Sprawozdania z Programu Współpracy

Sprawozdanie z Programu Współpracy

Sprawozdania w wykonania Rocznego Programu Współpracy za dany rok, zostają przdłożone Radzie Miejskiej oraz umieszczone na stronie internetowej i w BIP, najpóźniej do 31 maja roku nastepnego.

  • autor: Aneta Birecka