KBO na 2018

Kluczborski Budżet Obywatelski na 2018 rok

Poniżej przedstawiamy informacje oraz dokumenty dotyczące III edycji Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018. Zasady zgłaszania projektów, głosowania oraz podział miasta pozostały takie same jak w roku 2016. Poniżej przypomnienie wszystkich ważnych informacji dotyczących Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018.

  • Miasto Kluczbork zostało podzielone na 5 obszarów. Mapa poglądowa Kluczborka z zaznaczonymi pięcioma obszarami oraz wykaz ulic w danym obszarze prezentujemy poniżej
  • Każdy obszar może realizować zadania za max. kwotę 50 000 zł brutto.
  • Za wybrane do realizacji uznaje się zadania, które uzyska największą liczbę głosów w danym obszarze, aż do wyczerpania puli 50 000 zł
  • Jeżeli środki na realizację kolejnego zadania z listy nie będą wystarczające, uwzględnione zostanie pierwsze  z następnych zadań na liście, którego koszt nie spowoduje przekroczenia dostępnych środków.
  • Zgłaszane projekty nie mogą być zlokalizowane na terenie jednostek organizacyjnych gminy.
  • Prawo do zgłaszania projektów oraz głosowania ma każdy mieszkaniec Kluczborka, który w danym roku kalendarzowym kończy 16 lat.
  • Głosowanie odbywa się w następujący sposób:

a)na stronie internetowej  www.kluczbork.pl,
b)w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz w Ratuszu Miejskim, w godzinach pracy poprzez wrzucenie do urny wypełnionej karty do głosowania,

  • Na karcie do głosowania należy  podać imię, nazwisko, adres zameldowania i  nr PESEL  oraz ją własnoręcznie podpisać (własnoręczny podpis nie dotyczy głosowania elektronicznego).
  • Kluczborski Budżet Obywatelski mapa poglądowa obszarów
  • Kluczborski Budżet Obywatelski plakat

Wykaz wniosków Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok.

W dniu 19.09.2017r.  Zespół  Konsultacyjny  ds. Budżetu Obywatelskiego dokonał analizy złożonych wniosków  przez mieszkańców Kluczborka do Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018r. Zostało złożonych w terminie do dnia 31.08.2016r. 18 wniosków w 5 obszarach. 

W każdym z obszarów było złożonych więcej niż jeden wniosek, w związku z tym odbyło się komisyjne losowanie kolejności zadań w obszarach. Komisja zaakceptowała wszystkie wnioski, których listę prezentujemy poniżej.

Mieszkańcy Kluczborka będą mogli wybierać zadania do realizacji z 18 wniosków w 5 obszarach. Głosowanie będzie się odbywać od 2  do 16 października 2017 r. na stroniewww.kbo.kluczbork.pl lub w formie papierowej w  siedzibie Urzędu Miejskiego, w Ratuszu Miejskim w Kluczborku oraz w Spółdzielni Mieszkanowiej Przyszłość. 

WYKAZ ZAAKCEPTOWANYCH WNIOSKÓW DO KLUCZBORSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2018 r.

Lp.

Obszar  i numer identyfikacyjny zadania

Tytuł zadania

Szacunkowa wartość zadania

 

OGÓŁEM:

 

854.508,50zł

 

I.

OBSZAR nr 1

 

 

 

1.1.

GM.3020.1.1.2017.DK

Doposażenie placu zabaw przy ul. Konopnickiej w Kluczborku

 

46.664,10zł

1.2.

GM.3020.1.13.2017.DK

Kluczbork dla młodzieży. Aktywnie i bezpiecznie,  ul. Ossowskiego, Norwida

 

49.999,80zł

 

RAZEM:

 

96.663,90zł

 

II..

OBSZAR nr 2

 

 

 

2.1.

GM.3020.1.4.2017.DK

Bezpieczeństwo i radość psów- psi park-wybieg na Błoniach Kluczborskich

49.994,01zł

 

2.2.

GM.3020.1.5.2017.DK

Zielony zakątek na Osiedlu Północ- Błonia- Strefa wypoczynku dla rodzin i seniorów

50.000,00zł

 

RAZEM:

 

99.994,01zł

 

III.

OBSZAR  nr 3

 

 

 

3.1.

GM.3020.1.6.2017.DK

Budowa parkingów wzdłuż budynku B od strony ul. Jagiellońskiej nr 11-15 w Kluczborku

50.000,00zł

 

3.2.

GM.3020.1.7.2017.DK

Budowa miejsc parkingowych przy ul. Cybisa w Kluczborku

 

50.000,00zł

3.3.

GM.3020.1.15.2017.DK

Aktywne podwórko- Strefa aktywności-ul. Kochanowskiego, Sienkiewicza i Reymonta

50.000,00zł

 

RAZEM:

 

 

150.000,00zł

IV.

OBSZAR nr 4

 

 

 

4.1.

GM.3020.1.9.2017.DK

Zagospodarowanie alejki „kasztanowej”  przy murach  miejskich ( ul. Pułaskiego – Krzywa)

30.500,00 zł

4.2.

GM.3020.1.8.2017.DK

Plac zabaw z elementami siłowni zewnętrznej  ul. Wołczyńska- teren DPS

47.286,00zł

4.3.

GM.3020.1.3.2017.DK

 

Utwardzenie  terenu płytami ażurowymi przy ul. Damrota-Rynek

 

50.000,00zł

4.4.

GM.3020.1.14.2017.DK

Remont podwórka-Wołczyńska 50-moje miejsce na świecie

49.800,00zł

 

RAZEM:

 

177.136,00zł

V.

