Aktualności 2021

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kraskowie

Dnia 30 września 2021 roku Gmina Kluczbork zakończyła realizację inwestycji „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kraskowie” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” PROW 2014-2020. W zakresie modernizacji przeprowadzono gruntowny remont wszystkich pomieszczeń, który obejmował także roboty w zakresie wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej oraz wymiany istniejącego wysokoemisyjnego ogrzewania sali  na gazowe. W zakresie projektu zakupiono wyposażenie w postaci sprzętu multimedialnego,  tablic moderacyjnych, sprzętu rekreacyjnego oraz kuchennego.

Całkowite koszty projektu: 715 930,04 zł           

Kwota dofinansowania: 435 797,26  zł

 

„Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” umowa  nr 00034-65170-UM0810063/19 z dnia 3 sierpnia 2020r.

  • PROW dofinansowanie
  • modernizacja świetlicy w Kraskowie
  • modernizacja świetlicy w Kraskowie
  • modernizacja świetlicy w Kraskowie
  • modernizacja świetlicy w Kraskowie
  • modernizacja świetlicy w Kraskowie
  • modernizacja świetlicy w Kraskowie
  • modernizacja świetlicy w Kraskowie
  • modernizacja świetlicy w Kraskowie
  • modernizacja świetlicy w Kraskowie

Wstecz