Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego 2013

Nagroda dla Kluczborka za Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Opolskiego 2013

Gmina Kluczbork zwyciężyła w konkursie na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Opolskiego 2013.

Jury, w skład którego wchodzili m.in. opolscy architekci i urbaniści, 27 września 2013r. uznało, że to projekt gminy Kluczbork zasługuje na główną nagrodę. Oficjalne wręczenie nagród odbyło się 20 listopada 2013r.

Do tegorocznej edycji konkursu, organizowanego przez Zarząd Województwa Opolskiego, zgłoszono 25 realizacji, związanych z zagospodarowaniem parków, terenów rekreacyjnych, modernizacją obiektów drogowych i placów, adaptacją budynków użyteczności publicznej oraz kompleksów sportowych. W wyniku przeprowadzonych wizji lokalnych do dalszej oceny konkursowej oraz do konkursu internautów wyłoniono 13 przedsięwzięć, w tym zwycięski projekt gminy Kluczbork "Rewitalizacja Miasta Kluczborka"

Celem konkursu jest promowanie osiągnięć w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznych w województwie opolskim, wskazanie najlepszych realizacji oraz promocja projektów urbanistycznych kształtujących wysoką jakość przestrzeni publicznej, a także podniesienie świadomości społecznej w zakresie kształtowania ładu przestrzennego.

Nagrodę jury przyznało za: wzorowe przeprowadzenie rewaloryzacji zróżnicowanej funkcjonalnie przestrzeni publicznej, o istotnym znaczeniu dla społeczności miasta (Rynek i Park Miejski) poprawiającej zdecydowanie warunki życia w mieście i atrakcyjność miasta w regionie, co zostało zrealizowane w warunkach niedużego budżetu; za skalę przedsięwzięcia, obejmującą równocześnie dwa bardzo ważne dla zaspokajania potrzeb mieszkańców obszary w systemie przestrzeni publicznych Kluczbork, odtworzenie historycznych walorów urbanistycznych i architektonicznych oraz wydatne podniesienie jakości istniejącego zagospodarowania.

Projekt „Rewitalizacja miasta Kluczborka ” to zintegrowany projekt ukierunkowany na odnowę i zwiększenie znaczenia i funkcji najważniejszych obiektów zabytkowych miasta.

Harmonogram zadań obejmował:

  1. Remont glorietty w zabytkowym Parku Miejskim w Kluczborku. Zadanie zakończone w 2010r.
  2. Remont fontanny w zabytkowym Parku Miejskim w Kluczborku. Zadanie zakończone w 2010r.
  3. Remont ścieżek w Zabytkowym Parku Miejskim w Kluczborku. Zadanie zakończone w 2010r.
  4. Budowa oświetlenia i monitoringu wizyjnego w Zabytkowym Parku Miejskim Zadanie zakończone w 2010r.
  5. Remont ścieżki pieszo-rowerowej w Parku Miejskim. Zadanie zakończone w 2011r.
  6. Ratusz Miejski – remont elewacji i pomieszczeń 2011-2012
  7. Rynek – remont dróg i kanalizacji deszczowej na Rynku w Kluczborku -2012
  8. Remont elewacji 14 kamienic należących do wspólnot mieszkaniowych. 2011-2012

Realizacja projektu nie byłaby możliwa bez wspólnego wysiłku pracowników Urzędu, projektantów, wykonawców oraz zarządców wspólnot mieszkaniowych.

Projekt kosztował ok 7,2 mln zł i był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.
Więcej na temat projektu: http://www.kluczbork.eu/248,rewitalizacja-kluczborka.html?wiecej=864#akapit_864