Gospodarka odpadami komunalnymi

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Nowe wzory deklaracji dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kluczborku w zakładce Nowy System Gospodarki Odpadami

Link do strony: https://www.kluczbork.eu/1081,deklaracje 

W związku z utrzymującym się stanem epidemii i związane z nim obostrzenia niezbędne jest podejmowanie działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno klientów jak

i urzędników prosimy o ograniczenie kontaktów osobistych w Urzędzie. Prosimy o kontaktowanie się i załatwianie spraw w Urzędzie przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

 

Uwzględniając powyższe uwagi informujemy, że wypełnioną deklarację można dostarczyć do Urzędu za pośrednictwem: 

  • poczty na adres:

Urząd Miejski w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

  • przesłać elektronicznie za pośrednictwem platformy e-puap lub e-obywatel.

Link do strony: https://e-obywatel.kluczbork.pl/wif/formularz/?haslo=5

Do złożenia deklaracji za pośrednictwem platformy e-obywatel konieczne jest posiadanie Profilu Zaufanego.

Przypominamy również, że w trakcie wizyty w Urzędzie Interesanci są zobowiązani do:

  • zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego oraz odsłonięcia twarzy w celu identyfikacji na prośbę pracownika Urzędu;
  • dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Urzędu, w którym dostępny jest automatyczny dozownik z płynem do dezynfekcji;
  • zachowania odległości co najmniej 1,5 m od innych osób przed i w budynku Urzędu.