Tryb pozakonkurskowy art. 19a

Tryb pozakonkursowy 19a

Oferty składane w trybie pozakonkursowym powinny być przygotowane za pomocą aplikacji Generator eNGO https://kluczbork.engo.org.pl/male-granty

Ofertę należy złożyć w dwóch wersjach posiadających jednakową sumę kontrolną:

  • wersja elektroniczna przesłana za pomoca generatora eNGO
  • wersja papierowa złozona w Biurze Podawczym UM Kluczbork.