Roczny Program Współpracy

Roczny Program Współpracy

Dokumentem określającym zasady i obszary współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi jest Program Współpracy. Program uchwalany jest corocznie, najpóźniej do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.

 

 


 

  • autor: Aneta Birecka

Roczny Program Współpracy na rok 2024

Rozpoczynają się konsultacje Rocznego Programu Współpracy na rok  2024, które będą polegały na zebraniu opinii na temat projektu uchwały, od podmiotów uprawnionych.

 W dniach 7-10 listopada 2023 r. można składać pisemne uwagi i wnioski dotyczące projektu uchwały wprowadzającej Roczny Program Współpracy na rok 2023. Uwagi należy przesyłać na adres mailowy  ngo@kluczbork.pl, lub składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Kluczborku. Anonimy nie będą uwzględniane. 

Projekt dokumentu został umieszczony na stronie internetowej urzędu od dnia 30 października 2023 r.

Szczegółowych informacji udziela pani Aneta Birecka (pok. 114 Urzędu Miejskiego w Kluczborku, ngo@kluczbork.pl, tel. 77/ 418-14-81 w. 1042)


 

Roczny Program Współpracy na rok 2023

drukuj (Roczny Program Współpracy na rok 2023)


 

Program Współpracy Gminy Kluczbork z NGO na rok 2022


 

Roczny Program Współpracy z NGO 2021

                                                                                                                                         

 

Program Współpracy z NGO 2020


 

Roczny Program Współpracy 2019


 

Roczny Program Współpracy 2018

Roczny Program Współpracy 2017


 

Roczny Program Współpracy 2016


 

Roczny Program Współpracy 2015

  • autor: Aneta Birecka

Roczny Program Współpracy 2014

Roczny Program Współpracy 2013

  • autor: Aneta Birecka