Aktualności 2021

Kluczbork otrzymał wyróżnienie w konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego za Centrum Kluczborska Bajka.

Już po raz 12 Marszałek Województwa Opolskiego zaprosił mieszkańców województwa, samorządy, stowarzyszenia, inwestorów i projektantów do udziału w konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego. W dniu 24.11.2021r. Wiceburmistrz Kluczborka Pan Roman Kamiński odebrał wyróżnienie w kategorii PRZESTRZEŃ PUBLICZNA za projekt: Rewitalizacja miasta Kluczborka poprzez podniesienie jakości przestrzeni publicznej oraz zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. W ramach projektu powstało z terenów poprzemysłowych CENTRUM KLUCZBORSKA BAJKA, która znajduje się pomiędzy kinem Bajka, a halą OSiR.

W maju 2020 roku Gmina Kluczbork zakończyła realizację drugiego etapu projektu pod nazwą „Rewitalizacja miasta Kluczborka poprzez podniesienie jakości przestrzeni publicznej oraz zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W sumie zagospodarowano prawie 1,5 hektarowy teren. Całkowity koszt związany z rewitalizacją tego terenu wyniósł 11 974 272,04 zł, z tego dofinansowanie to 6 832 182,04 zł.

W 2007 r. Gmina Kluczbork przejęła teren byłego zakładu Przedsiębiorstwo FAMPRA Sp.z.o.o. z Kluczborka. Zakład produkował małą miejską architekturę, taką jak żeliwne latarnie, ławki, barierki, kosze, kwietniki itp. Większość budynków zlokalizowanych na tym terenie powstała przed I Wojną Światową w latach 1910-1915, które pełniły funkcję hal produkcyjnych, odlewni żeliwa, odlewni metali kolorowych, stacji odpylania, magazynu wyrobów hutniczych oraz budynków administracyjno-socjalnych. Z ponad 16 budynków w ramach rewitalizacji pozostawiono dwa, które zostały zmodernizowane.

Na zrewitalizowanych terenach powstało CENTRUM KLUCZBORSKA BAJKA w skład którego wchodzi m.in. Zakład Aktywności Zawodowej w Kluczborku. W zakładzie powstały pracownie: uniwersalna, utrzymania porządku, krawiecka, poligraficzna i ceramiczna. W Zakładzie Aktywności Zawodowej docelowo zatrudnienie znajdzie około 30 osób, w tym osób z niepełnosprawnościami. Do kolejnego budynku, po jego adaptacji przeniesiono świetlice środowiskowe „Parasol” dla dzieci z trudnych rodzin. Oprócz robót budowlano-montażowych, do obu budynków zostało zakupione niezbędne wyposażenie. W ramach II etapu rewitalizacji stworzono także teren rekreacji, nauki i rozrywki, na którym znajduje się plac zabaw, siłownia zewnętrzna oraz miasteczko ruchu drogowego. Utworzono mini amfiteatr, który został zlokalizowany w pobliżu południowej ściany szczytowej budynku świetlic „Parasol”. Obejmuje scenę wykończoną deskami z materiału kompozytowego oraz widownię. Jedna ze ścian budynku świetlic będzie pełniła rolę ekranu w kinie plenerowym. Na placu stworzono miejsce na projektor oraz leżaki. W kolejnej części powstała kawiarnia kinowa z tarasem, posiadająca w pełni wyposażoną salę konsumpcyjną, zaplecze oraz bar. Teren ogrodzono, utworzono miejsca postojowe oraz dokonano nasadzeń drzew i krzewów.

Za koordynację projektu z ramienia Urzędu Miejskiego odpowiedzialni byli: Agnieszka Dąbrowska naczelnik Wydziału FZOW, Edyta Stabrawa główny specjalista Wydziału FZOW oraz Andrzej Arczyński pełniący rolę inspektora nadzoru. Generalnym wykonawcą inwestycji był Zakład Budowlano – Remontowy JURKOWSKI Jan Jurkowski. Autorem projektu architektonicznego była firma AT-ARCHITEKCI ANDRZEJ TATAREK.

Życzymy wielu miło spędzonych chwil w Centrum Kluczborska Bajka.

 • Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego
 • Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego
 • Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego
 • Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego
 • Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego
 • Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego
 • Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego
 • Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego
 • Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego
 • Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego
 • Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego
 • Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego
 • Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego
 • Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego