Aktualności 2021

Dotacje celowe dla spółek wodnych w 2021r.

Burmistrz Miasta Kluczborka informuje, że spółki wodne działające na terenie Gminy Kluczbork  mogą ubiegać się o uzyskanie dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracyjnych oraz finansowanie i dofinansowanie inwestycji, na terenie objętym ich działaniem.

Wnioski o udzielenie pomocy finansowej należy składać sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kluczborku lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork  (liczy się data wpływu do Urzędu)  w terminie do dnia 30 lipca 2021r.

Wzór wniosku i szczegóły na: https://www.bip.kluczbork.eu/703,dotacje-celowe-dla-spolek-wodnych

Wstecz