Mapa aktywności NGO

Mapa Aktywności stanowić będzie bazę adresowo-informacyjną o stowarzyszeniach działających na terenie Gminy. Celem tworzenia Mapy Aktywności jest udostępnienie mieszkańcom informacji o działających na terenie gminy organizacjach oraz promocja organizacji. Mapa ma pomagać w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, ma być bodzcem dla orgaznizacji do zacieśniania współpracy między sobą oraz z innymi partnerami.

Mapa Aktywności powstaje na podstawie informacji uzyskanych od organizacji pozarządowych. Mapa jest otwarta dla wszystkich NGO działających na terenie Gminy Kluczbork.

Wpis na Mapę jest dobrowolny. Aby organizacja została ujęta "na Mapie" lub aby znieminć dane organizacji znajdującej sie na Mapie, nalezy zapoznać się z procedurami aktualizacji oraz wypełnić poniższy formularz. Mapa Aktywności aktualizowana będzie na bieżąco, w zależności od dostarczanych danych przez zainteresowane stowarzyszenia.

Zapraszam stowarzyszenia do przesyłania zgłoszeń.

Formularze należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Kluczborku lub w pok. 114 u pani Anety Bireckiej (tel. 77/418-14-81 w.219, ngo@kluczbork.pl).

baner toplayer
plakat Dni Kluczborka