Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego

Zarządzenie Nr BR.120.1.2024 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 02 stycznia 2024 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kluczborku

Zarządzenie Nr BR.120.15.2024 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kluczborku

Zarządzenie Nr BR.120.28.2024 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kluczborku