Aktualności 2024

Oficjalna relacja z I sesji Rady Miejskiej 2024-2029 w Kluczborku

W dniu 7 maja 2024r. odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Kluczborku.
 
Po wprowadzeniu sztandaru gminy, sesję otworzył radny senior Adam Sokołowski, a następnymi punktami obrad było:
 
• Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
• Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych, gdzie rotę odczytała najmłodsza radna, Anna Poloczek.
• Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• Wybór Przewodniczącego Rady, którym został Piotr Sitnik.
• Rozszerzenie porządku obrad o następujące punkty:
• Wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady, którym został Adam Sokołowski
• Wręczenie zaświadczenia nowo wybranemu Burmistrzowi Miasta i złożenie przez niego ślubowania.
• Projekty uchwał dotyczących różnych komisji oraz ich składu osobowego.
• Powołanie Komisji Rewizyjnej oraz ustalenie jej składu osobowego. Przewodniczący: Krzysztof Adamski, Zastępca: Andrzej Kosmala
• Powołanie Komisji Skarg i Wniosków oraz ustalenie jej składu osobowego. Przewodniczący: Dariusz Morawiec, Zastępca: Marek Wojna
• Powołanie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej oraz ustalenie jej składu osobowego. Przewodniczący: Janusz Kallus, Zastępca: Henryk Fraszek
• Powołanie Komisji d/s Wsi, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska oraz ustalenie jej składu osobowego: Przewodnicząca: Ewa Felusiak, Zastępca: Kryspin Cieplik
• Powołanie Komisji Kultury Oświaty, Sportu i Turystyki oraz ustalenie jej składu osobowego. Przewodniczący: Andrzej Konwiński, Zastępca: Adam Michalewski
• Powołanie Komisji Spraw Obywatelskich i Socjalnych oraz ustalenie jej składu osobowego. Przewodniczący Jan Kałuża, Zastępca: Anna Król.
• Sprawozdanie Burmistrza poprzedniej kadencji o stanie gminy oraz informacja dotycząca modernizacji kotłowni zakładowej FAMAK S.A. w Kluczborku
 
Transmisja z obrad Rady: https://kluczbork.esesja.pl/ 
 
 
Dziękujemy wszystkim za aktywny udział w sesji! 
 
Obecny skład Rady Miejskiej w Kluczborku 2024-2029 liczy 20 osób, gdyż radny Piotr Pośpiech zrzekł się mandatu.
 
1. Piotr Sitnik (Ziemia Kluczborska)
2. Adam Sokołowski (Ziemia Kluczborska)
3. Marek Wojna (Ziemia Kluczborska)
4. Ewa Felusiak (Ziemia Kluczborska)
5. Janusz Kallus (Ziemia Kluczborska)
6. Jan Kałuża (Ziemia Kluczborska)
7. Dariusz Morawiec (Ziemia Kluczborska)
8. Andrzej Konwiński (Ziemia Kluczborska)
9. Anna Król (Ziemia Kluczborska)
10. Krzysztof Adamski (Koalicja Obywatelska)
11. Adam Michalewski (Koalicja Obywatelska)
12. Marek Gąszczak (Koalicja Obywatelska)
13. Dariusz Mazurczak (Koalicja Obywatelska)
14. Kryspin Cieplik (Stąd Jesteśmy)
15. Mateusz Dybka (Stąd Jesteśmy)
16. Andrzej Kosmala (Stąd Jesteśmy)
17. Anna Poloczek (Stąd Jesteśmy)
18. Piotr Rewienko (Prawo i Sprawiedliwość)
19. Henryk Fraszek (Prawo i Sprawiedliwość)
20. Stanisław Konarski (Prawo i Sprawiedliwość)
  • Rada Miejska w Kluczborku 2024-2029
  • Rada Miejska w Kluczborku 2024-2029
  • Rada Miejska w Kluczborku 2024-2029

Wstecz