Aktualności 2024

Ważne! 31 marca br. upływa termin płatności za użytkowanie wieczyste i przekształcenie.

Urząd Miejski w Kluczborku przypomina o terminach płatności rocznych opłat za użytkowanie wieczyste i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego.

Opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego za 2024 rok, należy uiścić do 31 marca 2024 r. bez wezwania.  Również do 31 marca br. należy wnieść opłatę przekształceniową za 2024r.bez wezwania.
Użytkownik wieczysty uiszcza opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego przez czas trwania użytkowania wieczystego.
Obowiązek wnoszenia opłaty przekształceniowej przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia, spoczywa na właścicielu nieruchomości, w odniesieniu do której istnieje roszczenie gminy o opłatę.

Powyższe opłaty należy uiścić przelewem na indywidualne rachunki bankowe,  w tytule przelewu wpisując: „Opłata za użytkowanie wieczyste” lub „Opłata przekształceniowa”.

W razie pytań informacji udziela pracownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Kluczborku (numer telefonu 77 418 14 81 wew. 1082)

Wstecz