Aktualności 2021

Zakończono uzbrojenie strefy ekonomicznej przy ul. Wołczyńskiej.

Zakończono prace związane z uzbrojeniem terenu po dawnym tartaku przy ul. Wołczyńskiej w Kluczborku. Dzięki temu powstał atrakcyjny teren inwestycyjny, a część działek znalazła już nowych właścicieli. Prace obejmowały budowę ponad półkilometrowej drogi asfaltowej wraz z oświetleniem i chodnikiem, powstała sieć wodociągowa oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa.

„Uzbrojenie terenu WSSE przy ul. Wołczyńskiej w Kluczborku” to kolejny projekt, na który Gmina Kluczbork pozyskała dofinansowanie ze środków unijnych. Całkowita wartość projektu to 3 444 068,52 zł, w tym wartość dofinansowania to 2 048 599,25 zł.

Inwestycja zapewni dogodny dojazd do terenów inwestycyjnych, a także usprawni komunikację i wykorzystanie tego terenu. Projekt wpłynie na wzrost atrakcyjności regionu jako miejsca do inwestowania, pracy, zamieszkania i wypoczynku, a także na rozwój potencjału regionu jako całości. Inwestycja przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej analizowanego obszaru i zapewni jego spójność wewnętrzną. Wjazd i wyjazd na tereny inwestycyjny będzie od strony ul. Robotniczej. Będzie możliwy także wyjazd wyłącznie z prawoskrętem bezpośrednio na ul Wołczyńską.

  • info o dofinansowaniu z UE
  • uzbrojenie strefy ekonomicznej
  • uzbrojenie strefy ekonomicznej
  • uzbrojenie strefy ekonomicznej

Wstecz