Aktualności 2023

„Modernizacja układu drogowego miasta Kluczborka polegająca na przebudowie dróg gminnych i parkingu miejskiego w ramach dokumentacji projektowej”

Dotyczy: budowa drogi gminnej ul. ks. Skargi i ks. Skorupki - aktualizacji harmonogramu prac.

Przewidywany przez Wykonawcę czas potrzebny na wykonanie poszczególnych etapów wynosi:

•    Etap 1 – 21 - 40 dni od 28.02 do 18.03 – prace związane z dolna warstwa konstrukcji 

•    Etap 2 – 21 - 40 dni od 14.03 – 07.04 - prace związane z dolna warstwa konstrukcji 

•    Etap 3 – 21- 40 dni od 6.03 – 27.03 - prace związane z dolna warstwa konstrukcji 

Po wykonaniu dolnych warstw konstrukcyjnych, będą trwały również prace brukarskie oraz zabudowy wpustów deszczowych. Powodować to może punktowe zamknięcia drogi w miejscach wykopów lokalnych oraz czasowy brak dojazdu do posesji. 

Kolejne etapy dłuższych zamknięć budowanej drogi nastąpią podczas wykonywania konstrukcji górnej kruszywa i nawierzchni bitumicznych. Terminy będą aktualizowane do warunków pogodowych i uzupełnienia formalnych braków ze strony Zamawiającego. 

Etap 4a – 1-3 dni 
Etap 4b – 1-5 dni
Etap 5 – 4 dni

PROSIMY O WYROZUMIAŁOSC I STOSOWANIE SIĘ DO ZALECEŃ OBJAZDÓW

  • Logotypy

Wstecz