Aktualności 2024

Podpisanie umów Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej

Miła uroczystość w Urzędzie Miejskim w Kluczborku! 
 
Dziś odbyło się podpisanie umów na realizację Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej przez 7 Sołectw z naszej Gminy.
 
W imieniu Gminy Kluczbork umowę podpisali:
 - Burmistrz Jarosław Kielar;
- Skarbnik Piotr Lewald. 
 
Mieszkańcy siedmiu Sołectw podczas Zebrań Wiejskich ustalili zakres zadań realizowanych w ramach MIS.
 
 
W 2024 roku zadania z MIS będą realizować Sołectwa:
 
1) Bąków - "Zakup kuchni elektrycznej 6-płytowej z konwekcyjnym piekarnikiem";
2) Czaple Stare - "Wykonanie monitoringu na terenie boiska oraz placu zabaw wraz z częściowym oświetleniem";
3) Krzywizna - "Doposażenie świetlicy wiejskiej w Krzywiźnie";
4) Kujakowice Górne - "Zakup zmywarki z wyparzarką";
5) Łowkowice - "Odwodnienie i utwardzenie placu przy ul. Ks. Dr Jana Dzierżona";
6) Maciejów - "Pszczoły pracują mieszkańcy Maciejowa dbają";
7) Smardy Górne - "Doposażenie placu zabaw".
 
Wartość zadań w Gminie Kluczbork wynosi 71 220,44 zł
- 45 500 zł - kwota dofinansowania z MIS,
- 25 720,44 zł - wkład własny.
 
Życzymy naszym Sołectwom pomyślności w realizacji zadań na rzecz dalszego rozwoju Gminy Kluczbork!
  • MIS 2024
  • MIS 2024
  • MIS 2024
  • MIS 2024
  • MIS 2024
  • MIS 2024
  • MIS 2024
  • MIS 2024
  • MIS 2024
  • MIS 2024

Wstecz