Kluczborska Rada Seniorów II Kadencja

Kluczborska Rada Seniorów II Kadencja

Członkowie Rady Seniorów odebrali w dniu 26.11.2019 r. nominacje od Burmistrza Miasta Kluczborka Jarosława Kielara i Zastępcy Burmistrza Romana Kamińskiego.

Burmistrz pogratulował Radnym Kluczborskiej Rady Seniorów i życzył udanej i obfitej w działania kadencji.

Przewodnicząca Kluczborskiej Rady Seniorów - Józefa Kłosek

Zastępca Przewodniczącej Kluczborskiej Rady Seniorów - Wojciech Wolarczyk

Sekretarz Kluczborskiej Rady Seniorów - Bożena Staszel.

Kluczborska Rada Seniorów liczy 18 przedstawicieli z 8 organizacji pozarządowych, których wspólnym celem jest działalność na rzecz seniorów w Gminie Kluczbork:

 1. Borowicz Zofia - Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów
 2. Dawid Czesława - Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego „Kobietom-Mammograf”
 3. Dokupil Helena - Uniwersytet Trzeciego Wieku
 4. Gruszecka Aniela - Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
 5. Kielar Irena – Związek Nauczycielstwa Polskiego
 6. Kłosek Józefa - Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów
 7. Kołecka Zofia - Stowarzyszenie Hospicjum Ziemi Kluczborskiej św. Ojca Pio
 8. Kosin Ewa - Uniwersytet Trzeciego Wieku
 9. Kotliński Jerzy - Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów
 10. Krzciuk Zofia – Stowarzyszenie Wolontariat 50+ „Senior dla seniora”
 11. Miś Teresa – Związek Nauczycielstwa Polskiego
 12. Pastwiński Roman – Związek Sybiraków
 13. Stachowska Urszula - Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego „Kobietom-Mammograf”
 14. Staszel Bożena - Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego „Kobietom-Mammograf”
 15. Szeląg Józef - Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów
 16. Szyszka Kazimierz - Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
 17. Wolarczyk Wojciech – Związek Nauczycielstwa Polskiego 
 18. Zadrożna Celina – Uniwersytet Trzeciego Wieku
 • DSC_0987
 • DSC_0988
 • DSC_0966
 • DSC_0968