Najlepsza Przestrzeń Województwa Opolskiego 2023 - „Perła Przestrzeni 25-lecia”

Centrum Kluczborska Bajka wyróżnione nagrodą „Perła Przestrzeni 25-lecia”

23 listopada poznaliśmy laureatów nagród Marszałka Województwa Opolskiego w konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego 2023. Celem konkursu było promowanie rozwiązań przestrzennych, które poprawiają jakość życia mieszkańców w województwie opolskim i które mogą służyć jako dobre praktyki dla samorządów. Do konkursu zgłoszono 36 przedsięwzięć z całej Opolszczyzny (9 w kategorii obiekt użyteczności publicznej, 12 w kategorii przestrzeń publiczna oraz 15 do nagrody Perła Przestrzeni 25-lecia). 
Wyróżnienie w kategorii „Perła Przestrzeni 25-lecia” otrzymało Centrum Kluczborska Bajka. Za przeprowadzoną z sukcesem kompleksową rewitalizację zdegradowanego terenu poprzemysłowego, przywracającą miastu przestrzeń tętniącą życiem, otwartą na potrzeby wszystkich mieszkańców miasta, z wykorzystaniem zachowanych i wyeksponowanych obiektów budownictwa przemysłowego do nowych funkcji społecznych, edukacyjnych i rozrywkowych.
"Analizując projekty rewitalizacyjne w skali województwa, nasz projekt moim zdaniem jest najbardziej komplementarny" – mówi Agnieszka Dąbrowska, naczelnik wydziału funduszy zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Kluczborku. "Połączył w sobie wszystkie elementy, które są charakterystyczne dla rewitalizacji: techniczny, gospodarczy, ale przede wszystkim społeczny. To jest miejsce stworzone z myślą o ludziach, zwłaszcza tych najbardziej potrzebujących".
Centrum Kluczborska Bajka jest dziś jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc w Kluczborku. Teren został przemyślanie zagospodarowany, w sposób, który umożliwia korzystanie z niego przez bardzo dużą liczbę osób w różnym wieku. Na tym obszarze znajdują się:

 • Zakład Aktywności Zawodowej. Jest to instytucja, w której osoby niepełnosprawne mające trudności z dostępem do tradycyjnego rynku pracy mogą podjąć aktywność zawodową, rozwijać umiejętności i pracować, przygotowując się tym samym do wejścia na otwarty rynek pracy.
 • Świetlica Terapeutyczno-Wychowawcza Parasol. Działania skupione w tym miejscu mają na celu  wsparcie i rozwój dzieci i młodzieży poprzez różnorodne aktywności edukacyjne, terapeutyczne i społeczne.
 • Kawiarnia Kinowa, nawiązująca wystrojem i atmosferą do pobliskiego kina „Bajka”.
 • Plac zabaw.
 • Miasteczko ruchu drogowego. 
 • Gala wręczenia nagród
 • Gala wręczenia nagród
 • Wyróżnienie dla Centrum Kluczborska Bajka
 • Wyróżnienie dla Centrum Kluczborska Bajka
 • Centrum Kluczborska Bajka
 • Centrum Kluczborska Bajka
 • Centrum Kluczborska Bajka
 • Centrum Kluczborska Bajka
 • Centrum Kluczborska Bajka