Opłaty

Obowiązujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych:

Zbiórka selektywna

Zwolnienie z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny

Zwolnienie za kompostowanie bioodpadów*

Podwyższona stawka opłaty za brak prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów

30 zł od osoby

 

5 zł od osoby posiadającej KDR

 

2 zł od osoby

60 zł od osoby

UWAGA:

*Zniżka za kompostowanie bioodpadów obowiązywać będzie od 1 stycznia 2021r.Kompostowniki będą podlegać bieżącej kontroli. Osoby deklarujące kompostownik i chcące skorzystać ze zniżki będą musiały we własnym zakresie zagospodarować bioodpady  bez możliwości oddania ich w pojemniku bio.

Obowiązujące stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych dla nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy – dotyczy deklaracji DO-3

ZBIÓRKA SELEKTYWNA

Pojemność pojemnika (l):

Wysokość opłaty (zł)

60

3,30

120

6,70

240

13,40

360

20,10

660

36,80

1100

61,40

   

Podwyższona stawka opłaty za brak prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów

Pojemność pojemnika (l):

frakcja zmieszana

Wysokość opłaty (zł)

60

6,60

120

13,40

240

26,80

360

40,20

660

73,60

1100

122,80