Aktualności 2021

Nowa stawka za odbiór odpadów komunalnych

Podczas kwietniowej sesji Rady Miejskiej w Kluczborku byliśmy zmuszeni do podwyższenia opłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów, dołączając w ten sposób do znaczącej większości gmin w Polsce, które musiały podjąć tego typu działania. Głównym czynnikiem mającym wpływ na obecną podwyżkę jest ciągły wzrost kosztów przetwarzania i zagospodarowania odpadów. Nasze śmieci, już przez nas posegregowane, trafiają na Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Gotartowie (RIPOK), gdzie muszą być poddane kolejnej obróbce i segregacji aż na 16 różnych frakcji. Koszty związane z tą operacją systematycznie i znacząco rosną od wielu lat. Dodatkowym czynnikiem mającym ogromne znaczenie jest fakt, że w obecnych czasach makulatura, tworzywa sztuczne czy też tzw. „frakcja kaloryczna” nie znajdują nabywców, dlatego RIPOK-i muszą dopłacać ogromne kwoty aby pozbyć się takich odpadów. Podobnie jest z innymi surowcami wtórnymi i można wręcz mówić o załamaniu się rynku odpadów poprzez brak zbytu na wysegregowane surowce. Dodatkowo rosną też koszty takie jak: praca, energia, transport, utrzymanie sprzętu itd. Systematycznie rośnie też tzw. „opłata środowiskowa”, regulowana centralnie. Jeszcze w roku 2013 wynosiła ona 120 zł za tonę odpadów, podczas gdy w roku 2020 było to już 270 zł / tonę. Wszystko to sprawia, że cena za przyjęcie odpadów komunalnych do zagospodarowania na RIPOK-u w Gotartowie jeszcze w roku 2019 wynosiła 345 zł / tonę, w roku 2020 wzrosła do 568,08 zł / tonę a w roku 2021 wzrosła aż do 626,40 zł / tonę! Odpady biodegradowalne są nieco tańsze, ale wzrost cen z 399,60 zł / tonę w roku 2020 do 486,00 zł / tonę w roku 2021 jest bardzo znaczący.
Do tego dochodzą jeszcze koszty związane z samym odbiorem odpadów, co powoduje, że całkowita kwota jaką do zapłaty ma Gmina Kluczbork (za ODBIÓR i zagospodarowanie odpadów), już od 1. kwietnia 2021 wynosi 962,23 zł / tonę odpadów komunalnych oraz 775,18 zł / tonę odpadów bio.
Wszystko to powoduje, że system gospodarowania odpadami komunalnymi, niestety, nie bilansuje się, choć według ustawodawcy gminy nie mogą dopłacać do tego systemu ani nie mogą przeznaczać zebranych środków na inne cele. W ciągu ostatnich 5 lat Gmina Kluczbork dopłaciła do systemu prawie 1,5 mln zł, a w samym tylko roku 2020 deficyt w naszym systemie sięgał 700 000 zł. Gdybyśmy nie podjęli żadnych kroków, deficyt w roku 2021 mógłby wynieść około 1,2 mln zł. Dlatego sytuacja zmusza nas do podwyższenia stawek, choć staraliśmy się odwlekać tę decyzję możliwie jak najdłużej, czekając na zapowiadane zmiany w prawie, szczególnie dotyczące gospodarki odpadami od przedsiębiorstw, ponieważ dotychczasowe przepisy są wyjątkowo niekorzystne dla samorządów. Niestety, zmiany te nie nastąpiły, co powoduje, że to my musimy podjąć kolejne kroki.
Od 1. lipca 2021r. nowa stawka za odbiór i zagospodarowanie odpadów wynosić będzie 30 zł za osobę. Jest to trudna decyzja, ale z drugiej strony takie właśnie stawki (około 30 zł za osobę) funkcjonują w zdecydowanej większości gmin. W sąsiedniej Byczynie w tej chwili jest to 32 zł, podobnie w Praszce i Gorzowie Śląskim, w Wołczynie płaci się 30 zł a w Oleśnie 28 zł. Warto jednak zwrócić uwagę, że w naszej gminie częstotliwość wywozu odpadów jest wyższa niż w innych gminach, dzięki czemu łatwiej jest utrzymać porządek na posesjach. Nadal obowiązują też zniżki dla osób kompostujących odpady bio i posiadaczy Karty Dużej Rodziny.
Od 1 lipca 2021r. zmienią się też zasady odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych. Dotyczy to zwłaszcza przedsiębiorców prowadzących działalność na takich właśnie nieruchomościach. Zmiana polega na tym, że zostaną oni wyłączeni z gminnego systemu odbioru i zagospodarowania odpadów i będą musieli podpisać indywidualne umowy z firmami zajmującymi się odbiorem śmieci. Szczegółowe informacje, wraz z listą podmiotów uprawnionych do świadczenia usług wywozu odpadów zostaną przekazane w późniejszym terminie.

Wstecz

baner toplayer
plakat stypendia medyczne