„Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim”

  • logotypy

Gmina Kluczbork wraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu realizuje partnerski projekt pod nazwą „Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim”. Projekt współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa XIV Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych prowadzonych na terenie tego kraju Działanie 14.1 Opolskie solidarne z Ukrainą

Termin realizacji: od 02.08.2022 r. do 30.06.2023 r., 


Wartość ogółem projektu: 10 352 841,00 zł w tym dofinansowanie z EFS: 8 800 000,00 zł przy wkładzie własnym rzeczowym Partnera nr 14 w wysokości min. 1 552 941,00 zł.


Lider projektu: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej


Partnerzy projektu: Gmina Biała, Gmina Brzeg, Gmina Dobrodzień, Gmina Dobrzeń Wielki, Gmina Głubczyce,  Gmina Głuchołazy, Gmina Kluczbork, Gmina Leśnica, Gmina Nysa, Gmina Olesno, Gmina Paczków, Gmina Popielów, Gmina Prudnik, Gmina Strzelce Opolskie, Gmina Strzeleczki, Gmina Ujazd, Gmina Wołczyn, Fundacja na Rzecz Dzieci i Młodzieży oraz Centrum Wspierania Aktywności Społecznej „INICJATYWA”.


Celem projektu jest wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych prowadzonych na terenie tego kraju w województwie opolskim.