Aktualności 2023

Polsko - Ukraiński Jarmark Wielkanocny

Stowarzyszenie LGD "Dolina Stobrawy" wraz z Centrum Kultury w Kluczborku, Gminą Kluczbork, OSiR Kluczbork i Stowarzyszeniem Klucz do Rozwoju organizuje Polsko-Ukraiński Jarmark Wielkanocny 01.04.2023r. (sobota) w kluczborskim rynku, który odbędzie się
w godzinach 10.00 -16.00.
 
Jarmark ma na celu integrację mieszkańców i gości z Ukrainy, poznanie tradycji, obyczajów, rękodzieła i potraw obu krajów.
W ramach imprezy chcemy zorganizować stoiska wystawiennicze i warsztaty rękodzielnicze, w których nieodpłatnie będą brać udział mieszkańcy i goście z Ukrainy.
 
Zapraszamy wystawców do sprzedaży swojego rękodzieła i produktów spożywczych podczas jarmarku. Zapewniamy nieodpłatnie miejsce na rynku w przypadku zadeklarowania prowadzenia nieodpłatnych warsztatów. Wystawcy nieprowadzący warsztatów odpłatność za stoisko w wysokości 50 zł. Opłatę pobierać będzie Centrum Kultury w Kluczborku.
We własnym zakresie należy mieć stoisko wystawiennicze.
Zgłoszenia przyjmujemy mailowo na adres biuro@dolinastobrawy.pl z podaniem danych kontaktowych oraz opisem stoiska i wystawianego produktu.
 
Oferty należy przesłać na adres mailowy biuro@dolinastobrawy.pl do 27.03.2023
  • Plakat Jarmark Wielkanocny
  • Plakat Jarmark Wielkanocny - wersja ukraińska

Wstecz