Samorządowy Informator SMS

  • SISMS

Samorządowy Informator SMS

Samorządowy Informator SMS to system, który służy do przekazywania informacji. Jego główne cechy to podnoszenie lokalnego poziomu bezpieczeństwa oraz unikalny dotychczas sposób przekazywania mieszkańcom ważnych informacji przez władze samorządowe. Informacje z Gminy przekazywane są w postaci wiadomości SMS, dostępne są więc dla wszystkich posiadaczy telefonów komórkowych, co przy ich obecnej powszechności oznacza, że informacje może otrzymywać praktycznie każdy.

Aby zarejestrować się w Samorządowym Informatorze SMS jako Użytkownik, należy na numer telefonu komórkowego 661 000 112 wysłać wiadomość SMS o treści: Tak.okl02

Użytkownik wysyłając wiadomość SMS rejestrującą Go w systemie, ponosi koszt wysłania standardowej wiadomości SMS. Prawidłowa rejestracja Użytkownika w systemie, kończy się potwierdzeniem tego faktu, w postaci zwrotnej wiadomości SMS z informacją o skutecznym zarejestrowaniu do wybranej przez Użytkownika Gminy. Od tego momentu Użytkownik będzie otrzymywał informacje z Gminy. Użytkownik otrzymuje te informacje bezpłatnie.

Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania komunikatów, wysyłając z numeru telefonu, z którego zarejestrował się w systemie wiadomość SMS o treści. Nie.okl02 Przy pomocy Samorządowego Informatora SMS, można informować na przykład o:
-zagrożeniach (wichury, powodzie, śnieżyce, katastrofy, epidemie),
-awariach i remontach (pęknięta rura-brak wody, brak ciepła, droga zamknięta z powodu remontu),
-imprezach kulturalnych, sportowych, turystycznych i akcjach organizowanych przez Gminę,
Należy nadmienić również, że jednym z założeń Samorządowego Informatora SMS jest również to, że jest on zupełnie wolny od komercyjnych reklam i ma służyć tylko komunikacji między Gminą a jej mieszkańcami.

Bezpłatna rejestracja poprzez stronę: https://www.sisms.pl/rejestracja/formularz/f9136622/krok-1

Zapraszamy do rejestracji.

  • Samorządowy Informator SMS ulotka informacyjna
  • Samorządowy Informator SMS ulotka informacyjna