Opłaty

Obowiązujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych:

Obowiązujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych

Zbiórka selektywna

Zwolnienie z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny

Zwolnienie za kompostowanie bioodpadów*

Podwyższona stawka opłaty za brak prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów

37 zł od osoby - obowiązuje od 1.07.2023

5 zł od osoby posiadającej KDR

 

2 zł od osoby

74 zł od osoby - obowiązuje od 1.07.2023

UWAGA

*Zniżka za kompostowanie bioodpadów obowiązywać będzie od 1 stycznia 2021r.Kompostowniki będą podlegać bieżącej kontroli. Osoby deklarujące kompostownik i chcące skorzystać ze zniżki będą musiały we własnym zakresie zagospodarować bioodpady  bez możliwości oddania ich w pojemniku bio.

Obowiązujące stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych dla nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy – dotyczy deklaracji DO-3

ZBIÓRKA SELEKTYWNA

Pojemność pojemnika (l)

Wysokość opłaty (zł)

60

12,45

120

24,90

240

49,80

360

74,70

660

136,95

1100

228,25

 

Podwyższona stawka opłaty za brak prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów

Pojemność pojemnika (l) - frakcja zmieszana

Wysokość opłaty (zł)

60

24,90

120

49,80

240

99,60

360

149,40

660

273,90

1100

456,50