Aktualności 2024

Informacja dot. modernizacji kotłowni zakładowej FAMAK S.A. w Kluczborku

Szanowni Państwo, 
 
Do Burmistrza Miasta Kluczborka wpłynęło pismo Prezesa Zarządu FAMAK S.A. w Kluczborku informujące o chęci wystąpienia do Narodowego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska o dofinansowanie inwestycji - "Modernizacja kotłowni zakładowej FAMAK S.A. w Kluczborku poprzez budowę elektrociepłowni opalanej paliwem alternatywnym tzw. RDF".

Mając na celu transparentność całej sprawy w załączeniu przekazujemy treść przedmiotowego pisma. 

Ponadto informujemy, że do Burmistrza Miasta Kluczborka wpłynęły dwa wnioski Spółki FAMAK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla następujących przedsięwzięć: 


1.    Modernizacja kotłowni zakładowej FAMAK S.A. w Kluczborku;
2.    Budowa instalacji do przesyłu ciepłej wody z kotłowni zakładowej FAMAK S.A. do miejskiej sieci ciepłowniczej w Kluczborku. 

Wymienione wyżej wnioski będą rozpatrywane ZGODNIE z obowiązującymi przepisami prawa w przedmiotowym temacie. 

O kolejnych etapach spraw będziemy Państwa informować na bieżąco. 

Wstecz