Odnowa wsi

  • Gminny Program Odnowy Wsi

Gmina Kluczbork ogłasza konkurs w ramach Gminnego Programu Odnowy Wsi. 

Konkurs skierowany jest do sołectw Gminy Kluczbork, w których działa Grupa Odnowy Wsi i które posiadają przyjęty przez zebranie wiejskie aktualny plan odnowy miejscowości lub strategię rozwoju sołectwa. W ramach konkursu Gmina Kluczbork przyznaje dofinansowanie w maksymalnej kwocie 15 000 zł dla projektu jednorocznego oraz 30 000 zł dla projektu dwuletniego.
Realizowane projekty powinny spełniać następujące kryteria:
- wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
- mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
- cechują się wysokim zaangażowaniem społeczności lokalnych i poziomem zaspakajania potrzeb mieszkańców,
- wpływają na rozwój lokalny, poprawę jakości życia oraz estetyki otoczenia,
- zawierają udział własny sołectwa w wysokości nie mniejszej niż 25% wartości projektu,
Termin składania wniosków: 16 maja 2022r. – 17 czerwca 2022r. 
Termin realizacji i rozliczenia projektu: 30 listopada 2022r. 
Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu, dostępnym poniżej:


W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z Gminnym Koordynatorem Odnowy Wsi.
Tel. 774170220, e-mail: adriana.strzelczyk@kluczbork.pl

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.