Karty usług

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

 • autor: Marzanna Tomczak, data: 2019-03-25

KARTY USŁUG - Urząd Stanu Cywilnego

 • autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2017-02-02

1. Sporządzenie aktu urodzenia - zgłoszenie urodzenia dziecka

 • autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2017-02-02

3. Uznanie ojcowstwa

 • autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2017-02-02

8. Zawarcie związku małżeńskiego przed duchownym - ślub konkordatowy

 • autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2017-02-02

13. Sporządzenie aktu zgonu

 • autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2017-02-02

15. Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

 • autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2017-02-02

17. Sprostowanie aktu stanu cywilnego

 • autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2017-02-02

18. Zmiana imienia lub nazwiska

 • autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2017-02-02

19. Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

 • autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2017-02-02

20. Jubileusz setnych urodzin

 • autor: Jarosław Nazarkiewicz, data: 2017-02-02