Wykonanie instalacji fotowoltaicznej przy budynku krytej pływalni w Kluczborku

  • logo WFOŚ

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej przy budynku krytej pływalni w Kluczborku

W dniu 22 kwietnia 2024r. została podpisana przez Gminę Kluczbork umowa z Wojewódzkim Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej przy budynku krytej pływalni w Kluczborku”. Dofinansowanie w formie dotacji w wysokości do kwoty: 58 000,00 zł, stanowi do 47,40% kwalifikowanych kosztów, które to wynoszą 122 994,00 zł.

 

 www.wfosigw.opole.pl