Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych

Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych

Instalacje Komunalne

Miejscem zagospodarowania odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kluczbork:

  1. niesegregowanych (zmieszanych odpadów komunalnych), bioodpadów, odpadów z tworzyw sztucznych z metalami i opakowaniami wielomateriałowymi, odpadów ze szkła, odpadów z papieru i tektury, odpadów wielkogabarytowych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest Instalacja Komunalna w Gotartowie 44a. Firmą prowadzącą jest: Eko Region Spółka z o.o., 97- 400 Bełchatów, ul. Bawełniana 18.
  2. niesegregowanych (zmieszanych odpadów komunalnych), bioodpadów, odpadów z tworzyw sztucznych z metalami i opakowaniami wielomateriałowymi, odpadów ze szkła, odpadów z papieru i tektury, odpadów wielkogabarytowych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest Instalacja Komunalna w Ruszczynie. Firmą prowadzącą jest FBSerwis Kamieńsk Spółka z o.o. , 97-360 Ruszczyn, Gmina Kamieńsk
  3. przeterminowanych leków jest: EMKA Spółka Akcyjna, ul. Jaktorowska 15A, 96-300 Żyrardów
  4. zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (w tym zawierających niebezpieczne składniki) oraz urządzeń zawierających freony jest: Firma Handlowo-Usługowa Andrzej Bajor-BOWI, ul. Ogrodowa 64A, 42-202 Częstochowa