Władze gminy

  • Jarosław Kielar Burmistrz Miasta Kluczborka

Burmistrz Miasta Kluczborka mgr inż. Jarosław Kielar

lat 59, wykształcenie wyższe rolnicze i pedagogiczne. Podyplomowe studia z zakresu zarządzania i ekologii. Były dyrektor ZSO im. A. Mickiewicza w Kluczborku. W latach 1994-1998 i 1998-2002 radny Rady Miejskiej w Kluczborku i członek Zarządu Miejskiego w Kluczborku.

I Zastępca Burmistrza mgr Roman Kamiński

II Zastępca Burmistrza mgr Dariusz Morawiec

Godziny przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w każdy poniedziałek od godz. 13.00 do godz. 16.00

Sekretarz Gminy mgr Dariusz Morawiec

Do zadań Sekretarza w zakresie zapewnienia sprawnego funkcjonowania Urzędu należy:

Skarbnik gminy Piotr Lewald

Do zadań Skarbnika należy: