Kluczborska Rada Seniorów

 • logo nabór do Kluczborskiej Rady Seniorów

Nabór do Kluczborskiej Rady Seniorów kadencja 2022-2025

Burmistrz Miasta Kluczborka ogłasza nabór kandydatów do
Kluczborskiej Rady Seniorów na kadencję 2022-2025

 Kluczborska Rada Seniorów, utworzona Uchwałą nr XXV/226/16 Rady Miejskiej
w Kluczborku z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Kluczborskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu
, reprezentuje interesy osób starszych i dąży do poprawy sytuacji
i zaspakajania potrzeb seniorów zamieszkałych na terenie gminy Kluczbork. Ponadto działalność Rady Seniorów daje szansę seniorom aktywnego udziału w życiu społecznym miasta, umożliwi również korzystanie z bogatego doświadczenia życiowego i wiedzy osób starszych.

W skład Rady wejdzie 7-21 osób, kadencja będzie trwała 3 lata. Rada ma charakter konsultacyjny, opiniodawczy oraz inicjatywny. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie.

Kandydatem na członka Rady może zostać:

 • przedstawiciel seniorów organizacji pozarządowych zrzeszających osoby starsze,
  a także działające na rzecz seniorów
 • przedstawiciel podmiotu prowadzącego Uniwersytety Trzeciego Wieku (UTW)
 • przedstawiciel podmiotu działającego na rzecz osób starszych.

Formularze zgłoszeniowe należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego
w Kluczborku do dnia 17 listopada 2022 r.
 

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z panią Anetą Birecką – Urząd Miejski w Kluczborku pok. 114, tel. 0-77/ 418-14-81 w.219, ngo@kluczbork.pl


 

Kluczborska Rada Seniorów II Kadencji

Kluczborska Rada Seniorów II Kadencji 


Członkowie Rady Seniorów odebrali w dniu 26.11.2019 r. nominacje od Burmistrza Miasta Kluczborka Jarosława Kielara i Zastępcy Burmistrza Romana Kamińskiego . 
Burmistrz pogratulował Radnym Kluczborskiej Rady Seniorów i życzył udanej i obfitej w działania kadencji. 

Przewodnicząca Kluczborskiej Rady Seniorów - Józefa Kłosek

Zastępca Przewodniczącej Kluczborskiej Rady Seniorów - Wojciech Wolarczyk

Sekretarz Kluczborskiej Rady Seniorów -  Bożena Staszel


Kluczborska Rada Seniorów liczy 18 przedstawicieli z 8 organizacji pozarządowych, których wspólnym celem jest działalność na rzecz seniorów w Gminie Kluczbork: 
1.    Borowicz Zofia - Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów
2.    Dawid Czesława - Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego „Kobietom-Mammograf”
3.    Dokupil Helena - Uniwersytet Trzeciego Wieku
4.    Gruszecka Aniela - Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
5.    Kielar Irena – Związek Nauczycielstwa Polskiego
6.    Kłosek Józefa - Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów
7.    Kołecka Zofia - Stowarzyszenie Hospicjum Ziemi Kluczborskiej św. Ojca Pio
8.    Kosin Ewa - Uniwersytet Trzeciego Wieku
9.    Kotliński Jerzy - Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów
10.    Krzciuk Zofia – Stowarzyszenie Wolontariat 50+ „Senior dla seniora”
11.    Miś Teresa – Związek Nauczycielstwa Polskiego
12.    Pastwiński Roman – Związek Sybiraków
13.    Stachowska Urszula - Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego „Kobietom-Mammograf”
14.    Staszel Bożena - Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego „Kobietom-Mammograf”
15.    Szeląg Józef - Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów
16.    Szyszka Kazimierz - Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
17.    Wolarczyk Wojciech – Związek Nauczycielstwa Polskiego 
18.    Zadrożna Celina – Uniwersytet Trzeciego Wieku

 • autor: Aneta Birecka, data: 2019-11-27
 • Kluczborska Rada Seniorów
 • Kluczborska Rada Seniorów
 • Kluczborska Rada Seniorów
 • Kluczborska Rada Seniorów