OBSZAR nr 5

 

 

 

5.1.

GM.3020.1.11.2017.DK

Boisko wielofunkcyjne do piłki nożnej, siatkówki plażowej, koszykówki ulicznej

 ( streetball) przy ul. Fabrycznej

42.000,00zł

5.2.

GM.3020.1.18.2017.DK

Aktywny  park – piramida linowa w Parku Miejskim

50.000,00zł

5.3.

GM.3020.1.16.2017.DK

Plac zabaw „DLA WSZYSTKICH DZIECI” przy ul. Batorego w Kluczborku

48.039,19zł

5.4.

GM.3020.1.17.2017.DK

Zielony labirynt w Parku Miejskim

50.000,00zł

 

5.5.

GM.3020.1.2.2017.DK

Rekreacyjny „lasek” w sąsiedztwie ( przy ul. gen. Andersa)

50.000,00zł

5.6.

GM.3020.1.10.2017.DK

Budowa placu zabaw przy ul. Kościuszki w Kluczborku

49.500,00zł

5.7.

GM.3020.1.12.2017.DK

Leżakowanie  w Parku Miejskim

41.175,40zł

 

 

RAZEM:

 

 

330.714,59zł

 

Wyniki głosowania na projekty Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego 2018

Na 18 projektów Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego w przewidzianym prawem  terminie zagłosowało łącznie 2624 osoby co stanowi 11% wszystkich mieszkańców miasta Kluczborka. Z tego:

- papierowo   1487. Karty ważne 1281, karty nieważne 206

- internetowo 1137. karty ważne 1044, karty nieważne 93

Po weryfikacji kart do głosowania i głosów oddanych elektronicznie Zespół Konsultacyjny  ds. Budżetu Obywatelskiego stwierdził, że na wszystkie projekty oddano łącznie 7397 głosów ważnych.

Cieszy niezmiernie fakt, że w III edycji KBO frekwencja wzrosła o ponad 100% w stosunku do ubiegłego roku, w którym zagłosowało 1219 osób.

Najczęstsze powody kart nieważnych:

1. Głosujący są zameldowani poza miastem Kluczbork.

2. Czyste karty do głosowania

3. Głosujący wpisali inny adres niż istnieje w rejestrze mieszkańców

4. Głosujący nie istnieje w spisie mieszkańców

5. Głosujący nie wpisał numeru PESEL, adresu lub wszystkich danych osobowych

6. Głosujący zagłosowali podwójnie – internetowo i papierowo

7. Głosujący zagłosowali na innych kartach do głosowania                       

Wyniki głosowania na projekty Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego 2018. Projekt, który wygrał  w swoim obszarze, zostanie wpisany do projektu budżetu Gminy Kluczbork i zostanie zrealizowany  w 2018 roku.

 

Wyniki głosowania w obszarze nr 1

1.2. Kluczbork dla młodzieży. Aktywnie i bezpiecznie,  ul. Ossowskiego, Norwida - OBSZAR 1 642

1.1. Doposażenie placu zabaw przy ul. Konopnickiej w Kluczborku - OBSZAR 1 441

 

Wyniki głosowania w obszarze nr 2

2.1. Bezpieczeństwo i radość psów- psi park-wybieg na Błoniach Kluczborskich - OBSZAR 2 951

2.2. Zielony zakątek na Osiedlu Północ- Błonia- Strefa wypoczynku dla rodzin i seniorów - OBSZAR 2 477

 

Wyniki głosowania w obszarze nr 3

3.3. Aktywne podwórko- Strefa aktywności-ul. Kochanowskiego, Sienkiewicza i Reymonta - OBSZAR 3 633

3.2. Budowa miejsc parkingowych przy ul. Cybisa w Kluczborku - OBSZAR 3 556

3.1. Budowa parkingów wzdłuż budynku B od strony ul. Jagiellońskiej nr 11-15 w Kluczborku - OBSZAR 3 428

 

Wyniki głosowania w obszarze nr 4

4.2. Plac zabaw z elementami siłowni zewnętrznej  ul. Wołczyńska- teren DPS - OBSZAR 4 363

4.1. Zagospodarowanie alejki „kasztanowej”  przy murach  miejskich ( ul. Pułaskiego – Krzywa) - OBSZAR 4 248

4.4. Remont podwórka-Wołczyńska 50-moje miejsce na świecie - OBSZAR 4 163

4.3. Utwardzenie  terenu płytami ażurowymi przy ul. Damrota-Rynek - OBSZAR 4 84

 
Wyniki głosowania w obszarze nr 5 (projekty cieszyły się największą popularnością i oddano łącznie największą liczbę głosów w tym obszarze)

 

5.4. Zielony labirynt w Parku Miejskim - OBSZAR 5 675

5.2. Aktywny  park – piramida linowa w Parku Miejskim - OBSZAR 5 391

5.5. Rekreacyjny „lasek” w sąsiedztwie (przy ul. gen. Andersa) - OBSZAR 5 315

5.3. Plac zabaw „DLA WSZYSTKICH DZIECI” przy ul. Batorego w Kluczborku - OBSZAR 5 287

5.6. Budowa placu zabaw przy ul. Kościuszki w Kluczborku - OBSZAR 5 271

5.1. Boisko wielofunkcyjne do piłki nożnej, siatkówki plażowej, koszykówki ulicznej (streetball) przy ul. Fabrycznej - OBSZAR 5 266

5.7. Leżakowanie  w Parku Miejskim - OBSZAR 5 206

Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom, a mieszkańcom dziękujemy za zaangażowanie oraz aktywny udział w głosowaniu na projekty Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego.