Aktualności 2024

Informacja Izby Rolniczej dotycząca szkód powodowanych przez bobry

Zarząd Izby Rolniczej w Opolu ma zamiar zwrócić się do  Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu, aby ta wydała ustawowe rozporządzenie o redukcji gatunków chronionych, które przez nadmierną ekspansję na terenie naszego województwa zagraża i powoduje liczne szkody w uprawach. Wpływa wiele ustnych postulatów, niemniej prosimy o przelanie  na papier lub za pomocą poczty elektronicznej zgłaszać do biura Izby. Zarząd podejmie interwencję w RDOŚ w Opolu.

W załączeniu  wzór pisma/informacji.