Certyfikaty GMINA ATRAKCYJNA DLA INWESTORA

  • Certyfikat GMINA ATRAKCYJNA DLA INWESTORA - edycja pierwsza

Certyfikat GMINA ATRAKCYJNA DLA INWESTORA - edycja I

Dnia 19 czerwca 2007 r. szesnaście opolskich gmin uzyskało certyfikat „Gmina atrakcyjna dla inwestora” i tyleż osób związanych z obsługą inwestorską tytuł „menadżera ds. inwestycji”.

Gmina Kluczbork znalazła się wśród najlepszych samorządów otrzymując na certyfikacie 3 gwiazdki i zapis „bardzo wysoki poziom kwalifikacji w sferze możliwości pozyskania i obsługi inwestorów krajowych i zagranicznych".

Wśród tych trzygwiazdkowych znalazły się także gminy: Namysłów, Kietrz, Kolonowskie, Opole, Gogolin, Zawadzkie, Rudniki, Prószków, Zębowice.

Uczestnictwo w programie wiązało się z podjęciem starań samorządu lokalnego (a w jego imieniu zespołu urzędników) o sprostanie szeregowi kryteriów i wymogów, jakie winna spełniać gmina atrakcyjna dla inwestora. Weryfikacja poziomu przygotowań do ich spełnienia nastąpiła w trakcie audytu certyfikacyjnego w każdej gminie uczestniczącej w projekcie.

Kandydaci na „menadżerów ds. inwestycji” uczyli się na warsztatach sztuki negocjacji, technik przygotowywania materiałów promocyjnych i obsługi inwestora. Następnie gmina, jak i oni sami poddani zostali audytowi. Menadżerów oceniano pod względem posiadanej wiedzy i kompetencji, komunikacji interpersonalnej, stylu pracy.

Certyfikat „menadżera ds. inwestycji” w gminie Kluczbork otrzymał Grzegorz Błażewski – kierownik Referatu Promocji, Rozwoju i Integracji Europejskiej. .

Zaproszenia do udziału w programie „GMINA ATRAKCYJNA DLA INWESTORA” zostały skierowane do wszystkich samorządów gminnych województwa opolskiego z początkiem września 2006 r. Spośród 71 gmin województwa opolskiego do programu przystąpiły 44 jednostki, z czego pozytywnie ukończyło 16.

Certyfikat „Gmina atrakcyjna dla inwestora” jest potwierdzeniem profesjonalnego przygotowania gminy Kluczbork do obsługi inwestorów czego dowodem są decyzje o inwestycji w gminie Kluczbork firm MARCEGAGLIA, PROTEA, OCYNKOWNIA ŚLĄSK.

Oprócz certyfikatów dla samorządów oraz menadżerów ds. inwestycji, uczestnictwo w programie wiąże się również z szeregiem innych korzyści. Rezultaty poszczególnych gmin staną się m.in. ważnym elementem zbioru informacji formułowanych i udostępnianych potencjalnym inwestorom przez Biuro Województwa Opolskiego w Brukseli, Biuro Województwa Opolskiego w Warszawie oraz partnerów projektu: Opolską Lożę Business Centre Club, Opolską Izbę Gospodarczą, Stowarzyszenie Promocja Przedsiębiorczości – Regionalną Instytucję Finansującą, Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej - Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej, Związek Gmin Śląska Opolskiego, Centrum Obsługi Inwestora oraz Stowarzyszenie Samorządowe A-4. Podmiotem odpowiedzialnym za stronę merytoryczną przedsięwzięcia była firma Jarpol Enterprise.

Program „GMINA ATRAKCYJNA DLA INWESTORA”, obejmował następujące etapy

• konferencja otwierająca 5 X 2006 r.
• cykl szkoleń i warsztatów X – XII 2006 r.
• doraźna pomoc trenerów – kontakt z menadżerami ds. inwestycji I – III 2007 r.
• przeprowadzenie audytów w gminach IV – V 2007 r.
• uroczysta konferencja podsumowująca i wręczenie certyfikatów VI 2007 r.

Głównym przedmiotem warsztatów były następujące bloki tematyczne:

• rola inwestycji w rozwoju miasta, gminy i regionu
• skuteczność pozyskiwania bezpośrednich inwestycji przez samorządy gminne
• działania promocyjne a strategia gminy i regionu
• strategia promocji, podstawowe zasady opracowywania strategii marketingowej jst
• promocja, reklama, public relations, kontakty z mediami
• sztuka prezentacji i negocjacji
• techniki i metody przygotowywania materiałów promocyjnych i ofert inwestycyjnych
• polityka informacyjna jst

Do zadań przedstawicieli gmin należało m.in. sporządzenie profesjonalnej prezentacji gminy i terenu inwestycyjnego (terenów inwestycyjnych), zorganizowanie (symulacja) wizyty potencjalnego inwestora w gminie, opracowanie profesjonalnej broszury informacyjnej (promocyjnej), sporządzenie strategii marketingowej i in. Wiele czynności będących przedmiotem treningu w ramach szkoleń rejestrowano za pomocą kamery video, by następnie odtworzyć je i zasygnalizować ewentualne błędy przy wsparciu merytorycznym szkoleniowca.

  • Wręczenie certyfikatów
  • Certyfikat GMINA ATRAKCYJNA DLA INWESTORA - edycja I

Wstecz