Kształtowanie Przestrzeni Publicznej na Obszarach Wiejskich w Gminie Kluczbork

  • dofinansowanie PROW gortatów

Kształtowanie Przestrzeni Publicznej na Obszarach Wiejskich w Gminie Kluczbork: Projekt na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju

Dzisiaj, 22 marca 2024 roku, Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła wraz z Burmistrzem Kluczborka Jarosławem Kielarem oraz Skarbnikiem Piotrem Lewaldem, podpisali umowę o dofinansowanie projektu dotyczącedo kształtowania przestrzeni publicznej na terenach wiejskich.

Umowa numer 00015-65170-UM0820026/23 o dofinansowanie projektu pod nazwą "Kształtowanie Przestrzeni Publicznej na Obszarach Wiejskich w Gminie Kluczbork" jest dofinansowana z Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Całkowite koszty całego przedsięwzięcia szacowane są na kwotę 786 447,94 zł, z czego dofinansowanie wynosi 499 647 zł.

Głównym celem projektu jest utworzenie przestrzeni w Gotartowie, która będzie stanowiła miejsce łączące edukację, rekreację oraz integrację społeczną, opartej na przyrodzie, ogrodnictwie i znaczeniu pszczół dla ekosystemu. Strefa ta zostanie umiejscowiona w naturalnym otoczeniu, w pobliżu ogródków działkowych, na obszarach dawnych terenów ogrodnictwa.

Warto zaznaczyć, że projekt nawiązuje do historii regionu, zwłaszcza poprzez motyw pszczoły i pszczelarstwa, mając na uwadze sławę światowej pszczelarskiej postaci - Księdza Jana Dzierżona, urodzonego w sąsiedniej miejscowości – Łowkowicach.

Planowana strefa będzie pełniła różnorodne funkcje. Oprócz przestrzeni edukacyjnej będą tu miejsca do spotkań oraz warsztatów dzięki „letniej klasie”. Na terenie strefy znajdą się także nasadzenia drzew owocowych oraz krzewów w tradycyjnych odmianach, otaczając alejkę z murowanymi ławkami i koszami na śmieci.

Warto również podkreślić innowacyjne rozwiązania projektowe, takie jak stworzenie ogrodu hortiterapeutycznego, który umożliwi osobom z niepełnosprawnościami fizycznymi aktywność związaną z uprawą roślin. W tym celu zostaną zainstalowane „wzniesione grządki”.

Dodatkowo, planowane są liczne elementy rekreacyjne przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Powstaną boisko, integracyjny plac zabaw, integracyjna siłownia zewnętrzna czy alejki spacerowe z myślą o różnorodnych grupach wiekowych i ich potrzebach.

Całość projektu zakłada również odpowiednie zastosowanie oświetlenia poprzez lampy solarnym.

Strefa ma być miejscem otwartym i bezpłatnie dostępnym dla wszystkich mieszkańców i odwiedzających.

Projekt "Kształtowanie Przestrzeni Publicznej na Obszarach Wiejskich w Gminie Kluczbork" jest kolejnym krokiem w kierunku zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich łączącym działania edukacyjne, rekreacyjne i integracyjne z dbałością o środowisko naturalne. To inicjatywa, która ma za zadanie nie tylko poprawić jakość życia mieszkańców, ale również zachęcić do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu w zgodzie z naturą.

 

  • Gotartów_zagospodarowanie
  • Podpisanie umowy o dofinansowanie
  • Podpisanie umowy o dofinansowanie