Opłaty

Obowiązujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych:

Zbiórka selektywna

Zwolnienie z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny

Zwolnienie za kompostowanie bioodpadów*

Podwyższona stawka opłaty za brak prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów

34 zł od osoby - obowiązuje od 1.07.2022

5 zł od osoby posiadającej KDR

 

2 zł od osoby

68 zł od osoby - obowiązuje od 1.07.2022

UWAGA:

*Zniżka za kompostowanie bioodpadów obowiązywać będzie od 1 stycznia 2021r.Kompostowniki będą podlegać bieżącej kontroli. Osoby deklarujące kompostownik i chcące skorzystać ze zniżki będą musiały we własnym zakresie zagospodarować bioodpady  bez możliwości oddania ich w pojemniku bio.

Obowiązujące stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych dla nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy – dotyczy deklaracji DO-3

ZBIÓRKA SELEKTYWNA

Pojemność pojemnika (l):

Wysokość opłaty (zł)

60

12,40

120

24,90

240

49,80

360

74,80

660

137,10

1100

228,60

   

Podwyższona stawka opłaty za brak prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów

Pojemność pojemnika (l):

frakcja zmieszana

Wysokość opłaty (zł)

60

24,80

120

49,80

240

99,60

360

149,60

660

274,20

1100

457,20