Aktualności 2021

Gmina Kluczbork otrzymała 298 tys. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Po przeprowadzeniu procedury przetargowej na wybór wykonawcy w ramach zadania „Przebudowa  oświetlenia przejść dla pieszych na terenie Kluczborka” oraz podpisaniu umów, Wojewoda Opolski udzielił dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, będącego państwowym funduszem celowym na zadania poprawiające  bezpieczeństwo pieszych w kwocie 298 004,80 zł, co stanowi prawie 80% wydatków kwalifikowalnych zadań. Całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach zadań wynoszą 373 205,85 zł.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych. Poprzez realizacje projektu podniesiony zostanie poziom bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego, poprawiona dostępności do obszarów, obiektów kluczowych dla rozwoju gospodarczego województwa opolskiego.

Planowanym efektem jest przebudowa oświetlenia łącznie 21 przejść dla pieszych zlokalizowanych na 10 skrzyżowaniach.

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w naborze uzupełniającym, Gmina Kluczbork podpisała łącznie 10 umów:

 • RFRD/U/2021/G/14/P-II - Przebudowa oświetlenia przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Byczyńska - ul. Sienkiewicza

Dofinansowanie:                                        27 158,40zł

Całkowite wydatki kwalifikowane:          33 948,00zł

Zadanie polega na przebudowie oświetlenia dwóch przejść dla pieszych na ul. Byczyńskiej przy skrzyżowaniu z ul. Sienkiewicza z wykorzystaniem dedykowanych opraw oświetleniowych o innej barwie światła niż oświetlenie uliczne.

 • RFRD/U/2021/G/11/P-II - Przebudowa oświetlenia przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Byczyńska - ul. Ligonia

Dofinansowanie:                                        40 000,00zł

Całkowite wydatki kwalifikowane:          50 699,85zł

Zadanie polega na przebudowie oświetlenia dwóch przejść dla pieszych na ul. Byczyńskiej przy skrzyżowaniu z ul. Ligonia z wykorzystaniem dedykowanych opraw oświetleniowych o innej barwie światła niż oświetlenie uliczne. Dodatkowo zostały zainstalowane znaki aktywne D-6 na obu przejściach.

 • RFRD/U/2021/G/22/P-II - Przebudowa oświetlenia przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Byczyńska - ul. Waryńskiego

Dofinansowanie:                                        27 158,40zł

Całkowite wydatki kwalifikowane:          33 948 ,00zł

Zadanie polega na przebudowie oświetlenia dwóch przejść dla pieszych na ul. Byczyńskiej przy skrzyżowaniu z ul. Waryńskiego z wykorzystaniem dedykowanych opraw oświetleniowych o innej barwie światła niż oświetlenie uliczne.

 • RFRD/U/2021/G/17/P-II - Przebudowa oświetlenia przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Byczyńska - ul. Jana Pawła II

Dofinansowanie:                                        27 158,40zł

Całkowite wydatki kwalifikowane:          33 948 ,00zł

Zadanie polega na przebudowie oświetlenia dwóch przejść dla pieszych na ul. Byczyńskiej przy skrzyżowaniu z ul. Jana Pawła II z wykorzystaniem dedykowanych opraw oświetleniowych o innej barwie światła niż oświetlenie uliczne.

 • RFRD/U/2021/G/20/P-II - Przebudowa oświetlenia przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Wołczyńska -ul. Byczyńska - ul. Mickiewicza

Dofinansowanie:                                        40 737,60zł

Całkowite wydatki kwalifikowane:          50 922,00zł

Zadanie polega na przebudowie oświetlenia trzech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Byczyńska - ul. Wołczyńska – ul. Mickiewicza
z wykorzystaniem dedykowanych opraw oświetleniowych o innej barwie światła niż oświetlenie uliczne.

 • RFRD/U/2021/G/18/P-II - Przebudowa oświetlenia przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kołłątaja – ul. Konopnickiej

Dofinansowanie:                                        54 316,80zł

Całkowite wydatki kwalifikowane:          67 896,00zł

Zadanie polega na przebudowie oświetlenia czterech przejść dla pieszych na  skrzyżowaniu z ul. Kołłątaja i ul. Konopnickiej z wykorzystaniem dedykowanych opraw oświetleniowych o innej barwie światła niż oświetlenie uliczne.

 • RFRD/U/2021/G/15/P-II - Przebudowa oświetlenia przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Wolności – ul. Słowackiego

Dofinansowanie:                                        40 737,60zł

Całkowite wydatki kwalifikowane:          50 922,00zł

Zadanie polega na przebudowie oświetlenia trzech przejść dla pieszych na ul. skrzyżowaniu z ul. Wolności i ul. Słowackiego z wykorzystaniem dedykowanych opraw oświetleniowych o innej barwie światła niż oświetlenie uliczne.

 • RFRD/U/2021/G/21/P-II - Przebudowa oświetlenia przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza – ul. Grunwaldzkiej

Dofinansowanie:                                        13 579,20zł

Całkowite wydatki kwalifikowane:          16 974,00zł

Zadanie polega na przebudowie oświetlenia przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu z ul. Mickiewicza i ul. Grunwaldzkiej z wykorzystaniem dedykowanych opraw oświetleniowych o innej barwie światła niż oświetlenie uliczne.

 • RFRD/U/2021/G/16/P-II - Przebudowa oświetlenia przejść dla pieszych na ul. Pułaskiego

Dofinansowanie:                                        13 579,20zł

Całkowite wydatki kwalifikowane:          16 974,00zł

Zadanie polega na przebudowie oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Pułaskiego z wykorzystaniem dedykowanych opraw oświetleniowych o innej barwie światła niż oświetlenie uliczne.  Przejście znajduje się bezpośrednio przy kinie „Bajka” w Kluczborku.

 • RFRD/U/2021/G/19/P-II - Przebudowa oświetlenia przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza

Dofinansowanie:                                        13 579,20zł

Całkowite wydatki kwalifikowane:          16 974,00zł

Zadanie polega na przebudowie oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Mickiewicza z wykorzystaniem dedykowanych opraw oświetleniowych o innej barwie światła niż oświetlenie uliczne. Przejście znajduje się bezpośrednio przy Szkole Podstawowej nr 1. W niedalekiej odległości znajduje się również Zespół Szkół Ogólnokształcących oraz hala sportowa.

 

 

 • Gmina Kluczbork otrzymała 298 tys. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg