Aktualności 2024

Zielony Kluczbork - kolejne inwestycje w bioróżnorodność!

Gmina Kluczbork nie przestaje inwestować w zieloną infrastrukturę będącą płucami naszego miasta. Dlatego też aplikowaliśmy z partnerskim projektem do konkursu w ramach FEO działanie: 2.6 Ochrona różnorodności biologicznej, o dofinansowanie dla zadania: „Ochrona bioróżnorodności w Gminie Kluczbork poprzez rozwój zielono niebieskiej infrastruktury oraz działania edukacyjne”.

Partnerami w projekcie są  Powiat Kluczborski, Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” oraz Dolina Stobrawy Spółka z o.o., z których każdy będzie realizował swoje zadania.

W ramach zadań Gminy, projekt zakłada rewitalizację terenów zielonych na terenie miasta Kluczborka m.in. poprzez:

1.  Obsadzenie roślinnością̨ miododajną ozdobną i użytkową̨ w celu wzbogacenie
i urozmaicenie szaty roślinnej w mieście. Zakłada się powstanie:

·         Alei różanej wzdłuż ul. Pułaskiego oraz przy ul. Armii Krajowej i na skwerku przy ul. Damrota,

·         dużych rabat bylinowych na skwerze przy ul. Armii Krajowej i przy stawie Kościuszki,

·         sadu owocowego przy Alei Czerwonego Krzyża, 

·         założenie nowej łąki kwietnej przy ul. Armii Krajowej oraz odnowienie istniejących łąk przy ul. Jagiellońskiej, Alei Czerwonego Krzyża i w Parku Miejskim,

·         dodatkowo na tych obszarach wprowadzone zostaną elementy małej architektury ogrodowej takie jak ławki czy kosze na śmieci.

2. Zagospodarowanie terenu Parku Jordanowskiego w Kluczborku – w ramach zadania utworzona zostanie trasa edukacyjno-przyrodnicza z tablicami i grami terenowymi poświęconymi pszczołom i pszczelarstwu. Część trasy będzie stanowiła ścieżka sensoryczna. Wzdłuż alejki zostaną ustawione ławki i kosze na śmieci. Zmodernizowana zostanie piaskownica dla dzieci oraz wymienione urządzenia dla mniejszych dzieci. Dla dzieci starszych zostaną zamontowane nowe urządzenia w postaci zjeżdżalni terenowej i wielofunkcyjnej zabawki w kształcie pszczoły. Powstanie również strefa street workout. Całość uzupełnią liczne nasadzenia o różnej wysokości, wśród których znajdą się również „żywe” domki dla dzieci zaplecione z wierzby.

     Zobacz koncepcję zagospodarowania terenu Parku Jordanowskiego w Kluczborku

 

Powstanie zielonego przystanku przy ul. Moniuszki. Przystanek autobusowy jest pokryty biologicznie czynnym dachem, na którym woda jest odparowywana i pobierana przez rośliny. Dodatkowo przy przystanku zamontowane zostaną duże donice z bogatą roślinnością.

4.Wytyczenie ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą nad Stobrawą na terenie Natura 2000. Przebieg ścieżki prowadzony jest po istniejącej drodze gruntowo-szutrowej od strony ul. Kilińskiego.

   Zobacz: Koncepcja ścieżki przyrodniczo- edukacyjne

Wszystkie działania w ramach tego projektu przyczynią się do łagodzenia negatywnych skutków urbanizacji oraz zmian klimatycznych co korzystnie wpłynie na społeczeństwo. Dodatkowo zwiększy się ilość miejsc do spędzania czasu na świeżym powietrzu w otoczeniu przyrody, a miasto zyska atrakcyjne tereny zielone.

Całkowita wartość projektu: 2 630 231,20 PLN, wartość dofinansowania: 1 946 471,09 PLN

Orientacyjny czas rozstrzygnięcia konkursu to maj 2024r.

  • FB_PARK JORDANOWSKI
  • FB_przystanek
  • FB_łąki1

Wstecz