Aktualności 2024

Modernizacja infrastruktury społecznej na obszarach wiejskich w Gminie Kluczbork

Gmina Kluczbork informuje, że projekt pod nazwą: „Modernizacja infrastruktury społecznej na obszarach wiejskich w Gminie Kluczbork” jest już w większości zrealizowany. W ramach tego projektu została zamontowana instalacja gazowa w świetlicy wiejskiej w Kujakowicach Dolnych oraz w Bogacicy. 

W trakcie realizacji jest dalsza część projektu, która obejmuje remont świetlic wiejskich w Smardach Górnych oraz Krzywiźnie. Zadanie polega na rozbudowie i przebudowie zaplecza kuchennego, remoncie sali głównej oraz przystosowaniu jej do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Przeprowadzona będzie wymiana stolarki, docieplenie posadzek, ocieplenie ścian wraz z wymianą źródła ciepła na paliwo stałe na bardziej ekologiczne. Przebudowa i termomodernizacja pozwolą na prowadzenie przez cały rok zajęć integracyjnych dla dzieci, spotkań dla mieszkańców, organizację imprez itp.

Planowana data zakończenia inwestycji: lipiec 2024r.

Całkowity koszt zadania: 2.240.013,49 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja3PGR/2021/3262/PolskiLad 1.600.000,00 zł.

 • Świetlica wiejska w Smardach Górnych
 • Świetlica wiejska w Smardach Górnych
 • Świetlica wiejska w Smardach Górnych
 • Świetlica wiejska w Smardach Górnych
 • Świetlica wiejska w Smardach Górnych
 • Świetlica wiejska w Smardach Górnych
 • Świetlica wiejska w Krzywiźnie
 • Świetlica wiejska w Krzywiźnie
 • Świetlica wiejska w Krzywiźnie
 • Świetlica wiejska w Krzywiźnie
 • Świetlica wiejska w Krzywiźnie
 • Świetlica wiejska w Krzywiźnie