KBO na 2022

Zgłoś projekt do Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok

Od 3 do 21 stycznia 2022r.  można zgłaszać projekty do Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 r.

Najważniejsza zmiana to możliwość składania zadań miękkich. Zadanie ”miękkie” to projekt o charakterze nie inwestycyjnym, w szczególności wydarzenia społeczne, kulturalne, edukacyjne, sportowe, warsztaty, seminaria lub szkolenia. Zadania miękkie dotyczą całego obszaru Miasta Kluczborka. Na zadania miękkie przeznaczono kwotę 30 000 zł.

Pod pojęciem „zadań „twardych” rozumie się zadanie inwestycyjne i remontowe dotyczące m.in. modernizacji, przebudowy, budowy nowych obiektów lub zakupu wyposażenia. Projekty te koncentrują się na sferze technologiczno-technicznej. Miasto Kluczbork dzieli się na dwa obszary. Na zadania twarde przeznaczono po 185 000 zł na realizację "zadań twardych" oraz  30 000 zł  na "zadania miękkie"

Szczegóły i formularze na: https://www.kluczbork.eu/1262,kbo-na-2022 

  • zgłoś kbo 2022

Wstecz