Aktualności 2021

Podpisano umowę na wymianę starych pieców

Dziś, 07.10.2021, w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego podpisano umowę pomiędzy Samorządem Województwa Opolskiego, reprezentowanym przez Marszałka Andrzeja Bułę oraz Członka Zarządu Województwa Antoniego Konopkę a Gminą Kluczbork, reprezentowaną przez Burmistrza Jarosława Kielara i Skarbnika Piotra Lewalda. Umowa dotyczy dofinansowania projektu, którego głównym celem jest poprawa jakości powietrza w Gminie Kluczbork. Chodzi tu o likwidację starych, wysokoemisyjnych kotłów grzewczych w 37 indywidualnych lokalach mieszkaniach oraz w jednym budynku wielorodzinnym (22 lokale mieszkalne) poprzez przyłączenie do sieci gazowej. Cały zasób mieszkaniowy objęty projektem stanowi własność Gminy Kluczbork i jest w zarządzie MZOK Kluczbork. W zakresie projektu planowane jest wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie całości prac instalacyjnych w poszczególnych lokalach.  Dla budynku wielorodzinnego przy ul. Kujakowickiej 1 planowana jest budowa wspólnej kotłowni gazowej wraz z rozprowadzeniem instalacji do poszczególnych mieszkań.

Dofinansowanie ze środków unijnych udzielone jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014 – 2020 działanie 5.5 Ochrona powietrza. Planowana wartość projektu to nieco ponad 2 mln zł, a kwota dofinansowania z UE to ponad 1,3 mln zł. Kotły wymieniane będą w przyszłym roku.

  • podpisanie umowy na wymianę pieców
  • podpisanie umowy na wymianę pieców
  • DSC_3636
  • dofinansowanie

Wstecz