Aktualności 2024

Opinia Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Kluczborku dot. "Modernizacji kotłowni zakładowej FAMAK S.A. w Kluczborku"

UWAGA!

W nawiązaniu do informacji z dnia 06.06.2024 r. przekazujemy treść Opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Kluczborku dot. zgodności planowanej inwestycji "Modernizacja kotłowni zakładowej FAMAK S.A. w Kluczborku z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

Przypominamy, iż Gminna Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna JEDNOGŁOŚNIE stwierdziła, że ww. inwestycja jest NIEZGODNA z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.