Aktualności 2024

Nowe leżaki i lampy solarne nad zalewem w Ligocie Górnej

Gmina Kluczbork zakończyła kolejny etap prac nad zalewem w Ligocie Górnej pod nazwą „Utworzenie miejsc rekreacji nad zalewem w Ligocie Górnej – etap III”.

Dzięki umowie o przyznanie pomocy Nr 01107-6935-UM0811815/23 zamontowano:
•    lampy solarne wzdłuż plaży przy deptaku,
•    nowoczesne betonowe leżaki na plaży.

Ten etap jest kontynuacją modernizacji Zalewu w Ligocie Górnej, realizowanej we współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Biadaczu. Wszystkie trzy etapy przyczynią się do uatrakcyjnienia terenu nad zalewem i stworzenia kompleksu rekreacyjnego, z którego korzystać będą mogły rodziny z małymi dziećmi, sportowcy oraz młodzież naszej gminy.

Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wdrażanej przez Stowarzyszenie LGD „Dolina Stobrawy”.

Całkowity koszt projektu: 110 696,31 zł
Dofinansowanie: 70 436,00 zł

  • Nowe leżaki i lampy solarne nad zalewem w Ligocie Górnej
  • Nowe leżaki i lampy solarne nad zalewem w Ligocie Górnej
  • Nowe leżaki i lampy solarne nad zalewem w Ligocie Górnej
  • Nowe leżaki i lampy solarne nad zalewem w Ligocie Górnej
  • Nowe leżaki i lampy solarne nad zalewem w Ligocie Górnej
  • Nowe leżaki i lampy solarne nad zalewem w Ligocie Górnej
  • Nowe leżaki i lampy solarne nad zalewem w Ligocie Górnej
  • logotypy