Modernizacja infrastruktury społecznej na obszarach wiejskich w Gminie Kluczbork

 • logotypy

Trwają prace remontowe w ramach projektu „Modernizacja infrastruktury społecznej na obszarach wiejskich w Gminie Kluczbork”.

Dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja3PGR/2021/3262/PolskiLad w wysokości 1.600.000,00 zł. została zamontowana instalacja gazowa w świetlicy wiejskiej w Kujakowicach Dolnych oraz w Bogacicy, natomiast świetlice wiejskich w Smardach Górnych oraz Krzywiźnie przechodzą gruntowny remont. 

W ramach zadania postawiona została szatnia kontenerowa w Krzywiźnie dla dwóch drużyn sportowych. Dla każdej z drużyn zaprojektowano oddzielnie pomieszczenie szatniowe oraz blok sanitarny z prysznicami, WC oraz umywalkami. Przewidziano również miejsce na mały magazynek oraz pomieszczenie z toaletą dla trenerów lub sędziów. Ponadto wewnątrz budynku trwają prace budowlane.
W Smardach Górnych trwają prace związane z dobudową zaplecza kuchennego oraz prace remontowo budowlane w zakresie istniejącej części obiektu. W budynku świetlicy została również wymieniona stolarka okienna.

Całkowity koszt zadania: 2.119.176,80 zł

Planowana data zakończenia inwestycji: lipiec 2024r.

 • 1. Smardy Grne
 • 2. Smardy Grne
 • 3. Smardy Grne
 • 4. Smardy Grne
 • 1. Krzywizna
 • 2 Krzywizna
 • 3. Krzywizna
 • 4. Krzywizna
 • 5. Krzywizna

Modernizacja infrastruktury społecznej na obszarach wiejskich w Gminie Kluczbork

W związku ze złożonym przez Gminę Kluczbork Wnioskiem o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych nr Edycja3PGR/2021/3262/PolskiLad, dnia 6 czerwca 2023r. na podstawie decyzji Prezesa Rady Ministrów udzielono Promesy finansowej na Inwestycję pn. „Modernizacja infrastruktury społecznej na obszarach wiejskich w Gminie Kluczbork”.

Zakres projektu obejmować będzie przebudowę i rozbudowę wraz z remontem świetlic wiejskich w Smardach Górnych oraz Krzywiźnie.

Zadanie polegać będzie na rozbudowie i przebudowie zaplecza kuchennego zgodnie z obowiązującymi przepisami, remoncie sali  głównej oraz przystosowaniu do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Termomodernizacji budynków (wymiana stolarki, docieplenie posadzek, ocieplenie ścian) wraz  z wymianą źródła ciepła na paliwo stałe na ekologiczną pompę ciepła. Przebudowa i termomodernizacja pozwolą na prowadzenie przez cały rok zajęć integracyjnych dla dzieci, spotkań dla mieszkańców, organizację imprez itp.

Ponadto w ramach tego projektu planowane jest zamontowanie instalacji gazowej w świetlicy w Kujakowicach Dolnych oraz w Bogacicy.

W świetlicy w Kujakowicach Dolnych zaplanowana jest budowa instalacji gazu na zewnątrz budynku świetlicy wiejskiej wraz z naziemnym zbiornikiem gazu, natomiast do budynku świetlicy w Bogacicy zostanie doprowadzony gaz ziemny z sieci.

Planowana data zakończenia inwestycji: 16.07.2024 r.,

Wartość ogółem projektu: 2.119.176,80 zł w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: 1.600.000,00 zł.

 • dofinsowanie