Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa

KARTY USŁUG - Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa

  • autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2017-02-02

1. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2. Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kluczbork.

  • autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2017-02-02

7. Zgłoszenia zapotrzebowania na wykonanie usługi dodatkowej

  • autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2017-02-02

14. Zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków