorzystać ze wsparcia pracownika pełniącego dyżur.

Wszystkich petentów zapewniamy, że urząd pracuje i sprawy są załatwiane na bieżąco, ale też prosimy o cierpliwość, ponieważ z powodu pandemii musimy ograniczyć ilość osób przebywających w urzędzie.

 • wejście do urzędu

Ferie zimowe w Gminie Kluczbork

Nadchodzą ferie zimowe. Przedstawiamy program ferii zimowych w Gminie Kluczbork organizowanych przez kluczborskie jednostki. Czeka na was wiele atrakcji.

 • Plakat ferie Administracja Oświaty
 • Plakat ferie w Kinie Bajka
 • Plakat ferie w Muzeum
 • Plakat ferie w Bibliotece
 • Plakat ferie w Bibliotece
 • Plakat ferie w OSiR
 • Plakat ferie w Centrum Kultury w Kluczborku

Dziękujemy wszystkim za oddane głosy na Kluczbork. Wyniki plebiscytu miast

Wczoraj zakończyło się głosowanie ogólnopolskie na Świetlną Stolicę Polski. Dziękujemy bardzo wszystkim mieszkańcom i przyjaciołom Kluczborka za oddane głosy i poświęcony czas każdego dnia na głosowanie. Oddaliśmy łącznie 1 878 głosów zdobywając 14 miejsce w Polsce. Zwyciężył Trzebiatów z rekordową liczbą 129 991 głosów. Gratulujemy zwycięstwa.

Kluczbork zdobywając najwięcej głosów w etapie wojewódzkim został Świetlną Stolicą Województwa Opolskiego i otrzyma nagrody o łącznej wartości 10 000 złotych. Będzie to sprzęt energooszczędny AGD dla najbardziej potrzebujących oraz lampa wirusobójcza UV-C od spółki Energa Oświetlenie.

Wyniki plebiscytu: za-nami-final-ogolnopolskiego-etapu

 

 • Kluczbork został Świetlną Stolicą Województwa Opolskiego

Powstała koncepcja rozbudowy krytej pływalni w Kluczborku

Gmina Kluczbork przystąpiła do realizacji zadania związanego z przebudową krytej pływalni przy ulicy Kołłątaja. Powstała wstępna koncepcja rozbudowy naszego basenu, którą prezentujemy na wizualizacjach. 
Do dyspozycji będą: basen sportowy, basen rekreacyjny, strefa maluszka, zjeżdżalnia wodna, wanny jacuzzi oraz bogata strefa saun i relaksu. Pływalnia będzie idealnym miejscem rozrywki, sportu i rekreacji.

 • Wizualizacja krytej pływalni w Kluczborku
 • Wizualizacja krytej pływalni w Kluczborku
 • Wizualizacja krytej pływalni w Kluczborku
 • Wizualizacja krytej pływalni w Kluczborku
 • Wizualizacja krytej pływalni w Kluczborku
 • Wizualizacja krytej pływalni w Kluczborku
 • Wizualizacja krytej pływalni w Kluczborku
 • Wizualizacja krytej pływalni w Kluczborku
 • Wizualizacja krytej pływalni w Kluczborku
 • Wizualizacja krytej pływalni w Kluczborku
 • Wizualizacja krytej pływalni w Kluczborku

III NABÓR do projektu SWO

Do 31 stycznia 2022 r., do godz. 12.00. trwa rekrutacja do projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach” realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki edukacji.

Możliwość otrzymania 18 500 zł na usługi rozwojowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ .Dodatkowo PARP pokrywa koszt przeprowadzenia diagnozy kondycji przedsiębiorstwa.

Szczegółowe informacje na stronie:

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/swo#dokumenty