Kluczborska Rada Seniorów III Kadencja 2023-2025

I spotkanie Kluczborskiej Rady Seniorów III Kadencji

W dniu 15 czerwca 2023 r. odbyło się pierwsze spotkanie Kluczborskiej  Rady Seniorów.

Burmistrz Roman Kamiński pogratulował Radnym Kluczborskiej Rady Seniorów, życzył zdrowia oraz udanej i obfitej w działania kadencji.

Kluczborska Rada Seniorów będzie Burmistrzowi  doradzać, wyznaczać cele i opiniować działania podejmowane na rzecz osób starszych. Głównym celem jest dążenie do poprawy sytuacji i zaspakajania potrzeb seniorów zamieszkałych na terenie gminy Kluczbork.

W wyniku jawnego głosowania, na Przewodniczącą Kluczborskiej Rady Seniorów została wybrana Józefa Kłosek.

Zastępcą Przewodniczącej został Wojciech Wolarczyk.

Sekretarzem została Urszula Stachowska

 • DSC_0087
 • DSC_0081
 • DSC_0079
 • DSC_0084

Kluczborska Rada Seniorów - III Kadencja 2023-2025

Członkowie Kluczborskiej Rady Seniorów III Kadencji na Sesji Rady Miejskiej w Kluczborku w dniu 29 marca 2023 r. przyjęli nominacje od Burmistrza Miasta Kluczborka Jarosława Kielara oraz Przewodniczacego Rady Miejskiej w Kluczborku Janusza Kędzi.

Burmistrz podziekował za zaangażowanie i chęć współpracy na rzecz dojrzałych mieszkańców naszej gminy. Życzył także, aby działalność w Kluczborskiej Radzie Seniorów stała się życiową przygodą, która może być źródłem zadowolenia i satysfakcji.

Kluczborska Rada Seniorów liczy 18 przedstawicieli z 8 organizacji pozarządowych i instytucji, których wspólnym celem jest działalność na rzecz seniorów w Gminie Kluczbork:

 1. Kosiń Ewa - Uniwersytet Trzeciego Wieku
 2. Gmur Małgorzata – Uniwersytet Trzeciego Wieku
 3. Dokupil Helena - Uniwersytet Trzeciego Wieku
 4. Dudzik Alicja – Stobrawskie Centrum Seniora Kluczbork
 5. Daszkowska Janina - Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego „Kobietom-Mammograf”
 6. Stachowska Urszula - Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego „Kobietom-Mammograf”
 7. Kwaśna Elżbieta – Polski Związek Niewidomych
 8. Włodarczyk Danuta – Polski Związek Niewidomych
 9. Rajch Zygmunt – Polski Związek Niewidomych
 10. Kłosek Józefa - Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów
 11. Borowicz Zofia - Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów
 12. Kotliński Jerzy - Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów
 13. Lutzner Joachim - Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów
 14. Kołecka Zofia - Stowarzyszenie Hospicjum Ziemi Kluczborskiej św. Ojca Pio
 15. Krzciuk Zofia – Stowarzyszenie Wolontariat 50+ „Senior dla seniora”
 16. Kielar Irena – Związek Nauczycielstwa Polskiego
 17. Dybka Jadwiga – Związek Nauczycielstwa Polskiego
 18. Wolarczyk Wojciech – Związek Nauczycielstwa Polskiego
 • DSC_1449
 • DSC_1451
 • zdjęcie wspólne
 • DSC_1455
 • DSC_1458
 • DSC_1459
 • DSC_1461
 • DSC_1463
 • DSC_1466
 • DSC_1467
 • DSC_1469
 • DSC_1471
 • DSC_1473
 • DSC_1475
 • DSC_1478
 • DSC_1479
 • DSC_1482