Opłaty

Obowiązujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych:

Zbiórka selektywna

Zwolnienie z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny

Zwolnienie za kompostowanie bioodpadów*

Podwyższona stawka opłaty za brak prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów

23 zł od osoby

 

5 zł od osoby posiadającej KDR

 

2 zł od osoby

46 zł od osoby

UWAGA:

*Zniżka za kompostowanie bioodpadów obowiązywać będzie od 1 stycznia 2021r.Kompostowniki będą podlegać bieżącej kontroli. Osoby deklarujące kompostownik i chcące skorzystać ze zniżki będą musiały we własnym zakresie zagospodarować bioodpady  bez możliwości oddania ich w pojemniku bio.

Obowiązujące stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych dla nieruchomości niezamieszkałych

ZBIÓRKA SELEKTYWNA

Pojemność pojemnika (l): frakcja zmieszana oraz bio

Wysokość opłaty (zł)

60

12,00

120

21,00

240

38,00

360

58,00

660

104,00

1100

170,00

Pojemność pojemnika (l):

frakcja: metal i tworzywa sztuczne, szkło, papier i tektura

Wysokość opłaty (zł)

60

1,00

120

2,00

240

3,00

360

4,00

660

8,00

1100

12,00

Podwyższona stawka opłaty za brak prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów

Pojemność pojemnika (l):

frakcja zmieszana

Wysokość opłaty (zł)

60

25,00

120

35,00

240

70,00

360

105,00

660

175,00

1100

280,00

baner toplayer
Przekaż 1% kluczborskim organizacjom